Drábek: TOP 09 odmítá krajské referendum o prolomení těžebních limitů

9. 2. 2010

Strana TOP 09 je proti konání krajského referenda o prolomení těžebních limitů v Ústeckém kraji, které navrhuje Jiří Paroubek. Tento návrh považuji za populistický a nepromyšlený. O věcech, které mají dopad na život všech občanů země a celého hospodářství, se musí rozhodovat na celorepublikové úrovni. Nezpochybnitelná je také úloha dotčených obcí, které v této věci musí mít právo veta. Odmítáme proto, aby se o takových opatřeních, mezi něž bezpochyby patří i naplňování energetické politiky státu, rozhodovalo v dílčích referendech v tom či onom kraji, tak jak se to některým politikům v danou chvíli hodí.

Česká republika musí převzít zodpovědnost za vlastní energetickou bezpečnost. Podobně i politici, kteří byli zvoleni, aby rozhodovali a hájili zájmy všech svých občanů, nemohou svalovat odpovědnost v celorepublikových záležitostech na regionální úroveň.

Cílem Vlády České republiky musí být co největší důraz na efektivní a maximální využití tuzemských energetických zdrojů spolu s dosažením přiměřené energetické nezávislosti České republiky. Diversifikace zdrojů energií je základním předpokladem pro odpovědnou energetickou politiku.

TOP 09 nepodporuje prolomení těžebních limitů v Ústeckém kraji. Takový krok by byl odůvodnitelný jedině v případě, kdy by byla ohrožena významným způsobem energetická bezpečnost státu. K takovému kroku však v každém případě musí být dosažena shoda jak na celostátní, tak na místní (obecní) úrovni.

Jaromír Drábek
místopředseda TOP 09
V Praze dne 9. února 2010
Štítky
Osobnosti: Jaromír Drábek