Ladislav Šustr stažen z kandidátky TOP 09

26. 9. 2009

Přípravný výbor TOP 09 vydává následující prohlášení k článku MF DNES z 26. září „Odhaleno: politici vezmou milion za změnu zákona".

Poslanec Ladislav Šustr figuruje na čtvrtém místě jihomoravské kandidátky TOP 09 jako nestraník. Dnešním dnem ho s jeho vědomím přípravný výbor z této kandidátky stahuje. Zdůrazňujeme, že Ladislav Šustr není členem TOP 09 a neměl žádné oprávnění jednat za TOP 09 v jakékoli věci. O svém jednání nikoho z členů a odpovědných funkcionářů TOP 09 neinformoval a dopustil se ho zcela svévolně.

Pan Luděk Kudláček není vedoucí kanceláře celé TOP 09, je pouze manažerem pro volební obvod Praha pracující pro TOP 09 na živnostenský list. Skutečnost, že pražský stranický manažer si není schopen uvědomit, kdo smí či nesmí jednat za TOP 09 v jakékoli věci, je takové selhání, které vylučuje další možnost spolupráce s politickou stranou, která chce stavět na profesionalitě svých členů a svého aparátu. Navíc pokládáme za trestuhodné, že ani on o tomto jednání nikoho z členů a funkcionářů neinformoval.

TOP 09 považuje postup MF DNES za jeden z možných nástrojů, jak odhalit praxi, která je pro TOP 09 zcela nepřijatelná a je v zásadním rozporu s étosem jejího „Hodnotového desatera". Trváme však na tom, že nebyla testována politická strana TOP 09, testován byl jeden nestranický kandidát. Naším kandidátem již není.

Tímto rozhodnutím pokládá přípravný výbor TOP 09 záležitost za uzavřenou.

za přípravný výbor TOP 09
Miroslav Kalousek
V Praze 26. 9. 2009
Na žádost Ladislava Šustra uveřejňujeme
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme