× Pohněme s tím. Společně!

Státní rozpočet platí

Rozhovor s Jaromírem Drábkem

1. 3. 2010
Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je místopředseda strany TOP 09 a její volební lídr v květnových sněmovních volbách v Ústeckém kraji Jaromír Drábek. Dobrý den. Vítejte.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Dobré odpoledne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Dnes měla Česká republika zažít stávku dopravních odborů. Ty ji ale přesunuly na čtvrtek, a to i na základě přístupu vlády Jana Fischera. Je podle vás způsob, jímž vláda ustoupila nátlaku odborářů v dopravě, na místě?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Já si myslím, že ten způsob, jakým se vláda staví k odborářům, tak je pochopitelný, nicméně neomluvitelný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To znamená velká chyba?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Z mého pohledu velká chyba. A pokud by to byla politická vláda a stranická, která by se opírala o nějakou koalici nebo o nějakou stranu v Poslanecké sněmovně, tak si myslím, že by to byla skutečně neomluvitelná a nepochopitelná chyba. Takhle, pokud je to úřednická vláda, tak, tak jak říkám, já ten postup chápu, nicméně si myslím, že je nezodpovědný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A neukazuje tedy současná situace na problematičnost oné úřednické vlády, že může komukoliv cokoliv slibovat, ale protože nedisponuje ve sněmovně většinou hlasů, tak ty sliby mohou vyšumět do ztracena a posléze se ta situace může ještě problematizovat. Odboráři mluví o možné sérii stávek. Což by například v předvolebním období mohlo mít dalekosáhlé důsledky.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Naprosto jednoznačně ta otázka míří naprosto přesně. Úřednická vláda je přece přechodné období, dokonce je naprosto zřejmé, že úřednická vláda je přijatelné řešení pro několik málo měsíců, nakonec tak to bylo i myšleno v létě loňského roku, kdy úřednická vláda Fischerova měla dovládnout do termínu předčasných voleb. To, že bude u vlády více než rok, to je skutečně věc, kterou nikdo nepředpokládal a v tuto chvíli už narážíme na limity vlády, která se neopírá o většinu v Poslanecké sněmovně a která nemá odpovědnost vůči voličům a která samozřejmě ta závažná rozhodnutí, dlouhodobá rozhodnutí nemůže svéprávně učinit, protože na ně prostě nemá mandát.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Premiér Jan Fischer by se zítra možná ještě před jednáním sněmovny měl sejít s předsedy obou nejsilnějších stran v České republice, tedy ODS a ČSSD, Mirkem Topolánkem a Jiřím Paroubkem. Je podle vás potenciál, že právě tato schůzka těchto tří lídrů by mohla situaci vyřešit a dospělo by se posléze k jakékoliv dohodě, k jakési dohodě, která by odložila další stávku?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Já si to nemyslím, já si myslím, že ta schůzka nebude mít žádný reálný výsledek, protože tam jsou v podstatě dvě možnosti. Tak, jak to odborářští předáci vyhrotili, tak jednou možností je, že politická reprezentace jako celek, teď prosím to neberu po jednotlivých politických stranách, ale politická reprezentace jako celek ustoupí tlaku odborářů. To znamená, zruší tu změnu, která platí od letošního roku, co se týká výpočtu DPH. Pro srovnání, já bych to chtěl zdůraznit. To, co platí dnes od ledna letošního roku, tak totéž platilo do roku 2004 a nikomu to nevadilo. A nebo je druhá možnost, že neustoupí politická reprezentace tomuto jednotlivému tlaku a bude dbát na to, že skutečně zákonodárná moc rozhoduje svéprávně. No a potom skutečně v předvolebním období pravděpodobně se setkáme s vlnou stávek, které v předvolebním období nejsou vůbec přínosné, protože volební kampaň má být o programech a nikoliv o nátlaku jednotlivých skupin obyvatel.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy jako TOP 09 jste kategoricky proti požadavku odborářů. Na druhou stranu, není pro vás případně výhodné, aby vláda a posléze i sněmovna, celý parlament vyšel odborářům v ústrety, volby nově rozdají karty a posléze tedy může dojít k opětovným změnám a podle toho, co říká například TOP 09 ty změny budou dalece výraznější. Takže nejrůznější výhody pro odboráře budou pouhou marginálií?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Ne, určitě ne. Tady jde o principiální záležitost. Tady jde jedna o přibližně půl miliardy ve státním rozpočtu, což v tuto chvíli, kdy jako vláda, tak odpovědné politické strany se snaží šetřit, kde se dá, tak, aby naše zadlužování nepokračovalo tak vysokým tempem jako v posledních měsících a v posledním roce. Ale také jde o to, že pokud se máme držet určitých pravidel, tak ta pravidla nemůžeme ad hoc porušovat při každé příležitosti, kdy je to výhodné z nějakého krátkodobého, jednoměsíčního nebo několikaměsíčního pohledu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu z makroekonomického úhlu pohledu nebyl by skutečně lepší vyjít odborářům v ústrety, protože na jedné straně je zde vámi zmíněných 500 milionů korun, na straně druhé možná dalece větší škody, které přinese jedna nebo série stávek?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Ale přece to takhle nemůžeme brát, protože to by byl návod ke každému dalšímu kroku ve chvíli, kdy by cokoliv bylo možné vystávkovat a teď podotýkám a zdůrazňuji, to přece není stávka, kterou předpokládá zákon o kolektivním vyjednávání, to není stávka zaměstnanců proti zaměstnavateli, to je stávka politická. A já si myslím, že prostě politická stávka má svoje místo v nějakých revolučních dobách, určitě měla svoje místo v roce 1989, když jsme bojovali o to, zda v naší zemi bude vládnout demokratická vláda a nebo zda budeme pokračovat v totalitním způsobu vládnutí. Ale určitě taková politická stávka nemá místo v takové marginální záležitosti, jako je zdanění benefitů pro zaměstnance.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy podle vás, z vašeho úhlu pohledu, odboráři jasně překračují svou pozici vymezenou zákonem, která jim samozřejmě umožňuje právo na stávku a svým účelovým výkladem zákona ten zákon svým způsobem ne, řekněme, de jure, ale de facto porušují?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Naprosto jednoznačně. Odboráři se odvolávají na to, že obecně právo na stávku vyplývá z ústavy. To samozřejmě mají pravdu. Ale kdy je možné stávkovat a jakým způsobem a za splnění jakých podmínek, to vymezuje zákon o kolektivním vyjednávání. A to je právě ten správný způsob vyhrocení nějakého vyjednávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci ve chvíli, kdy není možné se dohodnout, ve chvíli, kdy není možné tu dohodu uzavřít po nějakém jednání, po nějakém dlouhodobé jednání. Tak potom ano, je stávka legitimním prostředkem. Ale určitě není legitimním prostředkem v této situaci, kdy nakonec je potřeba to říci, v loňském roce ten zákon, proti kterému dnes odboráři chtějí stávkovat, tak standardním způsobem zpracovala vláda, šel standardním způsobem do připomínkového řízení, standardním způsobem se k němu odborové svazy vyjádřily, nic proti němu neměly a po měsíci účinnosti, kdy začal platit, tak teď se máme dívat na to, jak tento problém je řešen stávkou? To si myslím, že si skutečně česká společnost nezaslouží.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká místopředseda strany TOP 09 Jaromír Drábek, který je dnes hostem Studia Česko. Nebojíte se, že v takové atmosféře jsme právě svědkem, kdy některé skupiny budou chtít navýšit finanční prostředky, voliče jen těžko zaujmete sliby, že si budou muset na studium nebo na zdravotní péči připlatit, nebo naopak tím, že se naprosto odlišujete od toho mainstreamu, je to vaše komparativní výhoda?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Tak ono je to skutečně o těch mediálních titulcích a my nechceme jít směrem k občanům prostřednictvím mediálních titulků. Vy jste tady řekl velmi pěkný příklad. A to je školné na vysokých školách. My říkáme, že dnes je velká sociální bariéra pro řadu studentů, nebo těch, kteří by chtěli studovat, kteří si to nemohou dovolit z důvodu, že prostě jejich rodiče na to nemají, nebo oni na to nemají. Mají sociální zázemí takové, že si prostě nemohou dovolit studovat vysokou školu. Protože ani dnes studium není zadarmo. Sice není školné, ale náklady na stravování, na učební pomůcky, na ubytování jsou tak vysoké, že ta sociální bariéra je poměrně zásadní. A my říkáme ano, my chceme vytvořit sytém, který by umožnil i sociálně slabým studentům si vzít půjčku, která jim umožní studovat a tuto půjčku potom budou následně splácet po dokončení studia, až budou vydělávat. A zároveň s tím jedním dechem říkáme, že pro to, aby to studium bylo efektivní, aby nestudovali lidé, kteří studují jenom proto, že se jim nechce do práce, aby nestudovali lidé, kteří každý rok mění vysokou školu a takhle jich vystřídají třeba 5, tak proto chceme zavést motivaci studentů k tomu, aby studovali zodpovědně. Ale samozřejmě, až jako druhý krok. To znamená nejprve zbourat tu sociální bariéru a zadruhé také zvýšit motivace studentů k tomu, aby studovali odpovědně. Protože to se vyplatí nám všem. Protože my všichni ze svých daní platíme vzdělávací systém a určitě chceme dotovat jenom ty, kteří studují zodpovědně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A myslíte si, že ten váš apel je dostatečně silný, že český volič na něj dostatečně slyší? Proč se třeba ve vašich argumentech neobjevuje jakýsi odstrašující prvek toho, že spoluúčast je prostě nezbytná, protože stát si to bezplatné školství nemůže dovolit z toho důvodu, že je zde nejrůznější sociální bariéra, protože posléze přijdou například, pokud se ten schodek i nadále bude navyšovat, třeba i kvůli bezplatnému školství, tak přijdou lidé z Mezinárodního měnového fondu a posléze tedy dojde ke škrtům a naopak zavedení těchto vašich receptů, proč přicházíte, řekněme, s touto slabší variantou a nehrozíte, protože to by vám možná přineslo více hlasů?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Ale ono přece nejde jenom o to, získat hlasy. Ono jde také o to, abychom se chovali férově a abychom si říkali věci tak, jak jsou. Samozřejmě, že můžeme dalších 10 nebo 20 let pokračovat v tom systému školství, jako máme dnes. To znamená v systému školství, kde je motivace studentů neexistuje, kde zdaleka ne všichni, kteří na to jsou vybaveni, tak mohou studovat vysokou školu. A samozřejmě, ať si každý volič zodpovědně nebo nezodpovědně zvolí, kterou cestou má Česká republika jít. Jestli tou cestou, kdy chceme dobré vzdělání pro všechny, kteří si to zaslouží a nebo jestli chceme vzdělání jenom pro ty, kteří na to mají.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jaké jsou vaše recepty ještě teď tedy před volbami, ne až ty po volbách? Jak zabránit dalšímu navýšení deficitu státního rozpočtu? Jaké jsou možnosti zákonodárců z řad TOP 09? Vy v Poslanecké sněmovně nemáte ani svůj poslanecký klub. Což je problém, protože, pokud byste jej měli, tak byste například s občanskými demokraty mohli zablokovávat jednání Poslanecké sněmovny, ale takto jste odkázáni na to, s kým se občanští demokraté domluví.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Tak jednak musím jednoznačně říci, že naše recepty budou stejné po volbách i před volbami, což si úřady politických stran netroufám tvrdit, že to tak bude. Co se týká aktuální situace, tak my jsme se přihlásil na podzim k Janotovu balíčku, my si myslím, že skutečně situace v oblasti veřejných financí je neudržitelná, že to, jakým způsobem se český stát v tuto chvíli, tak je nezodpovědné vůči dalším generacím a ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jaká ta cesta má být tedy? Mají to být obstrukce? Mají to být ...

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Ta cesta je jednoduchá. Naši poslanci a naši senátoři nepodpoří žádné návrhy zákonů, které by šly nad rámec schváleného státního rozpočtu. A to je ta odpověď. To znamená ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ta odpověď ...

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
To znamená všemi prostředky budeme bránit to, aby nebyl rozbouráván státní rozpočet, který platí. Protože každý další návrh, který zvyšuje výdaje státního rozpočtu, tak odporuje již schválenému zákonu o státním rozpočtu. Jestli to bude tím, že nebudeme hlasovat, nebo nebudou naši poslanci hlasovat pro jednotlivé návrhy, které jsou tím směrem porušování již platného státního rozpočtu a nebo v krajním případě zda naši poslanci budou podporovat to, aby nebylo možné takové body formálně projednat, protože na řádných schůzích už to možné nebude. A na mimořádných schůzích je možné tomu zabránit. To si myslím, že je naprosto legitimní cesta, zvlášť když ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy obstrukce ...

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Když si porovnáme ty náklady. Pokud já, jako zodpovědný politik, se mám postavit k tomu, že někdo navrhuje další zadlužení České republiky například o 12 miliard, tak bohužel všechny ohledy stranou, musím použít všechny demokratické prostředky podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny například, které mohou takovému nezodpovědnému a v podstatě protiprávním chování zabránit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ono když se na ty lhůty podíváme, tak stačí následující dva týdny těch obstrukcí, protože posléze už ty návrhy nemohou projít celým tím legislativním kolečkem. Ale podle vás tedy je naprosto legitimním prostředkem, který by měli používat případně jak vaši zákonodárci, tak například i členové vlády, tyto nejrůznější formální kroky, k nimž se mohou uchýlit například, pokud by tedy skutečně vaším pohledem hrozilo navýšení deficitu, tak neúčast předsedy vlády a místopředsedů při jednání, by zabránili tomu navýšení deficitu? Říkáte všemi možnými prostředky, je i toto cesta?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Já jsem říkal všemi možnými prostředky v souladu se zákonem. Jednací řád sněmovny je zákon. To znamená, že pokud někdo chce nabourávat již platný zákon, tedy nabourávat schválený státní rozpočet, bez toho, aby navrhl jeho novelizaci, to je důležité říct, máme platný státní rozpočet a ty návrhy, které v Poslanecké sněmovně předkládá sociální demokracie, komunistická strana a lidovci, tak ty jdou proti schválenému státnímu rozpočtu, ale přitom nenavrhují novelizaci státního rozpočtu. To by byl správný postup. Ano, navrhnout zvýšení nějakých výdajů ve státním rozpočtu a zároveň s tím navrhnou novelizaci zákona o státním rozpočtu. Ale tak to není. Proto já říkám, pokud někdo navrhuje takovýto v podstatě protiprávní krok, tak pak v rámci zákona je možné použít jakýkoliv krok, kterým je možné takovému jednání zabránit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Posloucháte Studio Česko. Dnes s místopředsedou strany TOP 09 Jaromírem Drábkem. Máme necelé 3 měsíce do sněmovních voleb. Strukturální dluh České republiky ve státním rozpočtu je přibližně 100 miliard korun. Pokud ve volbách uspějete, s jakým deficitem je podle vás reálné sestavit rozpočet na rok 2011 při naplnění vašich představ? Protože ministerstvo financí počítá s deficitem 5,3 %.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Ta naše ambice je naprosto jednoduchá. My bychom chtěli už ve střednědobém horizontu se vrátit k vyrovnanému rozpočtu. Za těch normálních okolností. A z toho vyplývá jednoduchá odpověď na vaši otázku. Pokud máme dnes strukturální deficit někde mezi 80 a 100 miliardami korun, tak v průběhu 3 let musíme tento strukturální deficit vymazat. To znamená každý rok musíme škrtnout minimálně 30 miliard, škrtnou ve výdajích. Protože TOP 09 říká, že myšlenky o tom, že deficit státního rozpočtu smažeme tím, že vybereme více daní, tak ten je prostě nesprávný.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A ten deficit na příští rok? Protože ministr financí Eduard Janota říká, že i kdyby krize nebyla, tak žádný ministr financí by nebyl schopen sestavit rozpočet s deficitem pod 100 miliard korun. Jaký je tedy skutečně recept vaší strany? Je vůbec možné se pod tu částku dostat? Nebo má Eduard Janota naprostou pravdu a v příštím roce ten deficit bude překonávat 5 % HDP?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Ministr Janota má do velké míry pravdu, protože je realista a ví, jakým způsobem probíhá práce v zákonodárných sborech. Proto také my jsme už na podzim po schválení Janotova balíčku říkali, že tím je vyřešen alespoň částečně problém roku 2010. Ale je potřeba okamžitě začít řešit problém rozpočtu na rok 2011. Pokud někteří z jiných politických stran říkají, že to není v tuto chvíli potřeba, že stačí rozpočet roku 2011 řešit až po volbách, tak to prostě není pravda, protože ty lhůty předkládání rozpočtu jsou takové, že to je pouze alibi, které je naprosto průhledné a po volbách už nikdo s rozpočtem na rok 2011 žádné zásadní změny neudělá. A nakonec se můžeme podívat zpátky do roku 2006, kde proběhl přesně tento postup, kdy ODS a její tehdejší ministr financí nově nastoupivší po volbách si myslel, že změní státní rozpočet na rok 2007 za několik týdnů a také se mu to nepovedlo. To je prostě nereálný úkol. To znamená, úkolem politické reprezentace je, ještě do voleb se dohodnout na základních parametrech rozpočtu 2011, pokud toho politická reprezentace nebude schopna, takže si nemůžeme dělat iluze o tom, že můžeme rozpočet na rok 2011 nějakým zásadním způsobem změnit. My se o to samozřejmě pokusíme, pokusíme se o to, jak před volbami, tak těsně po volbách. Ale je otázka, do jaké míry k tomu bude politická odvaha.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vy chcete ve střednědobém horizontu stabilizovat veřejné finance. Ale co už s tím stávajícím dluhem? Protože od vzniku České republiky, Česká republika nezaplatila ze svého dluhu ani korunu. Ten dluh neustále narůstá. Jedna věc je tedy stabilizace veřejných rozpočtů, ale druhá věc je ten deficit veřejných financí. Co tedy s ním? Ponechat jej žít na dluh carpe diem nebo i splácet tu jistinu?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Ano. Já než na to odpovím, tak bych řekl jedno takové docela zajímavé číslo. Pokud by dnes neexistoval dluh státního rozpočtu, teď nemluvím o celém dluhu veřejných financí, ale jenom o státním dluhu, tak ta částka, která je dnes vynakládána na splátky úroků státního dluhu, nikoliv na splátku dluhu, ale na splátku státního dluhu, tak kdyby se mohla rozpustit do důchodu, tak každý důchodce může brát o více než 2 tisíce korun měsíčně víc oproti současnému stavu. Takže to je kdy. Proto pro nás je to skutečně zásadní věc. A my říkáme, že ve chvíli, kdy se česká ekonomika vrátí těsně nad nulu, vrátí se k růstu hrubého domácího produktu někde kolem 2 % ročně, což je taková minimální udržitelná úroveň, tak už v tuto chvíli bychom chtěli být schopni sestavit vyrovnaný rozpočet. Tedy odpověď na vaší otázku. Jakmile se ekonomika přehoupne přes růst 2 % ročně, tak chceme to, co stát vybere navíc, umořovat na splátku státního dluhu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Mluvil jste o důchodech. Právě v souvislosti s tím schodkem státního rozpočtu. Když se tedy podíváme na důchody, tak sociální demokraté mají podle svého místopředsedy Zdeňka Škromacha v plánu zajistit lidem důchody ve výši 55 až 60 % dřívějšího platu. V současnosti se ten poměr pohybuje pod 40 %. Jaký poměr plat a důchod by měl být podle TOP 09?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Tak zaprvé a zadruhé. Zaprvé to, co dnes říká sociální demokracie ústy Zdeňka Škromacha, tak to je čistá předvolební rétorika, to číslo ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nechme předvolební ...

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
To číslo o 15 tisících průměrného důchodu to jsou sliby.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To jsou jejich sliby. Ptám se na relace, které jsou podle TOP 09 reálné.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
To jsou sliby, které jsou podle hesla: Slibem neurazíš. A jsou absolutně mimo realitu. Tady je jeden základní problém. Průběžný systém dlouhodobě neumožňuje vzhledem k demografickému vývoji, prostě neumožňuje, a to je nezpochybnitelné, dlouhodobě udržet, udržet výši důchodů vůči průměrné mzdě. Prostě těch lidí, kteří vydělávají v tu dobu na důchodce v průběžném systému bude tak málo, že ten poměr je neudržitelný. Proto je tak důležitá důchodová reforma. Proto důchodová reforma měla proběhnout už před několika lety a v tuto chvíli je nejvyšší čas tu důchodovou reformu nastartovat. Právě proto, aby důchodci, kteří budou brát důchod z průběžného systému za 20, za 30 let, tak aby měli možnost ten demografický vývoj kompenzovat druhým nebo třetím pilířem. To znamená tím kapitálovým způsobem vytváření důchodového polštáře, tím, aby si mohli na tu další část svého důchodu naspořit sami v tom druhém nebo třetím pilíři.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A podle receptů TOP 09 jaké procento toho důchodu v relaci ke mzdě, k platu, by měl tedy tvořit státní pilíř, státem garantovaný důchod?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Státní pilíř to znamená ten průběžný důchod, to, co v tu chvíli ten důchodce bude pobírat od státu, to, co stát vybere od těch lidí, kteří v tu chvíli ze své mzdy odvedou na sociálním pojištění na ty důchodce na tu dobu, tak tam je naprosto nereálné, že by ten důchod z toho prvního pilíře tvořil víc než řádově 35 % průměrné mzdy. To prostě jinak není možné, protože ta čísla jinak prostě nevyjdou. A je potřeba tohle to říci s plnou vahou, je potřeba říci, že dnešní třicátníci s tímto systémem musí počítat, protože jinde ty peníze prostě není možné vzít.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na závěr k vám osobně. Nelitujete třeba i pod dojmem toho, co se v posledních týdnech odehrává v Poslanecké sněmovně, že jste se vůbec pustil do politické kariéry?

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Tak, určitě ne. Já si myslím, že čím dál víc našich občanů vidí, že ta úroveň politikaření, která je dnes v naší politice normou a tím průměrem, takže je dlouhodobě neudržitelná a pokud nemáme dělat nějaké revoluční kroky, to znamená nějaké další převraty tak, jako jsme ho museli udělat v roce 1989, a já si myslím, že by to nebylo správné, tak prostě musíme použít standardní demokratickou cestu a občané, si myslím, že mají dost rozumu na to, aby si uvědomili, že dlouhodobě ta cesta, kterou dnes politická reprezentace většinová prosazuje, takže je dlouhodobě neudržitelná.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tolik dnešní Studio Česko. Hostem byl místopředseda strany TOP 09, v pátek pětačtyřicetiletý Jaromír Drábek. S předstihem gratulujeme a děkujeme za dnešní účast.

Jaromír DRÁBEK, místopředseda TOP 09
--------------------
Děkuji za pozvání.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pěkný den od mikrofonu přeje Ondřej Černý a nezapomeňte, další informace jsou na Internetu, www.radiocesko.cz. Zítřejším hostem tohoto pořadu bude ministr životního prostředí Jan Dusík.

Ondřej Černý
Rádio Česko, 1. 3. 2010

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
Témata:
Hospodářství
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme