Veřejné finance

Hostem pořadu Názory a argumenty na ČRo 6 byl generální sekretář TOP 09 Václav Kubata

25. 4. 2010 | 18:10
Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, vážení posluchači, začíná dnešní vydání Názorů a argumentů. Začíná dnešní pravidelný diskusní kulatý stůl Českého rozhlasu 6 a pokračujeme v sérii předvolebních debat. Dnes to bude téma veřejných financí, jak například souvisí požadavky a předpoklady, či také názory na například sociální stát, jak zastavit prohlubování zadluženosti se našeho státu, co politikové slibují před těmito volbami v souvislosti s veřejnými financemi, co to pro nás přinese, co naopak můžeme očekávat za, dejme tomu, stížení situace, a také, co vůbec znamená, když se řekne, že má i stát, a za to, jak víme, jsou zodpovědni naši politikové, hospodařit s péčí řádného hospodáře. Co například společnosti, které stát vlastní? Stará se o ně opravdu tak, aby byl i důvěryhodný v souvislosti s tím, jaké opatření, jaké změny navrhuje ve veřejných financích. I to budou dnešní otázky, na které si budeme odpovídat. Hosty ve studiu jsou Jana Hybášková, která kandiduje za KDU-ČSL.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Jsem zároveň předsedkyní Evropské demokratické strany, jsem na kandidátce KDU-ČSL. Dobrý den.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Doplňuje, dalším z hostů je Václav Kubata za TOP 09.

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Dobrý den.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Za Stranu zelených František Pelc.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Dobrý den.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A my se telefonicky spojíme s poslancem občanských demokratů Michalem Doktorem a také sociálním demokratem, expertem, který se věnuje právě oblasti ekonomiky a veřejných financí Janem Mládkem. A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech, dobrý den. Tak s panem Mládkem jsme se také pozdravili alespoň telefonicky. Moje první otázka, která bude stejná pro všechny zúčastněné dnešní hosty. Je to opravdu tak vážné s naší ekonomickou situací? Opravdu můžeme hovořit až o tendencích, které by směřovaly v dohledné době k bankrotu, anebo je to pouze to, čím bychom mohli být trochu strašeni a trochu třeba i znejistěni v pohledu na svou budoucnost? Tak, pane Mládku, jste na telefonu, začněte jako první.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Já jsem ten poslední, který by tvrdil, že veřejné finance nejsou důležité. Je to samozřejmě vážný problém a je to jeden ze tří nejdůležitějších problémů k řešení pro novou vládu. Těmi dalšími dvěma jsou hospodářský růst a nezaměstnanost. Tak je to třeba chápat. Ovšem v podání, jak to prezentuje hlavní pravicová strana ODS, je to neuvěřitelné strašení, zneužívání tématu, vykládání nejrůznějších nesmyslů o tom, že státní bankrot začíná při 65% státního dluhu vůči HDP, že směřujeme k Řecku a podobné nesmysly. Tak to samozřejmě není.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Doplňující otázka, takže, když říkáte, že stav veřejných financí je podle vás jedním ze třech základních témat, ptám se, domníváte se, že jsme na cestě, která by opravdu mohla vést až k bankrotu?

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Na této cestě nejsmem, zejména, když všechny hlavní strany deklarovaly, že sníží deficit veřejných financí pod tři procenta a je lhostejné, jestli to je v roce 2013 či 2012, já si osobně myslím, že 2013 je realističtější, ale samozřejmě hlavní je třeba tento trend ke snižování deficitu udržet. Na straně druhé bych chtěl říct, že kdyby náhodou někoho napadlo jaksi snižovat ty deficity drastičtějším způsobem, tak tím způsobí poměrně velké problémy a problémy pro chod státu. Proto v podstatě co od nás, jak mezinárodní instituce, tak ratingové agentury chtějí, je samozřejmě, abychom se popasovali s tímto problémem, abychom snižovali nějakým přiměřeným tempem ten deficit veřejných rozpočtů každým rokem, ale ne, abychom to vyřešili okamžitě.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Stejná otázka na Františka Pelce za Stranu zelených. Máte obavy za současné situace, o které někteří hovoří, že je cestou k bankrotu, připomíná se nejen Řecko, také Maďarsko.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Tak já vím, že mnozí ekonomové, včetně Jana Mládka, nemají rádi to slovo bankrot a zpochybňují jeho používání. Nicméně já bych to viděl poměrně vážně s tím, že ten bankrot, tím bankrotem bych nehrozil, ale varoval bych před ním, kdybychom nedělali patřičné úsporné kroky, které samozřejmě musí nastat, protože ta čísla u nás sice nejsou v tuto chvíli dramatická, ale ta tendence, kterými se prostě Česká republika vydává na cestu zadlužení, je poměrně nebezpečná a ten model Maďarska nebo Řecka, budiž nám výstrahou, jakkoliv to Řecko se jaksi zapletlo do těch problémů velmi složitým prostě svým fiskálním, svoji fiskální politikou, která byla netransparentní.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pan Mládek varoval před drastickými opatřeními, která některé strany navrhují. Jaký je váš názor, co se domníváte, že je už na té hranici těch drastických opatření?

František PELC, Strana zelených
--------------------
Víte, my jsme přesvědčeni, že šetřit se musí. Ale šetřit se musí chytře, nikoliv však upoceně. Já tomu rozumím, že v  tuto chvíli musíme udělat jaksi nějaké pevné čáry a přistoupit k úsporným opatřením a neměli bychom vylít s vaničkou i dítě. A ta opatření musí respektovat co, je investicí do budoucna, jako je vzdělání a věda a určitá konkurenceschopnost. Je samozřejmě nabíledni, že je potřeba se podívat velmi pečlivě na mandatorní výdaje. A na další výdaje, kde rezervy jsou. A je potřeba se podívat také na veřejné soutěže, které podle mého a podle našich zjištění, a nejenom našich zjištění, jsou v České republice velmi neefektivní díky velké míře korupce. A tam jsou obrovské úspory také. A samozřejmě můžeme hovořit o dalších aspektech.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Stejná otázka na Janu Hybáškovou, na kandidátce KDU-ČSL, předsedkyni Evropských demokratů.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Dobrý den, tak já se domnívám, že bankrot v tomto okamžiku není to správné slovo. A bankroty se vyvíjejí také od toho, jakou důvěryhodnost má stát. To znamená, jak mu ti, kdo mu půjčují na umořování jeho dluhu, nastaví výši úrokových měr. To je problém Maďarska a to je problém Řecka. A tam hraje roli jedna velká věc. A stát není domácnost. Stá velmi hraje s odhadem budoucího ekonomického růstu. A růstu HDP. A pakliže se nám znova stane to, co se nám bohužel už stalo za pana ministra Kalouska, totiž, že se odhadne, že budeme o 4,5% růst a místo toho o 4,5% klesáme, tak tím poškozujeme tu důvěryhodnost u těch mezinárodních věřitelů a zvyšujeme si úrokové míry. To je cesta k bankrotu. Ale co se týče současného stavu českých financí, tak není skutečně na bankrot, ale je potřeba šetřit. Ale to, co je v tento okamžik primárně potřeba, je v okamžiku, kdy ta ekonomika je skoro recesní a je ve velké krizi, tak je potřeba do ní dát push up, je potřeba udržet zaměstnanost a je potřeba ji restartovat a ne ji ještě víc zaškrtit.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to se shodujete v některých konkrétních opatřeních s panem Janem Mládkem, tak, jak o nich hovořil. Zaznělo tady také jméno prvního místopředsedy TOP 09, exministra financí Miroslava Kalouska. Ale stejná otázka. Jsme na tom ekonomicky tak špatně, můžeme hovořit o cestě k bankrotu? Ptám se Václava Kubaty, který zde reprezentuje TOP 09.

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Tak předně já bych chtěl říct, že je velký rozdíl, kdy činíte odhad a kdy zúčtováváte. A to, že přišla mezitím krize, která velmi dramaticky ovlivnila nejenom naši zemi, ale samozřejmě celou Evropu a celý svět, tak myslím, že nahrává tomu, abychom řekli, že nikdo to nemohl předpokládat. To je jako s tou sopkou. Kdyby někdo řekl, že nebudou lítat letadla, tak bychom to asi tomu nevěřili. A druhá věc je, my opravdu nemíníme strkat hlavu do písku jako pštrosi. Ten důvod je následující. Možná daleko hrozivější než ta výše je ten trend, který tady byl, který vidíme. A jestliže se nepřijmou odvážná rozhodnutí a skoro bych chtěl říct kolektivní rozhodnutí, protože tohle už není otázka jaksi politické vymezenosti nebo vyhraněnosti, ale prostě musíme něco začít dělat tak, abychom zastavili nárůst deficitu, abychom vrátili se zpátky jakoby blíž k tomu vrcholu, protože jakmile přijdete ke srázu a začnete klouzat, tak se poměrně těžce vracíte zpátky. A my se domníváme, že už se začínáme klouzat.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste zmiňoval odvážná rozhodnutí, Jan Mládek hovořil, že varuje před drastickými způsoby. Jaký je mezi jednotlivými názory rozdíl?

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Rozdíl je v tom, že my v tuto chvíli máme naprosto jasný názor, kde škrtat. Ať se to zdá být nepříjemné samozřejmě, je to snižování objemu mezd státních zaměstnanců deset procent, snížení provozních nákladů státu, šetřit, šetřit, šetřit na provozu. To, co udělá každá firma i každá rodina, když se dostává do úzkých. Snížení sociálních dávek s určitými výjimkami, efektivnější veřejné investice a snížení příspěvků politickým stranám, samozřejmě o 50% stejně jako ústavním činitelům platy, prostě když nastává doba, kdy je třeba se opravdu podívat z gruntu na možnosti, tak je třeba sáhnout téměř všude.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Je na telefonu pan poslanec za občanské demokraty Michal Doktor?

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
Za Občanskou demokratickou stranu, dobrý den.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, vy jste slyšel také od Jana Mládka výhrady právě vůči Občanské demokratické straně. Jaký je váš názor, jsme na tom ekonomicky tak, že můžeme hovořit o cestě k bankrotu, ať se komu z politiků ten termín líbí či nelíbí, je to jisté zjednodušení.

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
Každý student Střední ekonomické školy se učí, že nerozumné, neodpovědné chování jakéhokoliv ekonomického subjektu, tedy i státu vede k bankrotu, vede k prodělku. A České republice, pokud by se v budoucnosti chovala nerozumně, pokud by opakovala řadu chyb, které se tady staly v minulých letech, by bankrot nepochybně hrozil. Paní kolegyně Hybášková naprosto správně říká, že o tom, v jakém světle, v jaké kondici se bude pohybovat Česká republika a její veřejné finance, rozhoduje do velké míry důvěra našich věřitelů. Těch, kteří nám peníze půjčují a my se můžeme navzájem trápit. Já se teď můžu na oplátku vymezovat vůči panu kolegu Mládkovi, mohu tvrdit, že recepty sociální demokracie jsou špatné, připomínat dluhy, které způsobili sociální demokraté v letech, kdy rostla ekonomika šestiprocentním tempem, a to všechno je zbytečné a je to marnění času. Je třeba říci, co je možné udělat pro Českou republiku, respektive pro soustavu veřejných rozpočtů v tomto čase a v časech budoucích. Je třeba kombinovat úspory v mandatorních a jiných výdajích státu. Je třeba zvýšit kondici státu a schopnost vybírat daně, což ovšem neznamená, že je třeba daně zvyšovat. A je třeba posvítit si a účinně bojovat s daňovými úniky.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Zmínil jste mandatorní výdaje. O tom hovořil také František Pelc, také o tom hovořil pan Václav Kubata. Mandatorní výdaje, jak víme, jsou drtivou částkou, majoritní částkou vlastně celého našeho státního rozpočtu. Já vás požádám všechny, abyste velmi krátce řekli, co se domníváte, že právě z těch mandatorních výdajů, které nemůže konkrétně v rámci aktuálního rozpočtu nikdo ovlivnit, poněvadž jsou to platby vycházející z jednotlivých zákonů, byste učinili. Nejprve paní Jana Hybášková.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Tak já se domnívám, že politika křesťanských demokratů je především politikuo propulační. A já tady musím říct, že je jedna věc, jedna věc je škrtat a samozřejmě spořit. A to si myslím, že tady trošku si hrajeme na zloděj volá, chyťte zloděje. Všichni ti, jedna vláda, druhá vláda, třetí vláda, které v tučnejch letech rozhazovaly peníze, tak dneska budou škrtat mateřské dovolené a mateřské příspěvky a budou se tvářit jako velcí hospodáři. To, co nám ve středně a dlouhodobém horizontu jediné umožní, abychom skutečně dokázali se vyrovnat s tím rostoucím deficitem, je mít novou, zdravou a vzdělanou populaci. To znamená skutečně propopulační opatření, v dlouhodobém horizontu nám umožní snížit dluh.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže v mandatorních výdajích vy nemáte ve svém programu a nepředpokládáte žádné škrty, žádné omezení těchto výdajů.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Ne.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Názor Františka Pelce za Stranu zelených. Vy jste také zmiňoval vlastně částku mandatorních výdajů, či procento.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Podívejte, je to jasný, ještě k tomu případu jaksi kloužeme, říkal tady pan kolega. Ono to je asi tak, že když jedete vozem z kopce prudce a jedete rychle, tak vidíte, že se vám zvyšuje rychlost a musíte něco udělat, to je jaksi to riziko toho deficitu.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Obvykle řidič začne brzdit.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Tak, tak, jenomže když zabrzdí, opravdu v tom má Jan Mládek ..., jaksi nekoordinovaně prudce, tak se dostane do smyku a udělá víc škody než užitku. Ale tím se nesmí říkat, že se nemá brzdit, ale musí se brzdit promyšleně. A co se týká těch mandatorních výdajů, já vám neuteču, nebojte, je to tak, že my jsme přesvědčeni, že kromě jiného komplikuje v České republice atmosféru v podnikání příliš vysoké zdanění práce jako celku. My jsme připraveni snížit prostě odvody zaměstnanců tak, aby prostě bylo flexibilnější pracovní prostředí.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
My se dostaneme k zaměstnanosti, pojďme k mandatorním výdajům.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Samozřejmě jsme připraveni zmrazit prostě výdaje do veřejného sektoru, ale na druhé straně s kolegyní Hybáškovou souhlasím, není racionální snižovat dramaticky mateřské příspěvky, protože to má samozřejmě určité strukturální dopady. A má to dopady nejenom sociální.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže zmrazit výdaje, dejme tomu, na úřednický aparát.

František PELC, Strana zelených
--------------------
To také, ale i na provoz státu, protože ten je velmi drahý. A podívejte, mandatorní výdaje jsou vážné téma, které samozřejmě znamená měnit zákony, to je vážná věc. Ale já jsem tady řekl velmi závažnou věc ještě jinou. My dobře víme, podle expertních odhadů, že prostě ve veřejných soutěžích, v tendrech, které Česká republika dělá, se ztrácí opravdu obrovská čísla, já nechci říct to haus numero ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
My se můžeme dostat, teď zůstaňme u těch mandatorních výdajů, ať neuděláme úplně v tom nějaký nepřehledný galimatiáš. TOP 09 v souvislosti s mandatorními výdaji navrhuje jaká opatření, či co se domnívá, že je tím receptem?

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Já už jsem říkal, že doporučujeme a chceme prosadit snižování určitých kategorií, ale jenom, abych se dotknul té mateřské. Celý problém není v tom, zda zrušit mateřskou jako takovou, ale její adresnost, protože to si asi můžeme přiznat, mezi námi jsou lidi, kteří mateřský, jsou ženy, který ten příspěvek třeba porodní jaksi potřebují a potřebují ho pro to, protože jsou v nouzi. Ale pak je celá řada matek, které ho opravdu nepotřebují. Takže když my říkáme snížení sociálních dávek s výjimkami, tak tím třeba sledujeme toto. Když říkáme snížení objemu mezd státních zaměstnanců, tak je to opět o tom, že prostě chceme a jsme přesvědčeni, že máme prostě přebujelou byrokracii, která v konečném důsledku uměle zvyšuje zaměstnanost a nezvyšuje kvalitu služby státu. To je prostě celá řada věcí, které jsou sice, vypadají velmi dramaticky, ale jsou pro systém jako takový velmi potřebné.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy ve svém programu také máte snížení všech dávek zhruba o 10%. To je vlastně ta cesta, s výjimkami, mandatorních výdajů. Chce reagovat Jana Hybášková, ale hned necháme i naše další hosty na telefonu.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Já bych k tomu snižování ve státní správě. Já jsem patnáct let pracovala ve všech možných pozicích ve státní správě, abych věděla, že jedno první je potřeba, ne snižovat výdaje, ale nastavit skutečně fungující zákon o státní správě. A je skutečně škoda, že mnozí z těch, které představujete, jsou ti, kteří nehlasovali pro okamžitou účinnost tohoto zákona. To by bylo první opatření, které by státní správě pomohlo udělat opravdu pořádek dřív, než se tam bude škrtat. Já především je okamžitě potřeba mít zákon o státní správě.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale to neřeší téma mandatorních výdajů.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Řeší to téma mandatorních výdajů.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A v čem?

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Protože skutečně teprve s tímto zákonem je skutečně možno potřeba udělat opravdovou reorganizaci, poslat lidi z pracovišť, kde nejsou potřeba, domů. Bez tohoto zákona je tam stejně budete jenom přesouvat z jedný kanceláře do druhý, o tom něco v životě vím.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Tak jenom technická, já s tím absolutně souhlasím, že to teda o státní službě ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Já pro posluchače doplním, že absolutně souhlasí František Pelc za Stranu zelených, který nám neutekl a co na to říká Jan Mládek za sociální demokracii?

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Já bych chtěl, předně ještě musím trochu reagovat na tvrzení pana poslance Doktora a to klišé, který běhá ve sdělovacích prostředcích, že sociální demokracie v době hospodářského růstu po roce 2000 zadlužovala zemi. Ono to totiž tak úplně pravda, protože já jsem u toho byl na ministerstvu financí. My jsme kolem roku 2000 zrušili řecké účetnictví, které tady provozovala vláda ODS v devadesátých letech, že totiž schovávala dluhy do nejrůznějších institucí, do Fondu národního majetku, do české konsolidační, do české finanční. A s pomocí Světové banky tyto dluhy byly vyjeveny. To byl jeden z důvodů, proč ty deficity naskočily. Takže ono to částečně bylo o tom, že se vlastně přiznalo, co stát dluží a co bylo schováno. A druhým významným důvodem byla nutnost sanace bankovního sektoru, kterou ve světě udělali v minulém roce a my jsme to neštěstí procházeli kolem roku 2000, a to je hlavní důvod velkých deficitů za doby konjunktury, boj pro přesnost. A teďkon k těm mandatorním výdajům. Já si myslím, že první problém je zploštění debaty. Ještě nedávno ministerstvo financí rozdělovalo veřejné výdaje na volné, kvazi mandatorní a mandatorní. A ono to rozdělení je docela důležité, protože ty kvazi mandatorní výdaje jsou takové, které nelze jednoduše zrušit, jsou to například zaměstnanecké poměry, výdaje na zaměstnance, nejrůznější výdaje státu, které jsou ošetřeny smlouvami, ke kterým ovšem není třeba rozhodnutí parlamentu, aby se s nimi něco udělalo. Znamená to pouze, že nejsou jednoduše omezitelné, trvá to třeba půl roku, někdy i dýl, než se s nimi něco udělá. Čili pokud se bavíme o takhle více strukturovaně, tak samozřejmě k největším úsporám by mělo dojít u těch kvazi mandatorních výdajů, což může udělat exekutiva sama, má-li dostatek vůle. A samozřejmě u těch výdajů volných, protože předražené veřejné zakázky jsou v této zemi veřejným tajemstvím.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká je reakce poslance za ODS Michala Doktora, poněvadž to je také částečně na jeho stranu, že odpovědnost za nějaké zkreslující účetnictví v devadesátých letech, jak zmiňoval Jan Mládek.

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
To je úsměvný řečnický obrat, který při vědomí toho, jak dokonalým účetním znalcem v oboru účetnictví je pan kolega Mládek. Já ho nebudu vůbec komentovat. Já, protože jsem byl členem dozorčí rady konsolidační agentury, tak tak velmi dobře vím, jaké bylo celkové číslo ztráty České konsolidační agentury a všechny hlouposti a příměry, kdy bylo uváděno, nebo kdy je uváděno číslo a náklady za transformaci a stabilizaci bank v rovině šesti set miliard korun, to jsou prostě jenom hloupé věty, které není třeba komentovat. Já bych se opravdu daleko raději věnoval těm úsporám, bez kterých se prostě kondice veřejných financí České republiky nezlepší. Je třeba vidět, paní redaktorko, a já doufám, že kolegové ve studiu to potvrdí, že každý zákon, každý jediný zákon, o kterém parlament hlasuje, znamená peníze a nějaké budoucí výdaje státu. My velmi často děláme tu chybu a asi i špatně vysvětlujeme veřejnosti fakt, že řekne-li se mandatorní výdaje, tak jediné, co nás napadne, jsou sociální dávky. A každý, kdo říká, je třeba uspořit mandatorní výdaje, je fakt podezříván z toho, že jediné místo, kde chce šetřit, jsou sociální dávky, a to je nesmysl. Mandatorní výdaje jsou všechny výdaje státu, které jsou podvázané, ke kterým se stát zavázal tím, že byly přijaté zákony, které státu ukládají ty výdaje vyplatit na nejrůznější projekty. A je třeba vědět, že každý jediný zákon, o kterém hlasujeme, znamená budoucí a další výdaje státu. A já myslím, že parlament musí v budoucnu chtít naprosto precizní odhady nákladovosti jednotlivých zákonů. Každý jediný poslanec, který bude přicházet s pozměňujícími návrhy, musí mít vyváženou bilanci, to, co kdysi ve Spojených státech zavedl prezident Bill Clinton, říkalo se tomu pejdžo, zaplať dříve, než půjdeš, zaplať dříve, než budeš prosazovat nějakou změnu zákona. A já myslím, že změny zákonů nebo návrhy změn zákonů, které nebudou podloženy reálnými skutečnými penězi v případě navýšení výdajů například úsporami na jiných místech, v případě snížení daní zase snížením výdajů, tak není možné akceptovat a není možné je v budoucnu přijímat. Není tedy správné mluvit v případě úspor a použití výrazu mandatorní výdaje pouze o sociálních výdajích, protože to by samozřejmě bylo zavádějící a hloupé.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A pokračují dnešní Názory a argumenty, diskusní kulatý stůl Českého rozhlasu 6. Hovoříme o veřejných financí. U mikrofonu je Ivana Denčevová, ve studiu jsou Jana Hybášková na kandidátce KDU-ČSL, František Pelc za Stranu zelených, Václav Kubata za TOP 09 a na telefonu máme poslance Občanské demokratické strany Michala Doktora a za sociální demokraty Jana Mládka. Vážení, to hovoříme o výdajích státu a pojďme k druhé související části, tedy, kde ty finance získat, jak naplnit státní rozpočet. Téma, které souvisí třeba s celým daňovým systémem, jaký je pohled na tuto problematiku, jak zabezpečit příjem státu, co z toho vyplývá, budeme zvyšovat daně, budeme některé měnit, co mohou občané, voliči čekat, začneme Stranou zelených Františkem Pelcem.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Tak je cítit z té diskuse, že jsme opravdu před volbami a je dobré si připomínat, kdo za to může, jestli před pěti nebo deseti lety, kdo více. Nicméně my stojíme před vážným problémem, který musíme řešit. Takže správně, že se vracíme k tomuto tématu. My jsme přesvědčeni, že pouze prostě není cílem prostě zvyšovat plošně daně pro zvýšení příjmu státu. Na jedné straně musíme samozřejmě spořit, to jsme tady diskutovali ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak zabezpečit příjem, ať jdeme trošku v nějaké struktuře naší debaty.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Příjem samozřejmě kvalitnějším výběrem daní, to za prvé. Za druhé podle našeho názoru je potřeba podpořit zaměstnanost, která samozřejmě znamená velké náklady, když je velký podíl nezaměstnanosti, naše projekty, které my nazýváme pracovně green shop, spočítají, že se podaří zvýšit zaměstnanost až o 70 tisíc lidí. O tom bych mohl déle hovořit. A na druhou stranu říkáme, že racionálně zvážit určitou redistribuci daní. V případě daně z přidané hodnoty jsme připraveni i těch věcí, které jsou škodlivé zdraví, životnímu prostředí zvažovat dílčí navýšení daně z přidané hodnoty, které samozřejmě by mohly navýšit příjmy, na druhé straně jsme připraveni snížit zdanění práce, jak jsem tady už naznačil.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, jak na tom budou daně přímé, jak na tom budou daně nepřímé? Ať alespoň jdeme v nějakých heslech.

František PELC, Strana zelených
--------------------
My jsme připraveni pracovat s určitou úpravou nepřímých daní, to znamená i určité možnosti navýšení, jak jsem naznačil. V případě přímých daní jejich ponechání a zlevnění práce. Samozřejmě, a to je ještě možné diskutovat o té rovné dani, která tady byla přijata, ta jedna daň, která ve skutečnosti jednou není a je velmi neprůhledná, takže se o ní jsme připraveni bavit, že je možné ji změnit, jsme připraveni tak jako ve většině kultivovaných evropských zemí zvažovat zavedení kultivovaného druhého pásma ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená jistá progresivita.

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Ne, ne, my máme v současnosti degresivní systém, který je velmi nešťastný. A to je pro to, že jsme dali přednost jaksi tomu transparentnímu daňovému systému, ale říkám, ta čísla máme spočítána zhruba tak na 30%, čili tak jako ve většině vyspělých fungujících ekonomik. Není to trestání bohatých, ale prostě spravedlivé rozdělení daní.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak možná ti, kterých se to týká, budou mít na to spravedlivé rozdělení daní jiný názor, ale jaký názor má KDU-ČSL, za které kandiduje Jana Hybášková?

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Tak jednoznačně proti takzvané rovné dani. A tady jasně potvrzuji to, co říkal kolega ze Strany zelených, ta rovná daň rovná není. A dokonce je degresivní v těch nejvyšších pásmech. Takže to, co je potřeba ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem je ta daň nerovná? Jenom abychom si ještě řekli.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Je skutečně, protože zvýhodňuje velmi vysoce ty nejbohatší, dokonce tam dochází k daňovým únikům. Ale já chci ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto, když odvádějí stejné procento všechny příjmové skupiny, tak je to podle vás daň, která tedy je nějak ...

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Ono nedochází k úplně stejnému procentu u všech skupin. Právě proto KDU-ČSL stejně tak jako o tom hovoří zelení, je toho názoru, že bychom měli mít dvě daňová pásma, samozřejmě kultivovaná. Zřejmě ve výši tedy patnáct a osmnáct procent. Těch osmnáct procent nad šest set tisíc korun. Ale já ještě chci říct, jsou také jiné příjmy státního rozpočtu. Pro KDU-ČSL, a to platí také pro EDS, je velice důležitá oblast zdanění hazardu. V této zemi se ročně prosází více než sto miliard korun. A tato částka je zcela nekontrolována, je v zásadě neřádně zdaněná a odchází pouze na takzvané veřejně prospěšné účely, kde není používána za těmito veřejně prospěšnými účely. To je jedna oblast, kde by se dalo přivést do státního rozpočtu kupříkladu sedm miliard korun. Druhou oblastí, a té se věnuju já velmi osobně, je, že skutečně žádám, aby byl okamžitě zrušen ten takzvaný velký ekotender, velká ekologická zakázka. V případě, že se hodnota schválně neříkám cena této ekologické zakázky bude vypočítávat jako aritmetický souhrn garancí, které byly vyplaceny nebo které byly vystaveny při privatizaci na ekologické zátěže, dostáváme se skutečně k hladině sto patnáct miliard korun, přičemž zřejmě hodnota té ekologické sanace se pohybuje někde okolo čtyřiceti až padesáti miliardami korun. Pouhým zrušením ekotenderu by ministerstvo financí, zadavatel této veřejné zakázky, dokázal získat 60 ne milionů korun, 60 miliard korun. A to už je příjem státního rozpočtu, který je velmi vážný. Je proto potřeba skutečně hovořit jenom o těch, nejenom o těch malých škrtech, ale je skutečně potřeba se podívat tam, kde ty peníze leží.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co daně nepřímé? Poněvadž vy jste zmínila také zavedení dvou daňových pásem, stejně jako Strana zelených. Co daně nepřímé, co mohou občané, potenciální voliči v tomto smyslu očekávat, pokud to nebudou hazardní hráči.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Tak velká debata je samozřejmě o spotřební dani a o zdanění tabákových výrobků a alkoholu. Myslím si, že to je ještě něco, o čem KDU-ČSL povede vnitřní debatu.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže u spotřební daně můžeme také uvažovat o případném dalším navýšení.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Já bych byla spíš pro to, že ne, ale ta debata je vedena.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak zůstává to v rovině možnosti. Byla jak ze Strany zelených, tak kandidátkou KDU-ČSL zpochybněna rovná daň. Pane poslanče Michale Doktore, co vy na to, to bylo vaše velké téma občanských demokratů. Jak se díváte na tuto rovnou daň v současnosti?

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
Já zůstanu, paní redaktorko, kolegiální, nebudu připomínat zástupcům KDU-ČSL ani Strany zelených, že to byli, že to byl koncept, pro který jejich zástupci, dokonce jejich ministři ve vládě hlasovali a trápit je tím déle,nežli je nutné ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak v rámci kolegiality jste to připomněl.

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
My samozřejmě /nesrozumitelné/ samozřejmě nepřipouštíme debatu a rozhodně debatu o zvyšování daní a rozhodně budeme bránit tomu, aby se daňová zátěž, daňové břemeno v České republice zvyšovalo nad úroveň současného roku, přičemž zdůrazňuji, že složená daňová kvóta letošního roku bude navíc výrazně deformovaná tím, že hrubý domácí produkt, výkon ekonomiky je snížen tím, že probíhá krize a ta čísla porovnávaná, výkon ekonomiky a vybrané daně, nejsou v normální balanci.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže mohu shrnout, že ze strany Občanské demokratické strany ani zvyšování daní přímých ani zvyšování daní nepřímých pro občany nehrozí.

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
My rozhodně uvažujeme a říkáme nahlas a já myslím, že velmi srozumitelně, že je třeba ulevit zdanění práce a přesunout daňovou zátěž do oblasti spotřeby.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená spotřební daně.

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
... složená daňová kvóta, celková daňová zátěž v České republice musí být zachována. To znamená, že všechny budoucí úpravy musí být z pohledu růstu daňové zátěže nebo rizika růstu naprosto neutrální, nulové. Já myslím, že kapacity, zvýšená schopnost státu vybírat daně spočívá někde úplně jinde, v odstranění daňových výjimek, šest až sedm miliard korun tím, že seškrtáme privilegia. Nejkřiklavější případ, probíraný před měsícem, odborářské benefity, respektive benefity zaměstnanců, byť výnosem skoro nezajímavé, ale je to křiklavý případ toho, jak jsou zneužívány daňové výjimky v České republice. A zdůrazňuji, že odboráři nejsou jediný příklad. Těch příkladů bych mohl říkat desítky, desítky dalších, jsou neoprávněné, neobhajitelné a deformují zbytečně ekonomiku. A je třeba důsledně bojovat s daňovými úniky. Jenom v oblasti tabáku je to pět až sedm miliard korun, v oblasti pohonných hmot je to číslo stejně alarmující.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Zrušit daňové výjimky chce také TOP 09 a ptám se Václava Kubaty, co mohou voliči v souvislosti s daněmi, ať přímými či nepřímými, od TOP 09 očekávat.

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
TOP 09 zásadně nechce zvyšovat daně. Nemyslíme si, že jsme v situaci, kdy toto řeší ten problém. A zcela určitě chceme zajistit sjednocení daňového systému tak, aby základ daně byl pro všechny přímé odvody stejný. Chceme vymýtit výjimky, které jsou opravdu v mnoha případech velmi zbytečné. Zrušit transakční daně. Samozřejmě jsou pak věci ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to jsou transakční daně pro posluchače.

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Je to třeba daň dědická nebo darovací. Chceme samozřejmě na druhou stranu podporovat ale ty smysluplné výjimky, které třeba míří k oblasti podpory vědy a výzkumu a rodin s dětmi. Ale jsou tady dvě oblasti, kterých se zatím nikdo nedotkl. Podle mě otázka výběru daní není jenom otázka výše a vymahatelnosti, ale je to i otázka komfortu pro daňového poplatníka. A tady my chceme zajistit výběr přes jedno výběrní místo, sjednocení, což je velmi podstatná věc, která administrativně zatěžuje nejenom a obtěžuje nejenom daňového poplatníka, ale zatěžuje samozřejmě stát. Ale je tady druhá věc, a to je, že v mnoha případech dochází k tomu, že výklad daně je v rozporu se skutky, potom s těmi, kteří konají. A my chceme zajistit takzvanou editační povinnost státu. To znamená, že je jenom jeden výkladce toho kterého případu. A v případě, že stát vydá svůj názor, tak je povinen stát na straně toho svého klienta, daňového poplatníka a v případě nesrovnalosti, když to rozhodnutí vydal, tak ho uhradit.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže už to nebude tak, že některý finanční úřad tu či onu skutečnost posuzuje, jak se říká, podle svého. Jiný finanční úřad také podle svého. A nebudou muset například daňoví poplatníci, pokud nebudou spokojeni s výkladem v tom či onom městě, postupovat v té soudní cestě, bude tam závaznost třeba metodického střediska ministerstva financí? To máte na mysli?

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Je to přesně to, co doporučujeme, protože stát se má chovat jako servisní místo, kde občan dostává svoji službu a zároveň se mu vykládá jasným způsobem, jak tu daňovou povinnost splnit. A jestliže to dvě servisní místa státu posuzujou jinak, tak je to opravdu velmi proti daňovému poplatníkovi.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Václav Kubata za TOP 09. Tak ještě velmi krátce sociální demokraté. Vyšší zdanění, co ještě, pane Jane Mládku, na to, abyste zabezpečili přísun financí do státního rozpočtu.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Já bych chtěl především nejdřív poděkovat panu poslanci Doktorovi, který názorně předvedl, že ODS se ze své chyby ze zpackané rovně daně nepoučila ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co chce sociální demokracie, pane Mládku, prosím.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
To já myslím, že poděkování můžu udělat panu Doktorovi, že to pěkně vysvětlil.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale ještě bychom měli další témata, takže co sociální demokracie.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Sociální demokracie k tomu jasně řekla, že tenhle ten problém je částečně dané také tím, že pravicová vláda podryla daňovou bázi, kdyby nesnížili daně, tak by ten problém byl o 80 miliard menší v minulém roce. A to znamená, že některé daně budou se muset zvýšit. Je to především ono progresivní zdanění fyzických osob.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže daně z příjmu.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Ano,daně z příjmu. O dva procentní body daně z příjmu právnických osob, zvýšení daně z lihu, tak stručně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Kolik zhruba by bylo, dejme tomu, pásem, poněvadž tady jak KDU-ČSL, tak Strana zelených hovořily o vlastně dvou pásmech v souvislosti s daní z příjmů. O jakých pásmech a jaká by byla nejvyšší hranice u sociálních demokratů?

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Sociální demokracie navrhuje druhé pásmo ve výši 38%.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže až 38%. A u daní nepřímých, abychom ještě uzavřeli tuto kapitolu.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
U daní nepřímých, myslíte daň z lihu?

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, myslím třeba DPH, spotřební daň, zda chcete tam nějaké případné změny.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Sociální demokracie se jasně zavázala, že nebude snižovat nižší sazbu DPH a pokud možno ani ne tu vyšší.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže u DPH by zůstalo, spotřební daň, tam by byly některé výjimky, jak jste hovořil, třeba líh a podobně.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Ano.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vážení, další téma, které jsem také avizovala a souvisí vůbec s veřejnými financemi a zda vůbec stát získává ze svého majetku ten objem, který by získávat mělo, jsou firmy, které stát vlastní, buď majoritním podílem, anebo sto procenty. Není to jenom ČEZ, o kterém se v poslední době čím dál více hovoří, jsou to třeba Lesy České republiky, ale domnívám se, že bychom mohli pokračovat v té plejádě firem. Možná si někteří naši posluchači vzpomenou například na srovnání hospodaření Lesů České republiky a bavorských státních lesů, kdy například ty sloupečky zisky byly tak asi bavorské státní lesy několik centimetrů, Lesy České republiky ve výši několika milimetrů. To je jenom, můžeme říci, jistá drobná ukázka toho, jak stát hospodaří, jak spravuje svůj majetek ve prospěch občanů této země. Říká se, a všichni kandidující obvykle říkají, že se mají chovat politici s péčí řádného hospodáře. Kdo jiný by tedy měl ovlivnit hospodaření firem, které stá vlastní, než ten, kdo je majoritním vlastníkem či stoprocentním vlastníkem. Jak vidíte tuto oblast a jak se domníváte, že by bylo třeba ji řešit, jaké jsou programy vašich politických stran a také, a to je nedílná součást tohoto tématu, zodpovědnost těch, které například stát vysílá, ať jsou to členové představenstev či dozorčích rad, poněvadž domnívám se, že milionové desítky milionové odměny, které dotyční pobírají, včetně různých dalších výhod, jsou opravdu někdy až alarmujícími. Jaký je názor Michala Doktora, poslance za Občanskou demokratickou stranu?

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
Já myslím, že každý má začít u vlastního prahu jak ve smyslu úklidu, tak případné kritiky. Mohu vás ujistit, že jako člen dozorčí rady Budvaru národní podnik neberu ani jednu jedinou korunu. A řekl bych, že ve světle srovnávání ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale není vás mnoho, pane poslanče ...

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
... ten alarmující tón, který vy jste použila, nějak nesnižuji. Opravdu si myslím, že Lesy České republiky nehospodaří dobře, stejně jako vy. Jenom bych rád použil příměr nebo příklad toho Budvaru. Kéž by každý podnik, vlastněný státem, respektive daňovými poplatníky, hospodařil ve srovnání objem, bilance a vytvořený zisk, tak jako tento podnik. Já to říkám jenom na okraj. Docela jistě je třeba udělat ze všech těch společností a ovládaného majetku řádné obchodní společnosti. To znamená, aby tam neplatily takové ty anomálie, kdy se nakonec ukáže, že členy dozorčích rad ani managementu není možné buď stíhat, anebo vést k pořádku a k odpovědnosti, protože se zjistí, že ty podniky fungují podle nějakých zvláštních režimů, daných zvláštními zákony šitými na míru jenom těm firmám, to za prvé. Za druhé bych rád spojil debatu, kterou jste nastolila, s debatou o veřejných zakázkách. Jednoznačný transparenční aukční systém a centrální nákup /nesrozumitelné/. Žádné takovéto rozhodování, kdy si každé ministerstvo, každá instituce dělá, co chce a nakupuje, jak se jim líbí. Podle toho, kdo je komu bližším kamarádem. Otevřený, kontrolovatelný aukční systém, naprosto anonymní systém, do kterého, ve kterém stát vyhlásí poptávku po určité dodávky službě a dodavatelé se předhánějí ve smyslu kvality a samozřejmě nízké ceny. To já myslím, že je řešení, které by zprůchodnilo, zprůhlednilo, ale také zefektivnilo fungování státu jako celku, včetně jím ovládaného majetku.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste připraven vy a Občanská demokratická strana navrhnout takové změny, aby byly zrušeny výjimky, o kterých jste se zmiňoval, které vlastně vytvářejí takové to jisté potemňující prostředí pro tu či onu firmu, kterou stát vlastní?

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
Řadu těch návrhů, které jsem zmiňoval, najdete v našem volebním programu. Jenom, když už jsem použil ten příklad Budvaru, paní redaktorko, snažíme se transformovat a převést Budvar na řádnou obchodní společnost dva roky a naši kolegové sociální demokraté zcela klamně a mylně a záměrně říkají, že jej chceme privatizovat, přestože mají v dozorčí radě své vlastní lidi. Není to jednoduché toho dosáhnout.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A na to může reagovat právě za sociální demokraty Jan Mládek.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Tak pan poslanec Doktor samozřejmě co se týče Budvaru, tak nemá pravdu, protože korporatizace Budvaru, převedení na akciovou společnost je nultým krokem privatizace. Není to privatizace samotná, ale je to příprava na ni. To je třeba jasně říci. A samozřejmě je nezbytné udělat jednu věc. Udělat odměny členů představenstva a dozorčích rad přiměřené a zejména pak by v žádném případě neměli politici chodit do představenstva. Politici můžou býti členy dozorčí rady v takovýchto případech, ale být členem představenstva, jako je například první místopředseda ODS, pan Vodrážka v Pražském dopravním podniku, je minimálně nevkusné.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A co soudíte o firmách, které stát vlastní, zda se chová s péčí řádného hospodáře.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Má tam rezervy, jinak by se o tom nemluvilo a skutečně některé ty odměny a benefity byly nepřiměřené v minulosti, ale předpokládám, že pan Vratislav Kulhánek, který dostal úkol od předsedy vlády přijít s nějakými návrhy opatření, že s nimi opravdu přijde. Pokud vím, tak v těch státních a polostátních podnicích se o to aktivně zajímá a nepochybně přinese nějaké doporučení, se kterým bude možné pracovat.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Názor za Stranu zelených Františka Pelce.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Vy jste otevřela téma, které by bylo na celou konferenci. Ukazujete na hodinky, tak Lesy České republiky.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale my se určitě kvůli tomu příště sejdeme.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Tak příklad absolutně nezvládnutého zadání státu, podnik, který má majetek ve výši zhruba 70 miliard korun se správou lesů v dřevní hmotě 700 miliard, dělá zakázky za desítky miliard, mění každý rok generálního ředitele. Absolutně neefektivní.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A jsou politikové za to zodpovědni, pane Pelci?

František PELC, Strana zelených
--------------------
Ano, jsou za to zodpovědni. Proto my jsme nedávno prosadili ve sněmovně změnu, pozastavení toho tenderu, který kromě jiného obsahuje v sobě velmi nemravný způsob obchodování s dřevní hmotou, kdy se neodděluje těžba od obchodu. To je ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Přinejmenším je to srovnání s ostatními podobnými podniky ...

František PELC, Strana zelených
--------------------
S Bavorskem to dokládá absolutně, že tam je dvakrát, třikrát větší rezerva, co se týká ČEZu, víme, že tento podnik je absolutně jaksi mimo řádnou kontrolu státu, že přerostl přes hlavu. Dokládají to i dílčí nebo odměny jaksi managementu. Je to na dlouhou diskusi, myslím si, že to je na nové zadání pro tyto podniky.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jana Hybášková, kandidující za KDU-ČSL.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Tak jednoznačně my nejsme dneska Česká republika, ale jsme ČEZká republika. Způsob, jakým se tady dává zelená tomu, aby ČEZ se stal hlavním vývozem elektřiny pro polovinu Evropy, je zcela, zcela nepřijatelný pro budoucnost naší země. Ke státním podnikům, jednoznačně neprivatizovat, protože ty privatizace probíhají velmi netransparentně a nahrávají poměrně malé skupině těch jaksi zkorumpovaných elit. Co se týče účasti politiků v představenstvech, o tom tady bylo hovořeno. To je prostě děsivá záležitost. Ale, paní redaktorko, já vím, že se koukáte na hodiny, ale musím říct jednu podstatnou věc, k veřejným rozpočtům také patří rozpočet hlavního města Prahy, také patří krajské rozpočty. A tam unikají neuvěřitelné finance z toho titulu, že vlastně kraj a hlavním město Praha nepodléhají kontrole, leda tak své vlastní. Jedna věc, pro kterou, která je potřeba změnit, je zákon o hlavním městě Praze tak, aby kupříkladu veřejný rozpočet hlavního města Prahy byl opravdu veřejný, byl opravdu kontrolovatelný a byl kontrolovatelný i ze strany NKÚ. To se dneska neděje. Právě proto nikdo neví, kolik stojí Pražský dopravní podnik, právě proto si tam politici sedají nejen do dozorčí rady, ale také do představenstva, to jsou místa, kde unikají ne miliony, ale desítky miliard, o kterých se vůbec neví. Takže to jsou také státní firmy, hlavní město Praha je státní firma s ohromným rozpočtem, s ohromným zadlužením a vlastně vůbec se o tom nevede veřejná diskuse.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Já bych si dovolila oponovat v tom smyslu, že veškerá samospráva, ať jsou to obce nebo kraje, jsou financovány podle speciálního zákona o rozpočtovém určení daní a není to klasický státní podnik a jisté kontrolní mechanismy jak vůči obcím, tak vůči krajům také existují.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Ale je to součást veřejných financí.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to součást veřejných financí, ale není to žádný státní podnik, je to prvek samosprávy. Jaký je názor TOP 09 Václava Kubaty?

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Víte, jako člen vrcholového managementu České spořitelny devět let jsme transformoval velký podnik. Předně je třeba se opravdu velmi zgruntu podívat na chování managementu, velmi zgruntu je třeba se podívat na účel, pro co byli určeni a co mají plnit. Není to jenom profit. Třeba v případě státních lesů je to i servis občanům a jenom osm míst, které se vyjadřují, je třeba to opravdu udělat velmi poctivě. Samozřejmě politici mají sedět v dozorčích orgánech, nikoliv ve výkonu. A to je jediná cesta, jak transparentně začít přeměnu těchto podniků v opravdové podniky a nikoliv jenom prostě v zašívárny a ulejvárny. A ať už pro lidi nebo samozřejmě pro určité politiky.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Domníváte se, že stát hospodaří v těchto společnostech s péčí řádného hospodáře, jak všichni politici před volbami nám proklamují?

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Myslím, že bychom tady neseděli a nemluvili takto, kdyby to opravdu dělali.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vážení, otázka, poněvadž už se pomalu blížíme ke konci tohoto pořadu, veřejné finance, stav ekonomiky, několikrát jsme se také dotkli tématu zaměstnanosti a v souvislosti s tím, přes jaké daně můžeme podpořit zaměstnanost v tomto státě. Co se domníváte, že, a velmi krátce, že vaše konkrétně politická strana v této oblasti udělá. Jana Hybášková.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Klíčové v tento okamžik je nepropouštět. Ti, kdo slibují nová pracovní místa, slibují něco, co je neuskutečnitelné, udržet počet pracovních míst. A to znamená pomoci, skutečně pomoci tam, kde je tomu potřeba. V České republice je to především navázanost na automobilový průmysl. U automobilového průmyslu umožnit ho podpořit v tom, aby v době, kdy by mohla nastat skutečná nezaměstnanost, byly rekvalifikace, dokonce zvažujeme zavedení toho německého modelu kurz arbeit. A samozřejmě celý dánský systém flexibility pracovní doby. Prostě nepropouštět, pomoci podnikům za každou cenu udržet zaměstnanost.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je kandidátka za KDU-ČSL, František Pelc za Stranu zelených.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Tak telegraficky snížení náročnosti zdanění práce, jednoznačně důležité. Druhá věc, specielní peníze z obchodovatelných povolenek, které jsme nastartovali. Neslibujeme, jsme začali, zelená úsporám, green job, přes 70 tisíc nových míst. A samozřejmě pro ty nezaměstnané, které vždycky budeme mít, je potřeba zavést daleko komfortnější takzvané zónovou práci, aby se diagnostikovalo, jaká struktura těch nezaměstnaných je.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je názor Strany zelených, za TOP 09 Václav Kubata.

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Tak protože jsme proexportně orientovaná země, především posilovat všechny pobídky směřující k exportu a vytvářet důstojné podmínky pro ty, co opravdu chtějí pracovat.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A velmi krátce Jan Mládek za sociální demokracii.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
Základním cílem je udržet sociální soudržnost, to znamená, aby ty náklady té krize byly rozděleny na celou společnost rovnoměrně a ne, aby byly přehazovány pouze na pracující.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A stejně tak otázka na Michala Doktora, kandidáta za Občanskou demokratickou stranu.

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
V žádném případě nedopustit zvýšení daní, vyšší daně nám seberou práci, vyšší daně sníží konkurenceschopnost České republiky, to znamená i její pracovní síly, ztratí naší schopnost nebo vytlačí naší schopnost vyrovnat se se závazky z minulosti a dál se rozvíjet.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je téma, které souvisí se veřejnými financemi. Vážení, ještě jedna otázka, ano, ne, která také, domnívám se, je navazující. Jste přesvědčeni, že současná role státu v souvislosti s regulací je správná nebo že by měla být rozvolněna případně by měla být nějak ještě posílena, ano, ne, Jana Hybášková.

Jana HYBÁŠKOVÁ, předsedkyně Evropské demokratické strany, kandidátka do voleb za KDU-ČSL
--------------------
Stát by se měl hlavně chovat tak, aby to byl stát, kterému má cenu platit daně, to se neděje.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
František Pelc za Stranu zelených.

František PELC, Strana zelených
--------------------
Tak samozřejmě ta pravidla se musí prostě vykonávat efektivněji a ten stát tady má obrovské rezervy.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Václav Kubata za TOP 09.

Václav KUBATA, TOP 09
--------------------
Regulace pouze v oblastech, které mají smysl a jinak samozřejmě správná cesta vymáhání daní.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jan Mládek, sociální demokracie.

Jan MLÁDEK, expert pro oblast ekonomiky a veřejných financí /ČSSD/
--------------------
V některých oblastech musí být posílena regulace, jinak to bude stát stovky miliard, jak toho byla svědkem světová finanční krize, která nedávno proběhla.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A Michal Doktor za Občanskou demokratickou stranu?

Michal DOKTOR, poslanec /ODS/
--------------------
Já jsem přesvědčený, že stát zasahuje do našich životů a do ekonomiky až příliš. A to, co dělá špatně, je třeba zrušit, přezkoumat a zmenšit objem peněz, o kterých stát rozhoduje.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Milí posluchači, a tak končí dnešní vydání Názorů a argumentů. Tak končí dnešní diskusní kulatý stůl Českého rozhlasu 6, další z cyklu předvolebních besed. Tentokrát to bylo téma veřejné finance a témata s tím související. Technicky spolupracovala Helena Málková a Hana Vohryzková a od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou těší Ivana Denčevová.

ČRo 6, 25. 4. 2010, Pořad: Názory a argumenty
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme