Rozhovor s vyjednavačem TOP 09 o nové vládě Petrem Gazdíkem

Rozhovor s předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petrem Gazdíkem

29. 6. 2010 | 15:35

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Prezident republiky Václav Klaus včera jmenoval Petra Nečase premiérem České republiky. Do 14 dnů by přivítal seznam ministrů jeho vlády. Dnes večer by o nich mohli vyjednavači ODS, TOP 09 a Věcí veřejných mluvit. Jedním z devíti vyjednavačů bude i Petr Gazdík, předseda Hnutí starostové a nezávislí, který je také předsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Dobrý den, vítejte.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Děkuji za pozvání, hezké odpoledne.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

V sobotu jste oslavil 36. Narozeniny, dnes slavíte svátek, tak od nás ještě opožděně k narozeninám a k svátku přijměte, prosí, gratulaci.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Děkuji moc.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Jaký dárek si pro vás vlastně kolegové, s nimiž vyjednáváte o vládě, připravili?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Zatím žádný. Já doufám, že tím dárkem dnes bude to, že se ty jednání úspěšným způsobem posunou, že dnes zavčasu skončíme, a pak třeba spolu půjdeme na pivu, po úspěšném jednání.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Je pro vás ten dárek také to, že vám řeknou: "Nepočítáme s tebou na ministerský post." Protože vy jste jeden zmála lidí, který říká: "Já bych do vlády nechtěl, ale když už mne tam teda budou nutit, tak tam případně půjdu."

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Předně, já se nedomnívám, že dnes přijdeme takto daleko, že budeme řešit konkrétní lidi, kteří, kteří budou na těch ministerských postech. Možná ano, nicméně být ministrem určitě není mojí touhou ne, není to něco, co bych enormně chtěl, nebo na čem bych, na čem bych bazíroval. Určitě pro mne je důležitější, že jsem předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové, protože každá nově vzniklá strana, která tady byla po volbách, tak skončila na tom, že byla vnitřně nejednotná a já právě proto, že třeba předpokládám, že další hlavní osobnosti strany TOP 09 Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek patrně skončí ve vládě nebo v nějaké významné funkci, tak bych rád se věnoval tomu, aby těch 741 poslanců, které mám na starosti, vynikalo vnitřní jednotností, a pokud možno velmi dobrými vztahy.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Ale vy nejste z TOP 09, vy jste z hnutí Starostové a nezávislí. Kandidovali jste společně, tedy nebylo by by namístě uvažovat, že byste buď vy, jako předseda hnutí nebo někdo z vaší strany, také zaujmul ministerskou pozici?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Já myslím, že mezi starosty je určitě celá řada schopných lidí, kteří by mohli zaujmout ministerskou pozici a věřím, že také někdo z nich zaujme ministerskou pozici.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Protože člověka napadá, vy spravujete Suchou Loz už nějakou dobu, bojovali jste kvůli rozpočtovému určení daní a nadále bojujete, máte ty praktické zkušenosti, takže člověk by očekával, že ty postupné kroky jsou starosta v obci, poslanec a možná i ministr vlády.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Vy jste to teď sám řekl, postupné kroky jsou poslanec, já jsem poslanec teprv, teprve asi tři týdny nebo čtyři neděle necelé a myslím, že ten postupný krok bude, když budu poslanec třeba déle a tam se ukáže, jestli budu umět být dobrým poslancem, pak třeba časem mohu být třeba také dobrým ministrem, který bude této zemi prospěšný.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Jaké zatím ty tři týdny jsou? Většina nových poslanců mluví o tom, že je to ohromný náraz, že je to střet s neznámem. Jak zatím vnímáte tu situaci vy?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

U mne to není úplně střet s neznámem. Ta situace není lehká právě proto, že jsem členem vyjednávacího týmu, takzvané K9. K9 se schází takřka každý den, v posledních dnech každý den a je to určitě velký, velký nápor orientovat se v nové funkci, mít na starosti 41 poslanců, řešit jejich umístění ve výborech, svolávat kluby, řešit klubové věci, zabydlovat se v Praze a do toho každý den chodit vyjednávat. Není to jednoduché, ale sám jsem si to vybral a upřímně se těším, až bude sestavena vláda a ten nápor trošku pomine.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Říkal jste, že možná ještě dnes nebudete jednat o jménech. Co včera? Včera jste nejednali o rozdělení vládních křesel?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Ne, včera o tom nepadlo ani slovo, včera ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Takže informace Lidových novin jsou liché?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Informace Lidových novin jsou liché, stejně tak jako desítky informací jiných médií, které jsem se dočetl. Posluchače bych upozornil na to, prosím, nevěřte všemu, co se píše v novinách a co slyšíte v médiích.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Každopádně je pro vás, tedy jako pro vyjednavače, zatím bezpředmětné jednat o těch jménech, dokud nebude uzavřena ta třetí kapitola? Nebo jaký, jaký je tedy další harmonogram? Václav Klaus, prezident republiky, totiž jasně řekl, že do 14 dnů by chtěl mít ta jména na stole. To znamená určitý nátlak a přeci jenom je záhodno možná o tom začít debatovat teď, než ta jména honit na poslední chvíli.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Já s vámi a s Václavem Klausem naprosto souhlasím. Domnívám se, že teď již ten čas nastal. My jsme v pátek takřka měli uzavřenou kapitolu byrokracie, spravedlnost, boj proti korupci, právo. Věřili jsme, že včera tu kapitolu uzavřeme a dnes už se budeme věnovat těm jménům. Kapitolu jsme neuzavřeli, nicméně právě proto, že třeba v pátek jako předseda poslaneckého klubu musím přinést do volebního výboru návrhy členů jednotlivých výborů, do té doby bychom tyto věci měli projednat s opozicí, jako výraz politické kultury bychom se o těch věcech měli bavit se sociální demokracií i s komunisty a není vhodné, protože ty věci navazují jedna na druhou, abysme neměli aspoń elementární dohodu na tom, jak ty křesla ve vládě budou vypadat.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tak jde o elementární dohodu mezi třemi partnery, kteří debatují o vládě. Má už TOP 09 seznam pozic, o něž usiluje a také lidí, kteří by na ně případně měli usednout? Když se bavíme skutečně o tom vašem trojlístku Petr Gazdík, Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek, máte na papíře napsána jména a funkce?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Nemáme. My jsme se, my jsme samozřejmě vedli o těch věcech debatu a máme jako strana TOP 09, máme seznam lidí, kteří mohou obsadit kterékoli ministerstvo, které u nás v koaličních jednáních vyjednáme, nicméně z TOP 09, předsednictvo TOP 09 plně svěřilo pravomoc personálních otázkách Karlu Schwarzenbergovi a Karel Schwarzenberg je ten jediný, kdo bude rozhodovat o tom, kdo na které ministerstvo půjde.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tedy nehrozí, že například Karel Schwarzenberg s Miroslavem Kalouskem takříkajíc za vašimi zády něco upečou, že nemusíte vědět všechno? Protože v tuto chvíli je to prostě tak, že předseda má jediný právo veta a říci, koho chce případně do vlády?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Toto není určitě politický styl Karla Schwarzenberga, že by upekl něco za zády a už vůbec ne za zády svého strategického partnera Starostové a nezávislí. My skutečně debatujeme každý den dlouhé desítky minut o všem, co jsme ty dny podnikli, kdo s kým jednal, jakým způsobem jsme se o tom bavili, co vyšlo v médiích, co je nového. Takže toto, toto všechno vzájemně víme a právě proto jsme, bych řekl, velmi stmelená skupina a jsme schopni společně dosáhnout dobrých výsledků v jednání.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

A když tedy ne ještě ta jména, tak o jaké posty, o jaká ministerstva vy jako TOP 09 stojíte? Když říkáte: "My víme, že země je nemocná a potřebuje ošetřujícího lékaře, my chceme být minimálně aspoň sestřičkami, které podávají kanelu, když je potřeba." Jaké pozice chcete jako TOP 09 a Starostové obsadit?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Pane redaktore, já vás mám rád, ale nicméně dovolte, abych neudělal stejnou chybu jak podle mne udělaly Věci veřejné. Já ty věci budu radši sdělovat dnes večer koaličním partnerům, a pak o tom můžeme někdy hodit řeč.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tak alespoň strategicky, jaká, jaká místa, jaké pozice jsou podle vás v tuto chvíli neurologickými body pro to, aby se české veřejné finance dokázaly uzdravit?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Tak určitě každý občan, na to nemusí být člen vyjednávacího týmu K9, ví, která ministerstva jsou klíčová pro to, aby se dokázaly české veřejné finance uzdravit.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tomu rozumím, takže směřuji k otázce, kterou nastolil Petr Nečas, v momentě, kdy jedna strana bude držet ministerstvo financí, bude fér, aby stejná strana získala i resort práce a sociálních věcí?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Pokud takto ta vyjednávání půjdou, my jsme připraveni převzít, jak jsem řekl, ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Vnímáte tedy, že je to fér, že ...

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Je to fér určitě, nemám, neměli bychom s tím zásadní potíž.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

A pokud se tedy mluví o tom, že Miroslav Kalousek, nerad o tom mluvíte, ale to jméno padá prostě neustále s ministerstvem financí, bude právě předsedat, respektive sedět na tomto resortu, bude za vaši stranu Jaromír Drábek tím, kdo bude na ministerstvu práce a sociálních věcí?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Předně, není pravda, že o tom nerad mluvím. Já nemám nic proti tomu, aby Miroslav Kalousek byl ministrem financí.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Říkáte, jména jsou zatím ještě bezpředmětná.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Jména jsou, jsou bezpředmětná, nicméně je pravda, že Miroslav Kalousek podle našeho názoru byl dobrým ministrem financí, ocenila, byl oceněn titulem "nejlepší ministr financí střední a východní Evropy", což samo o sobě o něčem svědčí, momentálně na politické scéně nevidím člověka, který by měl takové zkušenosti a takové schopnosti v této oblasti jak Miroslav Kalousek, takže je to sice věc jednání, ale určitě by to bylo relevantní, aby člověk těchto zkušeností a této odbornosti seděl na ministerstvu financí, stejně tak jako si dovedu představit další jména na jiných ministerstvech.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Ten resort práce a sociálních věcí?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Jaromír Drábek je velmi zkušený člověk, má o hospodářství jako bývalý prezident Hospodářské komory velmi dobrý přehled a určitě by byl schopný se té role ujmout. Ale jestli jeho jméno bude padat, to vám skutečně v tuto chvíli neřeknu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

A bude na alespoň náměskovský post nominován také skutečně někdo z hnutí Starostové a nezávislí? Třeba Stanislav Polčák nebo někdo, někdo další?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Pokud vím, tak pan místopředseda Polčák je poslancem a jako náměstek a poslanec jsou funkce, které jsou ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Jsou neslučitelné ze zákona.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

... neslučitelné.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Ale tak máte hnutí další, úspěšné Starosty.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

To bezesporu a já znovu říkám, že znám celou řadu kolegů, kteří mohou obsadit jak náměstkovské funkce, tak ministerské funkce.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Spíš to směřuji k tomu, jestli skutečně chcete i nadále zůstat tou stranou hnutí Starostové a nezávislí, která se etabluje, řekněme, lokálně, připravuje se na podzimní volby, nebo jste připraveni i na ten v uvozovkách "přeskok" na vysoké pozice?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Když se podíváte na internetové stránky Starostů a nezávislých, tak zjistíte, že se velmi intenzivně připravujeme na komunální volby. My jsme tam ..., každý, kdo chce kandidovat v komunálních volbách za Starosty a nezávislé či TOP 09, má možnost se tam zaregistrovat a dostane veškerý, veškerý servis, který může potřebovat k tomu, aby byl schopen zaregistrovat kandidátku. Jenom během prvních, prvních dvou dní se zaregistrovali asi 400 starostů nebo, nebo lidí, kteří chtějí kandidovat do zastupitelstva, což považujeme za, za velký úspěch. Takže my se skutečně soustředíme na tu komunální politiku a my jsme tou regionální základnou TOP 09. Že někteří naši starostové usedli v parlamentu, je samozřejmě dobře a my jsme rádi, že se dostali do parlamentu a oni právě budou tou spojnicí toho komunálu s tou nejvyšší politikou a mohou být také zpětnou vazbou té vysoké politiky a komunálu.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Říká Petr Gazdík, jeden z vyjednavačů o nové vládě. Věci veřejné kategoricky trvají na tom, že získají post ministra vnitra a obsadí ho svým předsedou Radkem Johnem. Do jaké míry je pro vás osobně i pro vyjednavače TOP 09 požadavek Věcí veřejných problémem? Protože problémem to například je pro Petra Nečase.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Já nemůžu samozřejmě mluvit za Petra Nečase, ale já se nedomnívám, že je problém ten samotný požadavek. Já se domnívám, že problém je v tom, že se ten požadavek sdělil tak, jak se sdělil. Podle mne se mají, mají věci říkat na koaličním jednání, a to je to místo, kde si ty věci máme sdělovat, ne, ne přes média.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Když se tedy podíváme na tu situaci, tak v ten moment, kdy Věci veřejné takto veřejně přijdou s tímto svým požadavkem, tak jej v uvozovkách "zabíjejí" z vašeho úhlu pohledu?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Havně to nepřispívá k dobré atmosféře těch koaličních jednání. Představme si, že teď každá z těch stran řekne nepřekročitelnou podmínku, kvůli které do vlády nepůjdou, ODS řekne "ten a ten člověk bude ministr toho a toho", a pokud ne, tak tam nejdeme. To samé řekne TOP 09, to samé Věci veřejné, a pokud nikdo neustoupí, tak ta jednání v podstatě skončily. To není dobrý způsob vedení jednání.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Na druhou stranu jste si vědomi toho, že v momentě, kdy by skutečně došlo k takovéto situaci, že by menší strany, ale i vlastně ODS, vystoupily s těmi nepřekročitelnými požadavky a teď by to jednání zkrachovalo, tak se zde nabízí možnost velké koalice, to je tedy něco, proti čemu se snažila jak TOP 09, tak Věci veřejné před volbami bojovat?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Předně, tady nejsou žádné menší strany. My jsme tři skoro stejně, ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Omlouvám se.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

... skoro stejně velké strany a jedna z věcí v preambuli, která bude v koaliční smlouvě, bude, že ty strany se nebudou válcovat. Tady už není ta situace, kdy jedna strana měla 30 % a válcovala ty malé strany nebo ty menší strany a ty malé ji zase nějakým způsobem vydíraly. Do této situace bychom se neměli rozhodně dostat a my děláme všechno pro to, abychom se do ní nedostali.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

To znamená ale, že něco máte napsáno a něco může být v reálu úplně jinak?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Pokud to bude v reálu úplně jinak, tak je to odpovědnost každé té strany a měli bysme znovu, pokud to bude v reálu jinak, si společně sednout a vyříkat si. Je to tak, jak vy, když se pohádáte s manželkou, tak určitě není dobré si to vzkazovat přes, přes média, nebo já nevím kde. Určitě je lepší si spolu sednout a promluvit si.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tak na druhou stranu přece jenom manželství uzavíráte v kruhu rodinném, soukromém a neřešíte ji přes média, pokud tedy nejste celebritou. Petr Gazdík je ...

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Toto je politické manželství těch tří stran.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Manželství z rozumu. Ale zatím ještě není úplně uzavřeno, zatím je, řekněme, po zásnubách.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Určitě, přesně tak.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Když se ještě vrátíme zpátky k tomu resortu vnitra, tak zástupci Věcí veřejných na včerejším jednání K9 překvapili svým požadavkem, aby pozici jednoho z náměstků ministra vnitra získala i ČSSD, která přitom zůstává v opozici, tedy zatím, pokud máme správné informace, nevím, jestli došlo k nějaké změně. Není to dobrý nápad na druhou stranu, jak zlepšit transparentnost a politickou kulturu v zemi, že by sociální demokraté měli svého náměstka?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Předně, zástupci Věcí veřejných tím nepřekvapili na včerejším jednání K9. My jsme se to dočetli z médií při jednání na K9. Jeden ze členů K9 to přečetl z jedné internetové stránky. Oni s tím oficiálně na K9 nepřišli. Takže po přečtení této informace jsme se domluvili, že o tom budeme mluvit, až ty věci, věci jaksi přijdou na pořad dne. Momentálně situace náměstků není na pořadu dne.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Ale obecně?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

K vaší otázce ale obecně, jestli je to otázka zlepšení politické kultury nebo ne. Určitě je možné o tom jednat, nicméně se nedomnívám, že je úplně šťastné, aby, aby ministerstvo kultury částečně řídila opozice. Mohlo by také dojít k nějaké dvojkolejnosti toho ministerstva a k nějakým vnitřním bodům na to, na to ... pardon, ministerstvo vnitra, na tom ministerstvu, a to podle nás není dobře.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

To znamená, že podle vás není správným krokem, že se strany budou takto přes své náměstky například hlídat?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Já myslím, že strany se můžou hlídat v parlamentu, žijeme v demokracii a my určitě přenecháme sociální demokracii dostatek kontrolních funkcí, dostatek výborů, které mají, pravomoce kontrolovat třeba i činnost ministerstva vnitra.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Na závěr ještě tohoto bloku k záležitostem, které se právě probírají. Jednou z nich je při těch koaličních vyjednáváních také rozpočtové určení daní. Jak daleko v této oblasti jste dospěli? Protože vy jste jedním z bojovníků za změnu a požadovali jste v minulosti změnu, slíbil vám ji Miroslav Kalousek. Do jaké míry jste tedy našli společnou řeč s vyjednavači TOP ..., pardon ODS a Věcí veřejných?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Určitě tam shoda je. Debatujeme o tom, že ta situace se musí změnit, takže situace v rozpočtovém ... daní se určitě změní. V současné době myslím, že postoupí zítra nebo pozítří na K9 upřesnění té formulace, která bude v koaliční smlouvě.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

A na úkor koho to bude? Na úkor velkých měst? Zrovnoprávnění těch menších obcí?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Česká republika má 270 národních dotačních programů, které jsou rozdělovány byrokraticky, korupčně, nesystémově.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

To jste chtěli zrušit. Říkali jste, že v momentě, kdy by došlo ke zrušení, tak Suchá Loz by za každého svého občana dostala tři tisíce korun, což by bylo v celkovém objemu tři miliony.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Tak, teď jste přesně popsal ten, tu metodu, jakou bysme chtěli rozpočtové určení daní, daní změnit. Toto bude jedna část těch financí, které se posune ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

To znamená, žádné dotační tituly? Budou zde přímé, přímé přidělování peněz ze strany státu obcím?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

To není tak absolutní. Neříkám, že úplně žádné. My musíme nyní učinit revizi všech těch dotačních titulů. Dovedu si představit, že některé dotační tituly na mimořádné události, jakými jsou povodně, živelné události a další věci, mohou zůstat zachovány.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Starostové a nezávislí jsou také pro vyšší účast občanů na rozhodování o veřejných otázkách pro přímou volbu prezidenta, starostů, primátorů a hejtmanů a také pro odvolatelnost politiků. Jak se v tomto shodujete s konzervativní TOP 09? Protože ono to spíš vypadá, jako kdybych citoval z programu Věcí veřejných.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

V tomto se skutečně velmi shodujeme s Věcmi veřejnými. Do programu TOP 09 se nám určitě podařilo dostat většinu z těchto věcí, jak přímou volbu prezidenta, tak přímou volbu starostů, o ní, o ní teď diskutujeme právě na K9. Věřím, že to téma dne dnes uzavřeme.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Včera jste se právě nebyly s to dohodnout. V čem byl ten problém?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Problém byl pouze ve formulaci. Všecky tři stany akceptují to, že tady hraje čas pro nás, že musíme ..., protože tyto komunální volby už rozhodně nestihneme s přímou volbou starostů, nicméně máme dostatek času na to, aby i ty příští komunální volby už tam probíhala volba přímou volbou a teď je otázka toho, aby se sestavila komise, něco ve stylu Bezděkovy komise, komise odborníků, ministerstva vnitra, profesních organizací, jako je Svaz měst a obcí, sdružených místních samospráv, Spolek pro obnovu venkova, ústavní právníci a tito lidé by měli diskutovat o tom, jak by přímá volba starostů mohla vypadat. Jako takovým základem by mohl posloužit slovenský model, která ale ..., který ale má určité chyby, to od svých kolegů starostů na Slovensku slyšíme dnes a denně. Takže my chceme uspořádat velkou diskusi o tom, protože ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

A nebojíte se toho, že právě, jak jste to vyjmenoval to skutečné penzum lidí, kteří by se měli podílet, může tu změnu v uvozovkách "zabít"? Bezděkova komise, když jste o ní mluvil, tak v minulosti také přišla s návrhy, posléze tedy z politických důvodů sociální demokraté od té dohody odstoupili. Nehrozí riziko, že podobně, jako to bylo v minulosti třeba s přímou volbou prezidenta, všichni o ní mluvili, všichni ji chtěli, ale nikdo ji neprosadil?

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Tato koalice má 118 hlasů ve sněmovně. To tu v minulém období nebylo. Tato koalice má možnost jaksi o té, o těch věcech dostatečně fundovaně diskutovat a má to čas. A pokud chceme změnit styl politické kultury, tak samozřejmě něco, co bude v koaliční smlouvě, neakceptovat, by nebylo příliš fér.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Máte 118 hlasů, ale třeba na přímou volbu prezidenta potřebujete ústavní většinu, což je 120 hlasů ve sněmovně, takže nemáte zatím všechny potřebné hlasy.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Všechny nemáme, nicméně předpokládáme, že sociální demokracie, je to také jeden z jejích dlouhodobých a programových cílů, takže snad najdeme i s ní společnou řeč.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Když se ještě vrátíme k těm expertním týmům, tak ty se také nedohodly včera na poplatcích ve zdravotnictví. Rozhodnout budou tedy muset lídři stran na K9. Věci veřejné chtějí zrušit platbu za položku na receptu, která je v současnosti 30 korun. Vaše strana chce naopak zvýšit z 30 na 50 korun za den v nemocnici, pak ze současných 60 na stokorunu a ODS chce nechat současné sazby. Proč vlastně ale navyšovat ty platby?

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Vy novináři vidíte všechno strašně černě.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Ne, vím, že bylo 41 bodů a z nich 40 panuje shoda a toto je jediný problém.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Úžasná věc. Na flašku, v které je polovina vody, se můžu dívat jako na zpola plnou nebo zpola prázdnou. Tato flaška zdravotnictví je velmi plná, protože pouze na jednom bodě a to démonizovanejch poplatcích, které pro reformu zdravotnictví ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Které v minulosti třeba prohrály několikrát volby.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Jo, protože ta původní vláda je nepříliš šikovně uchopila, nicméně toto vůbec není základ reformy zdravotnictví. Pro nás je obrovským úspěchem, že se ty koaliční vyjednavači dohodli na těch 40 bodech, ve kterých je ukryt základ reformy budoucího zdravotnictví. A to, jestli poplatky budou se měnit, nebudou se měnit a v jaké výši budou, to už je ta, ta marginálně ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tak ona ta marginálie není zas tak marginální. Přeci jenom jde tam třeba o tři miliardy korun, a to jsou peníze, které můžou nějakým způsobem zahýbat s rozpočtem a ...

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Ve zdravotnictví protéká asi 250 milionů ... miliard korun, tři miliardy jsou proti tomu marginálie.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Ale může to být marginálie, která může být pro některou ze stran zásadní.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Určitě ano, ale já věřím, že takových věcí už jsme prošli za ty tři témata, které procházíme několik a věřím, že se dohodneme i na poplatcích.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Říká Petr Gazdík, který je dnes hoste Studia Česko. Na závěr k hnutí Starostové a nezávislí, jak vlastně fungujete ve vztahu TOP 09 a Starostové a nezávislí? Jste si rovnocennými partnery, nebo uznáváte vůdčí pozici strany vedené Karlem Schwarzenbergem?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Strana vedená Karlem Schwarzenbergem, TOP 09, má vůdčí pozici určitě v té parlamentní rovině. Naší ambicí jako Starostů a nezávislých ta parlamentní rovina nebyla a upřímně řečeno, pořád není, pořád se soustřeďujeme na to ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Ještě, než vznikla TOP 09, tak ale vy jste měli už své senátory například, kteří se k vám hlásili.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Měli jsme, měli jsme jednu senátorku a několik senátorů se k nám hlásilo, to je pravda, nicméně je to jakýsi přesah do té vyšší politiky a Senát není ten, kdo, kdo úplně určuje tu nejhlavnější politickou linii, při vší úctě k Senátu České republiky. Takže my v dohodě s TOP 09 máme ten základ, že ta dohoda je uzavřena do roku 2012 a v té celostátní politice je lídrem TOP 09, v těch regionálních volbách, což jsou místní a krajské, jsou lídrem Starostové a nezávislí.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

A proč právě do roku 2012?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Protože jaksi to je období, období čtyř let, kdy jsme schopní ukázat, jak svým způsobem budeme spolupracovat, jestli ta spolupráce funguje, a ona zatím funguje nad moje očekávání a myslím, že ...

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tak mluvil jste o tom, že když se skládá vláda, tak je to jakési manželství. Čekal bych ale, že přeci jenom nebudete chtít jít cestou, která je zvykem v českých podmínkách, že se rozvádí více než polovina manželství. Proč už si v tuto chvíli neřeknete: všechno jde, jak chceme, prodloužíme to na delší dobu než do roku 2012?

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Když uzavíráte ..., než uzavřete manželství, tak s tím člověkem nějaký čas asi chodíte. Tak my teď s TOP 09 společně chodíme.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

No, ale vypadá to, že už ta, to chození je poměrně zachozené, že už to není žádný problém.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Tak počkáme ještě na ty komunální volby, a pak se vezmeme.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Už v těchto volbách se ukazovalo, že popularita Starostů je velká, protože v řadě případů přeskákali kandidáty navržené stranou TOP 09, konkrétně v pěti konkrétních případech. Jak chcete třeba zabránit tomu, aby vám TOP 09 uměle nebránila v růstu?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Nic takového se rozhodně neděje. TOP 09 nám určitě v růstu nebrání a říkám, ta spolupráce je opravdu dobrá. Pokud někdo přeskákal na kandidátce, ať to byli Starostové, ať to byli lékaři, ať to byli učitelé a další, další profesní skupiny nebo jenom výrazné osobnosti, tak je to jedině dobře a tak to v demokracii má fungovat.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

A co tedy případně integrace, pokud tedy ta spolupráce i nadále bude dobře fungovat, obou partnerů do jediného politického subjektu?

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

To je skutečně otázka velmi složitá, je to otázka vůle obou, obou subjektů. Zatím, znovu opakuju, že ta spolupráce, tak jak teď funguje, je, je skutečně dokonalá a já věřím, že takto je to dobře.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Když je to taková harmonie, tak bych skutečně očekával, že tím výstupem bude splynutí do jednoho těla a jedné duše.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Já myslím, že to není úplně dobře, protože značka Starostové a nezávislí v těch komunálních volbách je mnohem lepší pro komunální volby než značka TOP 09 a naopak značka TOP 09 je pro ty celostátní volby mnohem lepší než značka Starostové a nezávislí.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Tolik dnešní Studio Česko. Hostem byl vyjednavač TOP 09 o nové vládě, předseda jejího poslaneckého klubu a také hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Děkujeme, že jste přišel a někdy příště ve vysílání Rádia Česko opět na slyšenou.

 

Petr GAZDÍK, předseda Hnutí starostové a nezávislí, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

--------------------

Děkuji za pozvání, přeju hezké odpoledne všem posluchačům i vám.

 

Ondřej ČERNÝ, moderátor

--------------------

Pěkný den přeje také Ondřej Černý a nezapomeňte, další informace najdete na naší internetové adrese a ta je radiocesko.cz.

 

ČRo, 29. 6. 2010, Pořad: Studio Česko

Štítky
Osobnosti: Petr Gazdík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme