Husák: Zákazník nesmí být „smluvním otrokem“ mobilního operátora

Poslanec Jan Husák prosadil v Poslanecké sněmovně i v Senátu novelu, která zavádí sérii opatření, jež chrání zákazníky před nekalými praktikami mobilních operátorů. Ti se prosazovaným změnám brání. „Nelíbí se jim už to, že zákon narovnává postavení spotřebitelů a zpřehledňuje smluvní vztahy,“ říká předseda podvýboru pro ICT Jan Husák, podle kterého se ale situace, zejména pro zákazníky na mobilním trhu, po podpisu novely prezidentem výrazně zlepší.

8. 7. 2013

Tři kroky pro zlepšení ochrany zákazníka

Odpůrci zákona argumentují, že je zákon v rozporu s evropským i českým právem, že narušuje konkurenční prostředí, ohrožuje investice, diskriminuje celé odvětví i samotného spotřebitele, značně zvyšuje administrativu či omezuje smluvní volnost. „Nic z toho ale není pravda,“ říká Jan Husák a uvádí konkrétní důvody:

  1. Návrh je plně v souladu s evropským regulačním rámcem pro sítě a služby elektronických komunikací. Například právě směrnice 2002/22/ES zakládá ochranu uživatelů v oblasti elektronických komunikací a klade požadavky na povinný obsah smluv, které mají svou speciální úpravu v zákonu o elektronických komunikacích. Obdobné úpravy již několik let fungují ve Francii a Belgii.
  2. Návrh nepředstavuje omezení smluvní volnosti a prolomení zásad soukromého práva. Smlouvy operátorů jsou ze své podstaty adhezivní a je také v zájmu státu, aby tyto smlouvy podléhaly specifickým pravidlům jako například v bankovnictví, sjednávání spotřebitelského úvěru.
  3. Již v současné době je možné ukončit smlouvu na dobu určitou před uplynutím doby jejího trvání, jedná se o běžný institut v oblasti občanského práva.
  4. Považuji za lichý argument to, že by návrh mohl negativně působit na konkurenční prostředí v ČR. Návrh naopak směřuje k větší konkurenci. Tím, že nebudou operátoři schopni dokonale „zamknout“ spotřebitele a znemožnit konkurenci jeho získání, umožní daleko většímu počtu spotřebitelů změnit operátora a daleko většímu počtu operátorů získat původně nespokojeného zákazníka. Po zavedení obdobného opatření v Izraeli se zvýšila míra fluktuace zákazníků z jednoho procenta na osm procent a ceny výrazně klesly. Nejmenovaný belgický operátor si dokonce ve svých hospodářských výsledcích za rok 2012 stěžuje, že díky těmto opatřením a vyšší konkurenci musí více bojovat o své zákazníky.
  5. V současné době operátoři diskriminují spotřebitele formou tzv. retenčních nabídek – je jedno, jakou má zákazník historii, jak je svému operátorovi věrný, v okamžiku, kdy zákazník přestane být poslušný a chce odejít, mu operátor nabídne lepší, levnější ceny. Návrh zákona stanovuje nediskriminační pravidla a právo spotřebitele ukončit smlouvu určitou za obdobných podmínek jako v případě smlouvy na dobu neurčitou, samozřejmě s tím, že trvá povinnost vypořádat závazky ze smlouvy, tak aby ani jedna ze smluvních stran nebyla poškozena.
  6. Rozhodně se ohrazuji, že by návrh znamenal zvýšení administrativy operátorů. Pokud jsou operátoři schopni zaměstnávat dostatek lidí v marketingu, dokážou zaměstnat i dostatek těch, kteří zajistí, aby byl spotřebitel řádně informován o tom, co vlastně podepisuje. Předplacené karty se prodávaly ještě v roce 2000 v bookletu s knížečkou, kde byly stručné všeobecné obchodní podmínky. Analýza ČTÚ, kterou úřad prováděl v loňském roce, ukázala, že smlouvy jsou nepřehledné a podmínky jsou roztroušené na desítkách stran. Zákon jasně stanoví, že účastník má být informován písemně, což znamená v listinné formě nebo elektronicky. Povinnost poskytnout informace tedy nezahrnuje jen možnost zaslat poštou, ale umožňuje je poslat i mailem, dále lze využít například i zaslání zprávy v případě internetové samoobsluhy. Co se týče předplacených karet, operátoři zpravidla zasílají uvítací SMS (někteří i zřizují automaticky účet v internetové samoobsluze) – je tedy možnost v této SMS umožnit prolink na přímý vstup na podmínky uzavřené smlouvy.

 

Novela Jana Husáka řeší tři konkrétní problémy spotřebitelů a měla by navíc vést ke zlepšení konkurence na trhu a tím k dalšímu zlevnění telekomunikačních služeb:

  1.      Automatické prodlužování smluv bez vědomí zákazníka.
  2.      Neúplné informace o službách sjednaných např. po telefonu.
  3.      Smluvní pokuty vůči zákazníkům, kteří termínovanou smlouvu chtějí ukončit předčasně.
Alžběta Plívová
mluvčí TOP 09
Štítky
Osobnosti: Jan Husák
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme