Oliva: Lesům ČR chybí strategie do budoucnosti

Rozhovor s místopředsedou PSP ČR Jiřím Olivou

18. 11. 2012

Václav MORAVEC, moderátor

Zakázky Lesů České republiky řeší i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Například za tendr starý dva roky na dodávku ochranných pracovních prostředků, dostaly Lesy nedávno pokutu 1 milion korun. Proti sankci se odvolaly. Na straně druhé se však hospodářské výsledky firmy pod vedením odstupujícího generálního ředitele Svatopluka Sýkory zlepšily. Lesy České republiky plánují v příštím roce hrubý zisk víc než 6 miliard korun. Znamenalo by to nový nejvyšší zisk v historii Lesů České republiky. Státní podnik Lesy České republiky má od 1. prosince dočasně řídit dosavadní ekonomický ředitel firmy Michal Gaube. Do poloviny prosince chce ministerstvo vypsat výběrové řízení na nového generálního ředitele Lesů České republiky. Dalšími hosty Otázek jsou: předseda dozorčí rady Lesů České republiky Miroslav Zámečník, vítejte po čase v Otázkách. Hezký, dobrý den.

Miroslav ZÁMEČNÍK, předseda dozorčí rady Lesy ČR, člen NERV

Dobrý den.

Václav MORAVEC

A vítám i dlouholetého ředitele Lesů České republiky dnes místopředsedu Poslanecké sněmovny Jiřího Olivu z TOP 09. Vítejte v Otázkách, hezký dobrý den.

Jiří OLIVA, bývalý generální ředitel Lesů ČR, místopředseda PS /TOP 09/

Dobré odpoledne.

Václav MORAVEC

Jaké ústupky, začnu u vás, protože vy jste 10, zhruba 10 let řídil Lesy České republiky, jaké ústupky musí dělat každý generální ředitel, aby v té funkci vydržel déle než od plesu to plesu, jak se říká v lesích?

Jiří OLIVA

Já musím říci, že mě tenhle ten osud nepotkal. Je to paradoxně, ale je to ...

Václav MORAVEC

Kdybych vám řekl, to nevěřím?

Jiří OLIVA

... je to skutečnost, nebudete mi to věřit, já jsem byl ten, kdo v roce 1992 Lesy České republiky zakládal, zažil jsem spolupráci vlastně se 4 ministry a z toho pan ministr Kubák byl velice krátkou dobu a pan ministr Josef Lux a pan ministr Jan Fencl byli velmi korektní lidé, kteří se dokázali v problematice orientovat a já jsem s nimi neměl nejmenší problém, který bychom nedokázali řešit, aniž by došlo na nějaké existenční záležitosti.

Václav MORAVEC

Není to tak, že vlastně každý ředitel, včetně vás, protože vy jste transformoval Lesy, Lesy České republiky, došlo řekněme k odlivu zaměstnanců, k tomu, že si těžbu a další věci outsourcovaly, tedy najímaly si soukromé firmy. Není to vlastně tak, že tyto ústupky, včetně toho vyvedení některých činností z podniků, musí dělat každý generální ředitel, protože je na něj ekonomický, obrovský ekonomický tlak různých skupin?

Jiří OLIVA

Já bych neřekl, že to jsou ústupky v rámci nějakému tlaku, aby záležitost se posunula žádoucím směrem k někomu, ale vždycky se jednalo o konstruktivní diskusi, která měla za cíl nalézt oboustranně přijatelná řešení a já opravdu, ač to je těžko uvěřitelné, tak jsem se s ničím jiným nesetkal a výjimkou potom té krátké doby za pana ministra Palase a sám se domnívám, že to bylo obecným klimatem ve společnosti, ty problémy s určitými politickými tlaky, s korupcí, výrazně startovaly až po tom roce 2002, ale ta 90. léta, byť měla svoje problémy, tak to byla určitá léta klidu a rytířského chování.

Václav MORAVEC

My když se, pane místopředsedo, podíváme na délku funkčních období jednotlivých generálních ředitelů, křeslo generálního ředitele Lesů České republiky bylo v posledních letech pořádně horké. Jiří Oliva, který je  hostem, seděl v křesle 10 let. Jeho nástupce Kamil Vyslyšel už jen rok a čtvrt, Vladimír Blahuta, František Koníček a Jiří Holický vydrželi ve funkci řádově měsíce, Jiří Novák přesně rok, v roce 2009 stanul v čele podniku Svatopluk Sýkora a jeho bezmála 4leté působení skončilo tento týden rezignací. Jen pro úplnost, do Otázek jsme právě zvali i Svatopluka Sýkoru, jeho židle v tomto studiu však zůstává neobsazena, protože se rozhodl pozvání České televize a Otázek nevyužít. Musí dělat, Miroslave Zámečníku, z té vaší dosavadní zkušenosti šéfa dozorčí rady, takové ústupky možná někdy větší jindy drobné, které se týkají nakrmení různých skupin a i proto se Lesům říká krmelec?

Miroslav ZÁMEČNÍK

Tak proč se říká Lesům krmelec, to je asi asociovaný na ten fakt, že těch špatných zpráv v souvislosti s kontrolní zprávou NKÚ a v poslední době se zakázkou na IT bylo, bylo hodně. Ze své vlastní zkušenosti bych jenom korigoval pana, pana místopředsedu. Ono to začalo mnohem dřív, jo, já jsem to zažil v roce 2000 a já jsem vydržel ve funkci 2,5 měsíce, jo, takže si můžeme bavit, kde jsou, kde jsou ty začátku tlaků na různých zájmových skupin, na statutární orgán Lesy České republiky, což je důležité si uvědomit, to je pouze a výhradně osoba generálního ředitele. Lesy České republiky nemají kontrolu, korporátní strukturu jako, když bych to přirovnal k ČEZu nebo Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, kde třeba v Dopravním podniku jmenuje a odvolává generálního ředitele dozorčí rada a víte, že kolem toho byly velmi různé šumy, ta věc je úplně přesně naopak. Generálního ředitele Lesů České republiky jmenuje odvolává zakladatel ...

Václav MORAVEC

Tedy ministerstvo zemědělství.

Miroslav ZÁMEČNÍK

... tedy ministerstvo zemědělství a kontrolní funkce jsou sdílené, ale v případě veřejných zakázek, a to je docela zajímavé, ten zákon dává ohromný prostor samotnému statutárnímu orgánu, dává mu veškeré kompetence, ale předesílám i celou zodpovědnost, protože dokonce i o významných, významných zakázkách předchozí informování zakladatele, nikoliv dozorčí rady, tedy ministerstva, to spadá jenom pro opravdu velké zakázky velkého rozsahu, ty malého rozsahu ty se prostě statutární orgán zadává sám. To je prostě velmi zajímavé, kdo chce studovat, jak se liší správa korporací mezi akciovými společnostmi s velkým podílem státu a jak jsou dělené odpovědnosti a pravomoci, tak ve státních podnicích je to úplně jinak a v tomhle případě ...

Václav MORAVEC

Pro vás je to také zajímavá zkušenost to, jak vás poslouchám?

Miroslav ZÁMEČNÍK

... no, protože znám oba dva typy a tenhle je v zásadě je to tak, že ředitel v rámci interních norem a zákonných předpisů s výjimkou několika úkonů, kde je předchozí souhlas, kde musí to mít odsouhlasené zakladatelem, může dělat co chce a pokud jde o veřejné zakázky, tak tam spuštěc..., kdy musí konzultovat se zakladatelem, je nastavena velmi vysoko a dozorčí ...

Václav MORAVEC

Dá, dá se tedy říci, že ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... a dozorčí rada v tom není vůbec mimochodem.

Václav MORAVEC

... že dozorčí rada je svým způsobem v tom státním podniku takový fíkový list, který dává, má-li důvěryhodnou tvář, ve svém čele a nebo jsou-li v dozorčí radě důvěryhodní lidé, tak to pokrývají a pak jsou sami překvapeni, viz IT zakázky a vyvádění peněz?

Miroslav ZÁMEČNÍK

No, pozor, to je, to je jinak jo, prostě, to, ono to není fíkový list, to je prostě tak, že to není v její kompetenci. V její kompetenci není předchozí souhlas ...

Václav MORAVEC

No, ale v očích, v očích veřejnosti fíkový list.

Miroslav ZÁMEČNÍK

... bohužel ten problém, ten problém, který má dozorčí rada v Lesích, že ačkoliv nemá ani pravomoc, vyhradit si předběžný souhlas k zakázkám, jinými slovy my nemůžete říct, tuhle zakázku neuzavřete, dokud s tím nebude dozorčí rada souhlasit, tak to prostě není a to není ze zákona, jo.

Václav MORAVEC

My si, my si můžeme poslechnout Stanislava Beránka, analytika Transparency International k hodnocení pozice generálního ředitele Svatopluka Sýkory a jeho kroků. Tady  jsou slova Stanislava Beránka, jak hodnotí odstoupivšího ředitele Lesů České republiky Svatopluka Sýkory.

Stanislav BERÁNEK, analytik Transparency International

Co si myslím, že je velmi kritizovatelné u něj, tak nadstandardní vztahy s politiky, manažerské vedení podniku Lesy České republiky, konkrétně tím mám na mysli to, jak z těch vedoucích pozic v podstatě ubývali odborníci na lesnictví, dají se velmi kritizovat zakázky podniku na ty lesnické činnosti, nákupy služeb, právních služeb, marketingu, IT služeb samozřejmě a další.

Václav MORAVEC

A Stanislav Beránek právě v souvislosti s délkou působení Svatopluka Sýkory v Lesích České republiky v té souvislosti poznamenává.

Stanislav BERÁNEK

Vyplývá to i z toho, jak vlastně pan Sýkora se dlouho udržel v té své funkci, kdy dřív se říkalo, že ředitel Lesů České republiky, že to je od výročního plesu do výročního plesu a panu Sýkorovi se povedlo z těch Lesů udělat trochu takový stálý krmelec nebo v tomhle případě možná přesnější nebo lepší by bylo krmítko, když mluvíme tedy o sýkorkách, právě pro lobbisty, politiky v podstatě napříč politickým spektrem. V tomhle tom prostě si pan Sýkora jako neměl preference.

Václav MORAVEC

Dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky analytik nevládní organizace Transparency International Stanislav Beránek. Když srovnáte i ze své vlastní zkušenosti působení kolem Dopravního podniku hlavního města Prahy, protože si vás najal primátor, abyste dohlížel na některé ty věci, které se týkají dopravního podniku a Lesů České republiky, je to tak, aby generální ředitel téměř jakéhokoliv podniku vydržel v té funkci, tak z něj musí učinit krmelec?

 

Miroslav ZÁMEČNÍK

Já bych řekl, že v tomhle případě to Standa Beránek trošičku přehnal, protože a nevím, nebo, nebo jste stříhali, protože ...

Václav MORAVEC

Ne, ne, ne ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... protože přinejmenším musíme připustit, že realita se skládá na jedné straně z toho, že některé zakázky, ty velké, které jsou konzultovány předem mimochodem, a to je zakázka na komplexní těžební pěstební činnost a na prodej dříví, které prověřovala Transparency International, byly shledány v pořádku a za nimi za tou komplexní zakázkou a její soutěží na cenu na to saldo lze vidět právě ten důvod, že se tady můžeme bavit, co se ziskem. No a obrovský rozdíl oproti dopravnímu podniku je, že ten dopravní podnik v životě nevydělal korunu a je totálně závislý na transferech z rozpočtu hlavního města Prahy a v případě, že tam se děly nepravosti, tak to už je přímý rekurz na peníze Pražanů nebo daňových poplatníků jako takových, takže já bych to ...

Václav MORAVEC

Ale, ale, promiňte, ale ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... já bych to fakt nesrovnával.

Václav MORAVEC

... ale, ale, když, když se pak podíváte na, na to, že i ten rekordní zisk, nebo rekordní zisky a můžeme si znovu připomenout, jak se vyvíjely zisky Lesů České republiky, tak ty rekordní zisky a 16 miliard na účtech státního podniku Lesy České republiky, které tam jsou, tak překryjou právě ty problematické zakázky a to, že se u některých těch zakázek, jako jsou IT služby, právní služby, marketing, takže se dostalo Lesům České republiky označení krmelec. Když když se díváme na ty, na ty zisky, na přelomu století nedosahovaly hospodářské výsledky před zdaněním ani jedné miliardy korun, nejnižší byly v roce 2003, v posledním roce působení Jiřího Olivy šlo jen o 185 milionů korun. Po nástupu ředitele Sýkory pak za rok 2010 Lesy vykázaly 3 miliardový zisk, loni dokonce 5,25 miliardy korun. Letošní zisky mají být ještě vyšší. Pane místopředsedo Olivo, jak odůvodníte to, že Svatopluk Sýkora vlastně dovedl Lesy České republiky k rekordním ziskům, tudíž se může nabízet otázka, jestli před tím nebyly Lesy tunelovány zas jinou formou, a to prodejem dřeva právě na úkor zisku Lesů?

Jiří OLIVA

Pokud by si kdokoliv dal práci udělat triviální ekonomickou analýzu celého problému, tak ten důvod je nasnadě. Zaprvé se jedná o dvě naprosto nesrovnatelná období, kdy bych hodnotil 90.léta, kdy Lesy České republiky vznikaly, budovaly infrastrukturu, nesly za sebou různé zátěže v kvalitě pěstebních prací z minulých let a tak dále, takže tam byly poměrně silné nákladové potřeby a ten zisk byl nižší. Druhá věc je, co v té době udělaly ceny dřeva. Dneska ty ceny dřeva jenom například oproti roku 2000 odhaduju, že jsou o 30-40 % někde jinde směrem nahoru a lesy ...

Václav MORAVEC

Ale to by stále nevysvětlovalo ty, ty, ty rozdíly ...

Jiří OLIVA

Ale Lesy České republiky taky, také zvýšily těžbu přibližně o 14 % a když si tuto analýzu uděláme, já jsem se to pokusil udělat za rok 2010, takže zvýšení těžby o těch 14 % znamenalo pro Lesy dalších 109 milionů korun oproti tomu se snížily probírky včetně probírek do 40 let, což jsou velmi nákladové položky, tak to znamenalo další 110 milionů korun. Obecně na pěstební činnost o méně 217 milionů, snížení údržeb budov a cest dalších 225 milionů a proti tomu pak ještě můžeme připočíst 5 milionů za prodej majetku a proti tomu nárůst cen v té relaci těžby na středoevropském trhu má, dělá 3 miliardy 60 milionů. Takže suma sumárum sečten a podepsáno, když bychom odpočítali tyto vlivy a řekli, že by Lesy České republiky měly dělat pěstební činnost ve stejné intenzitě, jako ji dělaly v roce 2002, tak dojdeme k závěru, že by měly mít hospodářský výsledek nikoliv 3 miliardy a něco, teď přesně to číslo nepamatuju, ale že by ho měly mít 4 miliardy 100 milionů. Takže pokud oni by hospodařily se stejnou efektivitou a ve stejných ekonomických podmínkách, tak tam bylo minus 1,060 někde ztráty.

Václav MORAVEC

To znamená, vy kritizujete i hospodářský výsledek Lesů za Svatopluka Sýkory, ale nemyslíte si, že ten prodej, způsob prodeje dřeva a tím megatendrem, respektive těmi vypsanými tendry je daleko transparentnější což dává k dobru Transparency International, na vrub právě Svatopluka Sýkory a jasné říká, že k tunelová Lesů může docházet tím, že to budou prodávat ty firmy, regionální firmy a může se prodávat za daleko nižší ceny a pak budou ty peníze vyváděny právě bokem při prodeji dříví?

Jiří OLIVA

Tak to je skutečně na dlouhou ekonomickou diskusi, já ...

Václav MORAVEC

Ne, já se vás ptám jestli tady vidíte, promiňte, jestli tady vidíte ...

Jiří OLIVA

... musím říct, musím říct ...

Václav MORAVEC

... jestli tady vidíte to riziko?

Jiří OLIVA

... musím říct jednu věc, současné vedení pořád ještě tedy pan ředitel Sýkora, pokud mu je možno přičíst nějaké klady, tak je to to, že se vrátil k efektivní formě prodeje a výkonu prací v formou outsourcingu. Ale to je forma, která do roku 2003 se prosazovala od počátku vzniků Lesů České republiky. Až potom teprve přišly takové ty amatérské pokusy a účasti na obchodu sortimentu se dřívím a pokusy o zajištění prací ve vlastní režii a tak dále, to bylo těch 5 let a nutno říct, že současně, současné vedení stále ještě, se k tomuto efektivnímu způsobu navrátilo. Bohužel, jestli mám říct ještě jeden klad, tak dokázal udělat tendry v souladu se zákonem, což ty předchozí, ta předchozí vedení nedokázala, bylo tam mnoho odvolávek, ty tendry byly rušeny a tak dále, tak jsou bezpochyby klady. Na druhou stranu byly tam některé věci, které byly poměrně zásadní. Například nulová komunikace s dodavateli, komunikace silou, což vždycky vede k problémům, navěšení různých dalších nákladů na vysoutěženou cenu, které se potom pro ty firmy ukázaly jako velmi obtížné až smrtelné, použití indexace, kterou já osobně považuji za ekonomicky naprosto nesmyslný nástroj, a nakonec samozřejmě i dlouhá řadě těch kauz, které se domnívám, že pana ředitele Sýkoru doběhly.

Václav MORAVEC

K nim se ještě dostaneme.

Miroslav ZÁMEČNÍK

No, tak já bych, já bych, tady bych řekl pár zásadních věcí. Já jsem taky ekonom a myslím, že ty analýzy si dělat dovedu, každý si je schopen je udělat, pokud si na to udělá čas, pokud se podíváte na cenu a těžbu a uděláte si velmi dlouhou časovou řadu, tak to vyplývá trochu jináč, když si odfiltrujete vliv rozprodeje budov, které byly parpartyzovány a zaklasifikovány jako nepotřebný majetek, tak to je taky vliv, který je třeba udělat, ale kategoricky nesouhlasím s tím, že by se zhoršovala úroveň péče o les. To prostě je urážka všech těch lidí, který v tom lese dělají a to není pravda. Navíc ...

Václav MORAVEC

A když se tady Jiří Oliva shodne, že vládními organizacemi ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... jestliže si to, ne, ale místopředsedo, opravdu, jo, jestliže máme komplexní zakázku, vy jste je nikdy nesoutěžil podle zákona o veřejných zakázkách, tahle firma to dělá a já to považuju za jasný atribut, jestli bylo něco dobře a je to zásluha Sýkory, protože to se hrozně nelíbilo, tak tohle je v každém případě velmi dobře. A soutěžíme saldo, takže soutěžíme i pěstební činnost a soutěžíme i těžební činnost, jinými všechny tyhle činnosti, který má v rámci komplexní zakázky dělat ten smluvní partner, no, tak jako tam taky došlo k poklesu cen.

Václav MORAVEC

Jinak, jinak řečeno ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Jinými slovy výkonově na fyzický jednotky ...

Václav MORAVEC

... chápu to správně ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... jako nemůžete tvrdit, že se zhoršila úroveň péče o les ...

Václav MORAVEC

... že, že podle vás, Miroslave Zámečníku, hrozí ten ředitel státního podniku Lesy České republiky je v několika kleštích a sám tomu může nadbíhat. Buď bude dělat a obhospodařovat krmelec v těch drobných zakázkách anebo v tom, jakým způsobem prodává dřevo? Chápu to správně? Což jsou všechny ty spory o dřevěnou knihu, spory o prodeji dřeva, což odborníci přičítají Sýkorovi k dobru?

Miroslav ZÁMEČNÍK

Po, počkejte, tam jako řekněme si, o co tady jde. Tady jde o to, že hlavní jádrová činnost toho podniku je soutěžena v souladu se zákonem, ta je prověřována a byla prověřována nejen zakladatelem, dozorčí radou, ale i Transparency International, to vám myslím kolega Beránek, jak tady to nevymaloval zrovna veselý obrázek, tak to vám musel stoprocentně potvrdit, že tam to bylo shledáno jako v pořádku, ta soutěž se promítla velmi významně a celé o co jde, jde o to, abysme se vrátili k rámcovým smlouvám, které v každém případě povedou k poklesu hospodářského výsledku Lesů České republiky. To, co všichni nátlakové skupiny v Lesích, a že jich je poměrně dost a mají různé zájmy, říkají je,že prostě je třeba se vrátit například k rámcovým ...

Václav MORAVEC

Promiňte, chápu ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... smlouvám, nebo dělat regionální ...

Václav MORAVEC

... chápu-li to správně, tak teď se hraje i v souvislosti s tím, že rezignoval Sýkora, tak se hraje o tlak na právě na návrat k rámcovým smlouvám, změnu dřevěné knihy a aby se vybírali peníze z Lesů České republiky jinou cestou přes dřevařské firmy. Chápu to správně? Je to ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Samozřejmě.

Václav MORAVEC

... je to aktuální ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Samozřejmě, no, to, to, to můžeme čekat, to bude jaksi v souvislosti s těmi věcmi, které budou podléhat specielnímu šetření, který dostala dozorčí rada za úkol a musím říct, že všechno tady zatím probíhá tak, jak probíhat má, jak bylo dohodnuto, že se prostě bude postupovat opravdu lege artis rigorózně se znalcem, který není podjatý, nikdy nepracoval pro Lesy, má dobré reference a tak dál. Ještě jedna, ještě jedna docela důležitá informace k tomuhle je, že, že ten, že ta prověrka například těch, té zakázky na IT, na to, aby se to udělalo slušně, akredibilně, a to vám potvrdí experti z protikorupční policie, to je nejméně na 3 měsíce ...

Václav MORAVEC

K tomu, k tomu se záhy dostaneme. To, že jde pro tohoto budoucího ředitele o tlak na návrat k rámcovým smlouvám a ke snížení zisku Lesů České republiky, pane místopředsedo Olivo, vidíte tady tohle to riziko?

Jiří OLIVA

Já nevím, jestli jde o tohle to riziko je nějakým podstatným. Spíš je tady velkou, velkým problémem to, že vůči Lesům České republiky ze strany zakladatele skutečně neexistuje žádná strategie, která by pevně stanovila, jakým způsobem se bude podnik ubírat. Pokud by taková strategie byla stanovena, tak potom pochopitelně riziko těhle těch tlaků je daleko menší.

Václav MORAVEC

Ale, ale, on, on jim čelí každý ředitel Lesů České republiky. Stanislav Beránek, analytik Transparency International v rozhovoru pro Otázky právě oceňuje Sýkorův krok týkající se tendrů na prodej dřeva, ale zároveň kritizuje to, o čem mluvil tady Miroslav Zámečník a na co upozornila E15, tedy s největší pravděpodobností na předražené IT služby a na podnět, který dalo ministerstvo financí jeho finančně analytický útvar Policii České republiky, kdy část těch prostředků se vracela zpátky do republiky k lobbistům s největší pravděpodobností České strany sociálně demokratické. Tady jsou slova Stanislava Beránka.

Stanislav BERÁNEK

Tam se jedná o zakázky v řádech miliard korun, jako je zvláštní, jestli skutečně všechno to, co bylo, to co bylo podnikem Lesy České republiky fakturováno, ten podnik skutečně potřeboval a jestli jsou to ty klíčové technologie, jestli vůbec jako je to možné, že Lesy za takovéhle peníze něco, něco takového jsou schopny využívat. Česká televize přišla vlastně se zjištěním, to byly ty byť drobné, drobné zakázky v řádech, v řádech jednotek milionů korun, které byly vyloženě spjaty s lobbistou Ivo Rittigem, to bylo ten Assets management a vypracování etického kodexu.

Václav MORAVEC

Stanislav Beránek, analytik nevládní organizace Transparency International upozorňuje i na další zakázky týkající se například peněz za reklamní služby, či PR služby a také na vztahy s některými lidmi blízkými prezidentu Václavu Klausovi.

Stanislav BERÁNEK

Další typ těch zakázek, tak je samozřejmě marketingové služby, kdy je velmi těžké tam dohledat jakoukoliv souvislost s podnikem Lesy České republiky. Typicky, typicky to může být podpora, podpora akce Dny USA a Evropské unie v České republice. Což je, což je ryze komerční podnik spjatý s podnikatelem, který sám přiznává, že patří do okruhu přátel nebo známých prezidenta Klause.

Václav MORAVEC

Stanislav Beránek, analytik nevládní organizace Transparency International v rozhovoru pro dnešní Otázky také upozornil, že peníze za právní služby mohly putovat k některým politickým stranám. Tady jsou znovu Beránkova slova.

Stanislav BERÁNEK

Další bych řekl, a to je, to vyplývá z té zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, nákupy právnických služeb, kdy tam Lesy proinvestovaly tuším nějakých 300 milionů korun, je zase otázka, jestli to bylo, bylo potřeba a jestli to nesloužilo pouze k tomu, protože, protože ty advokátní kanceláře byly Toman, Devátý, o které se hovoří jako o advokátní kanceláři spjaté s prostředím ODS, nebo advokátní kancelář Jansta-Kostka, o které se zase hovoří, že to je kancelář spjata s prostředím dejme tomu sociální demokracie.

Václav MORAVEC

Vysvětluje v rozhovoru pro Českou televizi Stanislav Beránek. Když se podíváte na fungování státního podniku, pane místopředsedo, není právě ten problém, že tím, že zakladatelem je ministerstvo zemědělství, že logicky ten ministr politicky tlačí na toho generálního ředitele a pak jsou z toho takové výsledky, které můžeme pozorovat v Lesích České republiky?

Jiří OLIVA

Tak to je spíš otázka na pana ministra Bendla ...

Václav MORAVEC

No, vy jste politikem teď, víte, tak proto se ptám, že máte zkušenost z obou ...

Jiří OLIVA

... já bych přece jenom konkrétně řekl něco k této zakázce a nakonec i k té zakázce o právních službách. Bez pochyby tady pochybné, proběhne to, co říkal kolega Zámečník, budou to expertízy, které to do detailu posoudí. Já bych to nazval především naprostou ztrátou soudnosti. Protože, když se podíváme na tu investici a podíváme se na to, jak nám zatíží například jeden kubík dříví, který je tím hlavním živitelem ekonomiky Lesů České republiky, tak v případě těch investic IT, který proběhly ve výši asi 1,2 miliardy, ale budou tam další  následné investice, takže to bude ještě víc a tyto investice nám ten kubík zatíží 70 korunami ...

Václav MORAVEC

No ale, já se znovu ptám, teď, teď jste politikem, takže máte už zkušenost z politické sféry. Jestli přesně není chyba v systému, jak se nehezky, nečesky říká, protože prostě ministerstvo zemědělství jako zřizovatel, který je řízen politicky ministrem, tak přes ředitele Lesů České republiky dělá toto úslužné, ředitel Lesů České republiky, aby vydržel ve funkci, tak to plní a máme z toho krmelec Lesy České republiky.

Jiří OLIVA

Víte na tohle to jde říct jenom tolik, že systém je jedna věc a morální úroveň všech představitelů státní správy a politiků je věc druhá a bohužel ...

Václav MORAVEC

Ne, to jsou spojité nádoby. Nemůžete to oddělovat zvlášť v postkomunistické zemi.

Jiří OLIVA

... morální úroveň nezajistíte žádným zákonem, to je ...

Václav MORAVEC

No ale můžete to prostředí nastavit tak, abyste zvyšoval morální úroveň lidí. To si nemyslíte?

Jiří OLIVA

Do určité ...

Václav MORAVEC

Při pohledu na to, co se dělo v Lesích.

Jiří OLIVA

... do určité míry, do určité míry je to samozřejmě možné, ale to, ten systém můžete nastavit jedině, jedině legislativou a žádná legislativa není všemocná. Já bych řekl, nebo bych to připomněl k systému zajištění aut, kdy vývojáři vyvíjí co nejlepší zajištění a ty zloději jsou půl kroku za nimi, takže vždycky okamžitě vymyslí způsob, jak to auto ukrást, a to je například se zákonem o zadávání o veřejných zakázkách, s dalšími zákony, kdy vždycky bude nejdůležitější morální úroveň těch lidí, kteří nebudou chtít ten zákon obcházet a bohužel to, ta situace dneska ...

Václav MORAVEC

Vy nemáte obavu, že ministerstvo zemědělství teď může vybrat zase nějakou loutku, která půjde na ruku, a teď je jedno komu, jestli dřevařským lobby, nebo různým IT skupinám nebo právníkům, nebo lidem kolem prezidenta Václava Klause a budou se dostávat /nesrozumitelné/, z toho nemáte obavu?

Jiří OLIVA

Samozřejmě, že tu obavu mám.

Václav MORAVEC

A jak byste tuto obavu a její riziko minimalizoval?

Jiří OLIVA

To se dá skutečně minimalizovat jednak tedy revizí legislativy, ale zejména kvalitní personální politikou ve státní správě. Opakuji to znova ...

Václav MORAVEC

Ale podívejte se na to, jak se tam, kolik se tam vystřídalo ředitelů, Svatopluk Sýkora tam zůstal alespoň 4 a možná to, na co dojel, tak jsou ty drobné ústupky, nebo větší ústupky.

Jiří OLIVA

Tak nutno říct, že jak jsem tu informaci, tu situaci sledoval se znalostí věci, tak musím říct, že právě ta krátká doba těch ředitelů vyplývala z toho, že byli velice rezervovaní právě k takto grandiózním investicím do IT, které vlastně ty pokusy už začaly za mě a potom to ...

Václav MORAVEC

Takže za vámi také přicházeli ti lobbisti a chtěli, abyste podepsal ...

Jiří OLIVA

... samozřejmě, samozřejmě, tomu se žádný ředitel nevyhne, ale záleží jenom na něm, jak si s tím poradí.

Václav MORAVEC

Miroslav Zámečník.

Miroslav ZÁMEČNÍK

Tady, tady je pár věcí, které, které určitě pomohou. První věc je, a to považuju za, za absolutně nejdůležitější je, protože státní podnik neplatil nájem za hospodaření se svěřeným majetkem. To by tolik nevadilo, když to zakládal pan inženýr Oliva, protože tehdy korporátní daň byla 55 %, dneska je 19. Jinými slovy, moje teze je, že ty peníze si ten stát má vybrat jako dlužné nájemné za těch posledních 20 let. Tím se velmi sníží pokušení, to bude velmi ...

Václav MORAVEC

Těch 16 miliard, co je na účtě, tak to je největší pokušení v současnosti?

Miroslav ZÁMEČNÍK

... ano, to je, to je jedno z významných pokušení, není jediné ...

Václav MORAVEC

Miroslav Kalousek tady, jenom, že vstoupím do vaší řeči ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... to je dobře, já jsem ho o to žádal, já to kvituju s velikým povděkem ...

Václav MORAVEC

Ministr financí Miroslav Kalousek říká, že nabídne emisi speciálních dluhopisů a nějakou tranži pro Lesy České republiky. Kolik jako předseda dozorčí rady odhadujete, že by mohly Lesy České republiky dát nákupem do dluhopisů, státních dluhopisů, aby ty peníze nebyly na účtech velkých finančních skupin, či pochybných firem KEY Investments?

Miroslav ZÁMEČNÍK

Už před půl rokem jsme hovořili o 6 miliardách korun velmi rychle a ...

Václav MORAVEC

Takže 6 miliard se dá dát do státních dluhopisů?

Miroslav ZÁMEČNÍK

No a můžete v tom pokračovat jako, to jsou peníze, já, já tvrdím, že to nejsou peníze Lesů České republiky, to jsou peníze Českého státu, ať si je vezme proboha. Tím se uleví, už o tu funkci nebude zas takový zájem, jo, prostě nebude se kolem toho tolik běhat. Druhá věc, která velmi pomohla a velmi pomohla je, usnesení Nejvyššího správního soudu, že Lesy České republiky jsou veřejný zadavatel, třetí věc, která tomu pomůže, když se udrží velmi transparentní soutěžení na těžební pěstební a činnost a na prodej dříví, prostě to, tohle je sice prostě rozpojí a poškodí, tak to bude katastrofa, no a třetí věc je, že zákon o veřejných zakázkách jako říká, že se půjde pod na 1 milion a že se všechno bude zveřejňovat. Mimo jiné, to byly nápravný opatření, který udělala dozorčí rada v dubnu. Jako reakce na tu kontrolní zprávu, to se udělalo a to se dodržuje. Jinými slovy, jako není tak úplně jednoduchý, mít skokový čerpání právních služeb, i když za to celou odpovědnost nese samozřejmě statutární orgán, má jednat hospodárně a účelně, tomu říká statut jednoznačně. Pakliže se prokáže, že nejednal účelně a hospodárně, pokud jde o vynakládání prostředků, tak z toho prostě bude problém, ale ta kombinace odvedení těch peněz, které podle mého názoru nepatří Lesům České republiky a pravidelný odvod, ať již ve formě dividendy nebo ve formě dodatkového odvodu, zapojení těch peněz je ta nejlepší věc a teď to totiž potřebujeme nejvíc jako česká ekonomika. Takže proto já naléhám dva roky z hlediska jaksi jakéhosi správného zacházení vůči finančním prostředkům, ale teď je to vyloženě protikrizová záležitost, ten stát ty peníze ...

Václav MORAVEC

A ministr financí ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... ty peníze potřebuje teď.

Václav MORAVEC

... ministr financí dnes tady v Otázkách v první hodině řekl, že tu speciální emisi dluhopisů pro Lesy České republiky může vypsat a že vám vyjde vstříc. To tady, to tady ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Já jsem ho o to prosil, jsem strašně šťastný, že vyšel vstříc a teď teda jenom ...

Václav MORAVEC

To tady, to tady ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... teď teda jenom předesílám tak jako, tak jako prostě nemám co řečnit do veřejných zakázek, které vypisují, vypisují Lesy, pokud nejde o ty zakázky, které podle, podle stanov, podléhají vyjádření jak zakladatele, tak dozorčí rady, tak bohužel nemám co říkat ani do toho, prostě říkám, jako, jako ekonom, jako Zámečník, prostě vemte si ty peníze ...

Václav MORAVEC

Zvyšuje se podle vás, pane místopředsedo, míra těch různých zákulisních her kolem Lesů České republiky, když na těch účtech je tak vysoká částka a když právě část těch peněz je uložena u soukromých finančních institucí, NKÚ upozornil, že velmi rizikovou investicí byly peníze do KEY Investments ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Ty tam nejsou mimochodem.

Václav MORAVEC

... protože je Lesy včas stihli vytáhnout na rozdíl od některých městských částí, kde KEY Investments ty peníze s největší pravděpodobností v celé výši městským částem Prahy 6, Prahy 10 už nedá.

Jiří OLIVA

V tomhle tom směru naprosto souhlasím s kolegou zámečníkem. Ty peníze na ty volné finanční prostředky jsou velkým svodem, který může vést být příčinou velkých pokušení a pokud se najde mechanismus, aby tam ty prostředky nebyly, tak to může situaci výrazně zlepšit. Musíme si uvědomit, že dnešní zákon o státním podniku neumožňuje převod podniku, finančních prostředků podniku do státního rozpočtu. Podle dnešního zákona se ten podnik chová de facto, jakoby privátní osoba s tím, že je ovládán prostřednictvím zakladatele a dozorčí rady, ale ten ekonomický mechanismus tam neexistuje a to právě je předmětem teď novely zákona o státním podniku, který už je ve sněmovně a který má právě tento transfer zajistit, a to bude bezpochyby jedno z účinných opatření.

Václav MORAVEC

Dostal byste se, pane Miroslave Zámečníku, když tady Stanislav Beránek z Transparency International mluvil o těch drobných a podivných penězích, politických úsluhách, tu lidem z Hradu, tu právním kancelářím napojeným na ODS a ČSSD, jak naznačoval Beránek, jako jsou Dny NATO a Evropské unie jako marketingová služba, kdybyste se dostal k dokumentům a řekl Svatopluku Sýkorovi, to, to je zbytečné, co do toho Lesy České republiky dávají peníze?

Miroslav ZÁMEČNÍK

Tak kdykoliv se setkáte s charakteristikou osobnosti pana generálního ředitele, tak zaprvé silný a tvrdý, to jste slyšel, že jo? A tahle charakteristika znamená, že mimo jiné si do toho nenechá příliš mnoho řečnit, ale musím říct, že Dny USA a NATO, nebo jak se to jmenovalo, tak s tím skutečně přišel pan generální na dozorčí radu a ...

Václav MORAVEC

Vy jste ho s tím neuhodil?

Miroslav ZÁMEČNÍK

... a ne, já jsem řekl jako a kdopak to po nás chce takovouhle užitečnou záležitost? A bylo mi vysvětleno, kdo to chce, to Standa nějakým způsobem popsal ...

Václav MORAVEC

Takže lidé blízcí ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

... to bych, tak ...

Václav MORAVEC

... Hradu?

Miroslav ZÁMEČNÍK

... ta sekvence je různá, nicméně dozorčí rada řekla, tak zaprvé, je to vaše zodpovědnost, neshazujte na nás zodpovědnost a zadruhé, nechte si k tomu dát ukládací dopis. Že to máte udělat.

Václav MORAVEC

A kým ukládací dopis?

Miroslav ZÁMEČNÍK

No, tak ten ukládací dopis musí přijít od zakladatele, pochopitelně. Poněvadž kdo jiný má ukládat, co ...

Václav MORAVEC

Tedy od ministerstva zemědělství. A vy jste ten dopis, napsal ho Svatopluk Sýkora?

Miroslav ZÁMEČNÍK

No, on si o něj požádal a dostal i jistou písemnou odpověď. Velmi vyhýbavou, ale ...

Václav MORAVEC

Takže ministerstvo zemědělství vlastně řeklo, pošlete peníze na Dny NATO a Evropské unie?

Miroslav ZÁMEČNÍK

.... no, tak ta věc probíhala jednoduše. Já jsem jaksi zástupcům zakladatele řekl, že jestli prostě nepřijdou s ukládacím dopisem, tak prostě řekneme, že s tím nesouhlasíme.

Václav MORAVEC

Takže ministerstvo zemědělství využívá penězovody i ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Ale tohle, podívejte se ...

Václav MORAVEC

No ne, jak to je pak ale s těmi, no protože je absurdní, promiňte, ale je pak absurdní, že vás ministerstvo zemědělství jako zakladatel, pak jako dozorčí radu žádá, abyste vyšetřili jak to je s těmi IT zakázkami a možným tunelováním ve výši nějakých 300 milionů korun.

Miroslav ZÁMEČNÍK

Já vám  úplně upřímně řeknu, že jsem přesvědčený o tom, že v tomhle případě to ministerstvo se chová naprosto vzorně. Všechny věci, já jsem se pokusil prostě napsat harmonogram toho, co to znamená, že opravdu chceme prověřit tak, aby to bylo kredibilní a ve všech bodech s tím ministerstvo souhlasilo a pan ministr Bendl to úplně přesně podle prostě dohody a toho, co jsem já posílal na příslušný odbor ministerstva, zrekapituloval na vládě a já předpokládám, že se podle toho bude chovat, včetně toho, jak má vypadat osoba soudního znalce. Protože doba, kdy vám kde kdo napíše nějaký přípis a dobrozdání, to, ta už je dávno pryč, jo, tohle ...

Václav MORAVEC

Kdy myslíte, že jako dozorčí rada byste tedy mohli projednávat tu spornou IT zakázku, na kterou upozornil vlastně finančně analytický útvar policii, že mohly být vyvedeny peníze v řádu 300 milionů korun?

Miroslav ZÁMEČNÍK

Tady, tady jsou, jsou dva procesy. Jeden proces je shromáždění veškerých dokumentů, které se váží k těmhle zakázkám a těch je série, rád, bych taky upozornil, že ten problém s těma zakázkama se týká rok 2008/2009, tam proběhla jakási soutěž, kterou budeme prověřovat a následně běžela série zakázek, které navazují na toto avšak už v rámci toho, že ochrana práv autorských existuje a proto znamená, že ty zakázky už půjdou jedinému dodavateli formou jednacího řízení bez uveřejnění. To jsme samo o sobě se to ke mně dostalo a říkal jsem dobře, pakliže trváte na tom, že prostě ne, ochrana práv autorských znemožňuje udělat otevřené řízení, tak vždy je zde povinnost účelně a hospodárně, jinými slovy účelně, musíte si vždycky být schopný zdůvodnit, že to potřebujete no a potom, že to stojí přiměřenou částku peněz. No a posuzovat jednotlivé komponenty těch zakázek, jak šly v sobě v řadě, to je druhá věc. My ty dokumenty můžeme dostat poměrně velice rychle, policie, jak jsem informován, dostala dokumenty v rozsahu plné krabice od banánů, takže prostě tam potom bude dejtarům na tajné spisovně, ti lidi tam přijdou oproti občanskému průkazu, jenomže nikdo z členů dozorčí rady není expert na IT a proto prostě se jednoznačně na mimořádném zasedání dozorčí rady konstatovalo, že tam bude soudní znalec v oboru IT a tenhle soudní znalec nesmí mít předchozí historii a tenhle soudní znalec musí být ve věci naprosto nepodjatý a věrohodný pro orgány činné v trestním řízení. A v tomhle jsem požádal o komunikaci ministerstvo, aby prosím zajistilo seznam, ze kterého potom dozorčí rada všichni ty osoby na ně musí být kredibilní a potom je to věc obchodního dojednání.

Václav MORAVEC

Kdy budete vybírat?

Miroslav ZÁMEČNÍK

Já myslím, že to je věc příštích 14 dnů. Byl jsem upozorněn, že pokud tam bude podmínka, kterou uložil dopisem dozorčí radě psaný na mě, pan ministr Bendl, to jest do 30 dnů, on na to samozřejmě ze zákona právo, tak já jsem na základě těch konzultací, které jsem vedl, jsem vysvětlit, že to prostě je absolutně nejde stihnout, takže žádný kredibilní znalec, jaksi nemůže vyhově takovému požadavku a že by nás odmítnul, že bude nutné to prodloužit a ten posudek na to, aby byl zpracovaný slušně a objektivně kredibilní osobou, jinými slovy, nic tam nebude cinknutého, tak to bude trvat tři měsíce.

Václav MORAVEC

Velmi stručná otázka na závěr pro vás, pro oba. Jaký nejtěžší úkol čeká nového generálního ředitele Lesů České republiky? Pane místopředsedo Olivo?

Jiří OLIVA

Určitě je to úkol jakéhosi odříznutí od špatné pověsti Lesů České republiky. To bude znamenat mnoho práce. Měl by také zavést do řízení Lesů České republiky zdravý úsudek a zdravý selský rozum, protože, já když poslouchám kolegu Zámečníka, dávám mu samozřejmě za pravdu jak teď se bude prověřovat celá ta zakázka a tak dále, tak mohu říct na úplný závěr jednu věc, kdybych v roce XY přišel například za ministrem Luxem, že plánuji investici do IT, která mi zatíží kubík 70 miliony korun, tak jsem odvolán druhý den a nemuselo by se nic prověřovat.

Václav MORAVEC

Miroslav Zámečník, stejná otázka. Jaký nejtěžší úkol je před budoucím generálním ředitelem Lesů České republiky?

Miroslav ZÁMEČNÍK

No, já bych dokonce řekl, jakým způsobem se ten nový ředitel může, může dobře uvést. Ať dá všechno na Internet, ať komunikuje s veřejností a ať vynasnaží, se vynasnaží zcela maximálně, aby ty peníze přišly do státního rozpočtu a byly použity k regionálnímu rozvoji, protože není možné podporovat region tím, že mu dáte dříví od půlky zadarmo, to se sice strašně chce, ale to je úplně špatně, ale je úplně legitimní využít ten zisk po jeho odvedení pro regionální rozvoj, protože žádný z těch regionů není zrovna prosperující tam, kde je vysoká lesnatost a vysoká výměra Lesů České republiky, to většinou nebývají nejprosperujícnější regiony, takže tohle to jsou prostě věci, které jsou legitimní a budou se muset udělat a musí vydržet ty tlaky, to prostě ...

Václav MORAVEC

A počítáte s tím, že bude ve výběrové komisi? Už vám to ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Ne, ne, to, to, tohle přesně jak je to ze zákona, jo, pakliže mě tam ministr nanominuje, tak to je něco úplně jiného ...

Václav MORAVEC

No ale to předpokládám.

Miroslav ZÁMEČNÍK

Ale jmenuje a odvolává zakladatel.

Václav MORAVEC

Ale to předpokládám, že zatím vám Petr Bendl ...

Miroslav ZÁMEČNÍK

Ne, nic takového jsem neslyšel.

Václav MORAVEC

Neřekl. Dalšími hosty, závěrečnými hosty Otázek byli předseda dozorčí rady Lesů České republiky Miroslav Zámečník a dlouholetý ředitel podniku Lesy České republiky, dnes místopředseda Poslanecké sněmovny Jiří Oliva z TOP 09. Děkuji za váš čas, který jste věnovali Otázkám a Lesům České republiky se budeme věnovat i v následujících týdnech. Děkuji a na shledanou.

Miroslav ZÁMEČNÍK

Lesu zdar.

Jiří OLIVA

Na shledanou.

ČT 24, 18. 11. 2012, pořad:Otázky Václava Moravce

Štítky
Osobnosti: Jiří Oliva
Témata: Zemědělství
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme