Tůma: S bezdomovci je třeba pracovat

Rozhovor s kandidátem na pražského primátora Zdeňkem Tůmou

8. 10. 2010

Moderátor (Jana Šmídová):

A Jana Šmídová. A i dnes se budeme věnovat předvolebnímu dění v˙Praze, kde se při nadcházejícím rozhodování o vedení metropole očekává zajímavý a také napínavý souboj. Po advokátovi Jiřímu Dienstbierovi z˙ČSSD a lékaři Bohuslavu Svobodovi z˙ODS přijal pozvání do studia Českého rozhlasu 6 bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, který vyráží do boje o primátorské křeslo v˙barvách TOP 09. Dobrý večer, pane Tůmo.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Hezký večer.

 

Moderátor (Petr Holub):

Pár měsíců stará nebo mladá strana TOP 09 dosáhla v˙květnových parlamentních volbách v˙Praze senzačního výsledku, když svrhla z˙trůnu dosavadního hegemona ODS. O ztrátu se ovšem postarali sami občanští demokraté vzhledem ke všem známým skandálům. Dá se říci, pane Tůmu, že TOP 09 tehdy přišla v˙Praze k˙hotovému?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Já myslím, že ne. Vítězství nepřichází nikdy zadarmo. Samozřejmě vítězství přichází tehdy, když ostatní dělají chyby, ale znamená to, že vy dělat nemůžete a musíte něco předvést, takže nic není zadarmo.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Teď se podle posledního průzkumu agentury SCaC pro Českou televizi zdánlivě karta obrací. Zmíněná anketa dává větší šance ODS, která vás se 28 procenty voličské přízně předstihuje o 3 procenta. Jistě je to ten průzkum, ale nejste pár dnů před volbami nervózní?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Nervózní bych neřekl, samozřejmě, že takový průzkum nepotěší, ale já jsem si říkal, že průzkumům nebudu přikládat velkou váhu, koneckonců jiné průzkumy říkají zase něco jiného, takže uvidíme. V˙každém případě si myslím, že ten příští víkend bude dost napínavý.

 

Moderátor (Petr Holub):

Vy máte nějaký speciální průzkum sami pro sebe?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Ne, ale já jsem například den předtím četl v˙novinách, tuším, že to byl Deník, kde naopak se říkalo, že sociální demokracie dostihuje ODS a ODS tam měla 18 procent. My jsme měli shodou okolností stejných 25, jako ukazoval ten druhý výzkum, takže těžko říct. Já jsem od začátku byl opravdu přesvědčen, že na průzkumy nemá smysl zase tak se moc dívat, prostě máme nějakou strategii v˙rámci volební kampaně a pár dní před volbami ji nebudete zásadním způsobem měnit.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Tak, necháme průzkumy průzkumy a poslechněme si nyní názory Pražanů, jak je v˙ČT 24 prezentovala šéfka společnosti SCaC Jana Hamanová.

 

Host (Jana Hamanová, socioložka, vedoucí společnost SCaC):

Jsou tam některé významné rozdíly, je patrné, že lidé, kteří jsou starší, tak více upřednostňují tu problematiku nájemného, deregulace a privatizace bytů a také jim vadí ve větší míře herny a jejich počet. Naopak mladí jsou velmi jaksi, bych řekla, strženi tou problematikou bezdomovců na veřejných prostranstvích. Pokud jde o stranické preference, tak už z˙toho, co jsem řekla, bude asi patrné, že levicové strany nebo voliči levicových stran, to znamená ČSSD a KSČM, se budou častěji přesouvat k˙tomu problému deregulace nájemného a pokud jde o ty ostatní problémy, tak třeba u Věci veřejných tam opravdu vedou bezdomovci, eventuelně u ODS tam jsou také na prvním místě, u TOP 09 problém bezdomovectví přeskočil na první místo problém drog, takže voliči TOP 09 vnímají drogy na veřejném prostranství jako zásadní problém číslo 1.

 

Moderátor (Petr Holub):

Podotýká socioložka Jana Hamanová a na výsledky šetření zmíněné agentury vzápětí v˙rozhovoru s˙Václavem Moravcem v˙předvolebním speciálu reagoval primátorský kandidát za ODS Bohuslav Svoboda, který odmítá nápady dosavadního vedení pražského magistrátu zřídit pro lidi bez domova jakési sběrné tábory.

 

Host (Bohuslav Svoboda, kandidát na pražského primátora za ODS):

Pokud budu mít možnost do něčeho takového mluvit, tak ODS přijme zcela jinou strategii. Já jsem jako lékař přesvědčen o tom, že bezdomovectví není jenom problém sociální, to je problém medicínský, to jsou lidé nemocní. S˙těmi se musí pracovat úplně analogicky, jako se pracuje s˙narkomany.

 

Redaktor (Václav Moravec):

Současná ODS, která tedy vládne pražské radnici udělala zásadní chybu tím plánem, který přijala, chápu-li to správně.

 

Host (Bohuslav Svoboda, kandidát na pražského primátora za ODS):

Chápete to správně. Tento plán. . .

 

Redaktor (Václav Moravec):

A vy byste ho zásadně. . .

 

Host (Bohuslav Svoboda, kandidát na pražského primátora za ODS):

Já bych ho zásadně odmítal a dokonce lidé, kteří by byli kolem mě z˙ODS by ho také zásadně odmítali, protože první, co se musí udělat je komunikace s˙těmito lidmi. Něco podobného, jako jsou state workeři, kteří pracují s˙narkomany, něco podobného musí být u bezdomovců. Tam samozřejmě ta část, která vznikla sociálně vyžaduje sociální řešení, to máte pravdu, ale ona většina jich na to sociální řešení nepřistupuje prostě proto, že jsou to lidé, kteří mají v˙hlavě jinou filosofii. Oni jsou vlastně svým způsobem nemocní a to na dlouhé řešení.

 

Redaktor (Václav Moravec):

Která část ODS je kolem vás, když ta část ODS, která teď vládne Praze a souhlasila s˙tímto akčním plánem, je jiná?

 

Host (Bohuslav Svoboda, kandidát na pražského primátora za ODS):

Je to ta část ODS, která v˙současné době představuje pražskou regionální radu, představuje ty, se kterými jsem jednal o těchto věcech. Je to ta část ODS, která v˙tuto chvíli mě dala mandát na to, abych v˙povolebním vyjednávání to vyjednávání vedl a vyjadřoval se zásadně k˙tomu, jaké bude personální obsazení radnice, a to je to, co mi dává záruku pro to, že tyto věci se budou realizovat tak, jak je má realizovat moderní město, humanitní město, protože i bezdomovec je člověk a má naprosto stejná práva respektování své osobnosti, přestože nám smrdí, přestože nám překáží. Není možné se na to dívat jinak, není. Ani medicínsky, ani lidsky.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Zdůrazňuje Bohuslav Svoboda z˙ODS a uchazeč o primátorské křeslo za ČSSD Jiří Dienstbier podotýká.

 

Host (Jiří Dienstbier, kandidát na pražského primátora za ČSSD):

Je zjevné, že ten koncentrák někde za Prahou není řešením, protože není způsob ani jak tam ty bezdomovce dostat, dobrovolně tam nepojedou a pokud někdo neporušuje právní předpisy, tak násilné řešení v˙demokratickém právním státě není možné. To, co já bych zdůraznil, tak je zejména prevence, protože to je nejjednodušší cesta, jak zabránit tomu, aby počet bezdomovců v˙ulicích města nenarůstal a tady bych zmínil, že s˙tím můžeme mít docela problém, že celý ten problém bezdomovectví může narůstat, protože když se podíváme na tu zcela asociální bezohlednou politiku současné vlády, kdy se škrtají všechny možné sociální transfery, kdy se neřeší zvyšování nájemného, které už mají zejména senioři často velký problém platit, kdy často dosahuje už téměř celé výše jejich důchodu, tak můžeme.. .

 

Redaktor (Václav Moravec):

Chcete tím říct, že vláda přidělá Praze v˙následujících čtyřech letech zásadní problém a že výrazně stoupne počet bezdomovců?

 

Host (Jiří Dienstbier, kandidát na pražského primátora za ČSSD):

Zcela jistě, pokud se zásadním způsobem oseká sociální systém. Řada dávek zejména těm nejchudším částem obyvatelstva tak můžeme očekávat, že tento problém bude narůstat.

 

Redaktor (Václav Moravec):

Neříkáte to proto, že chcete vy z˙těch komunálních voleb udělat referendum o Nečasově vládě?

 

Host (Jiří Dienstbier, kandidát na pražského primátora za ČSSD):

Nechci z˙toho dělat referendum o Nečasově vládě, i když je pravda, že sociální demokracie je tady jedinou vážnou alternativou k˙vládním stranám v˙Praze . . .

 

Redaktor (Václav Moravec):

. . ano referendum o Nečasově vládě.

 

Host (Jiří Dienstbier, kandidát na pražského primátora za ČSSD):

Vy jste mě k˙tomu vyzval.

 

Redaktor (Václav Moravec):

No ne, protože vaše slova. . .

 

Host (Jiří Dienstbier, kandidát na pražského primátora za ČSSD):

. . .  tak mě nezbylo, než na to nějak reagovat a samozřejmě, že i Praha má určitý nástroj, jak určitou prevenci poskytovat. Je to zejména například sociální bydlení, i to, co tady zmiňovala Petra Kolínská, řešení těch situací, kdy někdo začne mít potíže s˙placením nájmu, ale nic takového tady neexistuje, ani jsem to nezaznamenal v˙programech vládních stran. Druhá rovina kromě té prevence je samozřejmě pomoc, že těm lidem je potřeba efektivně pomáhat, ne je vyvážet někam za město, ale dostatečná síť azylových domů, kde dostanou ten základní servis, lékařskou péči.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Slova Jiřího Dienstbiera uzavíráme výběr z˙názorů, jak zazněly ve středečním předvolebním speciálu ČT 24.

 

Moderátor (Petr Holub):

Pane Tůmo, slyšeli jsme jeden předvolební rozhovor. Proč se vlastně bezdomovci, potažmo narkomani, stali jedním z˙klíčových témat předvolební Prahy, je to skutečně to, co se musí nejdříve řešit?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No, popravdě řečeno, mám jistou nedůvěru k˙výsledku tohoto průzkumu. Já, co se pamatuji, tak v˙posledních týdnech a měsících a je to obvyklé pro všechny metropole, problém číslo jedna bývá doprava, takže to, že by se bezdomovci dostali na první místo je pro mě překvapivé. Samozřejmě to problém je, je to, co se musí řešit, jedná se o několik tisíc lidí, kteří propadli tou společností, někteří z˙nich mají šanci se dostat zpátky, musíme jim pomoci. Neplatí to bohužel pro všechny, takže ano, problém to je, nezdá se mi, že by to byl problém Prahy číslo jedna.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

No nicméně, když už jsme se toho dotkli, jaký je tedy váš recept, jak celou věc řešit a na druhé straně nezabřednout do populismu, nějaké koncentráčky na okraji Prahy, to asi opravdu nebude k˙řešení ani pro pravici, ani pro levici.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

To jsme odmítli všichni. Já jsem rád, že z˙úst pana kolegy Svobody to odmítla teď i ODS, takže touto cestou evidentně nepůjdeme. My jsme zdůrazňovali, že vždy, že to není, že tady není žádné jednorázové řešení, jeden lék, že někam nasypeme peníze nebo někde se něco postaví, ale je to prostě o terénní práci. Je tady řada neziskových organizací, které se tomu věnují. Hlavní město Praha a samozřejmě ve spolupráci s˙městskými částmi by měla podpořit tyto neziskové organizace, popřípadě i sama vybudovat nějaké záchytné body, které mohou poskytnout základní servis, základní hygienické podmínky a určitě to nakonec vyjde levněji, než tyto lidi nechávat zcela na pospas.

 

Moderátor (Petr Holub):

Takže vaším receptem je terénní práce přímo mezi těmi bezdomovci.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Především terénní práce.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Eventuelně podpora určitých neziskových subjektů.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Ano, to s˙tím souvisí, protože oni potom jsou ideální k˙tomu, aby tu terénní práci dělali.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Jiří Dienstbier poněkud opustil tu bezdomoveckou tématiku a zmínil se v˙rozhovoru s˙Václavem Moravcem o tom, že komunální volby, které nás čekají za pár dnů, by mohly být referendem o koaliční vládě. Co si o tom myslíte? On říká, že pravicová, respektive koaliční vláda už zadělala na tolik problémů, že se právě možná ty sociální záležitosti, ty nejrůznější neduhy v˙metropoli mohou velmi brzy prohlubovat.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Já myslím, že komunální politika je opravdu o něčem jiném, na druhé straně určitě tady existuje vazba, takže pokud by některá politická strana dělala výraznější chyby na národní úrovni, tak se to bezpochyby promítne do komunálních voleb, to je pravda, nicméně asi nebude překvapivé, že vyslovím nesouhlas s˙panem kolegou Dienstbierem, že to tak nevidím. Vláda se snaží razantně řešit problémy, do kterých jsme dostali, nejsme to jenom my, i jiné země, týká se to především oblasti veřejných financí. Pochopitelně v˙té první fázi se jedná o jednonárazové škrty, které dlouhodobě nic neřeší a důslednější reformy tedy musí přijít, ať už je mnohokrát zmiňovaný penzijní systém nebo další věci, které se týkají trhu práce a podobně.

 

Moderátor (Petr Holub):

Stává se vám při volební kampani, že musíte vysvětlovat to, co vláda dělá? Nestěžují si na ni lidé nebo je řeč úplně o něčem jiném?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Kupodivu ani ne, absolvoval jsem spousty debat a ať už sám nebo s˙dalšími lídry politických stran, včera, předevčírem a ať už byli studenti nebo ať už je to širší veřejnost, tak je to spíš ta debata bývá o konkrétních problémech Prahy, ať už to jsou zmiňovaní bezdomovci, ať už je to doprava, ať už je to územní rozvoj a podobně. Stejně tak včera jsem měl večer debatu s˙podnikateli a také to nebyla debata o národních politikách, národně hospodářských politikách, ale opravdu o problémech Prahy.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Předvolební kampaň vstupuje do finále. Já jsem dnes procházela shodou okolností docela dost času Prahou, viděla jsem ty osiřelé stánky, mimo jiné osiřelý stánek TOP 09, tam aktivisty. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Kde?

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Na náměstí I.P.Pavlova a neviděla jsem tam skoro žádné voliče, také tak někde stojíte a rozdáváte modré růže nebo?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

To záleží, jo, možná záleží na čase, jinak se snažíme zejména v˙těch exponovaných dobách stánky využívat, kontaktní kampaň je velmi důležitá. Když mi čas vyjde, není to tak, že bych prostál půl dne někde u stánku, ale shodou okolností tady odtud poběžím právě na Dejvickou a jsme tam s˙panem kolegou Moldánem domluveni, že se potkáme na stánku a budeme se snažit voliče oslovovat.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Dnes hovoříme se Zdeňkem Tůmou, který se za TOP 09 uchází o křeslo pražského primátora.

 

Moderátor (Petr Holub):

Pane Tůmo, já bych se teď zeptal trochu z˙jiného soudku a úplně obecně. Mnozí makroekonomové tvrdí, že hlavní město Praha se svou nabídkou služeb a vzdělaných pracovníků funguje jako motor ekonomického růstu, podobně jako ve Spojeném království slouží Londýn. Jsou tam prostě všechny ty důležité instituce a mají dostatek lidí, aby se zaplnily. Souhlasíte s˙tímto hodnocením?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Možná bych to ještě zdůraznil, když už tam padlo srovnání Londýna, tak ta pozice Prahy ve srovnání s˙Velkou Británií bude ještě silnější, protože přece jenom jsme ještě daleko více centralizovaná země, historicky, než Velká Británie. Tam těch center ekonomiky je více, ale nicméně z˙hlediska ekonomické síly máte samozřejmě pravdu, dominantní je City, dominantní je Londýn a podobnou úlohu tady sehrává Praha.

 

Moderátor (Petr Holub):

V˙britských médiích se občas píší články o Londýnu a vždycky se říká, až bude špatně v˙Londýně, tak se to co nevidět přelije i do zbytku Spojeného království, platí totéž i pro Prahu, že když se daří Praze dobře, může být dobře i jinde, ale když v˙Praze je zle, tak . . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

pojem okřídlený, vše souvisí se vším, takže stejně jako Česká republika a česká ekonomika je velmi závislá na hlavních obchodních partnerech, především již zmiňované Německo, tak pochopitelně ta vazba i mezi regiony uvnitř české ekonomiky existuje, takže jestliže jeden ze silných regionů na tom nebude ekonomicky dobře, tak není pochyb o tom, že se to dotkne i dalších částí ekonomiky, i když ta struktura ekonomiky v˙Praze se podle mě výrazně liší od prostě těch dalších částí, dalších regionů v˙republice.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A jak oslabila recese ekonomický potenciál hlavního města? Co myslíte?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak určitě měla poměrně významný dopad na rozpočet, tady jsme se tomu nevyhnuli, dopadu na veřejné rozpočty, takže z˙těch téměř 50 miliard to o pár miliard dolů, to je jeden z˙důsledků, pochopitelně pro hlavní město je významným, významnou složkou ekonomiky cestovní ruch a tam člověk slyší nářky velmi často, takže přebytek lůžkové kapacity během krize tlačí ceny výrazně dolů, takže ta situace tam vůbec není jednoduchá a turisté se vracejí teprve velmi pomalu. Takže tyhle efekty jsou, je možné pozorovat a jsou tady, bezpochyby.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Turismus je pro Prahu určitě živou vodou, tak pokud se stanete primátorem, tak co pro to uděláte, aby v˙Praze bylo ještě více turistů a nedalo se po Staroměstském náměstí projít ani ve 12 hodin v˙noci.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Měli jsme docela dobrou debatu, kterou organizovala Asociace, myslím, že správný název je Asociace cestovního ruchu, byli tam tedy i další lídři a na jedné straně šlo o to, že my řekneme své názory, ale také budeme slyšet, co říkají oni. Bezpochyby to není o tom, že by město Praha mělo organizovat cestovní ruch, nicméně něco udělat může. Je to o marketingu, kde přece jenom Praha může udělat leccos pro lepší obrázek města v˙zahraničí, myslím si, že toto je jedna z˙rezerv a Praha určitě mohla udělat více pro propagaci v˙zahraničí. To je jeden z˙velmi častých nářků. Další věc je oblast kultury, že by Praha měla nabízet více, takže zase není o tom, že by město mělo organizovat kulturní podniky, ale je to o dobrém přerozdělování peněz uvnitř kulturní oblasti, takže je zase další segment, který má relativně volnou vazbu, nicméně poměrně významnou. V˙daném okamžiku Praha je nesmírně atraktivní z˙hlediska svého historického dědictví, ale a ne, že by tady nebyly žádné zajímavé kulturní akce, ale přeci jenom je tady velký potenciál. Mluvil jsem s˙lidmi v˙zahraničí a shodují se, že je tady velký potenciál, že Praha může jít nahoru a může nám vyjít ještě daleko více.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

No, možná více turistů by přitáhla třeba stavba Národní knihovny, blob na Letné, ten se kupodivu velmi vrátil do hry teď v˙té předvolební kampani a právě ODS úplně změnila směr a najednou ten hnusný sliz, jak o tom hovořili radní, podporuje, tak co si o tom myslíte vy?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak je to třetí změna pozice, tak spíš nechám na voličích, aby si udělali úsudek.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A vy byste rád viděl Kaplického knihovnu třeba na místě Stalinova pomníku?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Já jsem říkal, že, od začátku, že nejde, ani pro mě nejde ani tolik o osobní preferenci, ale souvisí to s˙tím, co vy jste říkala, je to prostě typ stavby, který by v˙Praze měl stát. To jsou prostě stavby, které, měli bychom tady mít moderní architekturu, každé město by se mělo někam vyvíjet, i Praha a prostě budoucnost ukáže, jestli to byla správná volba nebo ne. Moderní architektura často bývá kontroverzní. Co se týká místa, tak tady já jsem se zdržel toho, abych ukazoval prstem na různá místa po Praze, kde by to mohlo stát, to je prostě expertní debata. Uvažovala se o Letné, pro to místo byl koncipován projekt a uvidíme, ale v˙daném okamžiku se přiznám, že to neřeším a doufám, že to nebude řešit ani vláda, protože opravdu se to zbytečně stává předvolebním tématem a je v˙současné době platné usnesení vlády, které říká, jak všichni víme, že problémy knihovny kapacitní se budou řešit rekonstrukcí Klementina, vláda může změnit pochopitelně názor, řekne ano, budeme stavět, ale je to o jejím rozhodnutí, je to o financích a potom Praha může začít řešit územní rozhodnutí nebo územní podmínky pro takovou stavbu.

 

Moderátor (Petr Holub):

Praha může plnit svou ekonomickou úlohu i úlohu, aby se tady vůbec dalo žít. Pokud splní určité předpoklady, to se týká každého města, rozhodně potřebuje funkční trh s˙byty, kvalitní dopravní infrastrukturu a dostatečnou nabídku pracovních míst, to je zřejmě to základní, snad jsem na nic nezapomněl. V˙těchto třech oblastech, kde jsou dnes největší rezervy, co tedy jde nejvíc zlepšit?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Já mám za to, že doprava je ta priorita číslo jedna. Jsou tady, protože jsou velké dluhy a koncepce, to znamená dva okruhy městský pražský je podle našeho názoru v˙pořádku, ale kráčíme nějak pomalu. Pořád jsou tady významné výpadky, teď se podařilo otevřít část Pražského okruhu, ale pořád vlastně není pořádně ani vyprojektovaná potom návaznost toho propojení z˙D1 na výpadovku na Hradec Králové. . .

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Už jste se projel?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Přiznám se, že ne. Já jsem sice měl v˙plánu, že bych si to třeba i projel na kole, ještě než se to otevře, ale nějak v˙té kampani vůbec nebyl čas.

 

Moderátor (Petr Holub):

Ono se tak obecně říká, že co by se mělo nejrychleji postavit, tak to je, jak jste upozorňoval, propojení Pražského okruhu od D1 do Běchovic, aby se dalo jezdit na ten Hradec nebo Liberec. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

A tam jsme bohužel v˙bodě nula víceméně. . .

 

Moderátor (Petr Holub):

A druhá věc je prodloužení vysočanské radiály až do Troje, s˙tím souhlasíte, že tyhle dvě věci jsou nejdůležitější.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No, ale to jsou všechno ještě běhy na delší trať, protože oba tyto projekty nejsou příliš daleko, takže to je jakoby ve fázi úvahy, ano, tudy by to mělo vést, ale teď je potřeba teda dotáhnout ty věci, které jsou rozdělané, to znamená když už jsme mluvili o té oblasti Černého Mostu, tak to znamená ta spojka tam jakoby z˙toho okruhu, který jakoby vede /souzvuk hlasů/ ta by snad měla být, tam je ještě nějaký problém s˙pozemky, ale to by mohlo být celkem rychlé a hlavně vláda se musí konečně pořádně připravit a rozhodnout, kterou variantu zvolí u severní části okruhu, to je také nesmírně významné. Tam se dostat přes řeku.

 

Moderátor (Petr Holub):

Ale tím vlastně říkáte, že se možná v˙příštích 4 letech nedočkáme nijakých nových staveb, když necháme stranou dokončení Blanky a toho kousku vysočanské radiály, protože ta příprava staveb zabere několik let a tudíž to napojení na D1 ani to prodloužení vysočanské radiály do Troje, to se tedy nezačne stavět ani. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

To je, to já si netroufám tvrdit jestli nezačne, ale asi s˙velkou mírou jistoty se dá říci, že nebude hotovo. Ono v˙tomto okamžiku je toho rozestavěné poměrně dost, takže asi by to chtělo dotáhnout ty věci, které jsou rozestavěné a nejsou to jenom, když už mluvíme o dopravní infrastruktuře, tak pak máme, což do toho také spadá, už se týká městské hromadné dopravy, dotáhnout teda trasu A, když už se začalo i s˙tímto směrem a okamžitě se pustit do trasy B, takže jsou to všechno projekty na delší dobu, jsou tady další věci, které jsou hodně diskutované a kde třeba nemáme shodu s˙dalšími politickými stranami úplnou, jako je magistrála a řešení severojižní magistrály a podobně, takže těch infrastrukturních projektů je poměrně hodně a mezi infrastrukturní projekty patří také čistírna odpadních vod, další velký dluh, protože to je něco, co už mělo být dávno řešeno a ne, že teď se budeme dohadovat, jakým způsobem se to bude řešit.

 

Moderátor (Petr Holub):

A není to nakonec tak, že nový primátor bude prostě jenom pokračovat v˙tom, o čem se rozhodlo už v˙minulých obdobích a bude v˙podstatě na něm jenom to, aby politicky to prosadil a sehnal peníze?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak v˙něčem ano, protože já říkám, že my nemáme problém s˙tou koncepcí, jak tady je, to znamená dva okruhy a v˙zásadě tak, jak jsou namalované, tak víceméně je to o tom, kudy přesně ta trasa povede, ale koncepčně si nemyslím, že by na tom bylo potřeba cokoli měnit. Takže opravdu se jedná o dotažení projektů, o kterých je zřejmé a ty priority jsou tady evidentní, ať už je to již zmiňované Déčko nebo opravdu dotažení těch okruhů.

 

Moderátor (Petr Holub):

To přemostění Vltavy, o kterém jste mluvil, tak to nejspíš bude sporný bod pro příští politickou reprezentaci. Jakou trasu vy navrhujete, tu současnou, která tedy byla zrušena nebo máte nějaký jiný návrh?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Já jsem se snažil seznámit s˙argumenty na obou stranách, navštívil jsem i starostu Suchdola, vyslechl jsem i ty argumenty z˙druhé strany. Myslím si, že by nebylo vůbec korektní, abych tady po pár týdnech dělal experta a říkal, toto je můj definitivní názor, prostě je to vysoce expertní otázka a je jasné, že nějaké řešení je potřeba zvolit. Je to klíčové pro to, aby tady jsme se přes řeku dostali a především je to rozhodnutí vlády, to je Pražský okruh, pro který zase potom Praha musí vytvořit územní podmínky, takže samozřejmě ta spolupráce je nutná. Můžeme to tlačit nějakým směrem, ale já primárně budu tlačit na vládu, aby teda našla to správné řešení a ve spolupráci potom s˙Prahou, s˙námi jsme se domluvili s˙těmi obcemi, které budou dotčeny.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Kolega už na to trochu narazil, tak, pane Tůmo, v˙čem byste pokračoval v˙nastoupeném trendu toho minulého vedení a co byste zcela odmítl a teď nemám na mysli jenom dopravní stavby. Například dnes končící vedení magistrátu se chlubí tím, a všude to zdůrazňuje, že například na rozdíl od jiných měst Praha není zadlužená a Praha dobře hospodaří, tak jak se na to díváte jako špičkový bankéř?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No tak, bankéř nebankéř, stačí zase mít zdravý rozum, ale tady já jsem velmi skeptický. Já se přiznám, že i když jsem tomu věnoval poměrně dost času, tak si vůbec nejsem jistý, jak na tom Praha v˙současné době ekonomicky je. Máte pravdu v˙tom, že se tím vedení Prahy velmi chlubí, nicméně to jako i na první pohled je zřejmé, že část toho dluhu je vytlačována někam jinam, například dopravní podnik má, měl ztráty v˙minulých letech, ne všechny ztráty byly plně pokryty ze zdrojů hlavního města, kromě toho je otazník nad investicemi, které by dopravní podnik měl dělat a Praha má pod sebou celou řadu příspěvkových organizací a přiznám se, že do toho se mi nepodařilo proniknout, takže bude hodně. . .

 

Moderátor (Jana Šmídová):

To skoro nikomu tedy.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

. .  bude hodně záviset na tom, jaká je situace právě v˙těch příspěvkových organizacích a v˙okamžiku, kdy máte spousty institucí a na vrcholu je jeden rozpočet, tak vy ho vyrovnáte velmi snadno tím, že prostě jinde trošičku budete uřezávat a . . .

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A to se dělo podle vás.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No, já mám za to, když se podívám na ten nejvýznamnější dopravní podnik, takže se to dělo, protože říkám, že tam nebyly všechny ztráty pokryty ze strany hlavního města a mám, pro mě je otazník, jak to vypadá v˙dalších organizacích, a to je něco na co já v˙tomto okamžiku nedovedu odpovědět.

 

Moderátor (Petr Holub):

To budete tedy muset zkontrolovat. Já jsem se setkal teď s˙jedním velkým problémem, což zažilo menší severomoravské městečko, tam získali ohromnou dotaci na stavbu čistírny odpadních vod z˙Evropské unie, něco doplatili, ale pak se ukázalo, že to všechno bude o dost dražší, tak museli doplácet dále a tím pádem neměli peníze na jakékoliv jiné aktivity, třeba na podporu služeb obyvatelstvu, de facto se ten rozpočet úplně rozpadl, museli si půjčovat. Chtěl jsem se zeptat, jestli něco podobného by nemohlo se stát v˙Praze, jestli se toho neobáváte, protože tady jsou jednak ohromné projekty a jednak jsou také značné pochybnosti o tom, jak jsou efektivní.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak, já věřím, že se mi rozpočet v˙rukách nerozpadne, to za prvé, ale za druhé, když už jste narazil na tu čistírnu, ano, to je jedna z˙velkých staveb, ten projekt je odhadován na téměř 20 miliard a dávno už to mělo běžet. Potíž je v˙tom, že hlavní město vypsalo tendr na první fázi intenzifikace čistírny odpadních vod a tedy je jeden velký otazník, když často se mluví o zadávání veřejných zakázek, ale ono nejde pouze o to, aby to bylo čistě vysoutěženo, ale jde vůbec o to zadání a jestli ten projekt není předimenzovaný a zdá se, podle toho, co dost jsem se tomu snažil věnovat, zdá se, že existuje alternativní technologie, která je minimálně o 30 procent levnější, umožňuje tu intenzifikaci provést za provozu a ještě ke všemu to čištění je efektivnější. Já zase teď nejsem schopen na 100 procent říct, že tomu tak je, ale rozhodně jsem mluvil s˙řadou expertů, kteří říkají, že tohle by se opravdu mělo prověřit, takže už to samotné zadání je problém a já se právě obávám toho, aby třeba tento tendr neproběhl, protože pak to může už předurčovat to další řešení a může nás to vést k˙té drahé a možná méně efektivní variantě, ale prostě byl bych rád, aby tohle už bylo opravdu ponecháno na nové reprezentaci, která vzejde z˙komunálních voleb, aby se daly na stůl varianty, aby ten projekt byl otevřen vlastně tomu, aby se vůbec vyjasnilo, jaké řešení je to správné a jestli máme hledat řešení, které bude cíleně někam ke 20 miliardám, anebo jestli možná budeme o mnoho miliard níž.

 

Moderátor (Petr Holub):

Vy máte obavu, že by současné vedení ještě uzavřelo tuhle soutěž?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tu obavu, tu obavu jsem měl, nicméně když tyto věci byly nadhozeny v˙té již tady také citované debatě v˙tom volebním speciálu, tak pan kolega Svoboda ujistil nás všechny, že žádné další velké kontrakty stávající vedení Prahy uzavírat nebude.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A vy jste uvěřil.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak já to beru jako dané slovo. Já si myslím, že pro něj samotného by to mělo dost negativní konsekvence, kdyby tomu tak nebylo.

 

Moderátor (Petr Holub):

A dá se tedy obecně říci, že ty rozjeté stavby nejsou tak zatěžující, že by snad správce budoucích rozpočtů hlavního města musel mít nějaké velké obavy.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No tak, je dobře, když máte obavy. Obavy máte mít pořád o rozpočet a pravda, že ty nároky jsou veliké. Prostě uvidíme, jak říkám, to souvisí s˙tím, že uvidíme, jak to hospodaření je, musíme to sečíst, říkám, souvisí to i s˙tím, jaké jsou závazky vůči příspěvkovým organizacím, jestli je opravdu ten dluh byl trošku i směrem pryč z˙rozpočtu hlavního města a z˙toho nám vzejde nějaký, nějaká ekonomická analýza a pak můžeme analyzovat, co si můžeme dovolit a co ne. Ale samozřejmě priorita je dotáhnout ty stavby, které jsou rozdělány.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Pokud se stanete primátorem, jak dlouho vám taková inventura může trvat a kolik kostlivců na váš ještě může vypadnout, když budete prověřovat. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Takovouto analýzu musíte mít za půl roku hotovou.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A další otázka, plánujete také aktivní opatření, která přitáhnou nové investice a nebo Praha se může spoléhat na to, že vždycky někdo přijde, protože do Prahy vždycky někdo přijde.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak, na jedná stranu Praha byla, je a já věřím, že zůstane atraktivním místem, kde přes všechny výhrady je celkem příjemné žít a to město leccos nabízí, takže i to je pro byznys zajímavé. Na druhou stranu Praha může hodně udělat v˙tom, aby tady byly férové podmínky, Praha, jak už jsme říkali, je také velký zadavatel různých zakázek, takže když Praha se bude chovat férově, bude soutěžit férově, tak i to je pro byznys zajímavé a kromě toho Praha, coby součást státní správy musí také vydávat nejrůznější povolení, jde o dobré fungování různých částí hlavního města Prahy, včetně živnostenského úřadu a tak dále, a tak dále a tam prostě bychom se měli chovat nejenom k˙Pražanům, ale i vlastně k˙podnikatelům, jako že jsou to naši klienti. My poskytujeme službu, my jsme za ni placení, nikoli naopak.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Mnoho podnikatelů a dokonce jsou to docela zajímavé firmy, se do Prahy a potažmo do celé České republiky bojí a poukazuje na všudypřítomnou korupci, tak myslíte si, že metropole České republiky je prolezlá korupcí?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Já věřím tomu, a to je to, co nabízím a s˙čím jdu do voleb, že já jsem nikdy s˙žádným takovým problémem spojován nebyl, takže věřím tomu, že by. . .

 

Moderátor (Jana Šmídová):

No vy ne, ale . . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

. . .podobnou výtku už podnikatelé do budoucna mít nemuseli.

 

Moderátor (Petr Holub):

Tak ono se ale teď říká v˙té pražské kampani, všichni to opakují, že to a teď už proti korupci zasáhnou, obvykle se tvrdí, že hlavním nástrojem má být zveřejnění prakticky všech údajů o veřejných zakázkách, o mnoho jsem tady neslyšel. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Ne, promiňte, není to jenom o veřejných zakázkách, jedna věc jsou veřejné zakázky, což je součást toho problému a ať už je to prostě špatné uplatňování zákona o zadávání veřejných zakázek, ale jakoby korupce je problém daleko širší, mluví se o manipulaci s˙cenami pozemků, s˙územním plánem, čili to souvisí s˙územním rozvojem, který je velmi chaotický, takže to je další oblast problémů. V˙současné době se připravuje koncepce nového územního plánu, v˙rámci toho stávajícího se provádí vlastně jako tisíce změn územního plánu, což prostě není, jak to má fungovat a to patří mezi ty další výtky a ponechávám stranou, kdo na tom vydělává nebo nevydělává, prostě takto to nemůže fungovat.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A dá se to udělat rychle, třeba za půl roku, aby se potom investoři jenom hrnuli a změnili na Prahu názor?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Víte co, s˙těmi investory to zase není tak tragické, pořád Česká republika zůstává jedním z˙nejvyšších příjemců zahraničního kapitálu ve střední a východní Evropě, takže tak tragické to zase není. Jsou tady výtky k˙průhlednosti toho prostředí a já věřím, že s˙tím se dá celkem rychle něco udělat.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A ve Studiu STOP dnes hovoříme se Zdeňkem Tůmou, který za TOP 09 usiluje o křeslo pražského primátora.

 

Moderátor (Petr Holub):

Vy tedy chcete sáhnout v˙konkrétních případech, kde vidíte nějakou netransparentnost a nějaké indicie, že by tam ta korupce být mohla, to nakonec je asi ve všech úřadech v˙České republice a nejen v˙České republice, ale máte nějaké systémové řešení, že by ten magistrát začal jinak fungovat a tím pádem by i ty možnosti, jak si třeba bokem přijít k˙penězům, pro ty úředníky a politiky, odpadly?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Samozřejmě. To je čistě manažerská úloha, to je o rozhodovacích procesech, jsou o rozhodovacích procesech uvnitř té instituce, o správném nastavení pravomocí a kompetencí mezi magistrátem, mezi radou a zastupitelstvem. Je to o dostatečné otevřenosti, ale ještě to neznamená, že budete odsouhlasovat své rozhodování směrem k˙veřejnosti, té politické odpovědnosti se rada ani zastupitelstvo zbavit nemůže, a při dobrém nastavení těchto procesů a při, za předpokladu, že máte lidi, kteří se v˙rámci těch pravidel chovají férově a vy jim můžete věřit, tak ty věci mohou fungovat lépe.

 

Moderátor (Petr Holub):

A dá se říct, kde čertovo kopýtko současného magistrátu, pokud jde právě o to nastavení, jak funguje.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Dá, dá. To proto jsem o tom mluvil. Já myslím, že velký problém je dneska mezi, koneckonců mezi zastupitelstvem a radou, protože ani rada není vůči zastupitelstvu příliš transparentní, jak jsem slyšel od některých zastupitelů, ale vůbec ten hlavní problém vidím ve vztahu rady a magistrátu. Magistrát by měl být ten expertní úřad, útvar, který má zpracovat analýzu, má navrhovat řešení a rada má vybrat mezi těmi alternativami. V˙tom je to politické rozhodování. Dneska to probíhá tak, že rada víceméně říká, jak se to má udělat, ještě v˙horším případě to dělají jednotliví členové rady, popřípadě členové jejich sekretariátu, takže vyznat se v˙tom, kdo vlastně o čem rozhoduje a kde zůstává ta odpovědnost je velmi obtížné. Ale rozhodně se odpovědní pracovníci magistrátu dostávají do velmi nepříznivé pozice, a to myslím, že jsou věci, které lze změnit velmi rychle.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Symbolem celé té neprůhlednosti a těch problémů na magistrátě a vůbec tedy v˙celém vedení metropole se stala karta Opencard, která v˙podstatě už přišla asi na miliardu korun, tak co si o ní myslíte vy a co s˙tím celým uděláte? Tak vyšetřuje se to, nevyšetřuje, byla podána trestní oznámení, zatím se příliš moc neděje, tak co, pane Tůmu, s˙tím?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

To já nejsem schopen posoudit, co se děje nebo co neděje, to je odpovědnost Policie České republiky, nevím o tom, jak koná či nekoná, takže předpokládám, že koná nebo že by se měla vyjádřit, že buď zastaví nebo vyšetřování nebo se něco bude dít, to uvidíme, nemůžu mluvit za policii, ale pro mě teď je podstatné, to není téma minulosti, mluvíte o miliardě, miliarda je fuč, s˙tím už toho moc bohužel neuděláme. Pro mě, jako pro ekonoma jsou to takzvané utopené náklady a z˙hlediska budoucnosti toho projektu je to porovnání toho, co nám karta může nabídnout, to znamená dostat ji do nějaké polohy multifunkční karty, ideální někdy v˙budoucnosti, elektronické peněženky a versus náklady, které to bude mít. Proto patří mezi další věci, které se teď snažím analyzovat další tendr, který souvisí s˙kartou Opencard, a to je provozování kartového centra dalších pět let, zase mimochodem období, které překračuje to volební období, takže pokud by toto doběhlo, tak my vlastně přijdeme a Opencard běží a je ošetřena kontraktem na dalších pět let, takže bych rád, aby toto zůstalo na nové politické reprezentaci. A zatím, jak jsem se na to díval, zvažuji, jestli i tady podám podnět na Úřad na ochranu hospodářské soutěže, a to z˙toho důvodu, že zadávací podmínky mi připadají velmi restriktivní a jsou požadovány certifikáty, které zatím, co se mi podařilo zjistit z˙veřejně dostupných informací, splňuje pouze jedna firma v˙České republice.

 

Moderátor (Petr Holub):

To tedy byste udělali ještě před tím, než se ustaví nové zastupitelstvo?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No, to asi jo, protože zastupitelstvo to bude ještě pár týdnů trvat, samozřejmě, takže tady už se na to díváme asi týden nebo dva, takže předpokládám, že do týdne si uděláme nějaký názor, jestli je to něco, čím by se měl zabývat Úřad na ochranu hospodářské soutěže, ale v˙každém případě se tím budu zabývat já, pokud nastoupím do úřadu jako primátor.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Takže to je vaše priorita priorit, specielně z˙časového hlediska nikoliv.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Ne, ne. ne.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A co uděláte jako první vůbec věc?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

To je jedna z˙těch zakázek, na které je potřeba se podívat. Není jediná. Já už jsem zmiňoval další tři, kde jsem měl pochybnosti, ale jsou tam i další, ale prostě mám omezené kapacity, co jsem schopen zpracovat a dostat jako do podoby nějakého podnětu na ÚHOZ. Je potřeba se podívat, vždycky, když přijdete do známé firmy, zejména pokud nemá dobrou reputaci, tak se podíváte na největší dodavatele, na největší kontrakty a prověříte, jak to funguje, takže to je samozřejmé, že musíme udělat tady a to nejde jenom o Opencard, to je jeden z˙těch velkých kontraktů, které je třeba prověřit.

 

Moderátor (Petr Holub):

Vy jste už říkal, že se nebojíte, že by Praha nebyla dobrým místem pro byznys, to tedy znamená, že tady bude vždy dostatek pracovních míst. Aspoň doufejme, ale když je tedy Praha dobré místo k˙práci, tak zůstane i dobrým místem k˙životu, jsou tady s˙tím občas problémy, nebudu je vypočítávat teď.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak jedno z˙těch témat už jsme nakousli, to znamená doprava a sice jsme mluvili o konkrétních projektech, ale samozřejmě za tím vším stojí také zklidnění dopravy v˙centru Prahy, takže to je jedna z˙těch věcí, které s˙tím souvisí, to produkuje samozřejmě velkou hlukovou zátěž a velkou prašnost, takže z˙tohoto pohledu je Praha nejhorším místem v˙České republice a tady by samozřejmě s˙tím chtělo něco dělat a je to o investicích do MHD, je to o hledání alternativní dopravy včetně cyklistiky, která je mi často přisuzována a já se tomu nebráním.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Vy jako vášnivý cyklista se jistě o to postaráte, ale doufám, že to nebudou cyklostezky, které jsou snad dlážděny zlatem, které jsou zatím v˙Praze některé udělány.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Ne, tak ono to nebude tak drastické. Je to, já už jsem o tom jako debatoval s˙experty, pokud si to dobře pamatuji, tak kilometr cyklostezky stojí tuším 6 milionů a pokud máte komplikovaný terén s˙nějakými mosty, tak to bude stát víc. Já vím, že je tady zmiňována ta vysočanská, přiznám se, že. . .

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Tu jsem měla na mysli, ano.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Přiznám se, že tam byla snad i nějaká rekultivace území, nemám na to teď jako svůj názor, prostě jestli to bylo hodně nebo jestli tam byly ty důvody, ale není to úplně tak, že by to platilo obecně. Podařilo se rozhodně za ty tři roky se podařilo udělat docela dost a je to především tak tři, čtyři roky zpátky, máte tady v˙současné době zhruba 140 kilometrů cyklostezek a necelých 500 kilometrů cyklotras a podle expertů by Praha mohla unést zhruba dvojnásobek cyklotras, zhruba trojnásobek cyklostezek, takže si myslím, že. . .

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A do toho se pustíte.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak, pustím, spíš si myslím, že jde o to pokračovat v˙tom trendu, který tedy v˙posledních letech je, ale já vždycky zdůrazňuju, že to není jenom o té infrastruktuře, ale celkově abychom si my cyklisti a zároveň my řidiči, protože jsem obojí, abychom se navzájem tolerovali a zvykli si na to. Čím víc cyklistů v˙ulicích Prahy  bude, tím spíš najdeme tu správnou symbiózu.

 

Moderátor (Petr Holub):

Zátěž ekologickou, kterou přináší doprava, s˙tím budete něco dělat, ovšem město má ještě další zátěž, které si všimne každý, kdo sem přijede. Tady třeba existují náměstí, kde většinu nebytových prostor obsadily herny, znám náměstí, kde jich je deset a může proti tomuhle primátor nějak zasáhnout, to určitě je velký problém pro všechny, kdo tam bydlí.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Je to opravdu v˙moci obce, regulovat tento byznys a já rozhodně podporuju to, aby obec měla větší pravomoci v˙tomto směru.

 

Moderátor (Petr Holub):

Ale co konkrétně by se mělo v˙tomto směru udělat? Ono se kolem toho vede teď celkem vzrušená debata, podle jedněch je třeba tedy posílit roli obcí, ale teď je otázka, do jaké míry a pokud by byla posílena třeba do té míry, že by obec mohla rozhodovat o tom, kde bude moci vůbec herna existovat, tak co byste udělal?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tady vám nedám asi příliš přesnou odpověď. Ta legislativa se debatuje několik let, pár návrhů již bylo na stole, přiznám se, že na toto jsem se v˙depelu nedíval, čili můj názor je a tady mi můžete vytknout jistou povrchnost nebo obecnost, můj názor je, že by obec měla mít relativně významné pravomoci v˙tom, aby tento typ byznysu mohla regulovat, ale jak má konkrétně vypadat legislativa, to vám opravdu v˙tomto okamžiku nejsem schopen říct.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A Studio STOP debatuje se Zdeňkem Tůmou, který za TOP 09 bojuje o křeslo pražského primátora a teď na trochu osobní notu. Tak, pane Tůmo, proč jste vyměnil bankovní sektor za politiku? Na to už jste mockrát odpovídal, taky samozřejmě je tady otázka Karla Schwarzenberga, který vás přemlouval, tak jestli vás musel přemlouvat moc nebo málo, to nevím, ale mě zajímá spíš jiná věc, jestli vás v˙tom motivoval nějaký příklad ze zahraničí například, jestli špičkoví bankéři potom najednou šli se ucházet o hlasy voličů. By jste do strany vstoupil v˙létě a hned jste kandidátem na jeden z˙nejprestižnějších postů v˙zemi, to je tedy opravdu snová kariéra, tak jak to bylo všechno?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak jenom k˙tomu, jestli mě přemlouvat moc nebo málo. Ne, že by mě přemlouval moc, ale použil ten správný argument. Je tady výzva, tady můžeme něco změnit, Praha má v˙současném okamžiku problém a pokud s˙tím něco chceme udělat, tak to pojďme zkusit a mě tohle znělo velmi rozumně, takže po pár dnech přemýšlení jsem tuto výzvu vzal. Já tady chci žít a ani jsem neusiloval o nějaké zahraniční angažmá, to už jsme se rozhodli dávno před tím s˙manželkou, že bychom raději zůstali v˙Praze a věřím tomu, že můžu prospět, takže ano. Takže bylo to pro mě zajímavé a musím říct, že to je ještě zajímavější, než jsem čekal, je to naprosto něco samozřejmě jiného, než ta saturální politika, ale baví mě to, je to takové daleko materiálnější než . . .

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Ty peníze, nešustí. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak, my jsme moc nešustili těma bankovkami, no.

 

Moderátor (Petr Holub):

A není to trochu unáhlené rozhodnutí, jako bankéř byste měl. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak unáhlené, nevím, bylo to . . .

 

Moderátor (Petr Holub):

. . . asi víc peněz. .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Bylo to rozhodně rychlé rozhodnutí. Ano, není to rozhodně o penězích, to je pravda.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A když nebudete primátorem, tak budete co?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak budu zastupitel.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A to vás bude naplňovat. . .

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No, tak hlavně by mě to neuživilo, protože zastupitelé to není nijak honorovaná funkce, takže bych se musel vrátit k˙úvahám, co bude cestou k˙mojí obživě.

 

Moderátor (Petr Holub):

A nemáte strach, když teď budete případně hledat místo v˙bankovním sektoru jako neúspěšný politik, takže budete v˙horší situaci, než kdybyste to hledal jako odcházející šéf České národní banky? Takové obavy se vám v˙mysli neobjevují?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak, já si nemyslím, že by pod případný neúspěch, který si navíc nepřipouštím v˙komunálních volbách, mohl naprosto eliminovat moji dosavadní kariéru a to, co jsem zatím udělal, takže, že bych nenašel práci, s˙tím jsem nikdy problém neměl a nebojím se toho ani teď. To asi za prvé a za druhé, prostě uvidíme, uvidíme, volby napoví.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A předpokládá se, že do zastupitelstva v˙hlavním městě jsou čtyři strany, tedy kromě TOP 09 také ODS, ČSSD a Věci veřejné. Podle posledních průzkumů si ale také špatně nevedou komunisté. Vylučujete některou z nich z˙magistrátní koalice, kde by se účastnila vaše strana?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

No tak, kromě standardního vyloučení komunistů, kteří do koalice nepatří nejenom na národní, ale podle mě ani na komunální úrovni, tak vůči ostatním stranám se vymezovat nebudu, nebyl by problém se vymezit vůči kterékoli z˙nich z˙různých důvodů, ale pokud nechci kandidovat na šéfa nejsilnější opoziční strany, tak nemá smysl se před volbami a před tím, než nám voliči rozdají karty, vymezovat nějakým zásadnějším způsobem.

 

Moderátor (Petr Holub):

A když jste si prohlížel programy, jestli jste prohlížel programy těch tří konkurenčních stran, tak kde jste měl pocit, že byste se mohli nejlépe dohodnout?

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak asi nebude nijak překvapivé, že ta programová shoda je největší u obou stran, které jsou i strany vládní koalice, to určitě, z˙hlediska schopnosti realizovat je to prostě o lidech.

 

Moderátor (Petr Holub):

A existuje nějaký skutečně vážný rozpor mezi programy všech těchto 4 stran? Ono totiž je to tak, že ve městech přece jen ta velká politika tolik nefunguje a konkrétně ta na tu dopravu jsou asi všeobecně sdílená řešení, až na nějaké detaily.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Tak možná, že jste to četli pečlivěji než já, takže když tak mě napovězte. Já si teď neuvědomuju něco, na čem bychom se nutně museli úplně zaseknout, nevím, já teď v˙hlavě nic nemám.

 

Moderátor (Petr Holub):

Ale jestli tomu mám rozumět, tak vaše výhoda před těmi ostatními, tím myslím výhoda strany TOP 09, je v˙tom, že vlastně je to někdo nový, kdo přichází jako řekněme s˙čerstvými silami a čistýma rukama na magistrát.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Myslím, že to je docela hezký kontrast, jestliže se podíváte na dvě strany, které vycházejí podle průzkumu jako nejsilnější, to znamená TOP 09 a ODS, tak máte dvě naprosto jiné nabídky voličů. Ta programová shoda víceméně existuje, ale na jedné straně vám to nabízí lidé, kteří tam byli už mnoho, mnoho let a to, co slibují, tak mohli dávno realizovat a měli by vysvětlit, proč tak nedělali bez ohledu na to, jestli se tam objevilo pár nových tváří nebo ne a na druhé straně přichází lidé, kteří sice nemají zkušenosti s˙komunální politikou, ale něco v˙životě dokázali a nabízí prostě změnu a říkají, my jsme schopni to dělat jinak a voliči si mezi tím budou muset vybrat.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Říká host dnešní, poslední, předvolebního rozhovoru Studia STOP Zdeněk Tůma, kandidát TOP 09 na post pražského primátora. Děkujeme za vaše názory, informace, prognózy a po volbách se uvidí, tak možná zase na shledanou na vlnách Českého rozhlasu 6.

 

Host (Zdeněk Tůma, bývalý guvernér ČNB, kandidát na pražského primátora za TOP 09):

Já děkuji za pozvání. Na shledanou.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

Techniku měla na starosti Helena Málková a od mikrofonu se loučí.

 

Moderátor (Petr Holub):

Petr Holub.

 

Moderátor (Jana Šmídová):

A Jana Šmídová. Na slyšenou.

ČRo, 7. 9. 2010, Pořad: Studio STOP

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme