Tesař: Probíhá mediální válka o Šumavu

Rozhovor s náměstkem ministra životního prostředí Tomášem Tesařem

26. 11. 2012

Jan BUMBA, moderátor

Předsedovi horní komory parlamentu Milanu Štěchovi dnes adresovali petici lidé, kteří odmítají zvyšování rozlohy prvních zón v Národním parku Šumava. Z mezinárodních závazků a definice toho, co vlastně je národní park, ale vyplývá, že by se nejpřísněji chráněné zóny měly naopak rozšiřovat. Představitelé Světového svazu ochrany přírody napsali dokonce řediteli šumavského parku Jiřímu Mánkovi dopis, v něm varují, že by Šumava mohla přijít o tu mezinárodní značku národní park. Obavy Světového svazu ochrany přírody sdílí i Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Dobrý den.

Jaromír BLÁHA, Hnutí Duha

Dobrý večer.

Jan BUMBA

A ve studiu se mnou náměstek ministra životního prostředí za TOP 09 Tomáš Tesař. Vítám vás, dobrý den.

Tomáš TESAŘ, náměstek ministra životního prostředí /TOP 09/

Dobrý večer.

Jan BUMBA

Pánové, myslíte, že z toho dopisu Světového ochranářského svazu vysloveně a jednoznačně vyplývá, že Šumavě hrozí, že přijde o tu mezinárodní značku národní park, pane náměstku Tesaři?

Tomáš TESAŘ

Tak já si myslím, že z toho dopisu to úplně přímo nevyplývá, ten dopis se poměrně realisticky odkazuje na některá fakta, která tak, jak již u nás bývá zvykem, jsou v rámci mediální války, jemně desinterpretována jednotlivými skupinami, které se tohoto boje účastní.

Jan BUMBA

Myslíte válku o Šumavu?

Tomáš TESAŘ

Já jsem si dovolil použít tento expresivnější výraz, protože po mé dvouleté zkušenosti s touto problematikou mě jiný nenapadá.

Jan BUMBA

Jak významný apel nebo výzva zaznívá podle vás z toho dopisu?

Tomáš TESAŘ

Tak ten dopis primárně je napsán jako odpověď panu řediteli Mánkovi. Pokud si ho někdo podrobně přečte, tak je to odpověď na úvahu pana ředitele, zda Národní park Šumava rozdělit, řekněme, do dvou částí, kde v jedné části by se management obhospodařoval způsobem, který v sobě obsahuje někde parametr podle té světové databáze chráněných území, to znamená, dlouhodobě směřoval v percentuálním vyjádření na 75 procentech do bezzásahového managementu. A na té druhé části by ten management probíhal podle jiné kategorie.

Jan BUMBA

Pane Bláho, myslíte si vy, že ten dopis vyznívá jako jakési varování ve stylu rozšiřte první bezzásahové zóny nebo přijdete o značku národní park?

Jaromír BLÁHA

Tak já mám ten dopis před sebou a budu z něho přímo teď citovat, protože já myslím, že pan náměstek zas to tak trochu bagatelizuje, tu věc, tady se doslova uvádí v tom dopise, bylo by velmi pochybné nadále nazývat území, které v minulosti bylo spravováno podle standardu kategorie dvě, to znamená, národní park, co by národní park, proto světová komise pro chráněná území a Světový svaz ochrany přírody jasně prohlašují, že Šumava si nyní navrhované péči nebude moci obdržet statut kategorie dvě, tři národní park, znamená to, že na základě odborného doporučení bude přeřazena ve světové databázi chráněných území v seznamu chráněných území OSN a na seznamu chráněná planeta. Národní park bude sloužit pouze k místnímu použití a nebude uznáván mezinárodně. Mně to přijde, nezlobte se, ze strany pana náměstka Málka z ODS a pana ministra Chalupy z ODS velmi jako velmi kuriózní záležitost, snažit se vyřadit, vyškrtnout Šumavu z mezinárodních parků, to je, podívejte se, to je jako kdyby, když to mám přirovnat, jako kdyby třeba pan prezident Klaus chtěl vyškrtnout Pražský hrad ze seznamu UNESCO, protože by tam chtěl postavit rafinérskou věž.

Jan BUMBA

A pane Bláho, nezlobte se, že vám do toho skáču, ale Světový svaz ochrany přírody je v pozici, ve které může rozhodnout o tom, jaké území bude mít tu značku národní park.

Jaromír BLÁHA

Tou mezinárodně uznávanou značku ano, v té pozici Světový svaz ochrany přírody, je to respektovaná mezinárodní organizace, jejímž členem je i Česká republika, stejně jako většina ostatních vlád, většina vlád ostatních zemí.

Jan BUMBA

Pane náměstku, jak velkou autoritou pro ministerstvo životní prostředí je vlastně Světový svaz ochrany přírody?

Tomáš TESAŘ

Tak je to nepochybně největší organizace, která byla založena po 2. světové válce, a jejími účastníky i za Českou republiku je několik institucí, několik jednotlivců a primárně i Vláda České republiky, kterou zastupuje ministerstvo životního prostředí. Já bych možná trošku poopravil, protože já mám ten dopis před sebou také. A z té části, kterou citoval pan doktor Bláha, tak tam je prosím pěkně věta, já jí ocituji znova, že Šumava podle současného managementového návrhu nebude schopna udržet kategorii římská II.

Jan BUMBA

Z toho vyvozujete, že se má změnit ten návrh, že to ještě není skutečnost.

Tomáš TESAŘ

Ne, prosím pěkně, prosím pěkně, my nemáme v našem legislativním řádu nikde parametr /nesrozumitelné/, to znamená definici, my tento parametr máme pouze v takzvaném plánu péče, což je dokument, který se připravuje teďka na Šumavě a který ještě není v definitivní verzi. Čili řekněme, já to vnímám jako jakési varování a není pochyb, že tady už byl jeden dopis, který, tuším, přišel v únoru prostřednictvím naší velvyslankyně v OSN, je to setrvalý tlak této organizace, která nepochybně jaksi, řekněme, na návrhy nevládních organizací v České republice tento tlak vyvíjí. Já teď nechci hodnotit, na kolik je jaksi nebo není pozitivní nebo negativní v tomto smyslu. Já jsem tady na začátku řekl, že tady probíhá válka. Tak jako dneska před Senátem skupina lidí přináší petici proti rozšiřování bezzásahových zón, tak nepochybně je tady poměrně velká část obyvatel, kteří zase si naopak přejí proti. Úkolem státní správy v tomto případě je samozřejmě nalézt jakýsi kompromis, který, a pan doktor Bláha byl u těch kulatých stolů, který jsme se snažili velmi složitě nalézat při definování zákona o Národním parku Šumava. Ten kompromis v sobě obsahuje vždycky informaci, že ani jeden u toho stolu není spokojen, bohužel, a proto jsem použil ten expresivní výraz, tady chce jedna strana vyhrát a já mám obavu, že to úplně nelze.

Jan BUMBA

Pane Bláho, myslíte si, že by ministerstvo, potažmo tedy vedení parku mělo prosazovat rozšiřování těch zón nejpřísnější ochrany i přes odpor lidí, kteří na Šumavě žijí, a byla zmíněna třeba ta petice proti zvyšování rozlohy prvních zón.

Jaromír BLÁHA

Ale ta petice, která byla zmíněna, to není ani tak petice místních lidí, tu petici organizovali lidé ze sdružení, které se /nesrozumitelné/ Šumavu, je to sdružení, které založil senátor ODS Tomáš Jirsa, který je dlouhou dobu ...

Jan BUMBA

A chcete říct tedy, že obyvatelé těch obcí na Šumavě jsou pro další rozšiřování bezzásahových zón.

Jaromír BLÁHA

Část obcí ano, nebo respektive část obyvatel ano, část obyvatel ne, obyvatelé, kteří jsou proti tomu rozšiřování, převažují, nicméně například obec Prášily, která má ve svém katastru šestinu národního parku, naopak, naopak ve stanovisku zastupitelstva výrazně protestuje proti návrhům na snižování té rozlohy přísně chráněných území, ale ono jde především, ale ten národní park nebo národní park je pro to slovem národní, že je to hodnota, která není lokální. A přírodní hodnoty Šumavy zdaleka překračují národní rámec. To je světoznámá oblast s unikátní přírodou. Čili tady je potřeba skutečně najít, najít řešení, které, které bude nějakým průsečíkem názorů té lokální úrovně národní a mezinárodní úrovně. A to ...

Jan BUMBA

A takové řešení by mohlo být jaké, protože tady vypadá, že jsou proti sobě dvě nesmiřitelné strany.

Jaromír BLÁHA

Takové řešení, co se týče nějakého výhledu, teď nemluvme o stávajícím stavu, kde paradoxně současná vláda se snažila dokonce to území ponechané přírodě zmenšit, přitom ten národní park je skutečně, ta debata, ta debata, celá debata o kategorizaci je o tom, jaký cíl má to které chráněné území. Pakliže je to národní park, tak cílem toho chráněného území je zachovat přírodu a její přírodní vývoj nenarušované člověkem na významné ploše toho území, čili, čili bavíme-li se o tom výhledu, na což byla vaše otázce, tak tady platí už 11 let starý plán péče, který byl přijat dávno před touto vládou, dávno před předchozími vlády a který počítal s tím, že to území ponechané přírodě bude 50 procent území Šumavy do roku 2030, tedy v tom dlouhodobém výhledu. A tento cíl Světový svaz ochrany přírody nějak nerozporoval a nerozporovali ho až místní lidé, teprve po nástupu této vlády se ta otázka otevřela a po, já si troufnu říct, i přímém, přímém lobbování některých místních politiků se názory místních lidí mění.

Jan BUMBA

Pane Tesaři, prosím už jenom krátce, máme bohužel málo času, heslovitě tedy, jakým způsobem chce ministerstvo pokračovat ohledně rozšiřování plochy bezzásahových zón na Šumavě.

Tomáš TESAŘ

Tak ministerstvo má připravený návrh zákona, který teďka probíhá v rámci vnějšího připomínkového řízení, je, obsahuje v sobě samozřejmě kompromisy, o kterých jsem tady mluvil, které nejsou ideální, kdyby ten zákon psal Tesař, tak by tam jistě některé věci byly také jinak, nicméně vtěluje v sobě jakýsi křehký kompromis, já dneska po té době, kdy tady kulaté stoly byly, cítím, že jaksi nervozita stoupá, obě dvě strany se snaží získávat body v tomto souboji, když bych to nazval touto sportovní terminologií. Já si troufnu ještě dát poslední poznámku, na tom seznamu chráněných území celosvětovým, například není jediný národní park ve Velké Británii. Švédsko nemá ve své legislativně ani v těch plánech péče sebemenší zmínku o této kategorizaci, čili není to prosím pěkně tak, že Česká republika i v případě, že by došlo ke snížení této hodnoty, nějakým způsobem se přestane být členem klubu.

Jan BUMBA

Pánové, děkujeme oběma, to byl náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař a Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Teď zprávy.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 26. 11. 2012

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme