Respekt k životnímu prostředí musí být samozřejmostí

29. 10. 2018

Respekt k životnímu prostředí a snaha o to, abychom předávali naši Zemi následujícím generacím ve stavu, kdy na ni budou moci stejně jako my kvalitně žít, by měly být v dnešní době samozřejmostí. Zároveň to je i příležitost k rozvoji evropské ekonomiky a příležitost pro firmy investovat do nových technologií. Píše v komentáři pro INFO.CZ český europoslanec Luděk Niedermayer (EPP).

EU by totiž měla být moderní oběhovou ekonomikou vyvíjející technologie šetrné k životnímu prostředí a v maximální míře využívající ty, které jsou již dostupné. A měla by usilovat o to, abychom se od vytváření stále více odpadů a jejich nevhodného využívání posouvali směrem opačným. K tomu je třeba nastavovat srozumitelné, odůvodněné, stabilní a také poměrně ambiciózní cíle v oblasti využití zdrojů. Do ní spadá i oblast udržitelného nakládání s plastovými výrobky. 

Jsem zastánce jasných a funkčních kroků směřujících k omezení plastových výrobků na jedno použití. Tam, kde už nyní existuje rovnocenná alternativa (z hlediska funkce a přiměřeného nákladu), by měl platit zákaz uvádění na trh. Do této kategorie spadají třeba plastové příbory, talíře, brčka, míchátka či ultratenké mikrotenové tašky, s výjimkou těch používaných pro hygienické účely či k balení mokrých či vlhkých potravin. Tam, kde rovnocenná alternativa v podobě materiálů šetrných k životnímu prostředí prozatím neexistuje, by měla být volena opatření mírnější, jako je postupné snižování spotřeby, označování, zvýšení odpovědnost výrobce či jejich kombinace. 

Souhlasím proto s tím, že návrh směrnice předpokládá postupné snižování spotřeby nápojových kelímků a nádob (boxů) na jídlo a saláty, takže výrobci i uživatelé budou mít dostatek času přejít na jiné, k přírodě šetrnější varianty těchto obalů. Za důležitou považuji zvýšenou odpovědnost výrobců včetně podílu na nákladech souvisejících s odklízením plastových odpadků tak, aby veškerá odpovědnost za odklízení plastových odpadků neležela pouze na bedrech obcí. Jsem rád, že Evropský parlament podpořil nastavení recyklačního cíle 90 % v r. 2025 pro plastové lahve, protože jsem přesvědčen, že tam, kde nelze plastové obaly zcela nahradit, je třeba jít cestou důsledné recyklace a opětovného užívání obalů, a tedy bránění vzniku plastových odpadů. 

Středečním hlasováním schválil Evropský parlament svůj postoj a na řadě nyní jsou členské státy v Radě, aby ten svůj zaujaly ony. Pak bude možné dospět k řešení, jehož výsledkem by mělo být razantní snížení plastového odpadu, který zamořuje jak moře a oceány, tak i naše bezprostřední okolí. Množství plastových částic třeba v naší podzemní vodě přitom jasně ilustruje, že nejde o problém jedné země a také, že řešení je třeba hledat na půdorysu větším, než je jeden stát. 

Při hlasování mohla někoho překvapit neobvykle velká shoda poslanců napříč politickými skupinami i státy, kteří podpořili tento poměrně přísný text. Rozumím tomu tak, že neudržitelnost dnešního využití plastů a jeho dopadu na životní prostředí leží na srdci opravdu většině lidí. Toto považuji za velmi dobrou zprávu. Jak pro naši Zemi, tak pro generace, které přijdou po nás.

 

Luděk Niedermayer, europoslanec TOP 09

Zdroj: Info.cz, 28. 10. 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme