Konference k otázkám změny klimatu: Udržitelnost a nové energie jako cesta k lepšímu Česku

1. 11. 2023

Udržitelnost jako naše odpovědnost. Je třeba přestat váhat a začít jednat. Na tom se shodlo přes sedmdesát expertů TOP 09 na programové konferenci věnované životnímu prostředí, klimatu a energetice. Tu uspořádal TOPAZ za finanční podpory Nadace Konrada Adenauera v sobotu 21. 10. 2023 v Praze.

Ekologii považuje TOP 09 dlouhodobě za jednu ze svých programových priorit. Zároveň si uvědomuje úzkou provázanost tohoto tématu s dalšími oblastmi. Mezi ně patří i oblast vědy a výzkumu. Proto mezi panelisty nemohla chybět ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která zdůraznila zásadní roli vědecké práce v této oblasti: „Česká republika podporuje transformaci energetiky skrze mnoho nástrojů, ať už na národní úrovni zejména přes technologickou agenturu, ale samozřejmě také z evropských zdrojů.  Obecně z mé strany je velmi důležité, abychom více zhodnocovali výsledky našich vědců, protože je mnoho oblastí z hlediska úspor energie, rozvoje obnovitelných zdrojů nebo kumulace energie, kde jsou mnohé slibné výsledky. Zmínila bych například tokamak, výrobu elektrické energie prostřednictvím fúze, což je jedna z cest, která je velmi perspektivní.“

Důraz na nové zdroje energie se prolínal celým konferenčním dnem. Europoslanec Luděk Niedermayer prezentoval data, jak si ve srovnání s jinými evropskými zeměmi vedeme ve využívání obnovitelných zdrojů, které jsou nejen ekologické, ale zároveň levné. Česká republika má v tomto ohledu co zlepšovat. Luděk Niedermayer poukázal zejména na nízké využití větrné energie v ČR, což je jeden z hlavních důvodů, proč máme vyšší velkoobchodní ceny elektřiny než Němci. 

„Zajištění levné silové elektřiny je spolu s optimalizací systémových služeb a s investicemi do efektivních a moderních elektrických sítí jedním z kroků TOP 09 k zajištění dostupné elektřiny pro konkurenceschopnou ekonomiku. Právě ta je jedním z pilířů naší energetické vize, stejně jako podpora občanů v energetické transformaci a inovace v osobní dopravě,“ řekl Luděk Niedermayer.

Na současné výzvy v oblasti klimatu musíme myslet i při městském plánování. "Města krátkých vzdáleností, tedy koncept založený na tom, že obyvatelé mají všechny denní potřeby „za rohem“, je nejen o ekologii. Jde o více času pro rodiny, menší závislost na dopravě a větší svobodu volby životního stylu," říká náměstek primátorky Lukáš Řádek, který je expertem TOP 09 na životní prostředí a energetiku. Zároveň dodává, že udržitelnost a ekonomika nejsou v rozporu. Moderní město podle něj se staví na inovacích a odvaze jednotlivců, kteří chtějí být součástí změny. 

Jednou z takových cest, jak změnit věci k lepšímu, může být třeba podpora cirkulární ekonomiky. Efektivnějšímu využití odpadu a minimalizaci jeho nadměrné tvorby může pomoci stát, obce i jednotlivci. 

Zapomínat nesmíme ani na ochranu biodiverzity a života v naší krajině. „Je třeba vrátit přírodu do zemědělské půdy, chránit druhovou rozmanitost a zvýšit odolnost a zdraví lesů. Je zřejmé, že množství chráněných území máme velké, stupeň ochrany a jejich managementu ale dosud nezaručuje zastavení poklesu biodiverzity,“ zdůraznil profesor Jakub Hruška. 

Výzev je v oblasti ochrany životního prostředí, klimatu a energetiky skutečně mnoho. Týkají se nejenom naší krajiny a planety, ale také naší vlastní budoucnosti a prosperity. Jsme proto rádi, že jsme mohli poskytnout platformu pro konstruktivní a zároveň velmi inspirativní diskuzi o těchto důležitých a aktuálních tématech.

Přílohy
PDF Synergie pro udržitelnost: biodiverzita, životní prostředí a oběhové hospodářství .pdf (396 kB) PDF Nová energetika.pdf (473.4 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme