× Pohněme s tím. Společně!

Co měníme v hazardu a loteriích?

Hlavní změny loterijního zákona

23. 6. 2011

1. Více peněz do rozpočtu, peníze přímo pro obce

Sjednotí se odvod na veřejně prospěšné účely na 20 % - u vybraných her z toho ¼ půjde přímo obci na veřejně prospěšné účely.

Dnes totiž existují 4 pásma odvodů stanovené podle výše dosažených tržeb. Loterní společnosti se tak uměle štěpí proto, aby se vyhnuly vyšším odvodům. Podle předběžných odhadů sjednocení odvodů na 20 % přinese 3 mld. korun obcím a dalších 0,5 mld. korun na veřejně prospěšné účely (kultura, sport, charita).

Obce budou u her majících vliv přímo na obec (VLT, technická zařízení, triple, bingo, kasina, kurzové sázky) dostávat ¼ z odvodů na svůj účet.

2. Konec anonymních společností, konec praní špinavých peněz

Cílem je dosáhnout nejen transparentních odvodů, ale také transparentních vlastnických struktur společností pohybujících se v hazardním průmyslu. Jasná a čitelná vlastnická struktura je základním předpokladem pro očištění této oblasti od podezření na praní špinavých peněz.

3. Konec zneužívání odvodů na veřejně prospěšné účely

Povolovací orgán bude schvalovat smlouvy o odvodu příspěvku na veřejně prospěšný účel. Tyto smlouvy pak budou po dobu 5 let zveřejněny na internetu. Dojde tak ke dvojí kontrole těchto smluv. Nejprve je zkontroluje obec či ministerstvo financí. Následně bude možné kontrolovat toky prostředků veřejností. MF rovněž povede centrální registr těchto smluv.

4. Obec bude rozhodovat o hazardu na svém území

Obce budou moci ovlivnit umisťování loterijních zařízení na svém území, a to jako účastníci správního řízení vedeného ministerstvem financí. Budou tak moci ovlivnit umístění herních částí interaktivních videoloterijních terminálů či lokálních herních systémů. Obce tak budou mít dvě možnosti, jak ovlivnit hazard na svém území – účastí v povolovacím řízení a obecně závaznou vyhláškou.

5. Vyšší tresty za porušení zákona

Sankce za porušení povinností stanovených zákonem se výrazně zvyšují. Kontrolní orgány získávají efektivní nástroj jak stíhat protizákonné jednání.

Například použití části výtěžku z provozu loterií a jiných podobných her k jinému než stanovenému účelu nebo zveřejnění přijetí části výtěžku v rozporu se zákonem bude nově sankcionováno až do výše 5 000 000 Kč.

6. Obce si vyberou kde a jak

Obce budou nově moci vydat obecně závaznou vyhlášku, která zakáže nebo omezí hazard na celém území obce či v její části. Rovněž budou moci stanovit i provozní dobu heren. Tímto způsobem bude možné regulovat VHP, VLT, či kasina.

7. Povolení zkrácena na 3 roky

Tři roky jsou kompromis vyjednaný mezi stranami v Poslanecké sněmovně. Bylo třeba najít přiměřený rozsah zkrácení povolení, tak aby došlo k efektivnímu uplatnění obecně závazných vyhlášek regulující hazard a současně byla respektována jednou přiznaná práva.

8. Videoloterijní terminály budou zpoplatněny

Poplatek ve výší 1000 Kč až 5000 Kč za čtvrtletí se bude odvádět za každý koncový přístroj – ať už je to VHP, nebo VLT.  Pro hráče nejsou mezi oběma typy přístrojů žádné rozdíly.  Navíc v případě VLT je možné sázet vyšší částky. Negativní efekt na herní okolí je tak vyšší.  Zavedení poplatkové povinnosti pro VLT je napravením dosud existující nesystematické nerovnosti.

 

Text pojmenovává zásady komplexního pozměňovacího návrhu, schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 21. června 2011, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 138).

Tento návrh musí ještě projít Senátem a získat podpis prezidenta. Účinnost je navržena od 1. 1. 2012, účinnost ekonomických ustanovení (odvody) účetně k 1. 7. 2011.


TOP 09

V Praze 23. 6. 2011

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme