Plíšek: Únikům ze spisů pomůže zabránit lepší kontrola

9. 8. 2017

(editovaný přepis diskuze s poslancem TOP 09 Martinem Plíškem)

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Jsou podle Vás úniky z kauz opravdovým problémem, nebo se kolem toho dělá trochu hysterie?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

V poslední době vidíme, že z těch frekventovaných kauz, ve kterých vystupovali politici nebo veřejně činné osoby, jako je například dotační kauza na ministerstvu školství, nahrávky Babiš-Přibil, kauza Vidkun, Beretta, tak z mého pohledu jde o závažné porušení práva. Protože v přímém přenosu v některých médiích dnes a denně čteme informace z policejních spisů, z vyšetřování, které nepochybně mají za cíl ovlivnit veřejné mínění.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Je potřeba zavádět nějaké speciální mechanismy, aby nedocházelo k tomu, co je podle vás problémem?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Je to určitě systém vnitřní či vnější kontroly vůči jednotlivým aktérům, orgánům činných v trestním řízení. Máme určitým způsobem ošetřenou inspekci například vůči Policii České republiky, v případě Generální inspekce bezpečnostních sborů. Advokáti, obhájci mají svoji advokátní komoru, která také vykonává dozor. S kolegy v komisi vedeme debatu o tom, že by se měla a mohla do budoucna posílit kontrola i soustavy státního zastupitelství, například ze strany soudní moci. Tam ta kontrola není na dostatečné úrovni. Kontrolní mechanismy probíhají ryze uvnitř soustavy státního zastupitelství. Řeknu to zcela konkrétně, například Generální inspekce bezpečnostních sborů šetří úniky ze spisů. Některé z nich jsou GIBSu odebírány právě rozhodnutím státních zástupců a předávány konkrétním policejním útvarům.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Pane Plíšku říkáte, že nad státními zástupci není kontrola a že by tady měla být nějaká další kontrola státních zástupců a že to jsou státní zástupci, od kterých unikají ta data, ty informace?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Tak rozhodně nejen, ale hosté, které jsme měli na komisi a budeme je tam nepochybně ještě mít, přiznávají, že úniky jsou ze všech možných zdrojů. Pochopitelně si můžeme pak v médiích rozklíčovat v čím zájmu jsou ty úniky. Soustava státního zastupitelství z hlediska naší ústavy je součástí výkonné moci. Výkonná moc podléhá nějaké kontrole, ať už moci zákonodárné nebo je vůči ní vykonává pravomoc moc soudní. S kolegy hovoříme o tom, že vůči státnímu zastupitelství je potřeba prvky vnější kontroly do budoucna posílit.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Říkáte to jako politik. Má politik mluvit o tom, že je třeba posílit kontrolu zastupitelství?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Jak už jsem zmínil, kdyby státní zastupitelství byla samostatnou mocí ve státě, tak je to jiná debata. Ale státní zastupitelství patří do soustavy výkonné moci a výkonná moc, jak známo, i z hlediska ústavy vždy podléhá nějaké formě kontroly. Potože jestliže je ta kontrola vnitřní čistě v rámci toho systému, tak nemusí být účinná. To není nic o tom, že chce někdo zasahovat do nestrannosti státního zastupitelství.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A nemůže to tak někdo chápat, ta Vaše slova?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Že to tak někdo může chápat, možné je. Občas vidím, jak podrážděně reagují někteří aktéři. Ale že je nezdravý jev, když tady dnes a denně čteme různé odposlechy z živých vyšetřovacích kauz, si myslím, že na tom by měla být shoda všeobecná.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Tak já navážu i na to, co říkáte. Co když ty informace jsou ve veřejném zájmu?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Možná, jak které. Pak je ale otázka, jsou-li vybírány selektivně, jsou-li směřovány pouze k někomu za účelem nějakého politického boje a za účelem ovlivňování vyšetřování. Pak se musím ptát - kde je ten veřejný zájem? Samozřejmě novinář má z hlediska tiskového zákona právo chránit zdroj svých informací, to zcela respektuji.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Novinář by měl posoudit, jestli je ta informace ve veřejném zájmu. Co když je ta informace ve veřejném zájmu? Dám příklad, který je trochu absurdní, uznávám. Ale aféra Watergate by nebyla, kdyby se přesně dodržovalo to, co vy říkáte. Že by prostě z živých spisů, nebo respektive z živého vyšetřování, neměly unikat žádné informace.

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Tak u této kauzy je to zřejmé, ale když se tady podíváme na desítky kauz a některé velmi známé, kterými se zabývá i naše komise, tak by mě zajímalo, v čem je tam veřejný zájem.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Vy to schválně bagatelizujete, ale mají to být politici, kteří budou rozhodovat o tom, jestli ta informace, i když by na ní měla veřejnost mít zájem by neměla žádným způsobem uniknout?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Kdyby to bylo tak nevinné a byl tam veřejný zájem, tak nic proti tomu. Ale já i po dnešním jednání komise, když poslouchám to, o čem hovoří například pan redaktor Přibil, hovoří o tom bývalí policisté, kteří teď pracují pro někoho jiného, kteří popisují různé neformální vazby a struktury. V nich si ze svých bývalých působišť odnášejí nějaké informace, se kterými pak nakládají a nabízejí je politikům v rámci politické soutěže a konkurence. Já se pak ptám, jestli tady skutečně je veřejný zájem. Museli bychom se bavit o konkrétních případech.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

A máte ty konkrétní případy? Já samozřejmě vím, že probíhá vyšetřování, nicméně máte takové konkrétní případy a bude mít komise konkrétní cesty a konkrétní linky k jednotlivým skupinám, o kterých mluvíte? Protože Vy jste dnes řekl, že jste zjistili poměrně znepokojivé informace, to jste řekl veřejně například po vystoupení pana redaktora Kroupy.

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Pana redaktora Přibila zveme ještě jednou na jednání komise, protože se zjevně jeho výpověď liší v zásadních věcech od dalších výpovědí, které tam máme.  Řešíme kauzy, jako je Beretta, Vidkun, dotační kauza na ministerstvu školství, Babiš - Přibil, ale i kauza OKD. Poznatky jsou tam takové, že probíhá určitá rivalita i mezi orgány činnými v trestním řízení. To je vidět. Role Generální inspekce bezpečnostních sborů versus státní zástupci, kteří odebírají některé případy.

Lukáš DOLANSKÝ, moderátor

Odkryjete nějaké ty skupiny, o kterých jste mluvil?

Martin PLÍŠEK, poslanec, předseda vyšetřovací komise /TOP 09/

Pokud nám svědci skutečně odpoví na otázky, a pokud, a to doufám, budou zbaveni mlčenlivosti státní zástupci, kteří mají přijít na další jednání komise, tak nepochybně k některým informacím dojdeme a hlavně budeme tu věc chtít řešit do budoucna i systémově a dáme určitá doporučení Poslanecké sněmovně.

ZDROJ: ČESKÁ TELEVIZE, UDÁLOSTI KOMENTÁŘE 8.8.2017

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Martin Plíšek
Témata:
Bezpečnost, kriminalita a korupce, Soudnictví a spravedlnost
TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO SENÁT

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme