Kalousek: TOP 09 sníží přímé odvody

7. 8. 2017

Mělo to být obyčejné setkání s „alternativním youtuberem“ Rostislavem Oboňou alias Starým Mrzoutem (TwitterYouTube), „který vysílá svůj kanál bez reklam“. Poklábosit o životě, dát pár řádně zdaněných a do EET přiznaných limonád, káv, piv. Když Miroslav Kalousek oznámil, že se také staví do jeho Hospody U Mrzouta, nešlo tuto vhozenou rukavici odmítnout.

Rozhovor vznikl neplánovaně a za asistence dalších posluchačů, kteří si nenechali ujít příležitost vyměnit si názory s údajně nejneoblíbenějším politikem. Dlužno dodat, že účastníci setkání spíše poslouchali, někteří diskutovali a hojně přikyvovali a vypadalo to, že výletu do Neplachovic, kde rozhovor probíhal, nelitují.

Mirek Kalousek je v diskuzi silným protivníkem, a když bude chtít, namaže si vás pomyslně na chleba. Na druhé straně, když vidí, že s ním chcete seriózně diskutovat, bude z vás mít respekt a půjde skutečně o dialog, ne o snůšku argumentů či vzlyků.

Otázky k rozhovoru jsou průřezem volebních plánů různých stran vyjma TOP 09, které se na setkání u piva (už ne s Mirkem Kalouskem) také probíraly. Za 15 minut se toho mnoho stihnout nedá, proto jde opravdu jen o úzký výřez z programů politických stran. Miroslav Kalousek na ně reaguje z pohledu předsedy TOP 09. Je ale jasné, že ke Starému Mrzoutovi přijel diskutovat o volebním programu TOP 09 a v tomto kontextu je potřeba rozhovor vnímat.

Do roku 2022 zvýšíme minimální mzdu na 16 tisíc, průměrná bude 40 tisíc korun. Je to reálné? ČSSD.

Nikdy jsme nepodporovali zvýšení či zvyšování minimální mzdy státní mocí. Vždy jsme prosazovali a budeme prosazovat, že mzda má být otázkou vyjednávání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Administrativní, často populistické zvýšení minimální mzdy vždycky vytlačí z pracovního trhu ty nejslabší a nejchudší, kteří už i kdyby chtěli pracovat, tak prostě v tu chvíli na pracovním trhu na tu minimální mzdu nedosáhnou.

Co se týče průměrného platu, dá se zvyšovat dvěma způsoby. Oba dva jsou v našem programu. Jedním je postupná změna struktury ekonomiky z podpory levných montoven na podporu ekonomiky nápadů. To je samozřejmě běh na dlouhou trať. Druhým je skutečnost, že práce, lidská práce, je neskutečně zatížená přímými odvody, ne jenom daní z příjmů fyzických osob, ale i sociálním a zdravotním pojištěním. Takže ten díl, který si bere stát ze vztahu zaměstnanec–zaměstnavatel, musí být výrazně menší. V prvním kroku chceme snížit sociální pojištění o 8 procent. To je problém nízkých platů, protože stát si bere strašně moc.

Zrušíme superhrubou mzdu a příjem progresivně zdaníme. Opět ČSSD.

Superhrubá mzda byla zrušená na můj návrh v roce 2012, to byla platná součást právního řádu. Daň byla 19 % z hrubé mzdy s tím, že daň z příjmů byla 19 % z hrubé, nikoliv ze superhrubé mzdy. Sociální a zdravotní pojištění bylo 6,5 procenta obojí, počítáno z jednotného základu. To bylo výrazné zjednodušení plus odstranění superhrubé mzdy. Je to zákon, který mi schválil parlament, byl platný, jenže před nabytím účinnosti ho tato vláda zrušila. Kdyby neudělala nic, tak už dávno tady žádná superhrubá mzda nebyla.

Rodičovský příspěvek 300 tisíc, porodné 15 tisíc pro první i druhé dítě. Je správné zvýšit tyto sociální příspěvky? KDU-ČSL.

Správné je hledat způsob, jaký nárok má žena na kariéru i na péči o rodinu. A správné je hledat způsob, jak jí to umožnit zkrácenými úvazky. To, co tady prosazují Lidovci, znamená uvázat doma ženu u plotny a u dětí, což je samozřejmě velmi záslužná činnost, pokud si někdo takový osud vybere. My bychom byli rádi, kdyby měla žena právo jak na rodinu, tak na kariéru, to znamená nikoliv zvyšování přídavků, ale mnohem pružnější možnost způsobu zaměstnávání. A především možnost, že pokud si sjednáte službu na domácí pomoc – ať už chůvu, nebo pomoc v domácnosti pro matky s dětmi do dvanácti let, aby bylo možné si ji odepsat od daňového základu.

Novomanželské půjčky do 300 tisíc korun poskytované Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Je to správný krok? KSČM.

Není, z hlediska stability finančního systému v žádném případě. Ta možnost zneužitelnosti a nenávratnosti těchto prostředků je tak vysoká, že bych vždycky hledal jiné cesty.

Nemocenská od 1. dne a daňové výhody na dojíždění do práce. ČSSD.

Nemocenská od 1. dne určitě není správný nástroj. My jsme prosadili ty první tři dny jako neplacené a ukázalo se to jako velmi efektivní. Určitě bychom pro to nehlasovali, protože je statisticky prokázáno, že ta krátkodobá jedno- až dvoudenní nemocnost se odehrává převážně v pátek, v pondělí a když je hezky. A možnost hradit náklady na dojíždění do práce? O tom bych byl ochoten diskutovat jako zaměstnanecký benefit, na který bude zaměstnavateli poskytnuta úleva – rozhodně ne jako státní příspěvek.

15% sazba daně z příjmu z hrubé mzdy a zrušit solidární daň 7 %. ODS.

My chceme zrušit solidární přirážku už jenom proto, že byla prosazena pouze na tři roky. Zvýšení sazby DPH a solidární přirážka byla jako nezbytné přechodné konsolidační opatření schváleno na tři roky. Ale vláda ten přechodný čas zrušila, ty peníze občanů si nechala a místo aby jim je vrátila do peněženky, utrácí to za nesmysly. ODS chce lidem přidat tím, že snižuje daň z příjmu fyzických osob, ale tím nepřidá všem, protože ti nízkopříjmoví – zvlášť mají-li děti – stejně už dnes žádnou daň z příjmů fyzických osob neplatí.

My jdeme jinou cestou, my chceme o 8 procent snížit sociální pojištění, které platí všichni, to znamená chceme ulevit všem. Sociální demokracie chce ulevit jen nízkopříjmovým, ODS chce ulevit těm vysokopříjmovým, my chceme ulevit všem. To se dá udělat jenom přes sociální pojištění, nikoliv přes daň z příjmu.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a dvě sazby DPH, 10 % a 19 %. ODS.

Pokud se chceme bavit o zvýšení konkurenceschopnosti tím, že mimořádně snížíme odvody z lidské práce, což je tady těch 8 procent sociálního pojištění, a současně nechceme být k smíchu, že se nedopočítáme dostatečných příjmů, tak prostě existují některé daně, které pro příští čtyři roky zrušit nemůžeme. Jedna z nich je i daň z nabytí nemovitých věcí – to nenavrhujeme, ale asi bychom se na tom uměli dohodnout. Někdo ale musí říct, kde ušetří těch 4 až 7 miliard. Takže to není naše priorita, byť nás tahle myšlenka neuráží. Co se týče DPH – je to to samé. Navrhujeme dvě sazby – 20 % a 10 %. My, na rozdíl od ODS, skutečně počítáme, takže víme, že těch dvanáct až třináct miliard, což je rozdíl mezi 19– a 20procentní sazbou, by nám chybělo v okamžiku, kdy chceme snížit všem přímé zdanění na sociálním pojištění o 8 %. My opravdu počítáme.

Mýto pro všechna vozidla nad 3,5 tuny a na veřejné silnice. Zelení.

To, co je rozumné, je upustit od všech přímých daní a poplatků včetně dálničních známek a realizovat pouze výkonové zpoplatnění, což moderní technologie umožňují. Problém je, že na silnicích druhé a třetí třídy se to nevyplácí. Teď jsem řekl teorii, která je nejspravedlivější.
Problém je, že na silnicích druhé a třetí třídy se to nevyplácí a zdražovalo by to zboží zejména na venkově. Pro řadu zboží a služeb, zejména na venkově, by to tak zhoršilo dostupnost. Takže k tomto ideálnímu stavu se budeme muset dostávat postupně.

Zřídíme jednotné inkasní místo, vše vyřídíte na jednom místě. ANO 2011.

Jednotné inkasní místo bylo uzákoněno a opět bylo platnou součástí právního řádu. Jenom zpupnost této vlády vedla k tomu, že jej zrušila s tím, že tvrdili, že daňové sazby, které byly u něj uvedeny, znamenaly příliš velký daňový propad. Nechávám stranou, že by si tady současné vládní strany měly ujasnit, zda jsme daně snižovali, nebo zvyšovali. Tady nám zase vyčítají, že jsme je příliš snižovali, ale pokud jim vadilo, že jsme je snižovali tak moc, tak si to mohly parametricky upravit, a to jednotné inkasní místo rušit neměli.

Znovu opakuji, součástí platného zákona se jednotné inkasní místo stalo v roce 2012, samozřejmě to má nějakou lhůtu technologického budování, takže účinnost měla nastat 1. 1. 2015. S neskutečnou arogancí ale toto současné vládní strany zrušily a pro ulehčení podnikatelského prostředí je nezbytné to znovu zavést. Už to jednou v našem právním řádu platné bylo.

Konopí by se mělo legalizovat a samozřejmě zdanit. Stát tak na tom může jen vydělat. Jaký jste zastánce této takzvaně měkké drogy? Piráti.

TOP 09 se nedomnívá, že by jakákoliv droga, ať už měkká, nebo tvrdá, měla být legalizována k jiným než k lékařským účelům pod mimořádně přísnou regulací. Nikdy nebudeme pro legalizaci marihuany pro rekreační účely.

Chceme referendum o vystoupení z Evropské unie. Mělo by proběhnout, nebo by nemělo proběhnout? Realisté.

Já si myslím, že už ten, kdo něco takového navrhuje, se dopouští vlastizrady. Je bytostným prvořadým národním zájmem českých občanů patřit do Evropské unie, být u společného evropského stolu. Kdokoliv navrhuje nebo snaží se o něco jiného, dělá maximálně radost Kremlu, a pokud něco takového uděláme, naši vnuci nás proklejí.

Zdroj: Měšec.cz, 6. 8. 2017

Štítky