TOP 09: Děti mají svá práva

14. 12. 2015

Poslankyně TOP 09 Nina Nováková uspořádala v Poslanecké sněmovně konferenci Lidská práva a děti ve 21. století. Společně na ní debatovali politici a odborníci z praxe.

„Je zásadní, jak náš vzdělávací systém zvládne současnou, bez přehánění historickou, výzvu migrace. Jsem praktikující katolík, ale nebojuji za náboženství ve školách. Zato etická výchova je nutná. Léta jsme podceňovali kvalitní seznámení se světovými náboženskými systémy. Nelze čekat, až se to naučí běžný učitel. Máme stovky vysokoškoláků, kteří jsou k tomu kompetentní. Absolventi teologických fakult a řady oborů na dalších fakultách vysokých škol mohou dobře obstát v programech představujících křesťanství jako staletý stavební prvek západní kultury. Bez předsudků mohou informovat o dalších světových náboženstvích," řekla na konferenci poslankyně TOP 09 Nina Nováková, která vystoupila k tématu „předávání hodnot".

Příspěvek „právo dítěte na rodiče" přednesla na konferenci místopředsedkyně TOP 09 Jitka Chalánková. „Rodina je mnohem starší institucí než státy či dokonce uskupení států. Rodina má právo na svobodu a výchovu dětí. Stát nesmí určovat, jak mají být dětí vychovávány. Stát má zasahovat v pomoci dítěti pouze ve výjimečných případech, řádně doložitelných. Jinak jde o zvůli a zneužití moci. Obávám se, že právě ke zneužití pravomoci institucí a samozvaných organizací v mnoha zemích Evropy dochází. Dítě se stalo komoditou, obchodním artiklem, které je třeba chránit především před vlastními biologickými rodiči. Pod hesly nejlepší zájem dítěte nebo právo na dětství. Proto je třeba velmi dobře umět nejlepší zájem dítěte rozpoznat a prosazovat. Poslanecká sněmovna České republiky schválila 9. prosince 2014 můj návrh na usnesení, které deklaruje vůli zákonodárce v těchto záležitostech," pronesla Jitka Chalánková, která se problematice rodiny dlouhodobě věnuje.

Aktuálnímu tématu migrace a práv migrantů se na konferenci věnovala místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová. „V České republice v posledních měsících proběhla debata zejména o právech migrantů v souvislosti se zjištěními kanceláře ombudsmanky v detenčním zařízení Bělá-Jezová. Ve svém příspěvku na konferenci jsem se věnovala tomuto problému zejména z pohledu práv dětí," řekla Markéta Adamová.

„Nové technologie genetického inženýrství mají nepochybně potenciál vyléčit dědičně přenosné choroby, ale mohou přinést i nežádoucí vlastnosti, nebo být zneužity. Současné obrovské úspěchy vědy na tomto poli mohou vést některé lidi k přesvědčení, že všeho, co je technicky proveditelné, je třeba dosáhnout a využít. Přitom se lidstvo ve své historii mnohokrát přesvědčilo, že technologický pokrok ještě nezaručuje posun člověka ipso facto a může jít proti jeho důstojnosti, rovnosti a humanitě vůbec. Výzkum bez svobody vědců není možný, ale musí se pohybovat v právním rámci, který respektuje základní lidská práva," uvedla na konferenci poslankyně TOP 09 Gabriela Pecková, jejíž příspěvek se týkal práva dítěte na soukromí, a to například ve spojení s novými technologiemi.

Konference se dále účasnil ředitel Informačního centra OSN Michal Broža nebo ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujezdská.

TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme