Oliva: Měli bychom více pomáhat podnikatelům

Rozhovor s kandidátem TOP 09 v senátních volbách Jiřím Olivou

6. 10. 2014

Čtenáři zasílali dotazy do on­line rozhovoru kandidátovi na senátora za TOP09 Jiřímu Olivovi. Co je zajímalo?

Co si myslíte, že může vaše zvolení volebnímu obvodu Hradec Králové přinést?
Přínos každého senátora spočívá především ve tvorbě zákonů, které budou nebyrokratické. Společnost sice regulují, ale nedevastují. Pokud budou mít naši občané jednoduché a kvalitní zákony, o moc víc toho od státu nepotřebují. Naše zákony jim svým množstvím i složitostí život tak komplikují, že při zcela běžných činnostech se člověk téměř neobejde bez právní asistence, která tyto činnosti velmi prodražuje. V tom vidím hlavní těžiště mojí práce v Senátu. Sliby, které vidíme na volebních billboardech (např. kolik kdo kam přinese peněz, jaké přivede investory, nebo co všechno zařídí) jsou systémově nereálné, protože k těmto věcem nemá senátor příslušnou kompetenci a ani ji mít nemůže. To nevylučuje účast na řešení problémů ve volebním obvodu, například jednáním se státní správou, s ministerstvy a podobně, které může v některých případech pomoci a jsem na něj připraven.

Dobrý den, několikrát jsem od vás slyšela že chcete „podporovat podnikatele“ – můžete být konkrétní? Díky!
Parlament i vláda mohou podpořit podnikatele zásadním způsobem, a to návrhem a schválením příslušných kvalitních zákonů Dnešní legislativa spíše klade podnikatelům překážky, než aby jim ulehčovala život a podporovala je. Tyto problémy se týkají již samotného založení firmy, potřeby různých neodůvodněných licencí, několikastupňových kontrol ze strany státní správy, kdy nejsou výjimkou kontroly různých institucí kontrolujících jednu věc. Mohou to být daňové a účetní zákony, mohou to být podmínky v přijímání do pracovního poměru i v jeho rozvázání. Čeští podnikatelé a živnostníci jsou velmi šikovní a schopní lidé, dokážou se postarat o sebe i druhé zaměstnance, ale stát podnikatelské prostředí svojí byrokracií devastuje. V odstraňování těchto věcí vidím tu hlavní podporu, kterou vláda, poslanecká sněmovna i senát může podnikatelům dát.

Které problémy ve volebním obvodu Hradec Králové vidíte jako nejdůležitější?
Problémy vidím ve dvou okruzích. Jednak ty, které se týkají přímo města Hradec Králové a potom ty, které se týkají více než šedesáti obcí v tomto obvodu. Problémy města spočívají hlavně v rozvoji infrastruktury a v jeho napojení na ostatní regiony. Nově zvolené zastupitelstvo bude nepochybně kompetentní k tomu, aby tyto problémy řešilo. Podstatnou částí k jejich řešení jsou i dotace ze zdrojů Evropské unie a tady vidím zásadní problém v jejich čerpání, což ukázalo i minulé podpůrné období, kdy ani zdaleka nebyly vyčerpány všechny prostředky. Proto vidím svoji úlohu v jednání především s Ministerstvem pro místní rozvoj o tom, aby byly vytvořeny jasné a jednoduché metodiky, které vyloučí nedostatky při žádostech o podporu a vyloučí také možné zneužívání dotací. Velmi důležité je také kvalifikované poradenství a pomoc při žádostech o dotaci, které může celý proces výrazně urychlit. V oblasti venkova vidím zásadní problém dopravní obslužnosti a problém nezaměstnanosti. Zde bych chtěl věnovat maximální podporu jak legislativní, tak exekutivní k tomu, aby na venkově bylo podporováno zemědělství, především v oblasti živočišné výroby. Ta jediná může zajistit na venkově vyšší zaměstnanost. Zemědělské technologie jsou dnes velmi vyspělé, dva lidé dokážou pomocí techniky obdělat stovky hektarů. Je to ekonomicky účinné, ale zaměstnanosti to příliš neprospívá. Proto bych zaměřil svoji činnost na to, aby firmy, které zaměstnanost na venkově zajišťují, ať už živočišnou nebo speciální rostlinnou výrobou, byly od státu podporovány.

Advertorial

Hradecký deník, 6. 10. 2014, rubrika: Královehradecký kraj, str. 2

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme