Kučera: Ochrana vody zaslouží zakotvení v Ústavě

25. 7. 2022

Má koalice v boji se suchem na co navazovat?

Koalice má samozřejmě na co navazovat. Ne všechno se udělalo špatně, i když v roce 2019 Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že na hrozbu sucha právě Ministerstvo životního prostředí nereagovalo dostatečně. Byly výhrady, že většina dotačních programů není dostatečně konkrétní a řada navržených opatření zůstala jen na papíře. Téma sucha ale samozřejmě není jenom téma ministra životního prostředí nebo ministra zemědělství, je to komplexní záležitost. Bohužel v posledních dvou, třech letech téma sucha trochu ustoupilo do pozadí, nejdříve kvůli covidu, dnes kvůli válce na Ukrajině. Klimatická změna a boj proti suchu jsou velmi komplexní témata. My se samozřejmě můžeme soustředit na některé faktory, například zadržování vody v krajině, můžeme se bavit o tom, jak vodu v krajině zadržovat nejlépe a efektivně. Ale na druhou stranu si musíme uvědomit hlavní příčinu a tou je klimatická změna.

Vládní prohlášení jako první bod, kde se hovoří o ochraně vody, říká, že chcete předložit ústavní zákon na ochranu vody, proč je to tak důležité?

Je to zejména symbol, abychom si skutečně uvědomili, že voda si zaslouží nejvyšší ochranu, a to ochranu ústavní. Chceme, aby z tohoto zakotvení ochrany vody v Ústavě pak vycházely všechny ostatní zákony. To znamená vnímat tento zákon, jako ten nejdůležitější.

Stihnete tento zákon předložit do konce roku 2022?

Termíny, které jsme měli nejen v této oblasti ale i v dalších, jsou dnes bohužel přepsány bezprecedentní událostí, která se stala na Ukrajině. Což neznamená, a já bych rozhodně nechtěl, aby téma sucha ustoupilo do pozadí. Jsem předseda zemědělského výboru a v předešlém období jsem byl v životním prostředí, takže se této oblasti věnuji zásadně a intenzivně. Byl bych velmi nerad, kdyby to téma zmizelo. Chtěl bych, aby se řešilo paralelně právě s těmi ostatními tématy.

Z řepky se stala po pšenici druhá nejpěstovanější plodina. Roste plocha osetá kukuřicí, na úkor ječmene či víceletých pícnin. Na kolik je důležité bojovat proti tomu nebo to měnit tak, aby česká krajina vypadala jinak?

Samotné energetické plodiny se ukazují z dlouhodobého pohledu klimatické změny ne úplně vhodné. Jde se o způsob hospodaření, a to je nejzásadnější. Je vidět, že klimatická změna není jen sucho. Jsou to přívalové deště, orkány, jsou to další náhlé klimatické události. Když hospodaření na daném poli neprobíhá řádně, je vidět, jak se voda z pole nevsakuje, ale stéká po asfaltu. Zemědělství skutečně patři mezi oblasti, kde lze pro zadržování vody v krajině udělat nejvíce.

To tady zaznívá opakovaně už mnoho let. Co s tím dál?

My jsme udělali zásadní krok hned po našem nástupu, kdy jsme téměř za minutu 12, změnili některé parametry strategického zemědělského plánu, který nastavuje systém dotací a hospodaření. Chceme více podpořit způsob hospodaření, který je blízký k přírodě a zavádět ekologické prvky. Průmyslové zemědělství je dlouhodobě naprosto neudržitelné, proto aktuálně zavádíme opatření na podporu ekologických prvků v krajině, aby odpovědní zemědělci mohli využívat dotační programy. Nesetkává se to s úplně kladným ohlasem, ale odpovědní hospodáři chápou, že maximalizovat zisky na příští rok stojí proti zajištění dlouhodobě slušných výnosů.

Česká televize, Události, Komentáře, 21.7.2022 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme