× Pojďte do toho s námi.

Ustavující sněm strany TOP 09

Rozhovory s členy předsednictva TOP 09

30. 11. 2009
Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešní pořad zaměříme na ustavující sněm strany TOP 09. Z našeho zpravodajství už jeho výsledek znáte. Zaměřme se proto na vize, které chtějí lidé ve vedení strany uplatnit. Podle předsedy Karla Schwarzenberga je ustavující sněm pouhým začátkem. Pro Rádio Česko nastínil, co jeho osobně čeká v nejbližších dnech.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09
--------------------
Samozřejmě budeme muset strašně makat. Poté, co ještě dokončíme formality, předáme /nesrozumitelné/ kolegy z ostatních stran s výsledky. Nejdůležitější je připravit tu práci leden, únor, březen, snad dokonce ještě část dubna, než ten vlastní volební boj začíná. Lidi naše školit, rozjet se pro krajích českých, aby opravdu se mi podařil se všemi lidmi, ne se všemi, ale s velkou částí setkat. Prozatím se mi podařilo jenom část krajů objet. A musím pokračovat, aby ten moment, aby ten pohyb tady zůstal. A na tom programu, jak to, co jsem tady řekl, uskutečnit. Na to se musíme teď v těch grémiích prosadit a připravit ten program, to bude ta fuška příštích týdnů.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy mluvíte jak teď, tak i ve svém projevu o volebním boji. Není to do značné míry trochu problém? Vy býváte vnímáni jako strana, která reflektuje problémy lidí, která vychází zezdola. Zároveň mluvíte o boji. Není to spíš o spolupráci v politice?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09
--------------------

Ne, já vám něco řeknu. Před volbami se boje nevyhneme. To je soupeření, to věříme všichni, to je zbytečný předstírat, že je to něco jiného. Zapírat se to bude, kdyby byl blbé. Ale samozřejmě musíme si taky připravit, co uděláme poté, budeme-li do sněmovny zvoleni. Ale že před volbami je vše věcí boje, kdo to zakrývá, to by přeci byli blbé.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Volby také ukázaly, že máte jednoznačnou podporu. Není to do určité míry svazující a nepříjemné, že se neukázalo, že máte sto procent?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09
--------------------
Není to svazující, ale je to zavazující.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vypadá to jak na těch komunistických sjezdech.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09
--------------------

Ale tady nikdo nebyl nucen, každý to dělal dobrovolně. Tedy je to právě tak velká důvěra, že je to strašně závazný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A co si slibovat od vás jako od předsedy? Protože vy jste ve svém projevu mluvil o tom, že je třeba utáhnout si opasky. Miroslav Kalousek, první místopředseda, mluvil o tom, "asi mě nebudete mít rádi, ale já po vás budu chtít, abyste pracovali." Skoro to vypadá, že sněmem ne všechno končí, ale začíná, že naopak teď jste jeli na sto procent a teď budete muset jít na 150.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09
--------------------

Bude to potřebný. Jsme nová strana, nemáme ještě kádry, nemáme zavedené členstvo. Prostě musíme se osvědčit do těch voleb jedině my, rozumíte, aby lidi neměli dojem, že to je jenom krátkodobý paket, zástěra. Ne, musíme ten pohyb udržet do voleb, to je mi jasný, proto to říkáme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jak s vám líbil projev Petra Gazdíka, předsedy strany Starostové a nezávislí, který mluvil o tom, že Karel Schwarzenberg by měl být premiérem.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09
--------------------

No jo, kdyby, to už, bych řekl, je to hezké přání, ale že bychom měli takový volební úspěch, úplně nevěřím. Tedy to je, děkuju za dobropsaní, ale myslím, že realistický to není. Ale každá politická strana i my se musíme snažit, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Musíme usilovat o nemožné, abychom to možné uskutečnili.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A není do určité míry pro vás svým způsobem také zavazující a svazující, že ten první ustavující sněm je viditelně bez jakýchkoliv rozepří, bez jakýchkoliv licitací o posty a že hrozí to, že podobná soudržnost už na těch dalších akcích nebude?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany TOP 09
--------------------
Samozřejmě nemůže bejt, poněvadž lidi jsou lidi a když příští kongres bude, už by se musel podílet na nějaký moci, samozřejmě se otevřou rozepře. To je lidský. Podívejte se, strana je společnost lidí, nikoliv andělů. Ve všech se nešvary objeví s časem, u nás taky, to je samozřejmé.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Konstatuje předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Jeho zástupcem, prvním místopředsedou se stal Miroslav Kalousek, který projekt TOP 09 vymyslel. Jak byl s průběhem a výsledky sněmu spokojen?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany TOP 09
--------------------
Samozřejmě jsem spokojen, protože před rokem jsem jenom snil o tom, že by taková strana mohla existovat. Před půlrokem všichni političtí komentátoři a analytici říkali, že ten projekt nemá šanci. Dnes bylo ustaveno celostátní vedení strany, která zjevně oslovuje zhruba deset procent voličů, má své regionální i krajská vedení ve všech volebních obvodech v České republice a je tedy standardní politickou stranou s celorepublikovou působností. Já si uvědomuji, že ta důvěra, kterou jsme získali u zhruba deseti procent voličů, je mimořádně křehkým zbožím a že teď je jenom na nás, abychom ji dokázali utvrdit v tom, že se nerozhodují špatně, že opravdu chceme byť za cenu velmi bolestivých kroků ozdravit nejenom ekonomickou, ale i politickou scénu v České republice.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A co s tou stranou dál? Protože ve svém poděkování jste svým způsobem vyhrožoval delegátům a členům strany, že teď po nich budete chtít pořádnou práci, že možná budou litovat toho hlasu pro vás. Co to znamená například ve vztahu k místopředsedům strany?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany TOP 09
--------------------
Dřív, než jsem řekl, že po nich budu chtít mraky práce, tak jsem se zavázal, že nebudu dřít méně, než jsem dřel doteďka. A já jsem opravdu těch posledních několik měsíců dřel šestnáct hodin denně, to není fráze, aby ta strana vznikla, aby měla svůj étos, aby měla svůj volební program, aby měla své struktury v regionech, protože v žádném případě jsem nechtěl založit volební uskupení jako pražský volební klub. To jediné, co má smysl, je politická strana s celorepublikovou působností, která se snaží své vize prosadit na úrovni nejenom parlamentní, ale i komunální a regionální. Takže já jsem tento půlrok dřel jak kůň a je pro mě neobyčejnou ctí, že jsem našel desítky a stovky lidí v regionech, kteří dřeli se mnou. No, a mé poděkování za důvěru bylo, že jsem slíbil, ano, dál budu dřít jak kůň, ale to samý budu chtít i od vás. Zapomeňte, že by tohle byl konec. Tohle je naopak začátek, začátek, kde prostě musíme dřít dál, jestli chceme těm, kteří nám dali svou důvěru a naději, dokázat, že to také umíme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ten sněm měl poměrně decentní, poklidnou atmosféru. Je to to, co jste si přáli, ukázat jednotu, že jdete bez problémů, bez vnitřních půtek do voleb, s tím, že jste jednolitý tým?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany TOP 09
--------------------
Ono to tak je. Ti lidé to tak cítí a chtějí se tak projevit. Na druhou stranu je to také výsledek jedné z dvou možných technologií, jak se ustanovuje strana. Buď tomu necháte živelný průběh, pak to dopadne jako anarchistická parta aktivistů Hany Marvanové, anebo to budujete jako seriózní stranu, pak tomu musíte dát nějakou firemní kulturu a předtím, než proběhnou oficiální volby, proběhnou dohody krajských, regionálních organizací s autoritami, které řeknou - teď jdeme do boje a do boje jdeme s tímto týmem. A já si strašně vážím toho, že všichni delegáti, kteří tady byli, tohle respektovali. To je samozřejmě technologie, která je na jedno použití. Jako až se sejdeme na příštím sněmu za dva roky, tak tady na čtyři místopředsedy bude patnáct kandidátů, bude probíhat ta vnitrostranická praxe jako v jakékoliv jiné straně, ale tady se sešla parta lidí, která opravdu chce něco dokázat. Opravdu chce něco změnit. A byla proto ochotna dohodnout se i na tom, koho teď pro tento boj si zvolí do svého čela, a pak se uvidí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Za ním a předsedou strany může v očích širší veřejnosti být velká personální propast. Za nejvýraznějšího místopředsedu je považován Jaromír Drábek, bývalý prezident Hospodářské komory, který Miladě Richterové nastínil, na co se chce ve vedení strany zaměřit.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany TOP 09
--------------------
Já jsem měl možnost s delegáty sněmu v řadě případů hovořit už v průběhu krajských sněmů, takže jim jsem prezentoval, s čím vlastně do té případné kandidatury půjdu. A tak, jak moje odbornost velí a moje zkušenosti z posledních let, tak já bych se chtěl skutečně věnovat oblasti ekonomiky a rozvoje hospodářství, protože je tam řada neřešených problémů, o kterých se buď nemluví vůbec, anebo se o nich jenom mluví, ale nic se v nich nedělá, ať už se to týká veřejných zakázek, kde my skutečně budeme prosazovat, aby veřejné zakázky byly veřejné, nejenom z toho pohledu, že se platí z veřejných peněz, ale také z toho pohledu, aby občan skutečně měl možnost na Internetu se dozvědět informace o tom, jak byla ta zakázka vypsána, kdo se do ní přihlásil, jaká byla zadávací dokumentace, jaké jsou jednotlivé nabídky. To vyžaduje legislativní úpravu. Sice poměrně drobnou, ale vyžaduje tak, aby bylo možné vyjmout tu oblast obchodního tajemství právě z okruhu zadávání veřejných zakázek. Další takovou oblastí je vymahatelnost práva a zpřehledňování právních předpisů, protože to, s čím dnes Česká republika bojuje, je velká složitost a nejednoznačnost právních předpisů. A tady tomu velmi přispívá praxe zejména v Poslanecké sněmovně, kdy jednotliví poslanci mají možnost předkládat pozměňovací návrhy k jednotlivým zákonům, a to nemá obdobu v jiných civilizovaných zemích. Tam je potřeba změnit jednací řád Poslanecké sněmovny tak, aby ty návrhy mohla podávat buď skupina poslanců, nebo ten odborný výbor, který ten návrh projednává, protože v současné době když poslanec má možnost navrhnout jakoukoliv změnu bez toho, aby ji musel odargumentovat, aby prošla připomínkovým řízením, aby prošla nějakou odbornou diskusí, tak to vede k tomu, že se český právní řád zapleveluje různými ne úplně dokonalými úpravami. Potom je řada dalších věcí, zejména v oblasti administrativní zátěže ať už na straně státních úředníků, nebo na straně ekonomických subjektů. A je určitě potřeba udělat řadu kroků, které by měly začít procesní analýzou. Prostě stát je drahý, my utrácíme každý rok jako stát mnohem více peněz, než kolik si můžeme dovolit. Je potřeba říci si pravdu do očí a říct jasně, že tak drahý stát je nad naše možnosti, a musíme jednoznačně říci, kde strukturálně dlouhodobě omezíme státní výdaje.

Milada RICHTEROVÁ, redaktorka
--------------------
Do konce března chcete dokončit práci na volebním programu před květnovými volbami do sněmovny. Budou tato témata, která jste zmínil, předmětem také, řekněme, vaší užší spolupráce na tom programu?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda strany TOP 09
--------------------

Určitě ano. Předpokládám, že tato témata se objeví v našem volebním programu. My jsme před předčasnými volbami postavili vlastně program TOP 09 na hodnotovém desateru, které považuji za neměnné a není na něm co dále diskutovat. Ten volební program, který jsme představili před předčasnými volbami, tak ten byl skutečně jenom po okruzích, nebyl příliš detailní, protože na to nebyl dostatek času. Teď se chceme právě po celostátním sněmu vrhnout na detailní dopracování toho volebního programu tak, abychom před začátkem té ostré volební kampaně v březnu dokázali představit svým příznivcům a potenciálním voličům, co konkrétně chceme dělat v jednotlivých oblastech.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tolik Jaromír Drábek. Jeho kolegou ve vedení TOP 09 je místopředseda Pavol Lukša, bývalý dlouholetý člen KDU-ČSL. Co pro něj zvolení do vedení nové strany znamená?

Pavol LUKŠA, místopředseda strany TOP 09
--------------------
Pro mě je to především nejenom velká výzva, ale taky odpovědnost, aby člověk v té zkoušce, která před námi je, protože projekt TOP 09 opravdu vzbudil očekávání ve společnosti. A rádi bychom prostě tu naději těch lidí tam venku prostě nezklamali. No, a je to tak trochu prostě ta největší moje obava, prostě abysme v té konečné zkoušce nakonec opravdu obstáli. Protože ty výzvy, které jsou kladené na tuto společnost, jsou příliš velké a ne každý umí vzít za sebe tu odpovědnost. My jsme ji dneska na sebe vzali, ale je potřeba taky vidět, že musíme tu pomyslnou káru dotáhnout do konce, to znamená do toho volebního roku 2010.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na co se vy jako místopředseda chcete, co se těch vnitrostranických záležitostí týče, zaměřit?

Pavol LUKŠA, místopředseda strany TOP 09
--------------------

My máme dneska jednu část toho stromu strany hotový a bude nás čekat ta druhá, neméně důležitá část, to znamená, věnovat se vytváření místním a městským organizacím. A je potřeba, aby to byli stejně kvalitní lidé, prostě jako jsou tady na sněmu, nebo jako byli na sněmech regionálních, či krajských. To znamená, že i do této naší nově vzniklé strany se hlásí celá řada lidí, kteří již byli politickými turisty, nebo mají pocit, že to, co nešlo v jiných stranách, si budou moci dovolit v naší straně. A tady je to především na velké odpovědnosti těch, kteří jsou v regionech a na krajích, prostě aby to nedopustili, protože, jak jsem říkal ve svém projevu, prostě nesmíme být stranou, která bude sloužit jako výtah k politické moci.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy jste mluvil ve své předchozí odpovědi o politickém turismu a sám jste byl dlouholetým členem KDU-ČSL. Mluvil jste o tom, že jste v politice dlouho. Ve svém projevu jste ovšem nezmínil, že to bylo právě v rámci KDU-ČSL. Jak vnímáte vlastně tu atmosféru tohoto ustavujícího sněmu? Protože mluvili jsme spolu i na tom posledním sjezdu KDU-ČSL, kde jste byl velmi kritický vůči tomu dění. Jak tedy, když zkomporujeme ty atmosféry, vnímáte ten ustavující sněm TOP 09?

Pavol LUKŠA, místopředseda strany TOP 09
--------------------
Tak já bych to parafrázoval a řekl, že jsem byl poprvé. A těch sněmů a sjezdů jsem zažil, myslím, docela dost v KDU-ČSL. Já jsem předtím v žádné jiné politické straně nebyl. To znamená, já se nepokládám za nějakého politického turistu. Já prostě v KDU-ČSL neměl příležitost prosazovat svůj názor, a to byla taky cesta, proč jsem prostě z KDU-ČSL odešel. A tady to budu parafrázovat, že to je pro mě první svobodný sněm, nekuly se žádné zákulisní prostě pikle. Byli vybráni lidé, prostě kteří mají největší šanci státi se předsedou strany, jako pan Karel Schwarzenberg, už tím, že prostě žádná jiná takováto osobnost na politické scéně není. No, a samozřejmě pak celá řada dalších lidí. To znamená, bylo to daleko svobodnější, nebyli jsme svázáni žádnými pokyny, co bude, jak bude. Prostě tato volba byla opravdu svobodná.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jak vnímáte to, že do vedení TOP 09 kromě Karla Schwarzenberga byli zvoleni lidé, kteří buď byli ve Straně lidové, nebo za ni kandidovali, jako případ Jaromíra Drábka při volbách do Poslanecké sněmovny. Nevypadá to skutečně tedy tak, že to odstřižení od KDU-ČSL není tak výrazné v tom smyslu, že do vedení byli najmenováni lidé, kteří z politiků už mají zkušenost právě ze Strany lidové?

Pavol LUKŠA, místopředseda strany TOP 09
--------------------

Tak já jsem přesvědčený o tom, že budujete-li jakékoliv dílo, či dneska můžeme říct novou stranu, tak je potřeba, aby lidé prostě, kteří tu stranu zakládají prostě a kteří ji budou, i do budoucna budou ti, kteří budou prostě nositeli těch, bych řekl, zásadních myšlenek v této straně, aby byli většinou ti, na které se dá spolehnout, kteří si mohou věřit. A přece jenom jsme stranou mladou a já si myslím, že právě proto, že máme funkční období dvouleté, tak tohle to je prostě taková, bych řekl, výzva pro ty všechny ostatní, že za dva roky může být úplně všechno jinak.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Predikuje Pavol Lukša. Nejmladším členem vedení TOP 09 bude náměstek na ministerstvu spravedlnosti Marek Ženíšek. Jak on vnímá své angažmá ve vedení strany?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda strany TOP 09, náměstek na ministerstvu spravedlnosti
--------------------
Pro mě je to především čest být v rámci takového týmu, jehož předsedou je Karel Schwarzenberg. A můžu mít možnost pracovat v týmu, kde je Miroslav Kalousek a řada dalších, pro mě velkých autorit. Takže pro mě to znamená přinejmenším příležitost a skutečně čest být součástí tohoto týmu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na co se v pozici místopředsedy chcete zaměřit?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda strany TOP 09, náměstek na ministerstvu spravedlnosti
--------------------

Bude se to rozhodovat až příští týden, jaký místopředseda bude mít jaké portfolio v té straně, nebo na co se bude zaměřovat. Já samozřejmě mohu nabídnout jednak své zkušenosti v zahraniční politice, řekl bych, zkušenosti z oblasti justice, zkušenosti, že jsem mladý, takže pravděpodobně asi někdo z těch místopředsedů taky bude vyčleněn pro komunikaci třeba s mladšími sympatizanty, bych řekl, ale to všechno nechám až na rozhodnutí předsedy strany.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Není tato komunikace s mladými sympatizanty vyhrazena Karlu Schwarzenbergovi? Akce Na pivo s Karlem jsou velmi úspěšné a zdá se, že Karel Schwarzenberg je možná největším magnetem pro mladé voliče TOP 09?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda strany TOP 09, náměstek na ministerstvu spravedlnosti
--------------------

Ne, určitě. Já to teď jenom říkám, co asi bych mohl nabídnout. A říkám, je to mládí, je to zkušenost z oblasti justice jako náměstka ministra spravedlnosti, je to zkušenost, co jsem vystudoval, zahraniční politika. To jsou tři oblasti, kde si dokážu představit, že bych jako místopředseda uměl té straně nějakým způsobem pomoci, kdybych uměl koordinovat nějakou činnost v rámci té strany.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Co ten ustavující sněm o TOP 09 vlastně řekl?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda strany TOP 09, náměstek na ministerstvu spravedlnosti
--------------------

Podle mě řekl, byť chápu, že většina novinářů o nás bude psát, že byl velmi prázdný a že ty některé projevy byly velmi takové obecné a že tam nebylo nic konkrétního, což naprosto chápu a budu to respektovat, když to budou psát, nicméně s tím nesouhlasím. Pro mě to řeklo jednu jedinou věc, jednak teda jasný odhodlání úplně všech, většiny těch delegátů skutečně do toho jít naplno. A myslím, že jako je signál jasný, že do těch voleb minimálně budeme táhnout všichni za jeden provaz, což ostatně dokreslují i ty pak výsledky těch jednotlivých kandidátů, že to bylo 80, 90 procent, což za normálních okolností v demokratickém systému by muselo bejt bráno jako velmi nedemokratické, přinejmenším velmi, bych řekll, zvláštní. Pak bych řekl, že ten projev, který uvedl Karel Schwarzenberg, tak v něm, pokud někdo poslouchal, byly skutečně podle mě, je daleko důležitější ta dlouhodobější vize, nebo to, co ta strana chce dlouhodobě s tou Českou republikou udělat, než konkrétní návody na to, co v té politice změnit, a to tady zaznělo taky.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
První krok máte za sebou. Je to ustavující sněm. Vy jste ve svém kandidátském projevu mluvil o tom, že porazit komunisty je malý cíl, že by to mělo být dalece výraznější, ta ambice, s kterou půjdete do voleb. Jaká by tedy ta ambice TOP 09 v těch, zdá se, květnových volbách měla být?

Marek ŽENÍŠEK, místopředseda strany TOP 09, náměstek na ministerstvu spravedlnosti
--------------------
Je jasné, že naše strana právě z pozice toho, jak má vyprofilovaný zatím ten program, nebo ty priority, že nechceme slibovat všechno všem, tak že nemůže nikdy asi ty volby dlouhodobě, z dlouhodobějšího pohledu vyhrávat, protože zkrátka ti voliči se v tom nenajdou, v tom programu. Nemyslím si, že by ten program oslovil všechny. Zkrátka skutečně nebudeme nabízet všechno všem. Na druhou stranu tyhle volby, kde skutečně je vidět nějaké nadšení těch voličů, že je tady něco nového, tak já si dokážu představit, a možná to nebude díky nám, ale díky těm ostatním politickým stranám, že budou mít nějaké problémy a že můžeme klidně i vyhrát volby. A Karel Schwarzenberg je pro mě nejlepší kandidát na premiéra této země.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Myslí si Marek Ženíšek. Jedinou ženou ve vrcholném vedení TOP 09 je senátorka Ludmila Müllerová. Milada Richterová se jí zeptala na cíle, které si ve vedení strany klade.

Ludmila MÜLLEROVÁ, místopředsedkyně strany TOP 09, senátorka
--------------------

Náš společný cil je nepochybně uspět ve volbách, to je jasné, ale abychom uspěli ve volbách, tak máme před sebou, myslím, každý ať už z místopředsedů, či vedení specifické cíle každý. Já vidím svoji velkou parketu ve spolupráci právě s Hnutím starostů a nezávislých, to nepochybně, a oblast sociální politiky rozhodně nemůžeme nechat stranou, protože jsme slyšeli jednání hejtmanů, kteří jsou velmi nespokojeni s prostředky na sociální služby. A to je otázka, kterou budeme nepochybně v nejbližší době řešit také.

Milada RICHTEROVÁ, redaktorka
--------------------
Vy jste tu také zmínila ve svém projevu, nebo zdůraznila otázku rozpočtového určení daní. Jak by to podle vás mělo v budoucnu vypadat?

Ludmila MÜLLEROVÁ, místopředsedkyně strany TOP 09, senátorka
--------------------
No, my jsme přerušili práci, kterou jsme začali ve spolupráci s ministerstvem financí, mám na mysli senátní komise a ministerstvo financí a Starostové a nezávislí. Ta práce byla přerušena, ale já doufám, že se nám podaří navázat na studii, kterou vypracovala Vysoká škola ekonomická, a že se podaří do toho rozpočtového určení daní vsunout i některé jiné ukazatele, než jsou doposud. Mám na mysli, dejme tomu, počet žáků na školách, počet seniorů a možná i další hlediska.

Milada RICHTEROVÁ, redaktorka
--------------------
Tam se to bude týkat také nového postavení Prahy, která byla mnohými obcemi, řekněme, trošku kritizována za to, že tam jsou úplně jiné možnosti než ve vesnicích a tak dále. Čili jak to Pražanům vysvětlíte?

Ludmila MÜLLEROVÁ, místopředsedkyně strany TOP 09, senátorka
--------------------
No, já si myslím, že Pražané teďka budou mít docela složitou situaci, protože pokud se podíváme do uplynulých dní, kdy vyskočily zprávy ohledně naprosto nehospodárného projektu Open Card, kde se proplýtvala téměř miliarda korun a přitom se neodvedla vůbec žádná práce, tak bych neviděla tak složité zaútočit na jejich možná nadstandardní příjmy.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Konstatuje místopředsedkyně TOP 09, senátorka Ludmila Müllerová. Tolik tedy pohled zevnitř strany. A jaký je vnější pohled? Co o sobě na ustavujícím sněmu TOP 09 řekla? Na to jsem se zeptal politoložky Anny Matuškové.

Anna MATUŠKOVÁ, politoložka
--------------------
TOP 09 o sobě řekla, že chce být konstruktivní pragmatickou stranou, která je připravena dojít do voleb. Způsob, jakým vlastně ta strana vznikla, včetně jejích vedení, kdy do velké míry to vyšlo z jednání a bylo v podstatě jasné, kdo bude mít pozici místopředsedů, svědčí o tom, že si to chtějí do velké míry prostě pohlídat a chtějí v nadcházející volbě před volbami neztrácet čas nějakými stranickými půtkami a hádkami a soustředit se na volby.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
I volba toho vedení, nejužšího vedení nemůže naznačovat pro voliče problém v tom smyslu, že svým způsobem, ačkoliv to ti lidé neradi slyší, jde, tak říkajíc, o jakési B, nebo druhou KDU-ČSL právě proto, že v čele stanuli hlavně lidé spjatí v minulosti se Stranou lidovou?

Anna MATUŠKOVÁ, politoložka
--------------------
Tak asi ne hlavně. Oni v podstatě všichni s výjimkou Jaromíra Drábka, ale i ten kandidoval za KDU-ČSL. Tohle je těžké hodnotit. To jsou v podstatě lidé, kteří jsou známí a pro tu stranu vhodní v tuhle chvíli. A jsou to politici. Těžko říct, uvidíme prostě po těch volbách, až budou mít další sněm, kdo se bude o ty posty místopředsedů ucházet, jaké další, jakoby jaký další elitní politici se tam objeví.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A napomohl etablaci na politické scéně TOP 09 tento sněm? Dá se říci, že zní jednotným hlasem, pro voliče je tedy čitelná, neproblematická, stále ještě nová, a proto zajímavá?

Anna MATUŠKOVÁ, politoložka
--------------------
Ten sněm určitě napomohl tomu, že ta strana se prezentovala v pozitivním světle. Navíc je teďka stranou i s parlamentním zastoupením. A co se týče té etablace, tady je největší otázkou, a to bude muset vyřešit sama TOP 09, jak ta strana se dokáže vyrovnat s každodenní realitou, s budováním teďka těch místních organizací, krajských organizací, jestli dokážou zamezit tomu nešvaru, kterým trpí ostatní české politické strany, náboru členů, kteří neexistují, a tak dále. Zatím to vypadá, že se snaží velmi úzkostlivě všem těmto problémům předcházet, což může vyplývat i z toho, že většina z nich má velkou zkušenost, řádově desítky, či více let bylo mnoho členů v KDU-ČSL, takže jsou dobře obeznámeni s tou jako stranickou prací například proti jiným, nově vznikajícím formacím, třeba Věci veřejné a podobně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To jsou, řekněme, vnitřní rizika. Co vnější faktory? TOP 09 je, zdá se, stranou stále na vzestupu, což s sebou může nést to riziko, že se stane výraznějším soupeřem pro velké strany typu ODS, případně ČSSD. Dá se očekávat právě ze strany ODS a ČSSD jakýsi frontální útok před volbami vůči TOP 09?

Anna MATUŠKOVÁ, politoložka
--------------------
Určitě se dá očekávat, že se bude muset nějak speciálně Občanská demokratická strana, ale i sociální demokraté s touto konkurencí nějak popasovat, nějak se vymezit, eventuálně na ni zaútočit. A můžeme očekávat pravděpodobně velmi tvrdý volební boj. Je otázka, jestli občanští demokraté zaujmou strategii jistého přátelství, nebo se budou k sobě snažit TOP přivinout. Zatím to nedělají a spíše na ni pravděpodobně půjdou do tvrdého boje.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Sněm to nenaznačoval, ale TOP 09 patří mezi menší strany s méně finančními prostředky. Může i to být, řekněme, rizikový faktor této strany? Zatím získala 38 milionů korun, ovšem plus minus polovinu utratila na kampaň k volbám, které se nakonec nekonaly. Je to riziko, nebo je ten projekt tak zajímavý, že se donátoři bez problémů najdou?

Anna MATUŠKOVÁ, politoložka
--------------------
Myslím, že pro tu stranu je v tuto chvíli důležité, že nemá žádnou dluhy. Tím je svým způsobem také jedinečná v rámci současného politického spektra. A jak se vyrovnají, či nevyrovnají s přílivem, nebo ztrátou donorů, to taky uvidíme. Tou klíčovou otázkou pro ně zůstane jejich volební výsledek, který se promítne jak do jejich možných vnitřních, tak jejich vnějších problémů. A samozřejmě s dobrým volebním výsledkem se objeví více sponzorů, s propadem pravděpodobně ubydou.

ČRo Rádio Česko, 30. 11. 2009, Rubrika: Studio Česko
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram EPP

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2021  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme