Politická vyjednávání, vznik vlády

Petr Gazdík hostem Otázek Václava Moravce

6. 6. 2010 | 12:00

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A hlavními hosty Otázek je trojice hlavních vyjednavačů rodící se vládní koalice, ODS, TOP 09 a Věcí veřejných. Vítám tedy 1.místopředsedu ODS Davida Vodrážku. Hezké dobré poledne, dobrý den.

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Předsedu strany hnutí Starostové a nezávislí, vyjednavače za TOP 09 Petra Gazdíka, dobrý den. Vítejte v České televizi.

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Pěkné sváteční poledne.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A vyjednavače za Věci veřejné Víta Bártu. Dobrý den, vítejte.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Začněme u těch 15 členů, včetně premiéra. Tolik členů by měl mít budoucí kabinet premiéra Petra Nečase. Byly to přitom politické strany, které vyjednávají o vládě, které voličům před volbami slibovaly redukci počtu ministerstev. Například ODS a sám Petr Nečas v bodě 35, agendy 100, tedy priority prvních 100 dnů vlády má napsáno, zrušit 3 ministerstva. Pane místopředsedo Vodrážko, ministr pro lidská práva a menšiny, ministr pro evropské záležitosti. To jsou taková dvě poloministerstva. Nebyly to samostatné úřady. A zrušení ministerstva pro místní rozvoj. Nemohou vám za to voliči, lidově řečeno, dát do kožichu, když hned na začátku nebudete plnit agendu 100?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Chtěl bych říci, že na oficiálních jednáních neproběhlo ani jednou, že bychom jmenovali, jakékoliv ministerstvo, jakéhokoliv ministra, ať již, které ministerstvo by mělo být zrušeno, tak kdo by měl být jaký ministr. Čili, my říkáme 3 ministerstva,ale spíše se spekuluje o tom, která ministerstva by to měla být. Je nasnadě, že určitě ministr pro národnostní menšiny nebo ministr pro evropské záležitosti jsou věci, které nemají v tuto chvíli už moc co na práci, když to tak řeknu. A o těch dalších úkonech se budeme bavit, ale opravdu oficiálně neproběhlo žádné jednání na toto téma.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ale namítli, že u toho by se mělo začít. Nejde mi teď o personální složení, protože to je logické, že novinářům neřeknete, ale jaký bude tah na branku budoucí vlády, jaká bude její koncepce a jaké budou priority vlády? Tak to rušení ministerstev ukazuje, u toho by se tedy mělo začít přece ne?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Ne, ne, my začínáme u programu, jaký program by měla vláda mít. To je daleko důležitější, než si říkat, jestli zrušíme to, či ono ministerstvo ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Počkejte, ale to s tím přece souvisí?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

To s tím souvisí,ale více důležité je, jaká, jaký by měl být program vlády, abychom se na to jako potenciální koaliční partneři dohodli a až následně se budeme bavit o počtu ministerstev a až v té poslední fázi, kdo by měl mít jaké ministerstvo a jak by mělo být obsazeno. Takže ten timing a to načasování, si myslím, že je v pořádku.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Když připouštíte, že dva ministři, kteří budou zrušeni, tak jeden už de facto zrušen je, protože Jan Fischer neobsadil post ministra pro lidská práva a menšiny, a ministerstvo, respektive ministr pro evropské záležitosti bude zrušen. Ptám se, nemohou vám voliči dát lidově řečeno do kožichu za to, že to jsou jenom poloministerstva?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Já myslím, že to byla plnohodnotná ministerstva a v tuto chvíli neříkáme, která budou přesně zrušena. Takže v našem programu je 3 ministerstva, to určitě se budeme snažit dostát, a budeme se v rámci těch našich jednání dospět k nějakému společnému závěru. Daleko důležitější bude, že by to měla být vláda úspor, protikorupční vláda a vláda práva. To je daleko důležitější, než jaké přesně bude zrušeno ministerstvo.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Petře Gazdíku, není ale i obraz toho, která ministerstva případně budou zrušena, obrazem toho, zda to bude úsporná vláda, že vám voliči můžou říct: vy jste chtěli hlavně mít ty fleky ve vládě, proto došlo ke zrušení dvou poloministerstev a možná ministerstva pro místní rozvoj.

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

My si myslíme, že rušit ministerstvo za každou cenu není úplně nejsmysluplnější. Mluvilo se zrušení ministerstva životního prostředí, které já osobně jako starosta i TOP 09 považujeme za jedno z nejlépe fungujících ministerstev. Myslím si, že mnohem důležitějším signálem pro voliče, a ti to očekávají, že v budoucnu se v České republice má šetřit. A pokud se má začít šetřit na sociálních dávkách, na platech zaměstnanců ve státní sféře, tak si myslím, že první by měli jít příkladem poslanci. A já jsem velmi rád, že ODS vyslyšela naše volání a již při prvním jednání jsme se dohodli na tom, že zrušíme poslaneckou imunitu, omezíme a zdaníme poslanecké náhrady, případně snížíme platy ústavních činitelů. To je podle mne ten zásadní signál občanům, kteří by měli vidět, že to, že tato vláda bude myslet vážně a že se nebude šetřit jenom na nich, ale že politici začnou konečně také u sebe.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Vám tedy nebude vadit, když se budou rušit jenom posty ministrů pro evropské záležitosti, ministra pro lidská práva a menšiny a také ministerstvo pro místní rozvoj v budoucnu?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Určitě ne, u ministerstva pro místní rozvoj, to samozřejmě musí být jakýsi proces, protože to ministerstvo v současné době administruje evropské fondy, byť ne úplně smysluplně, protože Česká republika má 24 operačních programů, každý z nich má jiné pravidla a jako starosta znovu můžu potvrdit, že u nás tam dole je z toho velký galimatiáš.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tím potvrzujete i to, o čem se zatím v zákulisí mluví, že by agenda ministerstva pro místní rozvoj postupně mohla přejít pod ministerstvo financí a tím by časem ministerstvo pro místní rozvoj zaniklo?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Je to možné, je to otázka dalších vyjednávání. Považujeme to za rozhodně smysluplnější, než například rušit ministerstvo pro životní prostředí a slučovat ho s ministerstvem zemědělství, kdy ta agenda ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí, jde v mnoha případech proti sobě.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Víte Bárto, jak Věci veřejné, budete považovat za dostatečné, když zaniknou posty těch dvou ministrů, o kterých jsem mluvil, to znamená dojde k redukci počtu ministrů o 2 a v budoucnu ke zrušení ministerstva pro místní rozvoj nebo to je malá ambice za vašeho pohledu?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Tak, když si přečtete náš program, tak my v programu slibujeme více úspor ministerstev. Z druhé strany já bych rád potvrdil tady slova pana Vodrážky v tom, že my jsme teprve na začátku těch jednání, jednáme teprve první týden a opravdu to není nějaké klišé, když říkáme, že o pozicích ministrů, natož o vlastních ministerstvech se nebavíme. V pátek odpoledne začala první komise pro právo a legislativu a my jsme si vůbec v rámci této komise řekli, že vůbec kompetenční zákon, kam vůbec patří řada těch tezí, které si tady říkáme, se v rámci této skupiny pokusíme vůbec nějakým způsobem definovat pro vlastní K9. Nicméně souhlasím zároveň s tím, a to zapotřebí zdůraznit, tady zaznělo slovo případně, já doufám, že už jsme si to řekli jako opravdu, že na K9 snížíme platy ústavních činitelů a tím vyšleme signál. Na druhou stranu mimo těch gest je tady naprosto zásadní ten náš úhel pohledu v tom, aby prioritně se neškrtaly pouze ministerstva, ale tak jak vy naznačujete, aby se zeštíhlil ten stát a snížily s výdaje toho státu. A to úzce souvisí s tématama, ke kterým jsme se zatím opravdu nedostali. Ať už je to centrální nákup nebo řada opatření, které principiálně nejdřív musí utáhnout opravdu opasek tomu státu a teprve potom můžeme utahovat opasek občanům.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Když se podíváte teď na postoj politické strany, Věci veřejné, jste si vědom, respektive vědomi toho, že ten nápad sloučení ministerstva obrany a ministerstva vnitra, byl nápad, který opravdu šel až za rámec a není standardní v Evropě a přehnali jste to?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

My se nedomníváme, že jsme to přehnali. My jsme přesvědčeni o tom, že prostě v České republice mít armádu, která se stále tváří jako komplexní armáda, bez ohledu na to, že není schopná komplexní bojové schopnosti, a že tudíž chceme seškrtat rozpočet armády o 20 %, stejně jak myšlenka toho, že se nedomníváme, že tady měly existovat civilní a vojenské tajné služby, které jsou z tohoto hlediska opravdu jednoznačně investice, kterou teďka nepotřebujeme a potřebujeme přesně naopak, přesně v tomto příkladu ukázat, že budeme škrtat. Podívejte se, já jsem ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Chápu to tedy, promiňte, ale na ten plán asi nedojde, že by se v následujících 4 letech slučovalo ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra ...

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

My budeme trvat na tom, aby se zahájily aktivity k zásadní redukci těchto složek a samozřejmě tady nejde jenom o redukci těch složek, ale tady kupříkladu jde i o metropolitní policie a o to, aby se vlastní Policie České republiky poněkud diverzifikovala, protože moloch o síle desítek tisíc zaměstnanců je obtížně řiditelný celek a před tu kompetenci i tu silovou kompetenci krajům a obcím, prostě samosprávě, to jsou všechno kroky, které můžou vést v budoucnosti k tomu, že ty ministerstva smysluplně lze sjednotit. Protože to, čeho se dneska lidé bojí, ta přílišná síla těch dvou resortů dohromady, bude decentralizovaná, ať už ekonomicky, v případě armády nebo z hlediska samosprávy, co se týče policie.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Počkejte, ale to přece bude daleko silnější resort, na straně jedné část těch kompetencí přenesete dolů, ale zároveň tady sloučíte dvě silová ministerstva, tedy ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra, takže bude ještě silnější ten úřad.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Jí inzeruju, že se nebavíme o slučování policie a armády, to jsou dvě naprosto rozdílné celky, a už dnes platí to, že ministr obrany má silné limity v ovládání té armády, kupříkladu v kompetenci prezidenta. A toto jsou mechanismy, které se dají posilovat. Je zapotřebí si uvědomit, že armáda do dneška není integrální součástí integrovaného záchranného systému, musí zasedat vláda, aby se vůbec spousta věcí v rámci povodní, a teďka jste to i viděli, staly. A to jsou všechno aktivity, který i po 11.září v Americe vedly k tomu, že právě to splývání vnějšího a vnitřního bezpečnostního rizika potřebuje posilování koordinace všech bezpečnostních složek. A obzvláště v České republice, znova inzeruju, ty složky fungují velmi neefektivně a už jenom na tom počtu zpravodajských služeb je to jasně patrné.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Jsou tři zpravodajské služby. Jedna vojenská, dvě civilní, jedna vnitřní, jedna vnější. Bude, Davide Vodrážko, jedním z těch koaličních kompromisů to, že naplní ODS to, co se nepodařilo v tom minulém programovém prohlášení, redukce a reforma tajných služeb, jak naznačuje Vít Bárta?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Já si myslím, že by to bylo určitě smysluplné, protože v některých těch věcech se tajné služby překrývají, ale šli bychom už příliš do podrobností a konkrétností, protože ta jednání probíhají a nejdříve o tom musíme jednat v rámci těch kompetenčních týmů ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Redukce tajných služeb a efektivní zeštíhlení tajných služeb tam je?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Nebylo ještě na stole, nebylo na stole v rámci toho jednání. Opravdu bychom předbíhali. Ale myslím si, měli jsme to v programu jako Občanská demokratická strana již v minulosti, takže toto by neměl žádný fatální problém. Pro nás je prioritní zeštíhlení státu jako takového, protože tak, jak bylo v tom příspěvku pana ministra Janoty řečeno, buď musíme někde zeštíhlit, musíme někde ušetřit a nebo musíme ve zkratce zvýšit daně. My daně zvyšovat nechceme, první signál je snížení platů ústavních činitelů, nás jako poslanců, to je opravdu signální záležitost veřejnosti, aby to nevypadalo, že chceme přenášet veškerá negativa, která určitě teď budou v těch prvních dnech a měsících, že je chceme přenášet na občany. Musíme prostě začít u sebe, je to jasný signál a pak můžeme teprve chtít něco po občanech.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Dva týdny dostal volební lídr ODS, místopředseda strany Petr Nečas od prezidenta Václava Klause, aby mu podal zprávu o sestavování nové středopravicové vlády.

 

Václav KLAUS, prezident ČR, /4. 6. 2010/

--------------------

Jsem se rozhodl požádat vás, abyste vedl na politické scéně jednání, jejichž cílem je ustavení vlády s většinovou podporou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Očekávám, že mne budete do 2 týdnů informovat o průběhu a výsledcích vašeho vyjednávání, abych se mohl rozhodnout o dalším ústavním postupu.

 

Petr NEČAS, místopředseda strany /ODS/ /4. 6. 2010/

--------------------

Děkuji, pane prezidente. My budeme pracovat velmi tvrdě, velmi usilovně a soustavně na tom, abychom České republice co nejdříve přinesli životaschopný vládní projekt, který bude ku prospěchu naší země, který se zaměří na klíčové problémy, jako je zastavení zadlužování, boj proti korupci, podporu ekonomiky a posilování právního státu. Jsem přesvědčen, že občané od nás očekávají tento krok, očekávají smysluplná ale intenzivní politická jednání, nikoliv politické hašteření.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Dodal v pátek místopředseda občanských demokratů Petr Nečas, kterého prezident Václav Klaus pověřil v pátek sestavením nové vlády. První místopředseda ODS David Vodrážka podle informací Otázek nepočítá s tím, že by Petr Nečas měl do kongresu ODS, který se uskuteční za 14 dní v Praze, jasnou představu o personálním složení vlády. Proč, pane místopředsedo?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Protože jsem přímým účastníkem těch jednání a my do detailu se snažíme vycizelovat to programové prohlášení případně. A to nebude ve dnech, to prostě určitě ne, protože já jsem účasten jednání třeba komise pro životní prostředí, zemědělství, venkov a ten kompetenční tým, který tam je, tak řeší celou řadu poměrně složitých otázek, kde jsme schopni se dohodnout, kde ne. A já si troufám říci, že lídr občanských demokratů Petr Nečas bude schopen do těch 14 dnů přinést panu prezidentovi jakýsi nástřel programového prohlášení vlády a pak teprv by měl následovat ten další krok, to znamená, počty ministerstev, kdo na jaké ministerstvo. Domnívám se ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Promiňte, není to tak, že ten kongres to vlastně bude zdržovat, protože si počkáte všichni na výsledky kongresu a pak se budou rozdělovat pozice?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Víte, určitě bude hrát roli to, jak kongres řekne, protože je to nejvyšší orgán Občanské demokratické strany, co řekne, jaké dá mantinely, dejme tomu, i v oblasti jednotlivých ministerstev. Já, když zde slyším, že automaticky již některá strana má mít ministerstvo financí, některá strana ministerstvo vnitra, je to samozřejmě pouze virtuální a mediální spekulace, tak chci, aby kongres jasně řekl, jaké jsou mantinely, ale kvůli tomu to není, není to žádné zdržování, je to ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Počkejte, chápu to správně, že na kongresu může být přijato usnesení, která ministerstva budou z pohledu ODS klíčová a Petr Nečas se bude muset ještě dohodnout s případnými koaličními partnery na tom, že mu kongres říká: nepouštěj ministerstvo financí, nepouštěj ministerstvo obrany, nepouštěj post premiéra, nepouštěj ministerstvo životního prostředí?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Ne, ne, ne, nemyslím si, že to bude takhle tvrdé usnesení, nebo že tam něco takového vznikne. Ale určitě jenom diskuse na tom kongresu bude určitě velmi důležitá a bude velmi důležité, jak bude vypadat nové vedení Občanské demokratické strany. Uvědomme si, že Občanská demokratická strana v tuto chvíli nemá svého předsedu, v tuto chvíli jsou místopředsedové, kteří již oznámili, že nebudou kandidovat. Čili celé vedení Občanské demokratické strany se poměrně výrazně obmění, ale nesouvisí to s tím, jaké by Občanská demokratická strana měla mít ministerstva. Já říkám, že souvisí to, že ta jednotlivá jednání, která probíhají, jsou poměrně velmi konkrétní a nedá se to při nejlepší vůli stihnout. My se snažíme být rychlí, snažíme se, aby občané viděli, že chceme dospět k nějakému výsledku, ale jedna věc je, co chceme, druhá věc je realita. To je asi všechno, co v tuto chvíli k tomu mohu říci.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Jako menší koaliční partneři, nemáte obavy, že kongres ODS může protáhnout ta vyjednávání? Protože personální složení vlády a počty ministerstev do 14 dnů nebudou, Petře Gazdíku?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

My jsme určitě ODS vděčni za to, že uspořádala kongres takto brzy. Protože samozřejmě jsme si vědomi, že vnitrostranický boj uvnitř ODS může narušit koaliční vyjednávání a případné ústupky koaliční. Ať jsou to programové ústupky nebo ústupky personální. Mohou ovlivnit ten předvolební boj, nebo předkongresový boj uvnitř ODS. Nenalhávejme si, že všichni ODS jsou příznivci této středopravicové vlády a z této středopravicové konstalace hvězd, nicméně jsou tam i, uvnitř ODS jsou i lidé, kteří jsou příznivci ještě z dob opoziční smlouvy, velké koalice a my věříme, že sněm jasně ukáže, že tato skupina v ODS je v menšině a že vnikne skutečně středopravicová vláda, protože jí voliči dali jasný mandát, tady nikdy nebyla vláda, která by mohla mít 18 poslanců, takto silná vláda a ještě ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Podle vás je tedy dobře, když se počká na kongres ODS?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Určitě ano, ale během toho, ono i časově stejně dříve se nestihne vyjednat mezi třemi partnery takový program, který by umožňoval sestavení vlády. Ono to prostě dřív technicky nejde.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Víte Bárto?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Tady jsou dva takový mantinely pro tu hru. Na jednu stranu, a promiňte, že tomu říkám hru, ale ona je to opravdu velmi tvrdá hra, která na jedné straně neustále, to jsem rád, že se tady na tom shodneme s kolegou, stále hrozí velká koalice dinosaurů a my jako menší koaliční partneři ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Počkejte, podle vás, vy cítíte, že stále v ODS hrozí, že by část ODS chtěla sestavovat velkou koalici se sociálními demokraty?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Určitě a v žádném případě není reprezentovaná panem Nečasem. Ale samozřejmě ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A Davidem Vodrážkou je?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Určtiě je taky ne, ale, ale, ale je cítit, že nás menší koaliční partnery postavili do roviny nekonstruktivní, který se nedokážou dohodnout a potom se projeví možnost velké koalice, dinosaurů, pardon, to riziko tady je a my se, teda teďka mluvím za Věci veřejné, nikdy nenecháme dostat do té roviny, aby jsme měli, v uvozovkách to "černého Petra".

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Můžete mi tedy říci, kdo běhá v tom Jurském parku, který vidíte jako Věci veřejné, kdo tady z dinosaurů chce sestavovat velkou koalici? Prosím, pár jmen.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

To by nebylo férové, já ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

No, počkejte, tak jestli to zas není tady strašení. Vy politici rádi mluvíte o virtuální realitě, když nedoložíte jména, která část ODS chce velkou koalici, tak doložte.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Pane redaktore, omlouvám se, ale já jsem slíbil, že buďto v politice se budu chovat tak, abych jaksi mohl vyjednávat, a to znamená, dodržovat určitá pravidla hry a zároveň, že nebudu, že budu mluvit pravdu. A to je pro politika velmi omezený ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tak počkejte, tak nemluvte o Jurském parku, když nejste schopen dodat B.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Já si myslím, že když se jenom podíváte na složení Poslaneckých klubů jednotlivých politických stran, a to, jak z těch klubů historicky vyznívala atmosféra pro velkou koalici, tak je to čitelné. A omlouvám se, žádná jména neřeknu, protože se musíme chovat zodpovědně.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Petře Gazdíku, vy mi řeknete ta čitelná jména?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Já vám je určitě neřeknu, protože myslím, že mám důležitější věci na práci, než čelit žalobám na ochranu osobnost ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Co je tak žalovatelného na tom, kdyby někdo, kdybyste označil někoho, kdo chce velkou koalici?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Domnívám se, že teď opravdu souhlasím s panem Bártou, že teď není ten správný čas se vymezovat vůči partnerům. Naší snahou je, dohodnout se.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Je tam část lidí v ODS, kteří chtějí velkou koalici? Máte tam takové ty dinosaury?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Já myslím, že dinosauři vyhynuli už dávno. A v ODS se ani za zavřenými dveřmi o žádné velké koalici nemluví a dokonce tím, že došlo na kandidátkách k poměrně výrazným změnám a voliči ukázali, kudy bychom se měli ubírat, tak v ODS nevidím jediného člověka,který by byl ochoten a schopen říci, že chce nějakou velkou koalici, to je prostě nemyslitelné.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Statutární místopředseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka v týdnu varoval před protahujícím se vyjednáváním o nové vládě. Podle něj můžou mít tři politické strany, tedy občanští demokraté, TOP 09 a Věci veřejné zájem na delších povolebních vyjednáváních. Tady jsou Sobotkova slova.

 

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/ /3. 6. 2010/

--------------------

Já se obávám, že tady jsme svědky určitého rozpočtového alibismu, zdá se, že těmto třem pravicovým stranám by mohlo vyhovovat, že by rozpočet na příští rok připravila v zásadě ještě vláda Jana Fischera a tyto tři politické strany by tedy před podzimními volbami do obecních zastupitelstev a do Senátu nenesly před občany odpovědnost za podobu rozpočtu na příští rok. Jednak za schodek státního rozpočtu v příštím roce, jednak také za škrty, které budou nutně spojeny s přípravou rozpočtu na příští rok. Pokud by se jednání o složení příští vlády protáhly skutečně na dobu delší než 2 měsíce, tak jak o tom včera hovořil místopředseda Občanské demokratické strany pan Nečas, znamenalo by to, že vláda Jana Fischera by již déle nemohla čekat, či otálet s přípravou státního rozpočtu a musela by podniknout další a další kroky, včetně tedy návrhů příslušných legislativních změn, které by měly umožnit, aby se v příštím roce snížil schodek státního rozpočtu, či deficit veřejných rozpočtů alespoň na 4,8 % hrubého domácího produktu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Konstatoval 1.místopředseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Pokud byste všichni tři měli vyvrátit Sobotkovu námitku, tak asi aby byl nejlepší ten vnitřní termín, který vy ve své hlavě máte, kdy se vláda ujme své vládní odpovědnosti a začne sestavovat rozpočet na příští rok. Kde je ta hranice u Víta Bárty?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Ta hranice je u nás dána naopak obsahem té koaliční smlouvy, není daná datem. Když my, my jsme schopni ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Počkejte, data tady ale jsou, data jsou k sestavení rozpočtu.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Promiňte, promiňte, i sestavení rozpočtu může jíti v určitém rychlejším nebo pomalejším tempu. V návaznosti na to, jak dokážeme naopak sestavit kvalitní koaliční smlouvu, která naopak všechny ty vyjednávání může výrazným způsobem zrychlit. Teďka jsme všichni pod časovým tlakem, čím budeme mít detailnější koaliční smlouvu, která jasně řekne kde, jakým způsobem šetřit, potom jsme schopni i si stanovit velmi tvrdé termíny, co můžeme stihnout. A my už dneska víme, že řadu věcí chceme stihnout do 15. 10. Aby bylo jasně patrné, co všechno chceme dělat a nedělat. Druhá věc je, že jedna věc je mít data v co nejkratším termínu, ale druhá, ale v žádném případě se nenechat tlačit do toho, abysme podepsali nějaký bianko šek v podobě koaliční smlouvy. To je pro nás prioritní záležitost.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Do 15. 10. To bude jaké datum?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

To se bavíme kupříkladu o tom, že můžeme o 14 dní posunout nějakou diskusi k rozpočtu, která jinak by měla býti do konce září, jenom prostě proto, abysme měli dostatek času k tomu, sestavit opravdu kvalitní 70, 80 stránkovou koaliční smlouvu, která bude velmi precizně říkat, co uděláme ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Počkejte, takže, když koaliční smlouva, vy všichni počítáte s tím, že bude mít 80 stránek koaliční smlouva,protože to je víc než mívala programová prohlášení vláda, Davide Vodrážko?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Ano, je to tak, protože my chceme, aby to programové prohlášení bylo detailnější v minulosti, aby bylo vymahatelné a aby bylo kontrolovatelné. To znamená, že jednou za rok, dejme tomu, bude probíhat jakýsi audit koaliční smlouvy, abychom my jako politici, ať z jedné nebo druhé strany, jsme se nevymlouvali na to, proč nebylo možné udělat to, či ono, takže aby tam byly skutečně jasné termíny. V tuto chvíli není možné říci, že do toho a toho data bude sestavena vláda, to se říci nedá. My to nebudeme určitě zdržovat, protože chceme, když už říkáme, že vláda bude vláda rozpočtové odpovědnosti, tak už jenom to, protahovat něco uměle, by bylo krajně nezodpovědné. Takže my se budeme snažit, aby ten termín byl co nejdříve, ale v tuto chvíli se opravdu nedá říci, kdy to přesně bude, protože, jak se říká, práce kvapná, málo platná a my teďko pracujeme na těch detailech v tom koaličním programu v oblasti životního prostředí se bavíme o velké ekologické zakázce, o limitech, o těchto všech věcech, které chceme mít definovány v té smlouvě, aby ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ekologická zakázka bude zrušena, předpokládám? I když to slíbil Petr Nečas, nebo ustoupíte TOP 09?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Já nechci říkat přímo věci ze zákulisí těch jednání, ale já se osobně přikláním k tomu, aby byla revidována ekologická zakázka právě z toho důvodu, že tam může dojít k velkým úsporám finančních prostředků. A je to celá řada dalších věcí, které chceme mít definitivně vydefinovány, aby jeden z koaličních partnerů, z nás koaličních partnerů pravděpodobně budoucích, nemohl říkat, no jo, ale to tam nebylo jasně uvedeno a když už se budu bavit o té zakázce, tak my jsme si to mezi sebou nedefinovali nebo definovali. Takže to jsou všechno věci, které jsou pro nás velmi důležité, které tam musí být obsaženy, no a potom se dá daleko víc zrychlit ten proces po podepsání koaliční smlouvy právě i z hlediska úsporných opatření ve státním rozpočtu, protože odpadnou taková ta dlouhá dohadovací řízení, budou už nastaveny jasná pravidla a jasné parametry.

 

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Dluhy státní pokladny se prohlubují. To je charakteristika, která dál platí na český státní rozpočet. Státní pokladna ke konci května vykázala dluh ve výši bezmála 95,5 miliardy korun. To je nejhorší bilance za posledních 17 let. Fakticky za celou dobu existence samostatné České republiky. Loni ve stejnou dobu státní rozpočet vykazoval schodek o 24 miliard korun menší. Na celý letošní rok platí v Česku schválený rozpočet s deficitem ve výši 162 miliard a 900 milionů korun. Aby se při křehkém oživení české ekonomiky nevymkl rozpočet kontrole, přijdou v dohledné době na řadu další úsporná opatření na straně výdajů. To ostatně před volbami sliboval právě v otázkách premiér Jan Fischer.

 

Jan FISCHER, premiér /23. 5. 2010/

--------------------

Je to velice bolestivé, víte, že už jsme 5 miliard vázali, teď můžeme říct, že jsou vlastně zablokovány. Já ještě nechci mluvit o té výši, protože přesnější data o prvním čtvrtletí, o daňových příjmech nebo příjmech státního rozpočtu z daní a z dalších složek budou k dispozici na přelomu června/července, nebo ke konci června, tak ten, já nechci teď vyvolávat nějakou paniku ani zase žádné velké iluze.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Snížit zadlužování státní pokladny deklarují jako hlavní úkol všechny tři strany, které vedou vyjednávání o vytvoření nové české vlády. Ale jak k tomu dojít? Na tom se zatím neshodnou. Zatímco občanští demokraté a TOP 09 zásadně odmítají zvyšování jakýchkoliv daní, Věci veřejné jsou pro to, aby lidé vydělávající nad 145 tisíc měsíčně, ze svých platů odváděli o 10 % víc než ostatní. Tedy 25 %.

 

Kristýna KOČÍ, programová ředitelka strany /VV/ /1. 6. 2010/

--------------------

To bych si teďka netroufala říci, kde budeme ustupovat, to je věc těch odborných týmů. My ale říkáme prostě tak, jak to je to dneska, to nepovažujeme za spravedlivé.

 

Petr NEČAS, místopředseda strany /ODS/ /1. 6. 2010/

--------------------

Prohloubení progrese by znamenalo, že z naší země začnou odcházet pracovní místa, která jsou určena pro vysoce kvalifikované, špičkové vzdělané odborníky.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Spor se vede i o financování zdravotnictví. Věci veřejné chtějí zrušit poplatky v lékárnách. A po reformě zdravotnictví i zbývající poplatky. Pro občanské demokraty jsou přitom poplatky ve zdravotnictví téma, které vždycky pevně hájili a několikrát na svou neústupnost doplatili.

 

Petr NEČAS, místopředseda strany /ODS/ /1. 6. 2010/

--------------------

Jsem přesvědčen, že nalezneme kompromis, zdravotnictví potřebuje reformu, jsou si toho vědom všechny tři strany. Bez reformy začne finančně zdravotnictví kolabovat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Třeba u jedné z klíčových školských otázek ale panuje napříč stranami shoda. Pokud vznikne trojkoaliční vláda, začnou si studenti za vysokou školu platit. I když každá ze stran má jinou představu kdy a jak by studenti měli své dluhy začít splácet. Úkolem číslo jedna je ale pro novou vládu a podle ekonomů vyřešení situace letošního státního rozpočtu, který se propadá do výrazně většího deficitu, než se předpokládalo. Vy už jste tady, pánové, naznačili, že shoda je, začít u vás jako u poslanců a politiků, tedy snížení platů ústavních činitelů. Pane vyjednavači, Gazdíku, o kolik?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Domnívám se, že tam záleží u té velikosti na tom, co nám řeknou naši právníci, protože ta věc je napadnutelná soudci. Mezi ústavní činitele patří také soudci a v případě, že by došlo k výraznému snížení platů ústavních činitelů, mohli bysme se dostat až k Ústavního soudu vlivem napadnutí ze strany soudců, takže já se domnívám ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Chápu to tedy správně, že se to spíš bude symbolické, než třeba o pětinu, že by se snižovaly platy ústavních činitelů, protože do toho spadají soudci a ti by to napadli u Ústavního soudu?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Určitě jako symbolické ano, ale domnívám se, že pro občany je důležitější ta imunita a zdanění poslaneckých náhrad, protože jsme si všichni rovni v tomto státě. Druhá věc je, že už dnes například náměstek ministra pobírá větší plat než ministr, takže by se to mělo týkat také nejvyšších státních úředníků, kdy by se jejich platy měly sjednotit nebo přizpůsobit ústavním činitelům.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

To číslo, o kterém se zatím bavíte, je jak velké snížení?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

To číslo, o kterém se zatím bavíme, je 5 %.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

5 %. Víte Bárto, potvrdíte 5 %?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Potvrzuju 5 %, ale já si myslím, že mnohem podstatnější je přesně třeba otázka zrušení ekologické superzakázky, kde lítají možné úspory v řádu miliard a to je přesně příklad toho, kdy mnohem zásadnější než ty gesta, my jako Věci veřejné na prvním poslaneckým klubu jsme si řekli, že v žádném případě nebudeme zneužívat výhody jezdit zdarma městskou hromadnou dopravou, prostě principiálně, samozřejmě všichni potřebujeme ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Už máte režijku?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Všichni potřebujeme dělat, všichni se chceme chovat lépe a já si v rámci K9 vážím těchto signálů. Ale mnohem podstatnější než tyto signály je to, rychle se shodnout na úsporách v řádu desítek miliard korun a my znova opakujeme, ekologická superzakázka je příkladem zakázky, kde můžeme ušetřit desítky miliard korun a snížit zatížení toho státu. Protože občany nepřesvědčíme tím, že o 5 % snížíme vlastní platy. Občany přesvědčíme tím, když opravdu zařízneme rozpočty těch jednotlivých, na našeho pohledu, rozbujelých ministerstev a teprve potom ukážeme občanům, jak to je. Já jsem podnikatel a promiňte, v době krize se mě nikdo neptal, jak moc jsem musel ořezat náklady vlastní firmy. Prostě jsem byl postavenej před hotovou realitu a ten stát ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

O kolik jste je ořezal, jen pro ...

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

O 20 %.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

O 20 %.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

O 20 % a stejně tak, jako se chová každý podnikatel v době krize, tak se musí chovat ten stát. A ten stát se zatím tak v žádném případě nechová.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tady ještě otázka na Petra Gazdíka. Vypadá to tak, jako byste TOP 09 byli jako jediní v rámci toho trojkoaličního projektu, kdo zuby nehty brání superobří ekologickou zakázku vypsanou za Miroslava Kalouska a Mirka Topolánka?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

To není úplně pravda. My se nezříkáme toho, že ekologická superzakázka může být zrušená. Nicméně bychom strašně rádi, protože ona je teď v nějakém průběhu, ona je teď v nějaké fázi a my bychom rádi dotáhli do toho konce, že ty obálky se otevřou, kdy se zjistí, jaké skutečné ceny tam jsou napsány a v případě, že ty ceny budou skutečně vysoké, tak klidně i superekologickou, superzakázaku zrušme. Ale byl by hřích v této fázi ty obálky neotevřít.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A to, že ale byla špatně vypsaná, tak nebyl by hřích to otevřít a říct, rušíme to, což je asi postup, který, na kterém se shodne ODS s Věcmi veřejnými. Je to tak, pane místopředsedo Vodrážko?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Je to tak. Ono v tuto chvíli nejde tu zakázku zrušit bez toho, aniž by byly otevřeny ty obálky, to legislativně není možné, ale počkejme na to, jaká bude výsledná cena. Já nechci nic předjímat, ale daleko účelnější dle mého názoru by bylo tu ekologickou superzakázku rozdělit a rozdělit jí tak, že se budou řešit konkrétní věci, konkrétní ekologické problémy na konkrétním místě, vypíše se ta zakázka přímo na to jedno zatížené, zamořené místo, z toho vyjde nějaká cena a odstraní se to. Prostě já nemám dobrou zkušenost s takovými těmi globálními balíky,kde potom totiž může celá řada uniknout nebo nějakým způsobem být trošku zmanipulována, když to tak řeknu. Takže já bych skutečně v rámci té průhlednosti byl daleko radši, kdyby se, když se dělala konkrétní soutěž na jednu konkrétní věc. Čili rozdělení toho. Shodneme se na tom, že ekologické škody, které zde byly napáchány, je naprosto nutné odstranit, ale už bych zabíhal do přílišných konkrétností, pravděpodobně tato debata není o ekologické zakázce, nebo o ekologické superzakázce. Já si myslím, že tak, jak jsou přebujelá jednotlivá ministerstva, tak je naprosto nutné, aby došlo k ořezání platů, je otázka té výše ořezání mezd, tam se dá ušetřit spoustu miliard a když chceme, aby jednotliví úředníci, jednotliví vrcholoví úředníci na ministerstvech šáhli na své platy, nebo bylo jim šáhnuto na platy, tak ta signální záležitost je, že si na platy šáhneme my jako ústavní činitelé ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Potvrzujete tedy také 5 %?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

To číslo bych nechtěl teďko přesně specifikovat, umím si představit, že to bude někde v tom okruhu, protože nerad bych se dočkal toho, že soudci podají stížnost k Ústavnímu soudu a zase budeme na začátku a zase budou palcové titulky, že kapři si rybník nevypustí. Prostě od nás je jasně deklarováno a signalizováno, že toto chceme zrušit, že takhle chceme veřejnosti ukázat, že to opravdu s těmi změnami myslíme vážně.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Víc než 95 miliard korun. To je aktuální schodek státního rozpočtu v letošním roce. Schodek státní pokladny ke konci května ve výši 95,4 miliardy korun je nejhorší výsledek za dobu existence samostatné České republiky. Loni ke konci května státní rozpočet vykázal deficit 71,5 miliardy korun. Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem bezmála 163 miliard korun. Loni rozpočet skončil v rekordním deficitu 192,4 miliardy korun. A hostem Otázek je muž, který velmi podrobně poslouchal trojici vyjednavačů. Je to ministr financí České republiky Eduard Janota, muž, který si také platově pohoršil, předpokládám. Pane ministře, když jste šel na post ministra z postu náměstka, je to tak?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Je to tak.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Pokud bychom měli začít počítat. Redukce platů ústavních činitelů včetně soudců o 5 %. Kolik to může státní pokladně vynést?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Řádově to může být 1 % snížení platů může dělat řádově 1,5 miliardy korun.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Jsou to tedy drobné, ale symbolické. Máte spočítáno po těch květnových číslech o hospodaření státního rozpočtu, zda ještě vy z pozice ministra financí navrhnete v rámci Fischerovy vlády nějaké škrty?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Nevím, jestli já, ale v každém případě budoucí ministr financí se tím bude muset velmi podrobně zabývat, protože jediný důvod, proč jsem to neudělal už teď to druhý kolo, to druhý kolo krácení výdajů rozpočtů byl určitý, řekněme, volební akcent, to zaprvé. A zadruhé, hlavně to, že já očekávám tu základní informaci o tom, jak se bude rozpočet vyvíjet. V podstatě, až dostanu údaje z daňového přiznání právnických osob. To znamená někdy v první dekádě července, budu mít na stole jasná čísla, která potvrdí větší či menší potřebu krácení výdajů. V každém případě, podle mého názoru, se bude i v letošním roce ještě škrtat. Protože, pokud nedodržíme ten deficit, který jsme si zakotvili do konvergenčního programu, to znamená 5,3 % pro letošní rok a na další roky 4,8, 4,2 tak ztratíme důvěryhodnost a trhy nám to spočítají. Víte, že musíme být teďkom dvojnásob obezřetní, protože po určité šlamastice v Řecku se objevilo Maďarsko a ty trhy mají dost často tendenci nás míchat do jednoho pytle, všechny ze střední Evropy a dále na východ. Takže v tomto smyslu musíme dát jasný signál, že máme svoji rozumnou, odpovědnou rozpočtovou politiku a toto by mohlo být dalším, mimo jiné, dalším důvodem pro to, abychom si dali veřejné finance do pořádku.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tedy garantování 5,3 % jako hranice letošního schodku státního rozpočtu?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Ano.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Pokud byste měl říci, kde je možné dál tedy škrtat?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Podívejte se, tady je určitý jaksi společný zájem, jak jsem pochopil i z diskuse, všech tří kolegů ve studiu, že státní správa je přebujelá, že je neefektivní a podobně. Já s tím nemám problém nesouhlasit. Na druhé straně si musíme říct, co se od té státní správy bude chtít. Já si dovedu představit, že se počty pracovníků ve státní správě nebo ve veřejné správě jako celku na ministerstvech sníží klidně o 10 %, to asi není problém. Ale problém potom je, jakou část agendy ta ministerstva budou dělat, co nebudou dělat, co předáme na privátní sektor. Čili, když se říká A, to znamená škrty, musí se říct i B. Nejhorší je, když se jenom škrtnou peníze a ten systém se pak plácá v tom a jsou nespokojeni všichni.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

V počítáte s tím, že byste vašim kolegům v polovině července, pokud ještě budete ministrem financí, či váš nástupce, řekl zcela jasně, seškrtávám vám objem prostředků třeba o 4 %. Může přijít takový krok?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Já si myslím, že ty 4 % to je minimum. Já si myslím, že v zájmu té finanční disciplíny budeme škrtat víc jak o 5 %, to zaprvé, zadruhé otázkou je, a to je otázka diskuse i mezi experty, mezi kolegy, zda plošně či nějakým způsobem diferencovaně a ono to je, ten diferencovaný přístup je vždycky obtížný, protože každý vám bude tvrdit, že ten jeho projekt, ta jeho investice je ta nejdůležitější a nejpotřebnější a jakmile jaksi se vláda pak neshodne na prioritách, co škrtat, co nikoliv, tak potom musí přijít nějaký zase typ opatření plošnějšího charakteru a musí se tato finanční disciplína takto dosáhnout. Já bych pochopitelně raději neškrtal plošně, ale raději bych jaksi se snažil diferencovat. Ale nevím, jestli otázka času, otázka vůbec povolební spolupráce těch ministrů na těch nových ministerstvech, jeden bude říkat, jemu škrtají a mě ne a podobně, já už jsem to zažil několikrát, takže vím, že to není jednoduché. V každém případě by se měl udělat jasný stop v investic, to znamená, jsme v situaci, kdy některé nové, byť smysluplné a lákavě vyhlížející investiční projekty z finančních důvodů budeme muset zastavit a to pokud možno ihned. Dokonce si myslím, že i některé rozjeté, už probíhající investiční projekty se bude muset nějakým způsobem nějak přehodnotit a ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Jako například, nejčastěji se mluví o projektu domácího vězení, který je také zpochybňován z hlediska transparentnosti ...

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

To si myslím, že je úplně klasický případ toho, co by býti nemělo. Já sám bych tento projekt v dané chvíli za 2 miliardy a ještě za určitých podivných podmínek, za kterých je připravován, že bych se s ním zcela určitě neztotožnil.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

To znamená, vy byste ho zastavil. Které další podle vás jsou ještě sporné projekty?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Podívejte se, z těch sporných projektů je celá řada. Tady se pořád omílá otázka té ekozakázky. Tak ta v dané chvíli s tím nemá nic společného. Já nejsem její obdivovatel, to jsem několikrát deklaroval. Jediné, co tam nepadlo je, v té diskusi, že zastavit tento projekt, to znamená porušit podmínky výběrového řízení, porušit podmínky /nesrozumitelné/ koncese, to znamená zcela určitě arbitrážní problém a ty arbitráže pak jdou do miliard korun a v rozsahu této zakázky by to byla suma horentní. Čili, jestliže dojde v rámci koalice, budoucí koalice ke konsensu, tak ano, počkáme na to, jaký přijdou ceny, nabídky v obálkách, tak pak vždycky se může říct, ano, i ta nejlepší nabídka je pro nás nepřijatelná a za žádných okolností nemůže být použita proti zemi arbitráž. Takže toto považuji za daleko rozumnější než spekulovat o tom, v které fázi procesu toto přerušit. Takže to je druhá věc. Jinak každý resort má určité zakázky, které jsou finančně náročné, jsou to ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

U vás na ministerstvu financí je to ...

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Jsou to datové schránky, je to státní pokladna. Já si dovedu představit, že nastane velký pres i v tomto projektu, který není jednoduchý, ale nechci předbíhat, to nechci potvrzovat. To zváží můj nástupce. Já mu transparentně předám to, kde jsme dostali v projektu, kolik se utratilo, za co se utratilo, co by se mělo dělat, jaké se očekávané přínosy od tohoto projektu. Čili toto všechno je ale je opravdu nutno detailně zpracovat a vyhodnotit u každého takového projektu. Protože zpravidla, co se už zastaví, to se málokdy už pak podaří rozjet. Čili, já teďko nehodnotím, že projekt státní pokladny bych měl zastavit, to nikoliv. Já říkám, že i na tento projekt se bude muset dívat objektivně stejnýma očima jako na datové schránky, jako na náramky do věznic a podobně. Čili v tomto smyslu i ministr financí bude muset se chovat stejně transparentně a korektně.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Můžete teď říci, už jen stručně, dvě čísla. Číslo první, když tedy naznačujete, že by mohlo dojít k seškrtání objemů prostředků pro jednotlivá ministerstva kolem 5 %, úspora ve státním rozpočtu bude kolik?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Já si myslím, že my budeme muset hledat úspory do řádu 10 miliard. Že to prostě ještě v letošním roce 10 miliard je částka, která by měla zajistit ten vývoj v rámci toho čísla 5,3. Já už jsem zastavil některé výdaje z privatizačního účtu, to znamená výdaje, které se řešily některé ekologické věci, výdaje, které řešily určité impulsy, finanční impulsy do regionů. Prostě v dané chvíli podle mého názoru musí být udržitelnost veřejných financí a deficitu daleko větší prioritou. A to podle mého názoru i větší prioritou před, jak podporou zaměstnanosti za každou cenu, před podporou ekonomického růstu za každou cenu. Protože tento ukazatel je velmi citlivý a ta situace v Evropě není jednoduchá. Já zítra odjíždím na jednání ministrů financí Ekofinu a tam to bude o něčem jiném než o deficitech, o regulacích, o dohledech, o kontrolách. Takže v tomto smyslu jaksi my musíme taky respektovat ty podmínky a tu situaci, která tady je. A já pochopitelně nemohu být proti tomu, aby platili jaksi sankce za nedodržování pravidel i v rámci Evropské unie. Protože pakli-že za tím tyto sankce byly víceméně formální a neplnily je ani ty země, které jsou tahouny Unie, mám na mysli před léty Německo a Francie, tak nakonec to všechno skončilo tím, že celá řada zemí si žila takříkajíc nad poměry, na dluh a dneska sklízejí ovoce tohoto hospodaření. Já bych nechtěl, aby se dohnalo na určitou černou soupisku zemí, dostala i Česká republika. Zatím jsme deklarovali, že chystáme jasná transparentní, systémová opatření, abychom prostě deficit veřejných rozpočtů snížily. My jsme neřekli do Bruselu, jaká budou, to jsme neřekli schválně, protože vlastně byl by to určitý jaksi signál negativní signál, byl by to určitý problém politický před volbami. Ale teď můj nástupce bude muset naprosto jasně konkretizovat, které konkrétní kroky udělat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A já vás ještě za pár okamžiků poprosím také o charakteristiku toho, co vy mu navrhnete. Když se dostaneme k rozpočtu na letošní rok. 10 miliard, tedy krácení peněz pro resorty v objemu těch 5 %, jak to naznačil ministr financí Eduard Janota. Půjdete selektivně po ministerstvech aniž by ještě bylo řečeno, kdo je obsadí a nebo plošné škrty, Víte Bárto?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Já myslím, že oboje se bude dít paralelně. Jestli na něčem je absolutní shoda v rámci K9, tak z potřeby šetřit a jak kupříkladu naše ekologická skupina, která ve čtvrtek jednala, tak se bavila o ekozakázce a jasně jsme si říkali, že tam, mimochodem ještě jedna taková zajímavost, my, když se bavíme o ekozakázce, tak my jsme vůbec chtěli nějaký podklady a zjistili jsme, že je vůbec otázka té transparentnosti v těch vlastních podkladech, že na různých ministerstvech jsou různé soupisy čehosi, z čeho se má vycházet a proto samozřejmě platí to, co říká pan Janota, že je zapotřebí, aby formálně ta nabídka doputovala, aby formálně bylo zakončeno to výběrové řízení, ale z druhé strany ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Nikdo se nevybere, tím bude zrušena.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Ale z druhé strany už se s určitými úsporami a s určitým jiným režimem dá pracovat a u všech těch zakázek platí jedna ta samá věc, stejně podobně jako u těch náramků jako, u toho domácího vězení, jestli prostě my máme informace, že z toho výběrového řízení nejlevnější nabídku podala Česká pošta za 1 miliardu korun, jiné nabídky jsou za 2 miliardy korun a Česká pošta, notabene jako státní podnik, byla vyškrtnuta z toho výběrového řízení, protože nesplnila formální náležitosti. Tak to jsou přesně ty místa, kde je zapotřebí transparentníma výběrovejme řízeníma vytvořit extrémní prostor pro úspory. A řekněme to jinak jako, my se do tý vlády nijak nehrneme, my bysme klidně podpořili i menšinovou vládu, ale musela by bejt jasná, transparentní garance toho, že se takovéto věci, jako zrovna v případě ministerstva spravedlnosti nebudou opakovat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Pane místopředsedo Vodrážko, plošné škrty?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Kombinace těchto škrtů, já souhlasím s panem ministrem Janotou. Chtěl bych, aby i do budoucna, pokud vytvoříme jako tato nastavující se koalice, nějakou vládu, tak určitě bych chtěl, aby byla zachována kontinuita, z hlediska ekonomiky jsme si názorově s panem ministrem Janotou velmi blízko a myslím si, že ta kontinuita musí být zachována. V pátek se sešel premiér Fischer s Petrem Nečasem, kde zaznělo to, už zazněl požadavek, aby v letošním roce ještě bylo seškrtáno 10 miliard korun a já říkám, že na příští tok nesmí překročit ten deficit 4,8 % hrubého domácího produktu. Přesto prostě nejede vlak, takto to musí být a ty úspory právě z hlediska jednotlivých zakázek, musíme najít. Chceme udělat audity jednotlivých těch zakázek, které probíhají, shodneme se na tom, že projekt domácího vězení je minimálně diskutabilní. V tuto chvíli by měl být zrušen, vůbec se o něm více nebavit, protože to zrovna je věc, která v době krize, v době hospodářské a finanční krize, kterou zde máme, určitě není prioritní pro Českou republiku.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Úspory, shodnete se na tom, Petře Gazdíku, plošně i selektivně, jak u kterých?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nezávislí/

--------------------

Určitě ano. My se domníváme, že v současné sobě musí vláda zavázat jednotlivé kapitoly ministerstev tam, kde, tak, aby celkový státní rozpočet nepřekročil ten státní deficit, který jaksi je v zákonu o státním rozpočtu a v případě, že se ta situace veřejných financí bude vyvíjet i v druhé půli roku tak špatně, jak se vyvíjí ta první půle roku, tak prostě ty prostředky, které jsou zavázané, budou muset být škrtnuty a budou se tím muset jednotlivá ministerstva poradit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tedy s 5 % vy souhlasíte. Jak naznačoval Eduard Janota, nezadlužuje se jen stát, ale i města a obce. Dodejme, že města a obce se ale zdaleka nezadlužují tak rychle jako stát. To znamená, hospodaří lépe. Dluhy měst a obcí loni stouply o 0,6 % na nějakých 81 miliard korun z celkového počtu 6 244 měst a obcí bylo loni zadluženo zhruba polovic. Tedy 3 250 obcí. I to jsou data ministerstva financí. Na celkové zadluženosti obcí se podle ministerstva financí téměř polovinou podílí Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Jejich podíl přitom klesl pod 50 % loni poprvé od roku 2000. Celkové zadlužení velkých měst se meziročně snížilo o 6,5 miliardy, na nějakých 40 miliard korun. Míříme opět za ministrem financí Eduardem Janotou. Zadlužení měst a obcí, pane ministře, není pro pohled investorů na Českou republiku závažnější problém?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Zdánlivě ten váš graf vypadá optimisticky. V podstatě z toho grafu vyplývá, že 5 let, 6 let je zadlužení obcí na stejné úrovni. Říkám zdánlivě. Obce taky pocítily krizi, obcím vypadly loni příjmy v řádu 25 miliard a obci tyto prostředky, tyto zdroje nahradily čerpáním rezerv. Jim klesly prostředky na jejich účtech, to znamená rezervy o téměř stejnou částku. To znamená zhruba 23 miliard. To znamená, že ty obce zatím pro letošní a loňský rok využily rezervy. Nicméně ta situace se radikálně nezlepší, ani v letošním ani v příštím roce. Čili ta úspornost a ten rozumný přístup tam bude muset pokračovat. Ale skoro bych chtěl říct, že se mi jeví to hospodaření obcí jako uměřenější a že obce svým způsobem celou řadu výdajů, které patrně chtěly realizovat, nerealizovaly protože jinak by tuto bilanci nemohli takto dodržet. Takže v tomto smyslu bych chtěl jejich hospodaření ocenit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tak, a teď věci, které, a poprosím vás o stručné otázky, respektive o stručné odpovědi na mé otázky, které se týkají rozpočtu na příští rok, tedy seškrtání nebo získání 60 miliard, které je zapotřebí, aby rozpočet v příštím roce se pohyboval na hranici 4,8 % hrubého domácího produktu, tedy schodek státního rozpočtu. Počítáte s tím, že budete navyšovat platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví, ano, nebo ne?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Nikoliv. Platba 723 korun za osobu a měsíc, za takzvaného státního pojištěnce se v návrhu, který budu předkládat nemění.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Budete předkládat nějaké zvýšení daní? Svému nástupci.

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Podívejte se, ta věc je trošku složitější. Já, shodli jsme se tady i koneckonců jste to číslo řekl, že 62 miliard je částka, o kterou musí být lepšen deficit a nejsem přesvědčen, a říkám to ze znalosti věci, říkám to s určitým citem k těmto rozpočtovým proporcím, že by se to podařilo realizovat pouze ve výdajích, byť bych si to možná teoreticky přál. Já bych byl velmi rád, kdyby se podařilo z dvou třetin ten deficit zlepšit snižováním výdajů a z jedné třetiny i navyšováním daní. Čili, já nejsem až tak striktně proti určitému rozumnému smysluplnému navyšování daní. Takže já, co jsem připravil? Já jsem připravil určitý vějíř možností řešení a ten vějíř možností řešení pochopitelně s promítnutím do konkrétních finančních dopadů, rozpočtových dopadů, ten jsem projednával už dvakrát s panem premiérem, jednal jsem dvakrát s ministrem práce a sociálních věcí panem Šimerkou. Čili já chci na příští poradě ekonomických ministrů předložit už určitý komplexní pohled na danou věc. A jestli se bude více škrtat, nebo jestli se bude méně škrtat, a jestli se budou více zvyšovat daně, to už bych rád nechal na svém nástupci. Protože zcela určitě, jestli-že bude 80 stránkové prohlášení vlády, tak zcela určitě tam bude pasáž o několika stránkách na téma rozpočtové disciplíny a rozpočtu, takže v tomto smyslu prostě, já ale v každém případe ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Teď mi ale řekněte, tu třetinu, třetinu zvyšování příjmu státního rozpočtu, tam jsou jaká opatření v té třetině?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Tam jsou opatření v oblasti nepřímých daní, v oblasti DPH, nižší sazba, teda zvýšení té nižší sazby třeba z 10 na 12 %, jsou tam otázky u daně z příjmu fyzických osob, typu ať je rovná daň rovnou daní, to znamená nad úroveň stropu stanovit určité rozumné zdanění, které by odpovídalo zdaňování dividend, je tam otázka přiřazení položek v rámci spodní sazby daně z přidané hodnoty, jsou tam nějaké dopady v oblasti ekologických daní. Koneckonců část politického spektra jaksi preferuje i zvýšení přímých daních. Já se přiznám, že jsem toto nenavrhoval, protože jednak se to týká poměrně úzkého okruhu subjektů, jednak v době, kdy chceme, aby tady byl vyšší ekonomický růst, větší ekonomická aktivita, tak je to docela jaksi protisměrné opatření. Ale jaksi já se nezříkám debat o čemkoliv a pokud nebude, a to já teďko bych chtěl zdůraznit, do 10.července na židli ministra financí sedět už člen vlády, nové vlády, tak bude muset potom ministerstvo ještě jaksi předložit na jednání vlády a na rozpis jednotlivým kapitolám některé číselné údaje. Já mohu slíbit jenom to, že nepřekročím těch 4,8, co už jsem avizoval několikrát.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Dobře. Tak jsme teďka u příjmů. Záhy dokončíme i ty dvě třetiny škrtů, pane ministře. Slyšeli jste to, zdaňování dividend, příjmy ve státním rozpočtu, které by možná mohly zvýšit tu sníženou sazbu daně z přidané hodnoty o 2 % na 12 %. Když vám to doporučuje ministr úřednické vlády, máte s tím problém, Víte Bárto, zvýšení DPH?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Tady pan ministr jednoznačně inzeroval, že překládá nějaký vějíř, a ten vějíř je vzájemně nesmírně složitě provázaný a proto vytrhnout z toho jednu z těch položek je nesmírně obtížné na to, se ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

No, vy jste tady slyšel příjmy, on navrhuje jednu třetinu příjmů, dvě třetiny škrtů. Máte proti tomu zásadní výhrady, proti ...

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Já si myslím, že budeme moci býti ještě radikálnější ve škrtání nákladů státu a díky tomu až se opravdu vyčerpají všechna jednání v oblasti škrtání nákladů států, tak pojďme se bavit o té zbývající části. Proto bych teďka nerad říkal, kam až se vzájemně jako koaliční partneři přesvědčíme. Ale promiňte mi, já budu reagovat na pana ministra v jedné věci. Obce se sice zadluží méně, ale obzvláště kupříkladu v Praze my považujeme za velmi nebezpečné to, že ony se zadlužují méně na základě toho, že prodávají svůj majetek. Jinými slovy řečeno, tam je nesmírně nebezpečná linka toho, že reálně k tomu snižování toho vlastního majetku té obce dochází. Kupříkladu Praha 1 svého času nejbohatší obec v zásadě ve státe, pardon, že to tak řeknu, naprosto nezodpovědným způsobem zkonzumovala, prožrala, pardon za to sprosté slovo, na naprosto zbytečný, často čistě marketinkových výdajích to, co to ta obec měla, bez ohledu na to, že se tváří její příjmy jako příjmy vyrovnané. Ale už se nemluví o tom, že miliardy zmizely v tom, že se prodaly byty městské části, za které se utrácelo zcela nezodpovědně.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Přepněte si na zpravodajskou 24. Hosty zůstává trojice vyjednávačů rodící se vládní koalice ODS, TOP 09, Věcí veřejných, tedy David Vodrážka, Petr Gazdík a Vít Bárta. Diskusi dokončíme už za pár okamžiků na zpravodajské 24. Dozvíte se, zda i ostatní, jako ODS, TOP 09 by souhlasily případně se zvýšením některých daní, pokud škrty ve státním rozpočtu na příští rok nebudou stačit. Přepněte si na 24, pokračujeme po stručných zprávách, na jedničce pak pohádka pro děti.

 

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Připomínám, že hosty, hlavními hosty Otázek zůstávají, a je to trojice vyjednavačů rodící se vládní koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, tedy první místopředseda ODS David Vodrážka. Ještě jednou vítejte na čtyřiadvacítce. Ještě jednou dobrý den.

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Předseda hnutí Starostové a nezávislí, vyjednavač za TOP 09 Petr Gazdík. Ještě jednou vítejte na čtyřiadvacítce. Dobrý den.

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A také zdravím ještě jednou vyjednavače za Věci veřejné Víta Bártu. Ještě jednou dobrý den.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Dobrý den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Uměl byste vy, Davide Vodrážko, a vy, Petře Gazdíku, odpovědět na to, jestli připouštíte, že když se nepodaří najít dostatek úspor, Eduard Janota mluvil o 2/3, že se bude muset sáhnout k té jedné třetině, tedy možná i zvýšení sazby DPH z těch dnešních 10 na 12%?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Mě v první řadě bude zajímat to konkrétní číslo, respektive ta konkrétní čísla, které pan ministr navrhne. Je pravdou, že nikdo z nás ještě ta čísla neviděl. Může se teoreticky stát, že to bude nějaká kombinace, ale v první řadě chceme hledat v těch úsporách. Nerad bych, aby po dnešku zaznívalo, že ODS je pro zvyšování daní nebo něco takového. Nás zajímají ta konkrétní čísla a dokonce ani na tom jednání toho vyjednávacího týmu nic takového nepadlo. Na druhou stranu bude možné zahájit jakýsi proces sbližování těch nepřímých daní. To si umím představit. Rozhodně si neumím představit zvyšování daní přímých.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Bylo by tedy podle vás logické, aby se sbližovala ta 20procentní základní sazba DPH s tou sníženou dnes 10procentní?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Přesně tak. To si myslím, že je možné o tomto jednat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Může to být jedna z variant, Petře Gazdíku?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

Může to být jedna z variant, byť my se rozhodně nekloníme k žádnému zvyšování daní, ale potvrzuji slova pana kolegy Vodrážky, že v případě, že se nenajde dostatek úspor na straně výdajů, tak budeme muset přistoupit patrně k drobnému zvyšování daní. A my samozřejmě, tak jak ODS preferujeme, to zvyšování na straně daní přímých ..., na straně daní nepřímých, nikoli přímých, takže například snižování sazeb DPH nebo sbližování sazeb DPH je jednou z možných variant.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Eduarde Janoto, tedy obracím se na dalšího hosta Otázek, kterého ještě jednou také zdravím, českého ministra financí Eduarda Janotu. Dá se podle vás, jak naznačil Vít Bárta, dá se jenom seškrtat, to znamená být u toho vějíře a ne z 2/3 seškrtání, ale ze 3/3? Zkrátka, že byste našel 60 miliard úspor ve státním rozpočtu?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Tak já se tady nebudu přetahovat nebo přít. Koneckonců až všichni uvidí konkrétní data a jejich realitu, jejich validitu, tak pak pochopí třeba. Já si myslím, že jenom o škrtech to nebude. To je můj názor, to je moje přesvědčení, protože opravdu, opravdu 62 miliard je velká porce na to, abychom ty záležitosti mohli řešit pouze na straně výdajů, byť by se mi to líbilo. Já nejsem proti tomu, vůbec ne. Uvědomme si, že celá řada, celá řada výdajů má takzvaně sociálně mandatorní charakter a tady nezmůže ani snaha ministra ani vlády, tady v podstatě půjde o změnu zákona legislativy, to znamená celou řadu zákonných změn. A vy dobře víte nebo já si dobře vzpomínám na to, jak to dopadlo při projednávání rozpočtu na podzim v prosinci v Poslanecké sněmovně, kdy naprostá většina mnou navrhovaných velmi mírných opatření, které nepřekračovaly ne rámec 60 miliard, ale rámec 30 miliard, pokud pominu, pokud pominu ty platy za neobsazená místa, které jsem škrtl, a některé provozní výdaje kapitol, takže to bylo tehdy přijato velmi, velmi komplikovaně.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ano, to bylo ale, ale před volbami a ještě, ještě nebyla ta současně se rodící trojkoalice. Čili kolik ...

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Dobře, tak budoucí ministr financí bude mít jednodušší roli a to mu přeju.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Kolik by, kolik by vyneslo to 2procentní zvýšení snížené sazby DPH z dnešních 10 na 12%? Kolik by to byl příjem do státního rozpočtu?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Řádově 13, 14 miliard.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

13, 14 miliard. To je jeden z bodů, který dáte svému nástupci. Bod druhý, tedy vezmeme-li z 2/3 škrty, které vy navrhujete, už jste se bavil s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Šimerkou, který má největší část mandatorních výdajů, o kolik by se dalo uspořit v rámci těch 2/3 škrtů?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Podívejte se, my jsme se bavili, my jsme se bavili, jak jsem zmínil, u pana premiéra, v podstatě zatím jsme někde došli, došli k částce ke 20 miliardám. A toto je, toto je výsledek zatím. Čili já bych teďko nechtěl tady, pane redaktore, probírat podrobně jednotlivý položky, protože asi by bylo férovější, kdyby nejdřív tu diskusi absolvoval, abych tu diskusi absolvoval na úrovni vlády standardně a teprve poté, abych s tím šel na veřejnost. Ale znovu říkám, 60 miliard je velká suma a já prostě, byť bych každému přál, aby se mu to podařilo takto vyřešit, tak to vidím jako nereálné.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Vy už jste navrhoval za vašeho ministrování jednu věc, omezení příspěvku, státního příspěvku ke stavebnímu spoření. Bylo před volbami, tehdy vás s tím, lidově řečeno, politici vyhnali. Kolik by se dalo ušetřit snížením toho státního příspěvku na stavební spoření? Protože v rámci té rodící se trojkoalice je toto věc, na které, zdá se, se politici dovedou shodnout.

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Podívejte se, budeme opakovaně, protože myslím, že i můj předchůdce Miroslav Kalousek navrhoval jednu dobu i snížení příspěvku na stavební spoření. Ten původní příspěvek byl 4500 jaksi maximální, pak byl snížen na 3 tisíce a mojí ambicí je v prvním kroku jej snížit ze 3 tisíc na 2 tisíce, to znamená o 1/3 s tím, že cílově by to mohlo být až na 1/2. Dneska jsou ty výdaje na podporu státu při stavebním spoření zhruba na úrovni 13,5 až 14 miliard. Čili z toho 1/3 někde k 5 miliardám by mohla zůstat, ale za podmínky, že bude uplatněna takzvaná nepravá retroaktivita. To znamená, že u všech smluv od 1. ledna příštího roku bude prostě platit ten nižší příspěvek. Já si dovedu představit určité právní spory, nicméně musím konstatovat, že i Němci, i Maďaři takovéto opatření provedli a nebylo shledáno jako nelegitimní. A za druhé tato úspora se neprojeví v rozpočtu na příští rok, ta se projeví až v rozpočtu na rok 2012, protože ta platba státu je vyplácena zpětně. Takže v žádném případě ta opatření na úseku, na úseku stavebního spoření, o kterých jsem se zmiňoval, ta by neznamenala úspory pro rok příští. Možná kdyby bylo rozhodnuto, že se třeba budou zdaňovat úroky, které souvisí s účty na stavební spoření, ale toto jsou už částky v řádu výrazně nižších.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tady otázka na jednotlivé vyjednavače. Stavební spoření, Davide Vodrážko, je, tedy ten příspěvek, státní příspěvek podle vás v době ekonomické krize, úsporného vládnutí nezbytnost a to, co navrhuje Eduard Janota, snížit to na 2 tisíce v prvním kroku a pak na 1500 korun v dalším kroku je pro vás přijatelné?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Bude to předmětem dalších jednání. Mě tam trošku zaráží ta možná retroaktivita, protože tam z hlediska ústavnosti a právního napadání mám trošku problém, ale ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Eduard Janota říká: "Není problém v Maďarsku, není problém v Německu."

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Ale tady jsme v Česku, takže ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

U nás to nechodí tak jako třeba ...

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Já nevím, prostě český právní systém je jiný než německý, než maďarský, takže tam z hlediska té ústavnosti by mohl být problém. Ale pro mě je daleko důležitější, aby stavební spoření bylo využíváno čistě na stavby, na stavění, aby nebylo prostě možné mít stavební spoření a koupit si za to auto. To prostě nemá smysl, ztrácí to ten samotný, samotnou podstatu stavebního spoření. A je potřeba si uvědomit, a to musím v tom velmi balancovat, vy sice seškrtáte na jedné straně stavební spoření, na druhé straně tím můžete přibrzdit stavební boom, řekněme, protože stavební zakázky tvoří velkou část naší ekonomiky, podnikání jednotlivých firem a podobně, takže v tom budeme muset taky hledat jakési vybalancování. Čili já říkám striktně, stavební spoření pouze na stavby, na zajištění svého bydlení, to určitě ano ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A snížení státní podpory u nových smluv?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Snížení, státní podpory u nových smluv je také akceptovatelné, ale důležité bude ten, ta výše té částky, o kolik by to bylo.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tady pro vás představitelné, Petře Gazdíku, ze 3 tisíc, z nějakých 3 tisíc na 2 tisíce v prvním kroku?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

My opravdu, tak jako ODS, máme strach z té retroaktivity a z možných vleklých státních sporů. Nicméně stavební spoření je jedna z možností. Nutno ale dodat, že může tam nastat omezení stavebního boomu, může nastat složitá situace zejména u mladých rodin, takže stát bude nejlépe ze spolupráce s obcemi hledat jiné řešení na to, jak stavět další byty. Vzorem nám v tom může být Slovensko, kde je vytvořen systém podpory výstavby obecních bytů, které, který skutečně přináší mladým lidem nové, nové možnosti v bydlení, které tady u nás doposud nejsou.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Víte Bárto?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

My jsme též, a v tom je naprostá shoda, pro omezení podpory stavebního spoření pouze na bytové účely. Na druhou stranu, když si řekneme kupříkladu limity na výstavbu dálnic po vzoru, po vzoru zahraničí, to je typická kapitola, kde se dají ušetřit miliardy, zprůhlednit systém, zvýšit důvěru občanů vůči politice a pak by se dalo pokračovat. Já jenom podotknu, kupříkladu když si řekneme snížení počtu úředníků v příštím roce o 10%, tak kdybysme na podzim začali, kdybysme za poslední kvartál příštího roku něco ušetřili, jsou to dobré 3, 4 miliardy, které už by se v rozpočtu 2011 mohly projevit.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

No, ale máte tam stále těch 60 miliard. To je to, co říká Eduard Janota, že když se pak přijde k tomu rozpočtovému krámu, tak to vypadá úplně jinak.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Proto já říkám, že nejdříve chceme vyčerpat opravdu důsledně všechny jednání těch jednotlivých komisí a sáhnout si na "dřeň" a teprve potom tvořit ten závěrečný účet s diskusí o tom, jestli, jestli musíme, nebo nemusíme zvyšovat daně. A já samozřejmě neříkám, že my jsme a priori pro to, aby se žádná daň nezvyšovala. My to i v programu máme, že navrhujeme mírné zvýšení daní, ale nejdřív musíme transparentně občany přesvědčit o tom, že už to opravdu více nejde. A to je ta důležitá veřejná diskuse, kterou by naše politická strana ráda do toho politického, do té politické kultury České republiky zavedla.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ještě podotázka. Také máte problém s tou případnou retroaktivitou u stavebního spoření, tedy už na uzavřené smlouvě?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Jednoznačně. Retroaktivita je vždycky po stránce právní nesmírně nebezpečná věc a tak jako z druhé strany si dokážeme představit a máme ve svém programu daňovou amnestii, která doufáme, že by přinesla nějaké peníze jako mimořádné opatření do státního rozpočtu, tak s pojmem retroaktivita jsme velmi, velmi opatrní.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Pane ministře Janoto, kolik tedy bude úspora na stavebním spoření, když nedojde k tomu kroku retroaktivnímu nebo pseudo retroaktivitě, jak jste to naznačoval? Tam se bude zásadně lišit ta úspora u položky na stavebním spoření?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Ta úspora nebude žádná, protože v době, kdy se bude tento zákon projednávat, že by platil prostě pouze s datem jeho, jeho podpisu panem prezidentem, tak si všichni ještě uzavřou nové stavební spoření. Takže si odepište 7 až 10 miliard a hledejme do těch 60 miliard dál.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ano, tam jste slyšel 10% od Víta Bárty u státní správy. Nějakých 160 tisíc úředníků pracuje ve státní správě. 10%. Nepřeceňují se obecně ta čísla? Politici vystřelí 10%, kolik by to byla úspora v rozpočtu na příští rok, pokud by se okamžitě propouštělo? To znamená, zapomeňme i na odstupné, které je ale nutné ze zákona dát. To znamená, nebude tam dopad do státního rozpočtu v roce 2011 tak velký jako možná do státního rozpočtu roku, v roce 2012.

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Já vám odpovím asi takto: Je to jednoduchý. Jedno procento rovná se asi 1,5 miliardy dopadu na státní rozpočet. Čili 10%, to budete mít o 15 miliard, ale bez odstupného.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Bez odstupného. Tak jaké další kroky se nám ještě nabízejí, když říkáte, že jste se dohodl s Petrem Šimerkou, ministrem práce a sociálních věcí, na 20 miliardách? To budou radikální škrty, řekněme, omezení, omezení některých sociálních dávek nebo omezení podpory v nezaměstnanosti?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

To nebudou radikální škrty ve smyslu nějakých populistických opatření. To budou v podstatě kroky, které směřují tu úroveň mandatorních sociálních výdajů někde na tu hladinu, kde byla v roce 2005, respektive 2006, než se politické spektrum jaksi rozhodlo před volbami radikálně, radikálně pustit žilou výdajům státního rozpočtu. Čili je to, řekněme, určitá rozumná úroveň, která by mohla platit, a při kombinaci s případnými cenovými opatřeními, jak jsem zmiňoval, DPH by toto mohlo jako první krok být realizováno. Ale znova říkám, to zdaleka nejsme u 60 miliard. A jinak dovedu si představit snížení výdajů na investice typu dopravní infrastruktury v řádu 5, 10 miliard. Ano, to je možné, má to své národohospodářské konsekvence, to zaprvé, a za druhé pochopitelně bude celá řada lobbistických snah toto zvrátit. Takže opravdu, opravdu jsem přesvědčen, že můj nástupce nebude mít jednoduchou roli.

 

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Reforma penzí, to je jeden z hlavních úkolů pro budoucí vládu. Důvod? Penzijní systém se dostává do dluhů, které musí platit státní rozpočet. Zatímco loni vykázal penzijní systém schodek ve výši 37 miliard korun, za 40 let by to mohlo být podle odhadů až 120 miliard. A to za předpokladu, že by nedošlo k reformě penzijního systému. I to jsou data z takzvané Bezděkovy komise. Počet lidí, kteří jsou v penzijním systému, dál roste. Opět pohled na data expertů. Zatímco loni šlo o 1600000 lidí starších 65 let, za 40 let by to podle odhadů mělo být o 3 miliony a 400 tisíc lidí starších 65 let víc, kteří budou žít v České republice. Logicky z těchto dat vyplývá, že stát vydává na penze čím dál víc peněz a teď se na to sami můžete podívat. Zatímco před 6 lety vydal stát na důchody 231 miliardu korun, letos to má být nějakých 350 miliard. Poradní expertní sbor ministra financí a ministra práce a sociálních věcí, takzvaná Bezděkova komise, své návrhy na reformu penzijního systému představí ve středu v Senátu. Na stole jsou dvě varianty, jak penzijní systém ozdravit. Varianta první: Lidé do 40 let by místo současných 28% hrubé mzdy odváděli do státního pilíře jen 20%. Další 3% by posílaly na individuální penzijní účet. Lidé starší 40 let by si spořili na důchod podle současného systému. Ta druhá, menšinová varianta, počítá s odvodem 3% platu na individuální penzijní účet, ale nepovinně a nad rámec 23%. Každému, kdo by si dobrovolně ukládal, by stát přidal další 3%. Znovu se obracím na ministra financí Eduarda Janotu. Z těch 2 variant, které jsem popsal a které budou detailně ve středu představeny v Senátu, byste se vy jako ministr dosluhující vlády přikláněl ke které variantě?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Pane redaktore, ten šot, který jste uváděl předtím, nebyl zcela, nebyl zcela správný. Jestli mohu se k tomu zmínit. Já respektuji stanovisko odborníků, a toto zdůrazňuji, odborníků, expertů. Tam nikdo jiný než ten, kdo se vyzná v té branži, nebyl. Takže já respektuji tu jejich zprávu. Bude prezentovaná, jak jste zmínil, ve středu v Senátu. Ta říká, že bychom měli snížit to základní pojistné na důchody, které dneska máme. Příspěvek, který se týká té důchodové části, z dnešních 28% na, zaprvé na 23, to znamená o 5%, protože my máme pojistné velmi, velmi vysoko postavené. My máme, dá se říct, na nižší úrovni tu daňovou kvótu v užším pojetí, to znamená daně k HDP, nicméně pojistné, samotné pojistné k HDP potom máme, máme vysoké. Čili toto je první krok, který by zlevnil cenu pracovní síly. Je to jistě makroekonomicky rozumné opatření a pak ty 3% navíc, že by si spořili občané jaksi na své individuální účty. Já s tou variantou nemám problém makroekonomicky, ale rozpočtově konstatuji, že bude chybět někde 50 miliard. A těchto 50 miliard se někde bude muset prostě vzít.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ano, ta Bezděkova ... Promiňte, ta Bezděkova komise říká: My navrhujeme sblížení, respektive jednotnou sazbu DPH na 19%. S tím byste měl problém?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Pane redaktore, vy si myslíte, že je reálné v českých podmínkách z roku na rok zvednout sazbu DPH z 10 na 20%? Já teda si myslím, že nikoli. Prostě ani na Slovensku, kde dneska mají z pohledu DPH jedinou sazbu, tak tento postup realizovali postupně. Myslím ve 3 krocích. Čili já nezpochybňuji ten návrh té komise, tu jejich analytickou činnost, ty jejich výstupy, ale prostě říkám, že prostě jaksi namalovat si, že bych zvedl na víceméně dvojnásobek daň z přidané hodnoty, to mi připadá velmi, velmi v dané chvíli velmi riskantní a až nerealizovatelné. Čili toto v tomto smyslu, v tomto smyslu myslím si, že to bude vážný politický problém, který ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

To znamená, že byste šel tou druhou měkčí variantou?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Ta druhá měkčí varianta je finančně náročnější, je určitě schůdnější, ale znova říkám, z těch expertů v poměru 8:1 vyhrává ta varianta, ta varianta první. Takže to je jenom stručný koment. Ale já bych to nechtěl dále rozvíjet. Pochopitelně ty varianty vcelku podrobně znám. Ale já bych to nechal na panu Bezděkovi, který, jak říkám, ve středu toto bude prezentovat a to se sluší, abych respektoval.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tady odpověď Davida Vodrážky, protože vy jste jako občanští demokraté dali takový bianco šek Bezděkově komisi. Ta tvrdá varianta 50 miliard zářezů do státní pokladny a sblížení dvou sazeb DPH, respektive zavedení jednotné ve výši 19%, nelitujete teď toho bianco šeku, který jste dali Bezděkově komisi a která jasně řekla jsme pro tuto tvrdou variantu?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

To není bianco šek. Určitě oni jsou odborníci, kteří připravili z hlediska svého pohledu odborníků na důchodovou reformu nějakou variantu. My se na to budeme muset podívat ještě s odborníky, kteří pracují z hlediska veřejných rozpočtů a financí. A myslíme si, tak jak zde říkal i pan ministr, že nepůjde to udělat z roku na rok. Bude to muset být nějaký systém, který půjde průběžně. Ale řekněme si, že ten současný systém důchodů je neudržitelný, dobré je, že tady zaznělo, že se to nebude týkat současných důchodců. To bych chtěl všechny uklidnit, že ta reforma je připravována na 30 a více let, protože demografický vývoj, všechno toto v tom hraje roli. Myslím si, že budeme velmi důkladně se muset podívat na to, jakým způsobem řešit hranici odchodu do důchodu, protože něco jiného je, když vám odchází do důchodu úředník nebo člověk, který má sedavé zaměstnání, něco jiného je, když řeknete pokrývači, aby v 67 letech lezl na střechu. Takže toto všechno v tom bude muset hrát taky roli. A já se přikláním k tomu, že to bude muset být věc, která bude součástí programového prohlášení, ale bude rozfázována na ty 4 roky případného vládnutí. Není možné to udělat z roku na rok.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Víte Bárto?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

My v této vládě se cítíme, potencionální vládě, nejvíce zodpovědní za problematiku sociální solidarity. A proto samozřejmě ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Vy jste nejlevicovější článek v té vládě.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Ano, jsme středová strana, a proto budeme hájit zájmy občanů. Víte, když začaly probíhat minulý týden ty pracovní komise, tak Bezděkova komise tam byla opakovaně zmíněna jako autorita, kterou určitě budeme brát výrazně v potaz. Já jsem to bral jako velmi pozitivní signál, kdy se chováme jako politici v tomto úhlu jednoznačně velmi zodpovědně a chceme přebírat to, co tady je. Na druhou stranu o to více platí, to co jsem říkal už několikrát během toho pořadu. Nejdřív musíme přesvědčit veřejnost o tom, že opravdu, promiňte to ošklivé slovo, vyždímeme každou rezervu v těch nákladech toho státu jako takového a potom já jsem přesvědčen, a koneckonců výsledek voleb to i ukázal, občan bude ochoten se podílet na obtížné situaci, ve které se náš stát nachází. Ale zatím tomu tak není. Nejdřív musíme vyždíme stát, nejdřív ten státní aparát a potom přijít a říct, hele, opravdu, vážení občané to více nejde a potom nám zbývá x desítek miliard, které jsme, které nám nezbývá, než vzít, promiňte, že to tak ošklivě řeknu, na vaší straně hřiště. Ale do té doby je to intelektuální onanie.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ta Bezděkova komise a první varianta vám přijde také hodně brutální zavádět jednoho sazbu DPH? Protože bude při té první variantě chybět nějakých 50 miliard.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Ten výpadek v tom státním rozpočtu, tak to vypadá velmi hrozivě a souhlasím s panem ministrem, že je to zásadní otázka, jak se s tímto vyrovnat. Na druhou stranu já jsem pořád optimistou toho, že se nám podaří škrtat více, než se v tuto chvíli predikuje.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Petře Gazdíku?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

TOP 09 byla místy nazývána pravicovými populismy, nicméně i my ve svém programu jsme si dovolili pouze 4% takzvaného opt-outu, když Bezděkova komise navrhla těch procent 58. Já se domnívám, že je veliké štěstí pro Českou republiku, že ty volby dopadly, tak jak dopadly, protože pokud by tady zvítězil a realizovala vládu levice se svými populistickými sliby, jako jsou třinácté důchody a další věci, tak zejména mladá generace by v příštích letech se dostala do velkých problémů a velké pasti. Z těch čísel, které jsou tady prezentovány, už ty teď vypadají poměrně katastrofálně a znamenají, znamenají hluboké problémy pro tu vznikající vládu, jak realizovat tyto kroky bez sociálních, bez sociálních otřesů. A já mohu ujistit jenom občany v tom, že my se budeme snažit ze všech sil, aby ty sociální otřesy byly co nejmenší. Domnívám se, že zejména mladí lidé, kteří přišli k volbám, dali najevo, že tady ty problémy chápou. Většina mladých byla volit. A ta důchodová reforma se opravdu netýká těch nejstarších, my mám v programu třeba jednu takovou "drobnou" věc, která si myslím, že velmi by mohla přispět jaksi k narovnání toho stavu, a to je, že každý pojištěnec sociálního pojištění by jednou za rok měl dostat výpis ze svého sociálního pojištění, ve kterém by měl zjistit, kolik si toho odpracoval, kolik odvedl do důchodového systému a když půjde v předpokládaném důchodovém věku v tolika a v tolika letech, jaký bude jeho důchod. Naši odborníci mně osobně takový důchod spočítali a zjistil jsem, že budu brát ve svých takřka 70 letech 4320 korun v dnešních penězích. Takže mně nezbývá nic jiného, než si spořit. A tuto zodpovědnost by měl mít každý občan.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ano, ale na to vám tady kývají pochvalně oba dva vaši budoucí koaliční partneři, takže v tom nebude problém. Závěrečná otázka na ministra financí Eduarda Janotu, velmi často se teď spekuluje a nikdo z pánů tady nechce prozradit budoucí personální složení vlády, s tím, že se o tom nejedná a bude se jednat až asi po kongresu ODS. Nicméně kdyby byl ministrem financí Miroslav Kalousek, tak nerozmyslíte si své rozhodnutí odejít, když jste tak často chválil ministra financí Miroslava Kalouska, že to byl nejlepší ministr, pod kterým jste pracoval, a dokonce jste se přiznal k volbě TOP 09 před volbami?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Tak že jsem se přiznal, to je jiná věc, že Miroslav Kalousek je můj kamarád léta, je druhá věc a třetí věc je, že v žádném případě nehodlám pokračovat ve službách státních správy. To znamená, že když skončí vláda Jana Fischera, tak já skončím ve státní správě taktéž. Byl jsem tam dost dlouho a prostě třeba to chce jinou krev.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

I když na vás bude Kalousek klečet, tedy nepodlehnete?

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Kalousek na mně klečet nebude, my naše názory ..., on moje názory zná, já jsem kdykoli připraven s něčím diskutovat nebo nějaké věci poradit, bude-li zájem, ale já oficiálně prostě ve státní správě končím a přeju Miroslavu Kalouskovi nebo komukoli jinému, kdo bude na postu ministra financí, aby se na to připravil, protože ta materie tam není jednoduchá. Ty problémy se kumulují a opravdu nebude to mít onen ministr financí, který přijde, ať už to bude ten nebo ten, nebude to mít jednoduché.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Říká ministr financí Eduard Janota, který tedy bude přirozeným úbytkem ve státní správě a pomůžete naplnit těch 10%, o které tady chtějí pánové seškrtat státní správu. Eduard Janota. Děkuji, že jste byl hostem Otázek, a hezký zbytek neděle.

 

Eduard JANOTA, ministr financí

--------------------

Také děkuji a na shledanou.

 

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Finančník Zdeněk Bakala v polovině týdne oznámil, že před volbami daroval ODS, TOP 09 a Věcem veřejným dohromady bezmála 30 milionů korun. Občanští demokraté dostali od muže, kterého americký časopis Forbes umístil na žebříček nejbohatších lidí světa, 15 milionů, straně TOP 09 věnoval Bakala 7,5 milionu a Věcem veřejným pak 6 milionů. Podle sociálních demokratů by strany měly Bakalův dar vrátit. Tady jsou slova Lubomíra Zaorálka.

 

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany /ČSSD/ /4. 6. 2010/

--------------------

Je mi líto, že opět duch pana Bakaly se bude vznášet nad mým vystoupením. Možná že si vzpomenete, že jsem tady včera řekl a vyzval jsem stranu Věci veřejné, aby vrátily nebo dali nájemníkům OKD ten příspěvek, který dostaly od pana Bakaly, protože jsem tady mluvil o tom, že v průběhu kampaně inzerovaly, že pan Bakala je podvodník a že jeho jednání je nemravné. Tak mi dovolte, abych dnes k tomu vystoupení ještě dal jednu výzvu, podobnou, kterou bych doložil tím, co bych tady také nyní přesně ocitoval. Já si to pamatuju, protože jsem ten den ve sněmovně byl a bylo to za mé přítomnosti, a teď vím, že to bylo 5. listopadu 2009, kdy místopředseda strany TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil ve sněmovně toto. Zdeněk Bakala nikdy nedal a nedá žádné prostředky straně TOP 09. No, a teď víme, že skutečně do voleb 28., 29. května sice nemáme doklad o něčem podobném, nicméně 1. června strana schválila dar od pana Bakaly. Tedy pár dní po volbách, 1. června k tomu došlo, a proto také nebyl ten dar do té doby uveden ani na internetových stránkách.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Konstatoval koncem týdne místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Začněme u vás, Petře Gazdíku, připouštějí si vaše politické strany, respektive TOP 09, že můžete mít svázané ruce v těch budoucích vládních rozhodováních kvůli tomu, že vám dal Zdeněk Bakala poměrně vysokou částku?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

Rozhodně ne. Z pana Zaorálka si dovoluji tvrdit trochu zhrzenosti po těchto volbách. Když projíždím po Praze, tak hesla sociální demokracie, změna a naděje se jim skutečně podařila a věřím, že ku prospěchu občanů této země. TOP 09 jako zvolila nejtransparentnější systém ze všech stran, kdy zákon nařizuje, že my máme svoje příjmy zveřejňovat až v dalším, dalším nebo roce ve vyúčtování. My je zveřejňujeme týdenně. To, že nám pan Bakala, stejně tak jako dalším dvěma stranám daroval částku, zveřejnil to, transparentně řekl my jsme teď pod přímou kontrolou veškeré veřejnosti a pokud bysme pana Bakala v jakémkoli rozhodnutí, jakýmkoli způsobem zvýhodňovali, tak ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Vám nevadí ale to, jak se chová k nájemníkům a podíváte-li se na byty po OKD, tak že byste řekli tento dar my odmítáme, protože nám vadí postoj Zdeňka Bakaly k nájemníkům, k ostravským nájemníkům?

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

Samozřejmě můžeme mít námitky vůči jednání pana Bakaly, stejně tak jako můžeme mít námitky vůči jednání tisíců firem, které podporují různé politické strany. Nicméně pro nás je na tom pozitivní to, že pan Bakala to udělal naprosto transparentně, naprosto veřejně, nedal to pouze jedné straně, ale třem politickým stranám a věřím, že veřejnost uvidí, jakým způsobem my se zachováme v případném, jakémkoli střetu zájmů s panem Bakalou.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

To znamená, ani vám nevadí, že v případě, že by se prolamovaly limity například na těžbu uhlí pod Beskydami, v dole Frenštát, takže pak vás může kdokoli nařknout, ano, Bakala vám dal peníze, tak to se to za jeho peníze tančí.

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

Nám pan Bakala sice dal peníze, nicméně my ve svém programu jasně máme řečeno, že jsme na rozdíl od sociální demokracie proti prolomení těžebních limitů a my svůj program hodláme zachovat.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Stejná otázka pro Davida Vodrážku. Nemáte s těmi penězi problém, když se podíváte na spor o byty OKD na Ostravsku?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Podívejte, my jsme v minulosti zažili v těch devadesátých letech, kdy se strany sponzorovaly poměrně netransparentně a dostávaly peníze od různých kyperských společností a podobně. Já jsem strašně rád, že ta doba už je dávno pryč. To znamená, že se našel podnikatel, který řekne veřejně já tady té a té straně nebo těm a těm stranám dávám svoje peníze. Nic za to nechci, chci jenom to, aby tyto strany byly úspěšné ve volbách, protože se mně líbí jejich program. Není za tím vůbec nic týkající se bytů, prolamování limitů a podobně. A to, co říká pan Zaorálek a sociální demokracie, je mi při vší úctě docela jedno, protože oni teď po těch volbách jsou mírně hysteričtí a hledají finanční prostředky, aby mohli zalepit ty dluhy, které nadělali.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Vy jako možný, promiňte, vy jako možný ministr životního prostředí, protože jste žhavým kandidátem na ministra životního prostředí, nebudete s tím mít problém? Až pak se bude případně rozhodovat o tom, zda těžit černé uhlí v dole Frenštát?

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Já zaprvé chci odmítnout to, že bych byl žhavým kandidátem na ministra životního prostředí, protože nikdy jsme se o žádném postu na našich jednáních nebavili. To zaprvé.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ano, oficiálně, neoficiálně, tak ono se to tak říká, hezky vás to v té straně naučili ...

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Já už jsem za poslední týden obsadil virtuálně asi sedmé ministerstvo, takže je vidět, že jsem kandidát téměř na všechno.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

No, ale nejvíc obsazujete to ministerstvo životního prostředí.

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Ale určitě nebudu mít problém s jakýmkoli rozhodováním, protože to mé rozhodování v případě, že bych byl ve vládě, bude maximálně objektivní a bude vedeno čistě na základě odborných posudků odborníků. A jestli ten či onen podnikatel dal té či oné politické straně peníze, tak v tom mediálním světě, který je v České republice, si myslím, že mu to může být spíše na škodu.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Víte Bárto, vy také ty peníze tedy vracet nebudete jako Věci veřejné?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Zaprvé u nás o tom bude rozhodovat grémium a rada strany. My jsme opakovaně řekli, že jsme teďka na tyto vnitrostranické otázky neměli ani minutu. Ale já mám potřebu říct 3 věci. Zaprvé naprosto souhlasím s kolegy v tom, že tady dlouhodobě platí v souvislosti s politikou a to obzvláště nebo tady u sociální demokracie kupříkladu věci, které se děly v Ústeckém kraji a kterých vy jste sám byl u, ve zvláštních Otázkách Václava Moravce v Ústeckém kraji svědkem, že kolem, kolem politických stran existuje jakási šedá zóna, která je sice často pojmenovaná, oni ty někteří kmotři dokonce i chtějí, aby byla pojmenovávaná, protože potřebujou v tom zákulisí, aby bylo vědět, za kým mají chodit s těmi igelitovými taškami. A to je právě to nejvíc špatně, co v té politice je. A když tedy ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Proto vám předhazují, že vy jste si založil vlastní eseróčko jako politickou stranu, tedy Věci veřejné?

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Proto mně předhazují takovéto věci a stejně tak jako nevyzývám pana knížete, aby odevzdal svoje rybníky a restituovaný majetek, ale považuji za naopak nesmírně správně, aby lidé, kteří jsou zajištěni, vstupovali do politiky, tak aby ve stejném duchu byla eliminovaná šedá zóna kolem politiky a bylo naprosto transparentní, kdo a jakým způsobem politickým stranám peníze dává. A v momentu, podívejte se do Ameriky, tam se dělají /nesrozumitelné/ večeře podnikatelů ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Tam se to dělá před volbami. Tady Bakala udělal jiný krok, že to řekl až po volbách, až když to bylo vložené.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Já se opovažuju tvrdit, že zaprvé my se hlásíme též k tomu, že jsme proti prolomení limitů. Náš pan Šťovíček jako poslanec Ústeckého kraje, to je jeho hlavní heslo a mimochodem on je i členem naší komise právě v otázce ekologie, ale ...

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Ne, jenom si neplést, protože právě ono zapadlo, ta debata, tímto se omlouvám všem starostům pod Beskydami, kteří mi napsali obrovské množství dopisů a chtěli, aby se v Moravskoslezském kraji probíralo právě téma těžby hně..., černého, promiňte, černého uhlí na severu Moravy, protože na to se zapomíná a tam je právě OKD a Zdeněk Bakala.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

My jsme opakovaně říkali, že jsme udělali jakousi mapu korupčních rizik celé vlády a jednoznačně vnímáme oblast životního prostředí jako velmi citlivou zónu, kde nám jde o maximum kontrolních mechanismů k tomu, aby tato, aby tam korupční prostředí nevznikalo. A i v této lince mi dovolte připomenout to, že já si nesmírně vážím občanů České republiky a děkuji občanům České republiky, jak volili, protože řekněme si upřímně, že ta hysterie pana Zaorálka úzce souvisí s tím, že prostě občané mu na lep nesedli. Pan Zaorálek byl zodpovědný za to, co se stalo s byty RPG. Byl to ten člověk, který se podílel na tom nešťastném stavu, který dneska je. Kristýna Kočí je naše lídryně naopak Moravskoslezského kraje, pomáhá a snaží se pomáhat konkrétním občanům v jejich konkrétních situacích. A to, co se ...., to, jak voliči volili, tak je jasný vzkaz ne, pane Zaorálku, nedělejte z nás bambuláky, my víme, jaká je realita.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

To znamená, že na tom jste se v závěru shodli. Děkuji za věcnou diskusi třem vyjednavačům. Tedy prvnímu místopředsedovi ODS Davidu Vodrážkovi.

 

David VODRÁŽKA, 1. místopředseda strany /ODS/

--------------------

Hezký den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

Dále pak děkuji předsedovi hnutí Starostové a nezávislí, vyjednavačovi za TOP 09 Petru Gazdíkovi. Díky a někdy příště na shledanou.

 

Petr GAZDÍK, předseda hnutí, vyjednavač za TOP 09 /Starostové a nez./

--------------------

Hezký den.

 

Václav MORAVEC, moderátor

--------------------

A také Vítu Bártovi, vyjednavačovi za Věci veřejné. Díky a na shledanou.

 

Vít BÁRTA, člen rady a grémia strany, poslanec /VV/

--------------------

Děkujeme za zvolení, díky.

 

 

ČT 24, 6. 6. 2010, Pořad: OVM

Štítky
Osobnosti: Petr Gazdík
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme