Langšádlová: Ekologický problém jménem elektrárna Počerady

1. 10. 2019

Pokud do konce tohoto roku představenstvo společnosti ČEZ nerozhodne jinak, přejde stará hnědouhelná elektrárna Počerady dle smlouvy z roku 2013 automaticky do vlastnictví společnosti Czech Coal podnikatele Pavla Tykače, a to za dvě miliardy korun. Již na jaře roku 2017 nabízel Pavel Tykač za jmenovanou elektrárnu 10 miliard korun a byl to právě Andrej Babiš, tehdy ministr financí, který velmi ostře kritizoval prodej elektrárny a dle otevřených zdrojů v té době přesvědčil další politické činitele, aby stejně jako on prodej odsoudili. Zároveň uvedl, že smlouvu z roku 2013 považuje pro ČEZ za velmi nevýhodnou, a to jak finančně, tak právně. 

Dnes, v roce 2019, však vláda stejný názor nezastává a k prodeji se vůbec nechce vyjádřit. Ministryně financí Alena Schillerová ve svých odpovědích na písemné interpelace, které jsem opakovaně zaslala, stále dokola uvádí, že prodej elektrárny svým jednáním ovlivnit nemůže. Není tomu tak. Obecně se kvalifikovaný akcionář může obrátit na soud, aby mu přiznal právo svolat valnou hromadu s vlastním navrženým programem, na které by mohl vyjádřit svá stanoviska. 

Převod elektrárny Počerady v tuto chvíli nemá pouze ekonomický rozměr, ale i dopad na naše životní prostředí. V roce 2018 do ovzduší vypustila přes pět a půl milionu tun CO2, je tak největším znečišťovatelem ovzduší v České republice a patří mezi 30 nejhorších uhelných elektráren v Evropě. I to je důvod, proč by měla být co nejdříve uzavřena. V případě prodeje hrozí totiž prodloužení provozu o řadu let, jako tomu je u elektrárny Chvaletice, která měla být uzavřená již v roce 2016. Andrej Babiš v posledních týdnech opakovaně deklaruje nutnost snižování emisí, jeho vláda však nic nekoná. Na životním prostředí jí evidentně nezáleží.

Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09

Zdroj: Forum24.cz, 1.1.2019

Štítky