Heger: Elektronické aukce přinesou významné úspory

18. 8. 2011

Výrazné úspory finančních prostředků přináší do českého zdravotnictví institut elektronické aukce a možnost důsledného využití potenciálu konkurenčního prostředí, například využití dílčího plnění u veřejných zakázek, které v rámci své protikorupční strategie vyžaduje od přímo řízených institucí Ministerstvo zdravotnictví ČR. Díky těmto nástrojům se navíc soustavně zvyšuje efektivita při zadávání veřejných zakázek a minimalizuje riziko korupce.

Intenzivní spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR a přímo řízených organizací na vytvoření podmínek pro zvýšení efektivity při zadávání veřejných zakázek a podpoře konkurenčního prostředí přináší první výsledky. „Využívání dvou hlavních institutů pro snižování nákladů při zadávání veřejných zakázek – elektronické aukce a dílčí plnění – v letošním roce strmě roste. Oproti předchozím obdobím, kdy byly tyto nástroje postupně nasazovány, jsou patrné jasné výsledky a je jasně vidět, že celý systém umožňuje trvalé snižování nákladů. To je nyní v období stále přetrvávající ekonomické krize pro celý zdravotnický sektor velkým přínosem,“ uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Například ve Všeobecné fakultní nemocnici proběhlo v období od ledna do srpna letošního roku 89 výběrových řízení s využitím elektronické aukce. Ty přinesly celkovou úsporu oproti předpokládané hodnotě ve výši téměř 26 milionů korun, což činí necelých 10 % z předpokládané hodnoty veřejných zakázek. Ve Fakultní nemocnici Ostrava proběhlo od roku 2006 celkem 338 elektronických aukcí v celkovém objemu 716 milionů korun a s průměrnou úsporou 11,5 %. Od roku 2009 zde bylo navíc realizováno třicet částí veřejných zakázek v rámci institutu rozdělení předmětu plnění veřejných zakázek na dílčí plnění. Také Fakultní nemocnice Plzeň zaznamenává výrazné snižování nákladů při zadávání veřejných zakázek. Jen v loňském roce činila tato úspora například u speciálního zdravotnického materiálu téměř 13 %, což představuje přes 29 milionů korun.

MZ

V Praze 18. 8. 2011

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger
Témata: Zdravotnictví