Kraus: Starosta nemá pracovní dobu

Rozhovor s lídrem jablonecké kandidátky TOP 09 Jaroslavem Krausem

30. 9. 2010

Jaká část města je podle vás v nejzanedbanějším stavu a proč?

Městský bytový fond v ulici Revoluční s důvodu stávajících nájemníků.

Co vám ve vašem městě chybí?

Turistický ruch v centru města, zajímavé turistické atrakce, parkovací místa v centru města, bezbariérové přístupy, zařízení Hospic.

Co byste udělal jako první v pozici starosty?

Po seznámení se s vedoucími pracovníky úřadu a dceřiných společností a jejich činnostmi bych se v první řadě zabývat problematikou teplárenství.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty, že jste spokojený?

Když bude spokojena většina občanů, občané města.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?

Funkce starosty představuje časově neomezený pracovní závazek, který bych chtěl naplnit v plném rozsahu.

Koho byste k sobě do úřadu starosty pozval jako prvního?

Zástupce společnosti MVV Energie CZ, akcionáře JTR, a další zástupce výrobců energií a odborníky zabývající se problematikou místního teplárenství.

Jak snášíte kritiku?

Konstruktivní kritiku vítám.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

Václav Havel a Margaret Thatcherová.

Jaké schopnosti vašich konkurentů byste rád měl?

Všechny své konkurenty neznám tak dobře, abych si mohl vybrat nějakou jejich schopnost.

Štítky