Ve sněmovně se rozdělují funkce

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

8. 7. 2010 | 18:00

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Poslanci dnes vybírali předsedy a místopředsedy výborů, definitivně je schválí zřejmě zítra celé sněmovní plénum. Dohoda trojkoalice by se ale měnit neměla. Podle ní obsadí ODS výborů 6. Sociální demokracie, TOP 09 a Věci veřejné po 3, komunisté pouze jediný. Jeden z nejvlivnějších rozpočtový povede občanský demokrat Pavel Suchánek, ačkoliv původně o něj usilovala ČSSD. Té nakonec připadne například hospodářský výbor. O další spolupráci v dolní komoře parlamentu budu mluvit s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 Petrem Gazdíkem. Dobrý dne.

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Dobrý večer přeju vám i posluchačům.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A místopředsedou ČSSD Milanem Urbanem. Dobrý den.

 

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Dobrý den.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Urbane, sociální demokraté nebyli úplně spokojeni s tím, kolik předsednických funkcí ve výborech získají. Stále si myslíte, že byste měli dostat víc?

 

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Tak když se podíváte na výsledky voleb a počty poslanců v Poslanecké sněmovně, tak samozřejmě, pokud by se tady uplatnilo pravidlo, které bylo zvykem dříve, tak výborů by mělo být víc, nicméně nemá cenu brečet nad rozlitým mlékem, my musíme zvednout hlavu a dělat svoji práci normálním způsobem, no, možná si to, co můžeme udělat, je, že si to budeme pamatovat.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A že si to budete pamatovat, znamená co do budoucna?

 

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

To já nechci rozvádět, ale prostě tady byly nějaké, nějaké zvyklosti v Poslanecké sněmovně, které odpovídaly demokratickým principům, tedy že ty počty těch výborů a komisí a delegací vždy vycházely z toho, kolik která strana má poslanců v Poslanecké sněmovně, tentokrát se to změnilo, přetlačovalo se to silou, ale já myslím, že nemá cenu se k tomu vracet, máme své zástupce ve výborech, máme některé výbory, takže my budeme zcela normálně pracovat, například jsme se dnes dohodli s místopředsedy hospodářského výboru, že pokud zítra sněmovna schválí to vedení hospodářského výboru, takže já svolám hospodářských výbor na téma problém tunel Blanka, budeme prostě dělat zcela konkrétní věci a já bych se už k těm rozdělení výborů nevracel.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Gazdíku, přece jen já se musím zeptat, teď zazněla taková skrytá výhrůžka, řekněme, ze strany sociální demokracie nebo takové napomenutí, že si budou pamatovat přístup vládní koalice, která nedbá na to, že sociální demokracie ve volbách v podstatě zvítězila, i když nedokázala sestavit vládu, neobává se toho, že tady to může být složité, ta spolupráce ve sněmovně do budoucna?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Předně se domnívám, že to, co říkáte, není pravda, my jsme striktně vycházeli právě z jaksi procentuálního zastoupení, když vy tady odděluje výbory od komisí a delegací, ale my jsme sloučili počty výborů, komisí a delegací a byl to jeden z požadavků sociální demokracie na to, aby měla kontrolní funkce, zejména v oblasti bezpečnosti a obrany, což jsou komise pro kontrolu BIS, Národního bezpečnostního úřadu a další. Takže ten počet striktně vychází z toho, z toho, jak, jaké je zastoupení ve sněmovně, ten celkový počet je 7 pro sociální demokracii, 7 pro ODS, 6 pro TOP 09 a 3 pro Věci veřejné.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

To už jsem říkala, ale jestli byste se mohl, prosím, vyjádřit k mé otázce, jestli se neobáváte ...

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Promiňte, vy jste říkala 6, 3, 3. 6 pro ODS, 3 pro sociální demokracii, a to není pravda. Je to 7 pro sociální demokracii, 7 pro ODS, 6 pro TOP 09 a 3 pro Věci veřejné. Vychází to naprosto z výsledku voleb.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Tedy vy to počítáte i s ...

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

I s komisemi a delegacemi.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Já mluvím o výborech, protože o těch je teď tady řeč, abychom zase posluchače úplně nemátli. Ještě mi, prosím, odpovězte na tu otázku, zda se chystáte a jak na tu spolupráci se sociální demokracií, jestli věříte tomu, že bude podporovat některé pro vás důležité kroky.

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

My se chystáme a i tady výsledek komisích a výborech je důsledkem jednání se sociální demokracií, sociální demokracie si dala požadavky na 4 výbory a z toho ve 3 jí bylo vyhověno, a to dokonce v tak významných výborech, jako je hospodářský, který má největší počet členů nebo pro ...

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Gazdíku, vy neodpovídáte na mou otázku, řekněte mi třeba konkrétně v nejbližší budoucnosti, na čem byste chtěli jako vládní koalice budoucí velmi pravděpodobná, aby se podílela sociální demokracie s vámi ve sněmovně.

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Určitě to budou zákony, které už jsme avizovali, a to je omezení poslanecké imunity, zdanění poslaneckých náhrad, snížení platů poslanců, budou to návrhy, jako je přímá volba prezidenta republiky a další, kdy tato koalice má 118 hlasů, ale na ústavní zákony jich potřebujeme 120, věříme, že v rozumných návrzích se se sociální demokracií shodneme.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane místopředsedo Urbane, tady zazněly jasné a konkrétní věci, ve kterých se bude budoucí vláda a její strany ucházet o přízeň a podporu sociální demokracie, může s ní počítat?

 

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Já si myslím, že v zásadě v těch věcech, které byly řečeny, ano, protože například přímá volba prezidenta, to byla vždycky priorita sociální demokracie, já si dovedu představit i jiné oblasti, jako je energetická koncepce, jako jsou záležitosti, které se týkají energetické bezpečnosti a podobně, samozřejmě budeme opozicí tvrdou, ale na druhou stranu konstruktivní, takže věci, které považujeme za správné pro Českou republiku a budou je navrhovat například některé strany z té koalice, tak my nebudeme a priori odmítat, prostě naše politika nebude jen ne, budeme přinášet i alternativy a budeme samozřejmě s některými dobrými věcmi souhlasit.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pan Gazdík už tady řekl, že ubylo některých výborů, že došlo ke sloučení, tedy navenek prezentováno jako úspora, ale například v hospodářském výboru, který povedete tam, by mělo být 7 místopředsedů, není to přece jenom příliš.

 

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Tak je to bohužel nejenom v hospodářském výboru, ale v těch všech 3 velkých výborech, které mají 30 členů, a je to z rozhodnutí právě koaličních stran, tam stojí za povšimnutí, že například Občanská demokratická strana má dva místopředsedy, stejně tak jako TOP 09, což zcela určitě neodpovídá počtu poslanců ve sněmovně, ale na tom se vládní koalice dohodla, a také si to prohlasovala.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Gazdíku, proč tolik místopředsedů, je to nutné, vzhledem k avizovaným úsporám, jestli to třeba není jen tak na oko, můžeme se ptát?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Mně se strašně líbí, jak převádíte to, co koalice chtěla udělat pro sociální demokracii, na vlastně nevýhodu toho, co si ...

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Gazdíku, vy mi vsouváte do úst už po několikáté, že se o něco snažím. Já se ptám na to, co mě zajímá ...

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Promiňte, nemůžu nereagovat na lži, které, které se tady oznamují národu. Koalice tak reagovala na základě požadavku ČSSD a ODS jako dvou největších stran, snahou TOP 09 bylo naprosto omezit počty členů výboru, dokonce u těchto největších výborů jsme chtěli jít na počet 3 nebo 4 místopředsedové, bohužel strany ODS a zvláště ČSSD chtěla mít, chtěla mít větší počet místopředsedů výborů, proto jsme jim v tomto ustoupili.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

A proč je tolik místopředsedů?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Protože to tyto dvě strany chtěly.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže to není záměr vládní koalice ...

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Ne, určitě ne, ve vládní koalici ...

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Vy byste tedy vůbec nebyl pro, kdyby to sociální demokracie nechtěla, mám to tak vnímat?

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Vůbec, my bychom byli pro, kdyby těch místopředsedů bylo mnohem méně, ale nicméně tím nerezignujeme na svoji snahu o to, aby jaksi se výrazným způsobem omezil počet podvýborů, předsedů podvýborů a dalších funkcionářů. Celkově to číslo, které jsme oznámili, že se sníží o 7 na 20 až 8 na 20 procent počet funkcionářů sněmovny dodržíme jako koalice.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pane Urbane, prosím, už jen krátce, pokud vládní koalice netrvá na takovém počtu místopředsedů, zítra dočkáme se toho, že jich třeba ubude, když sociální demokracie je také nechce, jak říkáte?

 

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Podívejte, z těch 7 místopředsedů v tom hospodářském výboru má sociální demokracie jednoho, takže to nepotřebuje žádný další komentář.

 

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka

--------------------

Konstatuje místopředseda ČSSD Milan Urban. Děkuji taky předsedovi poslaneckého klubu TOP 09, Hnutí starostové Petru Gazdíkovi. Díky, pánové, na shledanou.

 

Petr GAZDÍK, předseda poslaneckého klubu TOP 09

--------------------

Hezký večer.

 

Milan URBAN, místopředseda strany /ČSSD/

--------------------

Na slyšenou.

 

 

ČRo 1, 8. 7. 2010, Pořad: Ozvěny dne

Štítky
Osobnosti: Petr Gazdík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme