Rozhovor s Jaromírem Drábkem - navrženým ministrem práce a sociálních věcí a místopředsedou TOP 09

Rozhovor s místopředsedou TOP 09 Jaromírem Drábkem

12. 7. 2010 | 17:30

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Necelé 3 tisíce fandů Věcí veřejných potvrdily, že jejich politická strana může vejít do Strakovy akademie hlavním vchodem a začít v koalici vládnout České republice. Občanští demokraté, TOP 09 a Věci veřejné jsou tak těsně před podpisem koaliční dohody a také těsně před jmenováním vlády premiéra Nečase. Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Navržený ministr práce a sociálních věcí a místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek je dnes hostem Dvaceti minut. Dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Dobré odpoledne.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Bylo to napínavé, pane místopředsedo, čekat na výsledek hlasování fanoušků Věcí veřejných, jestli budete mít vládu nebo ne?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak ani ne. Přece každá strana má nějaký svůj vnitřní mechanismus, kterým schvaluje koaliční dohodu. My jsme jako TOP 09 tu dohodu schvalovali dnes dopoledne prostřednictvím výkonného výboru, protože to je ten orgán, který k tomu má pravomoc, že Věci veřejné mají mechanismus takový, že schvalují koaliční dohodu vnitrostranickým referendem, to je prostě jejich vnitřní záležitost.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Mimochodem, chystá TOP 09 nějaké podobné vnitrostranické hlasování přes internet u důležitých věcí?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

My jsme standardní demokratická strana se standardní demokratickou strukturou. My jsme velmi pečlivě diskutovali v rámci okresů, krajů, přípravu našeho volebního programu. Velmi pečlivě jsme komunikovali s naší členskou základnou i jednání o jednotlivých kapitolách při domlouvání koaliční, koaliční dohody, takže si myslím, že u nás to internetové hlasování není potřeba, protože na to máme standardní vnitrostranické mechanismy.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

To znamená, že Věci veřejné nejsou standardní demokratickou stranou?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Já jsem nic takového neřekl, nebo jsem se aspoň snažil nic takového neříct, nicméně TOP 09 má standardní demokratické mechanismy, tak jako většina ostatních politických stran vyplývající z toho, že máme celostátní vedení, krajská vedení, regionální organizace, místní organizace. Takže s nimi pracujeme tím standardním způsobem.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste místopředseda jedné z koaličních nebo, řekněme, možná z budoucích koaličních politických stran. Víte, kdy v budoucnu, u jakých témat a v jakých momentech bude tento nástroj toho internetového hlasování Věcí veřejných opět použit?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Ne, tak podle vyjádření vedení Věcí veřejných, a to nejsem já, ten, který by to měl interpretovat, bude k takovým hlasováním docházet jenom zřídka a jenom při těch nejdůležitějších rozhodnutích, takže já v dohledné době nevidím, kdy by bylo možné využít znovu takového instrumentu.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak například do konce září by měl přijít do sněmovny zákon o státním rozpočtu na rok 2011. Není to náhodou ten avizovaný bod?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak to se musíte ptát předsedy Věcí veřejných, nikoli, nikoli mne jako místopředsedy TOP 09.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Já vím, ale já jsem ... vy jste člen budoucí vlády, pokud to tak všechno opravdu zítra dopadne, vy jste vysoce postavený člověk v jedné koaliční straně. Tak se ptám, jestli jste v pozici, kdy máte takovou nejistotu kdysi, a teď mne omluvte za ten lidový výraz, si Věci veřejné něco podobného vymyslí, anebo jestli máte prostě narýsovaný nějaký, nějaký sešit toho, jak to bude vypadat?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Ne, tak nejistotu přece máme jako v každé koaliční straně. Je přece úplně možné, že pokud TOP 09 špatně vyjedná v rámci koalice nějaký návrh, například návrh zákona o státním rozpočtu, tak je možné, že vedení bude pohnáno k odpovědnosti a bude podle toho muset uskutečnit další kroky. Totéž se může stát kterékoli jiné straně. Že na to mají Věci veřejné jiný mechanismus, jiný způsob projednávání, to je prostě vnitřní věcí Věcí veřejných.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

A vy máte tu mechaniku vůbec, řekněme, bezpečnost toho celého systému, jejich, na kterém de facto potom závisí budoucnost vaší koaliční vlády, absolutní důvěru?

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Já nepotřebuju mít ani absolutní, natož důvěru nebo nedůvěru, to je skutečně vnitřní záležitostí Věcí veřejných, a pokud, pokud v to mají důvěru ti, kteří vyjednávají za Věci veřejné, tak je to skutečně jejich záležitost.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

To vypadá, jako kdyby vám bylo úplně jedno, jak to s vaší koaliční vládou dopadne.

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Ale tak přece já také bych nechtěl, aby někdo z ODS nebo někdo z Věcí veřejných zkoumal, zda a kolika hlasy a za jaké přítomnosti náš výkonný výbor schválil koaliční dohodu, nebo bude schvalovat, schvalovat případné další kroky. Od toho jsou vnitřní mechanismy strany, ověření mandátu, ověření přítomnosti a tak dále. Do toho skutečně jiné politické straně nic není, byť by byla v koalici.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak předpokládejme teď čistě pracovně, že vaše vláda bude opravdu prezidentem republiky jmenována. Kdy to vypadá, že si půjdete do Poslanecké sněmovny pro důvěru?

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak podle zákona musíme požádat Poslaneckou sněmovnu jako vláda, která možná bude zítra jmenována do 30 dnů od jmenování. Takže dá se předpokládat, že někdy těsně před tím, než uplyne těch 30 dní, protože se musí sestavit programové prohlášení vlády, tak někdy těsně před uplynutím těch 30 dnů požádá vláda o důvěru poslaneckou sněmovnu. Takže můj odhad je takový, že někdy kolem 10. srpna by měla být projednávána důvěra vládě v Poslanecké sněmovně.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Ještě, když se vaše koaliční spolupráce začala vyjednávat, tak Petr Nečas v jednom z rozhovorů říkal, že programové prohlášení vlády bude totožné s koaliční dohodou. To už padlo?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak já nevím, při jaké příležitosti, za jakých okolností a na jakou otázku tak odpověděl premiér Nečas. Tak jak je dnes předložená koaliční dohoda ke schválení jednotlivým stranám, tak je podle mého názoru naprosto jasné, že v takové formě nemůžeme předstoupit před Poslaneckou sněmovnu, že to vládní prohlášení přece jenom má nějaké formální požadavky a ta koaliční dohoda je koaliční dohoda od toho, že jsou tam především zdůrazněny ty věci, na kterých by případně mohl nastat spor v koalici. Programové prohlášení samozřejmě musí být doplněno i o takové ty běžné záležitosti toho, co se bude dělat následující čtyři roky, i když třeba v tom všechny tři strany vidí tentýž postup nebo tentýž bod, přesto to musí být v programovém prohlášení vlády vyjádřeno.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, navržený ministr práce a sociálních věcí a místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek je dnes jejich hostem. Pane místopředsedo, ještě jedna věc, než se dostaneme přímo do vašeho budoucího resortu. Jak vysoko ve vašem programu, tedy programu TOP 09, stojí téma korupce?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Určitě, určitě velmi vysoko, protože mohli jste slyšet jednak naše vyjádření už při zakládání strany, nakonec naše strana byla založena na takzvaném hodnotovém desateru, kde už je jasně vyjádřeno, jakým způsobem chce, se chce TOP 09 profilovat a druhé, co bych k tomu podotkl, je, že už při otevírání toho předvolebního klání jsme jasně, jasně se shodli na tom, že TOP 09 chce prosazovat dvě základní věci - za prvé vládu práva a za druhé vládu o rozpočtové odpovědnosti. Nakonec to bylo včleněno i do těch koaličních dohod. Ta vláda práva pro nás znamená rovné šance pro všechny, tedy zabránit tomu, aby jakékoli případné nekalé jednání ovlivňovalo šance jedněch nebo druhých.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Dobře. Tak jak s tím souvisí, nebo jak do toho patří fakt, že dva pánové, Ladislav Šustr a bývalý stranický manažer Luděk Kudláček, kteří neprošli tím antikorupčním testem Mladé fronty DNES, kdy jim byl nabídnut milion za úpravu zákona o loteriích, jsou v současné době jeden z nich asistentem vašeho poslance Jana Husáka a druhý pracuje pro poslankyní Jaroslavu Schejbalovou, která je poslankyní také za vaši stranu?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak já to upřesním a vezmu to odzadu. Jednak ani jeden z těch pánů není v tuto chvíli žádným funkcionářem TOP 09. Pan Kudláček je na částečný, částečně na částečný úvazek, u poslance Husáka jako asistuje, nicméně zpracovává odborné záležitosti, které se týkají ekonomiky a tam si myslím, že to je skutečně čistě odborná práce a nemá možnost a nemá možnost nějak zasahovat do ...

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Ale, pane místopředsedo, ale vy dobře sám, sám víte, o čem mluvím. Mluvíme o tom, že ten člověk byl jaksi vyloučen v podstatě ze struktur TOP 09 a sami to oba říkali: "Nebudeme dále s TOP 09 spolupracovat za to, že prostě neprošli protikorupčním testem."

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Já vám rozumím, nicméně asistenty si vybírá každý poslanec sám. Pokud pan poslanec Husák si vybral tohoto člověka jako asistenta, je to jeho plné právo, asistent poslance nemá žádný přístup ke stranickým jednáním, ke stranickým funkcionářům, to je prostě práce, která nijak nesouvisí s profilem té strany nebo s prací strany navenek.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Vy jste tady v tuto chvíli mimo jiné jako místopředseda TOP 09, tak jaký je komentář místopředsedy politické strany k tomu, jakou personální politiku uplatňuje jeden z vašich poslanců?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Komentář je takový, že každý poslanec musí velmi pečlivě zvážit a je na jeho odpovědnosti, koho přijme. Každý člověk má nějaký profil, nějaký odborný profil. Pokud pan poslanec Husák usoudil, že potřebuje takovéto odborné zázemí, tak mně nezbývá, než to respektovat.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

A až ho potkáte někde v kuloárech, tak mu řeknete: "Pane poslanče Husáku, dobře jste si vybral."

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Až ho potkám někde v kuloárech, tak mu řeknu něco, co nebudu vykládat do rádia.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Bude to něco drsnějšího?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Já to nebudu komentovat směrem k veřejnosti, protože vy jste se správně zeptal, co mu řeknu, až ho potkám mezi čtyřma očima, tedy nebudu říkat několika desítkám nebo stovkám tisíců posluchačů, co řeknu někomu ze svých kolegů mezi čtyřma očima.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Dobře, ale přesto přese všechno, vy jste místopředseda TOP 09 a sám jste před chvílí řekl, že téma korupce je vysoko ve vašem politickém programu, tak nechci vědět, co panu poslanci Husákovi řeknete, dobře, na druhou stranu měl to udělat, nebo neměl? Dává to dobrou vizitku pro TOP 09 ve chvíli, kdy člověk, který neprošel protikorupčním testem, je asistentem toho poslance?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak jednak, to bychom skutečně museli jít do hloubky. Pan Kudláček žádným korupčním testem ani neprošel, ani, ani se nedá říct, že prošel, protože tenkrát zaměstnanec celostátní kanceláře TOP 09 pouze dal kontakt na pana poslance Šustra a nic víc v tom nebylo. Opravdu si myslím, že se tady vytahuje několik měsíců stará věci čistě účelově.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Budeme to ještě jednou opakovat, pane místopředsedo, to, co se tehdy dělo, že to byla nabídka milionu za ovlivnění podoby zákona o loteriích, na kterou, na kterou pan Kudláček reagoval tím, že: "Ano, výborně, dám vám kontakt na pana poslance Šustra."

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Ne, dobře víte, že to tak nebylo. Když tak se podívejte na tu skrytou kameru, dobře víte, že k panu Kudláčkovi šel pouze požadavek na kontakt někoho, kdo má v této záležitosti na starosti ta jednání. Pan Kudláček chybně ta jednání nasměroval na pana Šustra.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak skončíme s tím, že, až se potkáte s panem poslancem Husákem, něco mu mezi čtyřma očima řeknete. Jaromír Drábek, místopředseda TOP 09 a také navržený ministr práce a sociálních věcí je hostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane místopředsedo, v preambuli vaší koaliční dohody stojí tato věta: "O daních a veřejných penězích rozhodují politici, a proto by také za hospodaření s nimi měli nést přímou zodpovědnost." Buďte, prosím, konkrétní a řekněte mi, jak tato přímá odpovědnost bude vypadat? Co si představují politici TOP 09 a vy osobně jako případné špatné rozhodnutí, za které byste měli nést odpovědnost?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak jednak to je potřeba rozdělit do dvou věcí. Je to potřeba rozdělit na zákonodárnou část a na exekutivní část. Já začnu od té druhé, protože tam je to jednodušší. Určitě každý, kdo pracuje v exekutivě, tak musí, tak jako každý jiný občan České republiky, dodržovat zákony a jedním ze zákonů, které platí, je zákon o státním rozpočtu a je prostě potřeba, aby zákon o státním rozpočtu byl skutečně tím základním vodítkem a aby se nedělo to, čeho jsme byli svědky v některých minulých letech, ale dokonce i v minulých měsících, že takzvaně, když to nevyjde, tak se potom na poslední chvíli státní rozpočet změní. Co se týká zákonodárců, tak tam je to ...

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pardon, jenom ještě zůstaňme u exekutivy. Dobře, tak i řekněme, při veškeré snaze dodržet znění zákona o státním rozpočtu, tak když z jakéhokoli důvodu něco nevyjde a bude, řekněme, ten míč na exekutivní straně, tak co bude tím trestem? Protože, pokud se bavíme o dodržování zákona, tak někde musí být sankce za jeho nedodržení.

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Určitě. Však také si myslím, že je jednoznačné, a je to jednoznačně potřeba také dávat najevo, že ten člověk má osobní odpovědnost. Vy se v podstatě ptáte na to, jestli je možné nějak finančně zainteresovat nebo finančně motivovat někoho, kdo je ve vysoké úřednické funkci, aby, aby správně hospodařil. No, do velké míry ano, na různých stupních managementu, abych to nazval tímto slovem, ministerstev a jim podřízených organizací to je možném nicméně na těch úplně nejvyšších je to velmi těžko představitelné, protože dávat například ministrů, nějaký bonus za to, že správně hospodařili, to si myslím, že by se asi nikomu z našich spoluobčanů nelíbilo a mně též ne.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Pane místopředsedo, já jsem se ptal spíš na tu druhou variantu, že by dostali jakýsi /nesrozumitelné/ ...

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

I to je samozřejmě možné, nicméně pokud je to skutečné pochybení, tak tam potom nastává právní odpovědnost i s případnými možnými trestními postihy.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Ne, to bezesporu, ale tak to funguje ... právní odpovědnost funguje prostě i v exekutivě už teď. Já se ptám na to, co znamená ta věta, kterou jsem citoval z preambule koaliční dohody. Protože máme tady další stupně, pod ministrem jsou náměstci, pod náměstky jsou ředitelé jednotlivých oborů, jsou to sekční šéfové a tak dále. Měli by tito být například finančně postižitelní za to, když se daný resort takříkajíc "urve" a tu svoji rozpočtovou kapitolu prostě přetáhne?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Odpověď je jednoduchá - jednoznačně ano a já to, pokud budu mít tu příležitost, tak to, tak jak jsem to dělal dříve ve své manažerské praxi, tak to budu určitě uplatňovat.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak, zákonodárná část a jejich odpovědnost za rozpočtovou, řekněme, kázeň?

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Co se týká zákonodárné části, tak vy víte, že ta koaliční jednání nakonec vyplynula v to, že skutečně chceme zákonným způsobem zajistit to, aby stát nerozhodoval jenom každý rok o rozpočtu ad hock, ale aby byly přísnější podmínky, pokud se zákonodárci snaží schválit rozpočet takový, který neodpovídá dlouhodobým záměrům nebo dlouhodobým cílům. To si myslím, že je ten první krok, který je potřeba udělat, aby bylo jasné, že prostě se nemůže sejít jenom v tu chvíli určitý počet poslanců, kteří nějakým jednoduchým většinovým způsobem rozhodnou o tom, že se například naše země bude dál zadlužovat. My jsme o tom v koalici hodně dlouho a hodně hluboko diskutovali. Myslím si, že je to v tuto chvíli správný krok a že je skutečně potřeba, aby ten dlouhodobý vývoj českých veřejných financí byl mnohem zodpovědnější, ale také mnohem průhlednější, co, nejenom co do jednoročního výhledu, ale také, co do střednědobého výhledu.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Tak další téma. Podle toho, co už bylo zveřejněno o vašem konceptu, řekněme, sociálních dávek, pane místopředsedo Drábku, by bylo možno z nich hradit různé dlužné částky. Které konkrétně?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Ano, my jsme, my jsme se shodli při koaličním jednání na tom, že chceme zbourat tu jednoduchou pasáž zákona, která říká, že sociální dávky jsou nepostižitelné exekucí. Je to proto, že v řadě případů je tohleto ustanovení zneužíváno. Je to ..., ten náš krok vyplývá z toho, že bohužel v řadě případů, a neříkám, že ve většině, ale v řadě případů se stává to, že někdo pobírá pomoc od státu, a přitom například nehradí nájem, nebo nehradí další poplatky, které, které hradit má a ...

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

A teď jenom ...

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

... tak, jak ... ta jak některá města šla na hranu nebo za hranu zákona v podstatě nechala těm lidem vyplatit sociální dávky, a potom za rohem jim ty peníze sebrala, protože už to nebyly sociální dávky, ale už to byly papírové peníze, což já skutečně považuju za hranou zákona, tak abychom nemuseli nabádat nebo tolerovat takovýto postup, který skutečně já vidím za hranou zákona, tak si na druhé straně myslím, že je potřeba přizpůsobit legislativu tak, aby, aby lidé, kteří jsou nezodpovědní, tak aby za to také byli patřičným způsobem ohodnoceni.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Dobře, tak buďme konkrétní. Začal s tím Chomutov. Tamější primátorka paní Řábková jaksi exekutory postavila téměř vedle výdejních míst, kde se vydávaly sociální dávky a nechávala je odebírat v exekučním řízení. Říkáte, že to je na hraně zákona. Tak jak jinak odebrat peníze z té částky na sociální dávce?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak, že to bude povoleno zákonem. To znamená, že zákonem bude povoleno oddělit z vyplácených sociálních dávek přímo převodem na ten dlužný účet částku, která je dlužná například na nájemném a tomu člověku prostě zbyde ze sociálních dávek méně peněz. Samozřejmě musí mu zbýt určité existenční minimum, ale nemůže spoléhat na to, že veškeré sociální podpory státu bude dostávat i přesto, že se chová nezodpovědně vůči svým, vůči svým závazkům.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Jinak řečeno, všechna města, včetně Chomutova, po změně zákona, tak jak byste ji viděl vy, by tento postup, to znamená exekutor stojící vedle výdejního místa sociálních dávek, tak už budou jednat zcela v souladu se zákonem? Takto to může fungovat?

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Tak nikoli ...., nikoli, v žádném případě. Ten exekutor je tam ..., ten exekutor je tam v tu chvíli zbytečný, protože sociální odbor nebo ten, kdo vyplácí sociální dávky, nemusí to být jenom obce a města, tak bude mít povinnost, stejně tak jako každý zaměstnavatel, prostě tu dlužnou částku strhnout.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Jakým způsobem se ten úředník dozví, že případně - já mám dluh na nájemném?

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Stejně jako, stejně jako každý zaměstnavatel. Pokud máte dluh na nájemném a někdo vás za to zažaluje a je na to, je na to rozhodnutí soudu, tak zaměstnavatel potom na základě rozhodnutí soudu je povinen vám ty prostředky strhnout. Stejným způsobem budou postupovat i státní úředníci.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Jinými slovy, takový státní úředník, který vyplácí sociální dávky, rozhoduje o jejich výši, se rázem stane tím, kdo bude de facto mnohdy pro soukromou firmu ty peníze vymáhat?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Na základě soudního rozhodnutí to dokonce musí, tak jak jsem říkal, dělat i každý zaměstnavatel a není to státní úředník, a přesto je touto agendou zasažen a postižen. Tak to prostě v právním státě chodí, a pokud nenajdeme jiný mechanismus, tak to takto bude i u sociálních dávek.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Navržený ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek je dnes jejich hostem. A ještě jedno poslední téma. Pane místopředsedo, čeká vás také dokončení penzijní reformy, nebo řekněme, rozjetí mohutné další části penzijní reformy. Vy sám opakovaně říkáte, že v tomto bodě chcete dohodu minimálně s Českou stranou sociálně demokratickou. Už s nimi máte něco předjednáno?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Zatím musím říci, že formálně ne. Samozřejmě tak, jak se potkáváme s kolegy například v Poslanecké sněmovně, tak ...

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

V kuloárech mezi čtyřma očima.

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

... jak o tom v kuloárech diskutujeme a já jsem tomu rád, že o tom diskutujeme. Ale já jsem také říkal, že to není jenom záležitost čistě stranická nebo čistě politická v tom smyslu stranickém, že bych velmi rád o takto závažné záležitosti, která bude nastavována na několik desítek let dopředu, že bych o tom velmi rád diskutoval i na úrovni tripartity, to znamená, se sociálními partnery, ale i s dalšími zájmovými skupinami, protože to považuju skutečně za naprosto stěžejní záležitost.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Na druhou stranu, o tom, jak budou vypadat jednotlivé zákona, které budou tvořit kostru penzijní reformy, tak bude rozhodovat zejména Poslanecká sněmovna, pak samozřejmě také Senát. To znamená, ta otázka zní: Budete se snažit za každou cenu dohodnout s ČSSD, nebo když to prostě nepůjde, tak to uděláte sami?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Budu se snažit ze všech sil dohodnout i s opozicí, protože tak, jak jsem řekl, je to záležitost, která je cílovaná na několik desítek let dopředu a bylo by velmi dobře, kdyby takové změny koncepční byly přijímány mnohem širším politickým spektrem než jenom stávající koalicí.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Rozumím tomu, že ne za každou cenu?

 

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Já nerad používám spojení "za každou cenu", protože to má potom v uvozovkách "vyděračský potenciál". Pokud tady řeknu "za každou cenu", tak to znamená, že všichni ti ostatní mají právo veta. Tak to není!

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Místopředseda TOP 09 a navržený ministr práce a sociálních věcí byl jejich hostem. Pane Drábku, díky za váš čas. Na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, navržený ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09

--------------------

Na shledanou.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor

--------------------

Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný večer.

 

ČRo 1, 12. 7. 2010, Pořad: Dvacet minut radiožurnálu

Štítky
Osobnosti: Jaromír Drábek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme