Moldan: Zdroje pitné vody budeme potřebovat

Kandidát do Senátu za TOP 09 a Starostové na Náchodsku Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., se na konci minulého týdne dva dny zajímal o problematiku životního prostředí v této části Královéhradeckého kraje.

29. 5. 2012

Navštívil starosty Broumova, Police nad Metují, Červeného Kostelce, zástupce CHKO Broumovsko a místostarostku Náchoda. Hlavní témata rozhovoru byla dvě a úzce spolu souvisela: hrozící těžba břidlicového plynu a ochrana podzemních vod.

Profesor Moldan se seznámil se stanoviskem zástupců samospráv proti těžbě břidlicového plynu, kteří podpořeni občany protestují již několik měsíců. Výsledkem bylo rozhodnutí ministra životního prostředí zrušit původní rozhodnutí k průzkumům a vrátit celou problematiku na začátek.

„V současné době hlavním aktérům těžby ani tak nejde o to těžit plyn, ale postavit těžební infrastrukturu, potřebují připravit skupiny hloubkových vrtů, na tom zbohatnou,“ říká svůj názor Bedřich Moldan: „Samotný vrt je velmi náročná záležitost, je to jako fabrika. Musí se postavit cesty a celá logistika. Je to nesmírně sofistikovaná záležitost.“

Jasným argumentem pro stanovisko Bedřicha Moldana, našeho významného odborníka na enviromentalistiku, je ochrana podzemních vod.  „Z hlediska lidské společnosti je to priorita, protože jsme závislí na přírodních zdrojích. Povrchové zásoby vody, které v České republice využíváme z 65 procent, jsou lehce zranitelné. Musíme se připravit na změnu klimatu, na vysoušení povrchových vod. Podzemní vodu budeme potřebovat. A její kontaminaci nemůžeme v případě zmíněných vrtů nikdy zcela vyloučit. Může být dvojího druhu: při samotném provozu vrtu, nebo může nastat havárie,“ uvedl náš historicky první ministr životního prostředí v letech 1990 – 1992.

V pátek 25. 5. přijala Bedřicha Moldana na radnici v Náchodě místostarostka Drahomíra Benešová, která jej poté představila studentům třetích ročníků Jiráskova gymnázia, se kterými hodinu besedoval na téma připravovaného summitu OSN k celosvětové problematice životního prostředí, který se bude konat v červnu v Rio de Janiero a jehož je místopředsedou.

TOP 09

V Náchodě 29. 5. 2012

Štítky