Nejsme strana na jedno použití

Rozhovor s Jaromírem Drábkem

8. 3. 2010
Ústí nad Labem - Nebude se stěhovat kvůli volbám do Ústeckého kraje jako jeho soupeř, chce dostat všechny nezaměstnané na veřejně prospěšné práce, limity na těžbu uhlí by prolomil v případě potřeby této suroviny a za souhlasu místních obyvatel. Jaromír Drábek, lídr severočeské kandidátky TOP 09. Známým se stal v letech 2002 -2008, kdy byl prezidentem Hospodářské komory, působil také třeba jako poradce ministra financí.

* TOP 09 se prezentuje jako změna a nová strana, přitom na kandidátce najdeme dost jmen, která z komunální politiky známe, jde o úspěšné i neúspěšné politiky. Můžete popsat, jak se stavěla kandidátka na severu?

Kandidátka TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny byla sestavována standardním způsobem, to znamená, že naši lidé z okresů navrhli kandidáty, které mají za důvěryhodné a za ty, kteří budou prosazovat program TOP 09. Potom byla ta kandidátka projednána a seřazena na krajské úrovni a nakonec ji schválilo celostátní vedení. My jsme chtěli využít úspěšných komunálních politiků, proto také nakonec spolupracujeme s Hnutím starostů a nezávislých. Kandidátky se původně sestavovaly pro předčasné volby loni na podzim, ale neměli jsme žádný závažný důvod, proč bychom je měnili. Kandidátka na severu Čech je dobrý tým a já si za ní stoprocentně stojím.

* Oponenti TOP 09 vytýkají, že jde o stranu na jedno použití, předpokládám, že s tím nebudete souhlasit. Ovšem budete mít kde brát lidi pro komunální a posléze krajské volby?

Na rozdíl od odpovědí, které jsme mohli dávat v teoretické rovině vloni v létě, tak letos je už prokazatelné, že preference TOP 09 jsou stabilní.
Máme celorepublikově přes 2 000 členů, počet příznivců na Facebooku je největší ze všech politických stran, máme stabilizovaný senátorský klub, který je v Senátu třetí největší... Takže si myslím, že tahle otázka už nyní není relevantní a TOP 09 je už etablovaná strana, která má postavení na české politické scéně.

* Dobře, kde ale budete brát lidi pro komunální a krajské volby? Vzpomínám si, jaké problémy měla svého času Cesta změny, vidím, jaké problémy má ústecká ČSSD najít do čela své kandidátky silnou osobnost pro magistrát.

Lidé z jednotlivých okresů a místních organizací se postarají o kandidátky do komunálních voleb, to je nakonec jejich odpovědnost, a pokud jde o krajské volby za dva roky, tak to je skutečně ještě daleko. Naše členská základna se vyznačuje spoustou lidí, kteří v politice nikdy nebyli aktivní a kteří si nyní řekli, že je potřeba nasadit vlastní úsilí pro dosažení změny celkové politické atmosféry. Máme dostatečnou zásobu lidí, kteří nejsou opotřebovaní a jsou připraveni aktivně v komunální politice působit.

* Pokud dobře čtu situaci, tak jste trojka ve straně po pánech Kalouskovi a Schwarzenbergovi, získal jste z řadových místopředsedů nejvíce hlasů na sněmu. Ovšem sever Čech je kolbištěm opravdu silných politických vah - Paroubek, Zeman, Bursík... Nebojíte se ale, že vaše jméno v regionu bude relativně méně známé? Znáte ho dobře?

Tak já to vidím jinak. Jsem přesvědčen, že lidé budou spíše preferovat lidi, o nichž budou přesvědčeni, že prosazují správný volební program, program, který budou po volbách schopni splnit. A já jsem 35 let žil v Severočeském kraji a myslím, že se velmi rád budu porovnávat s ostatními lídry, co se týká konkrétní a praktické znalosti prostředí Ústeckého kraje. Myslím, že se rád srovnám s ostatními, kteří prošli více elektráren, více vesnic chmelařské oblasti jižní části kraje, kteří mají lépe prochozené Krušné hory, České Švýcarsko a České středohoří, a ne jen tradiční „předvolební" místa, jako je Říp. A musím také upřímně říci, že nebudu používat metodu formálního přestěhování na tři měsíce do Teplic nebo Jiřetína.

* Do Teplic se chce přistěhovat pan Paroubek. Kdo do Jiřetína? Bursík? Máte snad takovou informaci?

Měl jsem takovou mediální informaci. Já si myslím, že je důležité, že budu pokračovat v komunikaci v kraji po celé volební období.

* Velké strany v kraji už kampaně odstartovaly. Co vy? Jak bude vypadat vaše agitování?

Budeme pokračovat v tom, co jsme dělali doposud, to znamená v klasické kontaktní kampani, kdy se setkáváme s lidmi z Ústeckého kraje. Nebudeme dělat monstrakce na náměstích ani nebudeme rozvěšovat billboardy každých 5 metrů, na to ani nemáme finanční prostředky, protože TOP 09 platí celou kampaň ze sponzorských darů, které jako jediná politická strana zveřejňujeme průběžně.

* Kolik vás bude kampaň na severu Čech stát?

Máme na ni celostátní rozpočet přibližně 30 milionů korun. A přiměřená poměrná část půjde do Ústeckého kraje. Ale já bych v téhle souvislosti chtěl vyjádřit svůj pevný názor, že stát příliš štědře dotuje činnost našich parlamentních stran.

* Ano, to je už známé téma TOP 09, přišel s tím pan Kalousek.

Když si vezmete, že v Německu dostává politická strana za hlas v parlamentních volbách jedno euro, tak v České republice je to více než trojnásobek, to je nepřiměřené. Ostatně jsme navrhovali alespoň dočasné snížení příspěvku, ale ostatní politické strany se neodvážily na to přistoupit, dokonce to ani nechtěly projednat.

* TOP 09 je jasně pravicová strana, vedení dokázalo dobře uchopit téma nutných úspor, to je ovšem poměrně obecné a platící pro celou republiku. S čím budete chtít zaujmout hlavně severočeské voliče vy?

Určitě, přicházíme se dvěma základními tématy - jedním z nich je odstranění korupčního prostředí, zvlášť Ústecký kraj je v tom vyhlášený. Prostředí se tu musí velmi rychle změnit a my na to máme připravené konkrétní kroky. Ne toho stylu, že budeme předkládat zákonné úpravy něčeho, co stejně nebude mít účinek, viz třeba zákon o lobbingu, který je naprosto bezzubý. Chceme jít cestou totálního zveřejnění všech veřejných zakázek, aby lidé měli možnost si na vlastní oči zkontrolovat, že peníze z jejich daní jsou skutečně využity efektivně. Výběrová řízení chceme zveřejňovat kompletně od začátku, od zadání přes jednání výběrových komisí až po vyhodnocení zakázky a zveřejnění případných vícenákladů a úprav smluv. Druhé základní téma je řešení zaměstnanosti a jedním dechem dodávámsociálních dávek. My chceme přistupovat velmi tvrdě ke zneužívání dávek u těch, kteří je nepotřebují. Chceme podpořit zaměstnanost tím, co stát může udělat, tedy podporou vzdělání a rozvoje infrastruktury. Pro ty, kteří nemohou najít zaměstnání, chceme rozšířit veřejné práce. A byť to může vypadat nepopulárně, chceme, aby ti, kteří jsou nezaměstnaní, měli povinnost odpracovat 20 hodin týdně, protože všichni ostatní je platí ze svých daní a nezaměstnaní by za peníze od státu měli něco odvést. A té práce je dost a je reálné ji zorganizovat. Dám příklad, když přijíždíte do krajského města, vidíte několik kilometrů chodníků naprosto neudržovaných.

* Kdo by se o práci pro nezaměstnané měl starat? Stát? Obec?

Pokud stát vyplácí dávky v nezaměstnanosti a podpory, tak je to jeho zodpovědnost. Zda to budou organizovat úřady práce, nebo se dohodnou s obcemi, které využijí této možnosti, to už je na dalším jednání.

* Jste pro prolomení limitů na těžbu uhlí?

My jsme jednoznačně pro to, aby tato otázka byla řešena na správných úrovních. Energetickou bezpečnost má řešit stát na celorepublikové úrovni. Ovšem musí být zachována nedotknutelnost soukromého vlastnictví, tedy právo rozhodovat musí mít i lidé v obci, které se prolomení týká. Proto také vystupujeme velmi razantně proti krajskému referendu v této otázce, neumíme si představit, že občané ze Šluknova mají rozhodovat o tom, že se zbourá Horní Jiřetín.

* A politici z Prahy můžou?

Ano, politici z Prahy mohou a musí zodpovědně rozhodovat o celkové energetické koncepci státu, ale nemohou vyklizení domů nařídit svým spoluobčanům, mohou rozhodnout o rámcích, ale právo veta musí mít vlastníci domů nebo ti, kteří v oblasti žijí. Na druhou stranu je potřeba říci, že zásoby uhlí, které je velmi cennou surovinou, se teď odhadují přibližně na bilion korun a to nelze mávnutím ruky odepsat. Jsme tedy jednoznačně proti konečnému odepsání zásob za limity a rádi bychom postupovali systémem, kterým postupuje Německo - to znamená, chceme využít případné zásoby uhlí v tu chvíli, kdy to bude pro stát nezbytné. V tuto chvíli ale rozhodně nevidíme dostatečně silný argument pro tlak na boření obcí.

* Tak by mělo být pro vás rozhodnuto, obyvatelé Jiřetína a Černic v místním referendu už rozhodli, že domy nedají.

Ano, v tuto chvíli jednoznačně respektujeme rozhodnutí místních. Soukromé vlastnictví má přednost před čímkoli jiným.

* Jak by TOP 09 chtěla pomoci regionu snížit počet nezaměstnaných?

Už jsem se o tom částečně zmínil, stát může zaměstnanost upravovat všeobecnými podmínkami pro podnikání a pro zaměstnávání, to znamená nastavením daní, úrovně administrativní zátěže, může pomoci rozvojem infrastruktury, vzdělávání atd. Potom je ale nezastupitelná úloha úřadů práce, které dnes do velké míry pracují evidenčním způsobem, nemají ani sílu, ani schopnosti, aby poskytly uchazečům o práci skutečně aktivní a efektivní pomoc. Tamvidíme konkrétní možnost, jak pomoci. Určitě se nebudeme ale uchylovat k billboardovým prohlášením, že zajistíme tolik a tolik pracovních míst, to považujeme za neférové.

* Co podle vás dělají úřady práce špatně? Když nemají nabídku míst, těžko mohou vyhovět poptávce, ne?

Když se podíváte, jakým způsobem je v posledních letech prováděna takzvaná aktivní politika zaměstnanosti, tak řada rekvalifikačních a vzdělávacích programů je čistě formálních a nedostatečně cílených. Lidé, kteří jimi projdou, stejně těžko hledají zaměstnání.

* Jak se díváte na proklamace významných představitelů ODS, že hlasy pro vás jsou tříštěním síly proti panu Paroubkovi?

My přece nabízíme jiný program, program konzervativní strany, a ten na české politické scéně nijak významně zastoupen nebyl. ODS je přece spíše liberální strana, než aby zastávala konzervativní hodnoty, takže tady žádný střet nevidím. Nás chtějí volit lidé, kteří už nevěří tomu, co jiné strany slibovaly před minulými a před předminulými volbami a nenaplnily to. Já náš program beru jako rozšíření nabídky voličům. A voličské hlasy nejsou majetkem jedné strany.

* Kdyby vás chtěl volit pravicově orientovaný volič, může mít nějakou záruku, že se pan Kalousek v zájmu toho, že se bude chtít dostat k moci, nespojí s Jiřím Paroubkem? Vzpomínám, jak se s ním chtěl v roce 2006 spojit ještě coby lidovec a utvořit vládu podporovanou komunisty. Nakonec z toho byl u lidovců převrat.

Já si myslím, že si všichni dobře pamatují, jak to v roce 2006 bylo, Miroslav Kalousek neměl jinou cestu, jak zabránit utvoření velké koalice, byl to jeho politicky úspěšný krok, byť i politicky sebevražedný. Ale já si za to Miroslava Kalouska vážím.

* Koalice se dělají až po volbách, jistě máte k ODS blízko, ale vidíte šanci na dohodu o povolebním uspořádání s ČSSD?

Tady se musím odkázat na slova našeho předsedy Karla Schwarzenberga, lépe bych to sám neuměl: Konzervativní strana všude ve světě může tvořit koalici se stranou, která prosazuje sociálnědemokratický program, bohužel dnešní ČSSD takovou stranou není.

***

„Musí být zachována nedotknutelnost soukromého vlastnictví, právo rozhodovat musí mít i lidé v obci, které se prolomení limitů týká."

„Nás chtějí volit ti, kteří už nevěří tomu, co jiné strany slibovaly před minulými a před předminulými volbami a nesplnily to."

Jan Veselý
Mladá fronta DNES, 8. 3. 2010, Rubrika: Severní Čechy, Str. 1
Štítky
Osobnosti: Jaromír Drábek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme