Politika Olomouckého kraje

Rozhovor s Jitkou Chalánkovou

22. 2. 2010
Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer, vážení posluchači, začíná dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Ivana Denčevová. Tak krajská politika, která se nám také samozřejmě změnila s tím, jak se nám změnila politická reprezentace v čele krajů. Ale to vy si dobře vzpomínáte, jak se nám barvila ta mapa, když jednotlivé kraje byly v uvozovkách dobyty sociální demokracií. A pak vznikaly koalice různé. Někdy dokonce existují také jednobarevné vlády sociálních demokratů, obvykle za takzvané tiché, ta tichá podpora je v podstatě známou podporou třeba komunistických zastupitelů, případně ještě z jiných politických stran. Jak se změnila krajská politika v souvislosti s krajskými volbami. Já mám ve studiu hosta, je to dáma, která byla ještě po krajských volbách koaliční zastupitelkou. A teď jaksi shodou okolností a toho všeho, co se děje na naší politické scéně, je opoziční zastupitelkou. O tom hovořit také budeme, co to vůbec znamená, co vůbec, jak se vůbec srovnat například s evropskými fondy. Existují speciální analýzy, které mají téměř úřední název SVOD. A jak to například souvisí s rozvojem kraje. Na co všechno se mohou evropské fondy čerpat. Jak se vůbec dívat na současnou situaci a možné výhledy vůbec ve financování samosprávy. Jsou to jak obce, tak také kraje. I to budou otázky, o kterých budeme hovořit. A dostaneme se také i k zařízením, která kraje buď zřizují, anebo si mohou dané služby svým způsobem nakoupit pro svoje občany. I to budou otázky dnešního pořadu Člověk a obec. A mým dnešním hostem je paní doktorka Jitka Chalánková.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Dobrý večer.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech. Paní doktorko, vy jste nejen původní, ale dá se říci, stávající profesí dětská lékařka. Pomáhá vám praxe z ordinace ve vaší politické dráze?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Určitě, děkuji za zeptání. Do ordinace jezdím pořád, celé čtyři roky, když jsem pracovala v Olomouckém kraji jako náměstkyně hejtmana, tak jsem si částečný úvazek podržela a jsem velice ráda, že se mohu do ordinace vracet. A neztrácím tak kontakt i s tím každodenním životem.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Má politika, taková ta politika na sto procent, když lidé odejdou například ze svých původních, dejme tomu, profesí, zaměstnání, má rizika,že člověk se tak jaksi odsekne od kontaktů s lidmi. Ostatně vždycky je to takový jako koloběh, že to pak člověka může pohltit.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Domnívám se, že se to může stát, protože politika a zvlášť potom exekutiva už je svět sám pro sebe, kde ten politik musí řídit týmy lidí, musí jim zadávat úkoly, někam je vést a dostává se vlastně do takového uzavřeného světa. A je velice dobré občas z toho světa vyjít a vrátit se třeba do té ordinace a tam konkrétně zažít i dopady politiků a politiky vůbec na ten reálný život.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká se domníváte, že je vlastně možnost využít či naopak nastoupit bez jakékoliv původní profese do politické funkce. Poněvadž byť jsou to role politiků, ať dejme tomu v komunální nebo v krajské, samozřejmě stejně tak i v celostátní, tak jsou tam stále odborné rezortní vlastně funkce. Může tak člověk, který, třeba já nevím, zemědělským inženýrem, jít začít řídit třeba školství? Jaký je váš názor?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak to se domnívám, že může být poměrně obtížné. Je dobré mít k tomu resortu, který potom řídíme, mít nějaký vztah. Ať už je to přímo třeba zdravotnictví, kterému bych se mohla věnovat. A nebo také i oblast sociálních věcí. Pak je velice důležité s týmem spolupracovníků a úředníků pracovat tak, že postupně se dostávám do té problematiky, ale určitě to nějakou dobu může trvat.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká doktorka Jitka Chalánková, host dnešního pořadu Člověk a obec. Vy už jste se zmiňovala o minulém volebním období, kdy jste byla náměstkyní olomouckého hejtmana, po krajských volbách, tehdy jste byla členkou KDU-ČSL, jste ještě byla koaliční zastupitelkou. A teď jste opoziční, jak to tak proběhne, je to srozumitelné pro voliče, kteří vás třeba měli zařazenou v některém, řekněme, stranickém dresu. Ta změna, jak jim to vůbec vysvětlujete?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak já se přiznám, že i v dobách vyjednávání o krajské koalici, po krajských volbách v roce 2008 jsem nebyla v jednoduché pozici. A se vstupem KDU-ČSL do této koalici v Olomouckém kraji jsem nesouhlasila.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká je tam stávající koalice a v čem jste měla vlastně hlavní výhrady.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak stávající koalice, převaha je tam, Československá sociální demokracie má v radě zastoupení osmi členů. Dále jsou také dva členové ODS a pouze jeden člen z KDU-ČSL. Zdálo se mi takto vyjednaná koalice velice nedůstojná pro KDU-ČSL.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste tam byli tak jenom jaksi z velkorysosti velkých stran, ať sociálních demokratů či občanských demokratů? Nebo jak jste to vnímala? Člověka by to mohlo i takto velmi kriticky jaksi napadnout.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Říkám, opakuji, že jsem nesouhlasila s takovýmto postavením KDU-ČSL v koalici, protože po těch krajských volbách KDU-ČSL mohla být i jediným partnerem pro Českou stranu sociální demokracii.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesto jste ještě byla v zastupitelské roli, v jaké jste byla?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Byla jsem předsedkyní výboru pro regionální rozvoj. Domnívala jsem se, že mohu ještě nějaké zkušenosti pro rozvoj kraje přinést i jako předsedkyně výboru.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
To už nejste.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
To už nejsem. 11.12. v roce 2009 jsem byla odvolána z této funkce právě z důvodu přestupu do nové politické strany TOP 09.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Argumentovala jste nějak, že vy jste se vlastně nezměnila, byť samozřejmě, připomeňme si, že logické je, že strana, za kterou jste kandidovala, měla jiný názor a má zřejmě svého člena, kterého chtěla obsadit. Takže to teď není kritické vůči rozhodováním těch, co vás odvolali. Ale nakonec on je to vlastně problém i na té celostátní úrovni, poněvadž člověk má mandát sám za sebe, zároveň za někoho kandiduje a obtížně se hledá ta hranice.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Máte pravdu, je to někdy velice obtížné, ale určitě mám pocit, že jsem se nezměnila ve svých názorech. A že bohužel KDU-ČSL odchází jinam. Je to velice i smutné vzhledem k členské základně, kterou znám, ale jsou to lidé, kteří už momentálně nemohou ovlivnit to, kam KDU-ČSL kráčí. Proti KDU-ČSL nemám žádné výhrady, je to jejich legitimní cesta. Ale má představa, co bych chtěla v politice udělat i pro tuto zemi ještě dál udělat, je prostě jiná, je původní, ten můj názor jsem měla stejný. A dále bych velice ráda pokračovala v té práci tak, jak si představuju.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Domníváte se, že ta situace se naopak uvnitř KDU-ČSL uklidnila tím, že část, dejme tomu, členů odešlo právě do politické strany TOP 09, poněvadž samozřejmě členská základna KDU-ČSL je poměrně silná a stabilní.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak do KDU-ČSL momentálně nevidím, takže zcela nehodlám komentovat dění uvnitř této politické strany. Ve straně TOP 09 jsem spokojená s tím, jak se mohou realizovat a co mohu dělat i jakým způsobem se mohu podílet třeba na přípravě politického programu pro následující volby.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká doktorka Jitka Chalánková, dostáváme se k tématu, řekněme, ryze krajskému. SVOD analýza, tak to je jeden z pojmů, o kterých se domnívám, že není úplně srozumitelný. Přesto právě ti, kteří s ním pracují, ho používají tak zcela běžně jako my kterékoliv jiné běžné pojmy. Kraje si nechávají právě tyto SVOD analýzy zpracovávat a jsou to obvyklé, poměrně objemné dokumenty. O jaký materiál se jedná a proč se je důležité, aby každý z krajů právě tento materiál měl.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Právě tyto SVOD analýzy byly pro mě velikým takovým i obohacením mého života, protože jsme tam sledovali, jak silné stránky, slabé stránky toho regionu, tak také příležitosti a hrozby v dané regionu.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to byla jakási studie, která popisuje a říká, co bude možným trendem v budoucnu?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Na základě této studie se potom teprve připravují strategie rozvoje, koncepční materiály, akční plány, kterými se potom může ten rozvoj kraje ubírat. Bylo to velice přínosné a zajímavé a některé ty věci zvláště při přípravě programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje velice korespondovaly i s tím, jakým způsobem jsme chtěli zacílit finanční podporu třeba venkova.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Bylo tam něco, co vás, vy jste z Prostějova, žijete v Prostějově, bylo tam něco, co vás překvapilo, co jste si třeba vy laicky říkala, to ani není možné. Obvykle člověk má tu tendenci, že řekne, to se mi nezdá, všichni v mém okolí, ono je to takto. A pak když jsou ta statistická data, tak nás to leckdy vyvede z rovnováhy.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Určitě máte pravdu. Protože jsme si vyzkoušeli takové zajímavé kritérium, o kterém hovořilo ministerstvo financí vzhledem k financování venkova. A to je zvýhodnit obce nad určitou nadmořskou výšku, dejme tomu nad čtyři sta metrů. Nebo s určitou rozlohou území. A zjistili jsme, že nám to přesně koresponduje právě s tímto programovým dokumentem tak, jak je sice správné a je to velice přínosné podporovat Jesenicko vzhledem k vysoké nezaměstnanosti, tak díky těmto kritériím kupodivu vyskočil na mapě Olomouckého kraje celá plejáda obcí, které se nacházejí na Konicku a jsou to opravdu obce, které potřebují mimořádnou pomoc.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak je vlastně zdůvodněná třeba ta nadmořská výška a větší náklady obce, případně ten katastrální rozsah?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Určitě taková obec, která má nižší hustotu obyvatel a vyšší nadmořskou výšku, tak má vyšší náklady na údržbu komunikací, chodníků, silnic, je tam prostě opravdu obtížnější životní prostředí.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to byla, říkáte, věc, která vás překvapila. Když si tak vybavíte Olomoucký kraj a vůbec tu analýzu, mimochodem, kdo se na ní všechno třeba podílel?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Bývají to i externí subjekty.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže třeba sociologické firmy nebo ...

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Sociologické firmy i přímo zacílené firmy, které se tímto zabývají.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Bylo tam ještě něco, co vlastně bylo zásadní pro další rozhodování o zastupitelstva Olomouckého kraje, poněvadž vy už jste zmiňovala třeba podporu některým obcím, ale samozřejmě z toho může vycházet i další vlastně konkrétní možné politické opatření.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Určitě, tyto materiály jsou velice rozsáhlé a zabývají se právě nejenom konkrétní pomocí obcím, ale také jsou to celé oblasti sociální pomoci, zdravotnictví a podobně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
SVOD analýza, která je základním pokladem pro rozhodování zastupitelstva, se poté aktualizuje, nebo se to jednou zpracuje a necháme ji jaksi běžet, anebo dochází k pravidelné aktualizaci?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Je nutné ji pravidelně aktualizovat.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to často zhruba bývá?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Právě momentálně se připravuje aktualizace.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže zhruba, dejme tomu, za těch čtyři, pět let, odhadem.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Určitě je to nezbytně nutné.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdy hovoříme o SVOD analýze, která mapuje klady, zápory daného území, jak se dalece věnuje třeba obyvatelstvu, dají se z toho i vyčíst třeba potřeby pro školy, případně navazující témata zabezpečení třeba pro seniory nebo je to spíš, řekněme, popis krajiny, zázemí, průmyslových, dejme tomu, objektů a tak dále.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Jsou tam, právě i v těchto materiálech jsou i jednotlivá doporučení jak pokračovat a ten akční plán nám potom určuje a ukazuje a pomáhá jak se rozhodovat i v těch oblastech třeba školství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Byla jste předsedkyní výboru, který se věnoval regionálnímu rozvoji. Co si vůbec představit pod tím, jaké jsou možnosti, jaké jsou vůbec kompetence krajských zastupitelů, co se týče regionálního rozvoje. Nejsou to témata, která víc se třeba týkají resortních ministerstev a podobně?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Jsem velice ráda, že jste se zmínila právě o tom pojmu resortní. Já jsem chtěla na tom regionálním výboru právě otevřít takový nový pohled, aby i na té úrovni krajů, aby jednotlivé odbory, to je totéž jako resortní ministerstva na úrovni celostátní, aby nepracovaly odděleně. Aby ty svoje poznatky mohly spolu konzultovat. A potom ten kraj šel jedním směrem, aby jeden netvořil něco, co ten druhý třeba neví. Takže aby spolu se naučili komunikovat. A domnívám se, že je to potřeba i na té celostátní úrovni.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, že například ministerstvo pro místní rozvoj by mohlo být, to je otázka, která na to navazuje, byť se týká celostátní politiky, tím průnikovým ministerstvem?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak ministerstvo pro místní rozvoj by mohlo být průnikovým, ale na druhé straně také často hovoříme o tom, že toto ministerstvo by mohlo být i sloučené, třeba s ministerstvem zemědělství a stát se z toho jedno velké ministerstvo.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A jaké by mohlo být, dejme tomu, to resortní propojení na té celostátní úrovni tak, aby to vlastně korespondovalo jak s krajem, tak s obcemi.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak jednak, co se týká resortů, tak určitě k sobě v určitých oblastech musí mít velice blízko oblast zdravotnictví a oblast sociálních věcí, zejména třeba v té ošetřovatelské péči.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to by teoreticky mohl být jeden subjekt?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
To mohl by, velice úzce spolupracovat. Momentálně, co se týká financování a zákonů, zatím ještě není toto možné. Pokud se týká krajů a jejich přínosu pro úroveň celostátní, tak je určitě dobré, že kraje mají blízkou vazbu na obce. A v komunikaci s obcemi potom mohou tyto materiály a tyto podklady přenášet i na tu úroveň celostátní. Zde je role krajů velice důležitá, nezastupitelná.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Kraje také jsou takzvanými nositeli části evropských peněz. To znamená, že samy vypisují z daných fondů, které, jak to zjednodušujeme evropské peníze, které přicházejí. Jiné naopak evropské peníze zůstávají právě na úrovni ministerstev a tam se dál vypisují do jednotlivých projektů. Které finance jdou přímo na kraje tak, aby si občané dokázali představit o, dejme tomu, čem rozhoduje to jejich konkrétní krajské zastupitelstvo podle toho, kde oni žijí.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak na kraje přicházejí peníze do takzvaných sedmi vyšších územních celků, to znamená takzvaných NUTSů 2 ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
To jsou ty uměle vytvořené statistické jednotky.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Ano, ty statistické jednotky. Jsou to většinou sousední kraje, u nás Olomoucký kraj spolupracuje s krajem Zlínským. A tyto se starají o takzvané regionální operační programy.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co vůbec si představit, co je takový regionální operační program. Sice už řadu let žijeme s termíny Evropské unie, ale přesto možná i našim posluchačům se také někdy zdají tak kostrbaté, že si neumějí dost dobře představit, oč se jedná.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Jsou to peníze, které přicházejí přímo na tyto NUTSy. A mohou se využít právě pro stavbu dopravní infrastruktury, pro rozvoj cestovního ruchu, anebo také pro vybavení pro sociální oblast, zdravotnictví, volnočasové aktivity a podobně.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to už vlastně jsou zase další možnosti financování na základě SVOD analýzy, o které jsme hovořili.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Přesně tak.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak se tak domlouvá třeba Olomoucký kraj se Zlínským, poněvadž vy už jste se zmiňovala, že těch NUTSů je sedm, takže jsou to, obvykle jsou to dva kraje, v některých případech ty větší nebo lidnatější jsou samostatně, existují regionální rady soudržnosti?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Existují a jsou obsazené podle politického klíče.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
A zástupců jednotlivých krajů. A dohadují se někdy, jaké máte informace, hádají se někdy nebo je to taková trošku selánka?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak přiznám se, že určitě podle toho, co se dívám, tak já osobně bych třeba měla na výběr těch projektů možná někdy jiný názor, když se dívám na ty projekty vybrané, ale prostě už je to tak.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže u toho my nejsme, tak třeba tam jsou nějaké jiné vyjednávací mechanismy. V souvislosti s financováním, kterému vy se také věnujete, jak obcí, tak krajů, tak ještě existuje, a k tomu se dostaneme, specielní zákon, ale také existuje grantový systém. Na straně jedné jsou to granty, které třeba mohou přicházet na kraje, už jsme nechali bokem úplně evropské finance. Na straně druhé také samozřejmě granty, které třeba vypisuje kraj a žadateli mohou být obce, ale také různé neziskové organizace, ale také někdy soukromé subjekty, abychom to popsali. Domníváte se, jaká je podle vašeho názoru role grantů a domníváte se, že je to správné například i z té celostátní úrovně, poněvadž občas zaslechneme názor, že by bylo lépe, kdyby celý ten balík peněz ta ministerstva nerozdávala v grantech, ale rovnou přeposlala, ať krajům nebo obcím.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Přesně tak, setkala jsem se s tímto názorem velice často. /Nesrozumitelné/ jezdit do Prahy s čepicí pod paží a prosit o nějaké dotace. A dejme tomu i subjektivně ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
... definitivně nemusel nikdo v Poslanecké sněmovně také si rozdělovat žádné mimořádné peníze.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Asi to tak jednoduché nebude a bude potřeba ještě hlubokou analýzu a hlubokou diskusi mezi kraji, obcemi, mezi zástupci, které mohou reprezentovat třeba malé obce a podobně. I mezi úrovní celostátní. Musíme si uvědomit, že některé ty dotace jsou nutné i z toho důvodu, že musíme plnit mezinárodní závazky třeba v oblasti kvality životního prostředí nebo třeba čistoty odpadních vod a podobně. Na druhé straně rozpočtové určení daní pro malé obce je velice nízké a vzhledem k těm nejbohatším a obcím nejchudším je zde rozdíl 4,5 až pětinásobný. A to se domnívám, že je příliš velký rozdíl.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to je nekonečné téma rozpočtového určení daní, tedy kolik která obec dostane peněz a odvíjí se to od počtu obyvatel. To je hlavní kritérium. Nedávno vydala Česká tisková kancelář zprávu, že se poprvé zastavilo vylidňování venkova. Otázkou je, zda je to ten klasický venkov, anebo už zahrály roli například satelitní obce u velkých měst. Přesto, když hovoříte například o financování obcí, tak Olomoucký kraj a také můžeme říci, je krajem venkovským, tak ti, kteří bydlí nebo se stěhují na venkov, jsou například obvykle závislí na jednom až dvou osobních vozech. Jezdí do práce, vozí děti a podobně. Jak s tím pak srovnat například dotační politiku vůči hromadné dopravě, vůči linkám a tak dále, poněvadž to je samozřejmě ve prospěch vůbec fungování a řekněme dopravní dostupnosti na stranu druhou. Celá tato entita vlastně to vůbec nevyužívá, poněvadž to by musel být pravděpodobně obrovský balík peněz, který by zabezpečil nějaké plynulejší fungování hromadné dopravy tak, jak třeba jsme zvyklí ve větších městech.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak dotace do veřejné dopravy je velice obtížným oříškem pro kraje. Zejména dotace do oblasti drážní dopravy. Zde došlo i k nárůstu až o 8% oproti roku předcházejícímu. A určitě kraje mají spoustu problémů, jak z dotací do provozu, tedy do té obslužnosti, tak samozřejmě také vzhledem k infrastruktuře komunikací. A ta zanedbanost komunikací, zanedbanost silnic je opravdu enormní po čtyřiceti nebo padesáti letech zpět. A kraje, domnívám se, že je to nad jejich možnosti, ale proto si berou právě jak úvěry do Evropské investiční banky, tak získávají dotace z evropských fondů na tuto infrastrukturu.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Domníváte se, že dojde někdy k nějaké takové rovnováze mezi právě třeba hromadnou dopravou ve městech a navazující, dejme tomu, ať tomu říkáme systém integrované dopravy, tak, jak třeba funguje už okolo Brna v Jihomoravském kraji, také to známe z některých třeba měst zahraničních, ale i v Praze už jsou některé podobné, třeba navazující železniční tratě, aby se lidé dostali, nebo je to úplně hudba budoucnosti?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak bylo by to krásné, to, co říkáte, ale zajímavé je také poznatky ze zahraničí, kde třeba mi kolega vyprávěl, že cestoval do Holandska, že přiletěl letadlem na letiště, pak jel ještě asi hodinu vlakem, přijel do nějaké obce a tam ta obec zajišťovala právě, nebo město zajišťovalo dopravní obslužnost tak, že konkrétně pro čtyři lidi byl vyslán taxík a žádný další autobus, kde sedí dva nebo tři lidé, nebo žádný vlak, kde sedí dva nebo tři lidé. Takže i ta naplněnost kapacity je důležitá.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ostatně také se objevují někdy takové ty mikrobusy, že už nejezdí klasický velký autobus, ale třeba mikrobus. Co se domníváte, že mimochodem může třeba kraj dělat právě pro to, aby občané žili jaksi rovnoměrně, byť říkám, je pozitivní zpráva, že se nám vylidňování venkova zastavilo ať z těch či oněch důvodů. Je vůbec nějaká možnost v souvislosti s regionálním rozvojem, souvislosti třeba s financováním toho či onoho, jak vlastně i na toto brát zřetel?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Určitě, můžeme si vytipovat oblasti, které jsou znevýhodněné průmyslově, znečištěným životním prostředím nebo právě ztíženou dopravní obslužností, vysokou nezaměstnaností. A pak je můžeme v různých programech, ať z úrovně celostátní nebo té krajské, bodově zvýhodnit. A tam ten přísun finančních prostředků posunout.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaká, se domníváte, že je budoucnost v souvislosti s tímto tématem vůbec komunální politiky. Jednak my máme poměrně velkou administrativní roztříštěnost, počet našich obcí je mimořádně vysoký. Jsou samozřejmě příznivci, jsou také odpůrci. Ale víme, že vůbec správa věcí veřejných je velmi, řekněme, drahá záležitost. Jaká je vaše zkušenost z Olomouckého kraje?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
V Olomouckém kraji, ale domnívám se, že i v celé naší republice, by mělo dojít k důkladné analýze výkonu státní správy. Protože po reformě veřejné správy a zániku okresních úřadů je otázka, kdo vlastně dotuje co. Jestli ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Zatím všichni říkají, že na to doplácejí, paní doktorko, všichni na to doplácejí.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Ano, všichni doplácejí na výkon státní správy. Teď je otázka provést opravdu důkladnou analýzu a podívat se na to, jak obce zajišťují výkon státní správy, na jaké úrovni a jak drahá tento výkon je, jak drahý výkon státní správy vůbec je. A potom se můžeme bavit o tom, která obec má jaké rozpočtové určení daní.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká doktorka Jitka Chalánková, dostáváme se také k jednomu z témat, které jsme avizovala. Nejenže jsem hovořili o tom, že stále paní doktorka Chalánková vykonává svoji praxi dětské lékařky. Věnovala jste se oblasti také zdravotnictví a hovořili jsme o tom, že i by šel vytvořit, samozřejmě i na celostátní úrovni, související resort zdravotnictví a sociálních služeb. Ostatně víme, že je řada například zdravotnických zařízení, buď už zvládla tu transformaci do zařízení napůl, řekněme, zdravotního, napůl sociálního, anebo že to bude výhledově postupně, tak, jak bude se měnit demografická křivka, velmi aktuálním tématem. Jaké se domníváte, že je dobré, aby kraj zřizoval například zařízení z této sociální oblasti a případně, kde je ta hranice podle vašeho názoru a vaší praxe, kdy už je lépe, aby to přenechal jiným subjektům a pouze třeba cíleně tu či onu činnost podpořil.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Kraje zdědily obrovské množství příspěvkový organizací v sociální oblasti. A vzhledem ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
To byly vlastně ty pozůstatky z okresních úřadů.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Ano, pozůstatky z okresních úřadů. A vzhledem k vývoji demografické křivky, jak říkáte, tak dochází ke stárnutí i uživatelů v těchto zařízeních. A potřebují neustále vyšší podíl ošetřovatelské, speciální ošetřovatelské péče, to znamená, že ta péče tam neustále je dražší a dražší. A vzhledem k novému zákonu o sociálních službách, který vešel v účinnost v roce 2007 ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se tímto zákonem změnilo a jak se to projevilo?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tímto zákonem právě přicházejí finanční prostředky přímo za uživatelem, jenže tyto finanční prostředky částečně jednak mizí mimo poskytovatele sociálních služeb, protože spousta uživatelů je i doma a spousta uživatelů zase v zařízeních, které provozuje kraj, které zřizuje kraj. Tak třeba i ty příspěvky nemají, ale nelze je už tyto uživatele třeba někam poslat, protože tam mají trvalé bydliště, jsou tam umístěni. Takže kraje mají s tímto financováním veliké problémy a v loňském roce deficit byl až kolem 120 milionů korun.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Domníváte se, že nastoupení toho trendu, aby si člověk sám ten, který dostává určitý objem financí, aby si mohl kupovat sociální služby, ať třeba zůstane doma a bude si třeba kupovat služby, které budou souviset, já nevím, s dovážkou obědů nebo drobným úklidem domácnosti a tak bychom mohli pokračovat, že to není cesta správným směrem?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Je to částečně cesta správným směrem, ale domnívám se, že především je to pro uživatele nebo pro osoby s postižením zdravotním. Co se týká seniorů, tak tam je to opravdu velice složitější a myslím si, že ta péče by měla být diferencovaná. A tam, kde jsou senioři, kteří jsou poměrně soběstační a potřebují pouze třeba dovézt ten oběd nebo nějakou takovou běžnou službu, která se dá terénním způsobem zabezpečit, tak zde je velice důležité, aby neodcházeli do těch pobytových zařízení.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Stává se to?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Bylo to zvykem dříve a možná to ještě mezi lidmi zůstává taková představa, že prostě by měl ten člověk odcházet někam do domova důchodců v uvozovkách, dneska domova pro seniory. To byla záležitost bytová v dřívější době.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokud to není v současnosti záležitost bytová, tak ale asi se shodneme, že většina lidí, pokud to jenom trochu jde,tak chce zůstat doma. Mají dostatek ale třeba informací, že si mohou takovéto jednotlivé služby třeba objednat, že nemusejí mít starost, že bude ledovka a že upadnou, když si půjdou nakoupit. Někdy to bývají i zdánlivě banální věci, už třeba nemají ani příbuzné nebo nežijí někde v blízkosti. Mají třeba vysoká okna nebo nezvládnou některé těžší práce. Jak se třeba využívá i možnosti informací a informačních kanálů, aby věděli, že něco takového existuje.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak informovanost je povinností obcí na všech úrovních. To znamená i v té nejmenší obci by měl starosta mít základní informace nebo alespoň vědět ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě aby jim to ale řekl, paní doktorko.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Kde tyto informace může získat. Pak by měla být celá široká síť poskytovatelů terénních služeb. A tak toto je cesta budoucnosti.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Spolupracuje se třeba i s praktickými lékaři, dá se i třeba vytipovat, koho oslovit a tak dál?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Určitě, určitě, praktičtí lékaři by měli mít přehled o těch osobách, které potřebují pomoc a péči.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy se domníváte, že když by co nejvíc lidí zůstalo ve svém domácím prostředí a tato cílená dávka by jim umožňovala nakupovat určité služby, takže pak by vlastně i ten tlak na ta lůžková zařízení se nějak mohl dostat do přijatelných mezí?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Je to velice složité vzhledem právě ...

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Co je jednoduché, paní doktorko, ale?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Vzhledem k právě rozvoji nebo k vývoji demografické křivky, jak jsme již o tom hovořili. Poskytovatelé sociálních služeb z řad terénních poskytovatelů mají někdy problém s tím, že nestačí ufinancovat právě svůj provoz ani z příspěvků od těchto uživatelů.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže docházejí například k bankrotům a zavírají danou společnost.

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Bez dotací se neobejdou.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Závěrečná otázka. Co se domníváte, že je, dejme tomu, hlavním tématem, hlavním handicapem nebo hlavním tématem, které je třeba řešit s ohledem na obce a na kraje?

Jitka CHALÁNKOVÁ
--------------------
Tak hovořili jsme o rozpočtovém určení daní. Domnívám se, že kromě parametrů, o kterých jsme mluvili, tak je to určitě i celkový příjem, celkový příjem finančních prostředků v objemu, to znamená nominální hodnota těch finančních prostředků. Ale ty bez podpory podnikatelů a bez podpory příjmů nebudeme mít kde brát. To znamená, že je potřeba i podporovat podnikání.

Ivana DENČEVOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, milí posluchači, zase končíme u peněz. A řeklo by se, že o peníze jde až v první řadě. A tak také končí dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Hostem byla paní doktorka Jitka Chalánková, zastupitelka Olomouckého kraje. A od mikrofonu se s vámi loučí Ivana Denčevová.

ČRo 6, 22. 2. 2010, pořad: Člověk a obec
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme