Ministr nebude mít feudální pravomoci

Komentář Jaromíra Drábka

23. 6. 2009 | 10:00

Zájmu médií i veřejnosti minulý týden tak trochu unikla podstatná událost. Poslanci schválili návrh daňového řádu, který upravuje proces výběru daně a přináší spoustu pozitivních novinek hlavně pro podnikatele, ale také pro ostatní poplatníky. Vyzdvihnout zde musím především jednu změnu – ministr financí již nebude mít pravomoc prominout daň v individuálním případě.

Pamatujete se na kauzu, kdy bylo propíráno jméno exministra Bohuslava Sobotky, který údajně prominul daň hoteliéru Dvořákovi, příteli jiných sociálnědemokratických politiků? Ačkoli ministr musel postupovat podle předpisů, pochyby v mysli běžného občana zůstávají. Proč nemusí jeden podnikatel zaplatit daň a jiní ano? Pochyby dále ještě vzrůstají, protože podle stávajícího zákona není možno důvody prominutí zveřejnit. Ve státě, kde si o korupci vyprávějí vrabci na střeše a průzkumy veřejného mínění její existenci zřetelně naznačují, se není čemu divit.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek se proto v návrhu daňového řádu této pravomoci dobrovolně zbavil. A to je dobře. Nežijeme totiž v žádné absolutistické monarchii a ministr financí nemá mít feudální pravomoci. Promíjení je třeba řešit systémově a vyhnout se pochybným ad hoc zásahům, které by mohly vzbuzovat dojem korupce.

Propříště bude možné promíjení daně z důvodů nesrovnalostí v daňových zákonech pouze v plošných případech, což přinese rovné zacházení se všemi poplatníky, kteří se ocitnou ve stejné situaci. Podmínky promíjení se na rozdíl od současnosti budou muset také předem zveřejnit. To jistě přispěje k větší právní jistotě poplatníků a nezavdá příčinu možným pochybnostem.

Kromě výše uvedeného přínosu určitě poplatníci přivítají posunutí splatnosti daně, která byla stanovena nad rámec tvrzení poplatníka, až po rozhodnutí o odvolání. Nyní musí poplatník zaplatit vyměřenou daň, i když s její výší nesouhlasí a odvolá se. Každé rozhodnutí finančního úřadu musí být odůvodněno. Nový zákon také zkracuje lhůtu, po jejímž uplynutí se lze bránit proti nečinnosti finančního úřadu. A konečně dojde i k větší elektronizaci výběru daní.

Je jen škoda, že daňový řád představuje jediný pilíř komplexní daňové reformy, který se podařilo prosadit. Ty zbývající – sjednocení výběru daní a všech odvodů na jedno místo a jednoduchý zákon o dani z příjmu nezaplevelený výjimkami – čekají na další vládu.
Jaromír Drábek, člen PV TOP 09
Právo, 23. 6. 2009, rubrika: Trhy & ekonomika, strana: 15
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme