Jak lékaři z TOP 09 hodnotí svůj poločas ve Sněmovně?

14. 5. 2012

Po volbách před dvěma lety se do Poslanecké sněmovny dostalo celkem dvacet lidí s titulem MUDr.

Odborná zdravotnická veřejnost žila očekáváním, že se díky tomu dočká zákonů, které napomohou vyřešení některých problémů, jež ji trápí. Redakce Medical Tribune oslovila některé z těchto poslanců a požádala je o zodpovězení pěti otázek, v jejichž rámci měli možnost zhodnotit svou dosavadní práci.

1. Z jakých důvodů jste vstoupil(a) do politiky? S jakými cíli jste se ucházel(a) o práci ve Sněmovně?

2. Co konkrétního se vám podařilo díky práci poslance ve zdravotnictví?

3. Zdravotníci očekávali, že díky relativně velkému počtu lékařů ve Sněmovně se také podaří prosadit legislativu, která změní každodenní život zdravotníků k lepšímu. Myslíte si, že jejich očekávání byla splněna?

4. Jaký je váš osobní názor na zákon o zdravotních službách? Hlasoval(a) jste pro nebo proti jeho přijetí? Do jaké míry zlepšuje tato nová legislativa podle vás situaci lékařů a pacientů?

5. Jaký je váš názor na věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách? Tedy konkrétně na to, že by teoreticky mohla v případě ekonomických problémů být poslána do konkursu také VZP?


MUDr. Martin Gregora Martin Gregora

1. Můj vstup do politiky byl neočekávaný. Souhlas se zapsáním na předposlední místo kandidátky konzervativní strany TOP 09 vycházel z mého přesvědčení, že české zdravotnictví se neobejde bez reforem, mnohdy bolestných, které se dosud soustavně odkládaly a bojkotovaly.

2. Změny jsou díky všem, kteří pro ně zvedli ruku, uváděny v život. A nejde o změny malé. Jen definice standardů a nadstandardů v zákoně považuji za průlom. Mnohdy jde o velmi citlivá a kontroverzní témata, navíc bohužel zpolitizovaná a vlivem médií, která dělají namnoze medvědí službu, často špatně vysvětlená veřejnosti. Mimoto se mi podařilo několik drobných kroků a změn týkajících se mého oboru, tedy pediatrie a doškolování lékařů.

3. Řeknu to jinak. Všichni horujeme pro změny, protože víme, že jsou nutné; dokud se ovšem ty změny nedotknou negativně také nás samotných. Bohužel k tomu lepšímu se nejde vždy jen po hladce dlážděném zameteném chodníku roubeném kvetoucími sakurami. Občas je tam i bláto, a jak se sakury klátí ve vichřici, je i nějaká ta ulomená větev.

4. Hlasoval jsem pro. Překvapilo mě samotného, že jsme 50 let ctili zákon, který nezná pacienta jako jednotlivce, ale zná jen lid. V novém zákoně jsou jasně definována práva pacienta a povinnosti poskytovatele zdravotní péče. Neříkám, že je zákon dokonalý, ale je na světě a bude se vyvíjet. Ani člověk není po porodu dokonalý.

5. Úlohou zákona je především posílit postavení pojišťoven a zároveň také jejich odpovědnost v systému zajištění, poskytování a financování zdravotní péče. Teoretické úvahy, jaké předkládáte, jsou právě těmi, které vedou k negativním náladám a nervozitě už tak rozbouřených vln společnosti.

MUDr. Gabriela Pecková Gabriela Pecková

1. Do politiky jsem šla, abych posilovala ve společnosti odpovědnost za vlastní osud, život, vzdělání, zdraví apod. Neustálé dovolávání se toho, na co má občan právo, aniž by si někdo uvědomoval i povinnosti, zříkání se vlastní odpovědnosti jsem chápala jako jedno z nejškodlivějších reziduí minulého režimu. V oblasti zdravotnictví jsem chtěla mj. bonifikovat vhodné chování, zaměřené na prevenci, a postihovat vědomé rizikové chování, které ve svém důsledku prodražuje systém, do něhož přispíváme všichni, tedy i ti, kdo se chovají odpovědně. Jako rizikové chování bych pak označila např. kouření, alkoholismus, konzumaci návykových látek, promiskuitní chování s nechráněným sexem, nedodržování léčebného režimu a obecných doporučení, konzumaci vysokocholesterolových jídel, obezitu, rizikové, tzv. adrenalinové sporty apod. Pokud by někdo vyhledával vědomě takové chování, musel by se komerčně připojistit, nebo by mu bylo navýšeno povinné pojistné.

2. Nejsem členem výboru pro zdravotnictví, s potěšením však sleduji, že některé mé cíle se postupně naplňují.

3. Jsme teprve v polovině volebního období, mluvit o splnění je předčasné, zatím provedené reformní kroky jsou jen začátkem a dopad na každodenní život zdravotníků je v některých ohledech přínosem, v jiných zátěží.

4. Hlasovala jsem pro vládní návrh. Jako v minulém bodě, některé úpravy usnadňují život pacientům, některé lékařům. Jako hlavní přínos pro lékaře vidím možnost odmítnout pacienta, pokud soustavně nerespektuje a porušuje léčebný režim a doporučení lékaře.

5. Jsem pro co možná nejtržnější fungování zdravotních pojišťoven, i když jsem si vědoma, že nějaká regulace ze strany státu je nutná. Drahé, málo bonitní pojištěnce by nikdo nepojistil. Jsem pro zdravou konkurenci pojišťoven, co se týče konkursu na VZP, byla bych spíše v takovém případě pro nucenou správu.

MUDr. Jitka Chalánková Jitka Chalánková

1. Asi bych napsala poměrně dlouhou odpověď. Určitě hlavně proto, že křesťan se má angažovat v politice a snažit se pracovat co nejlépe pro své spoluobčany.

2. Věnovala jsem se prioritně oblasti sociální, ale mnohdy byla práce na pomezí obou resortů, například zákon o dlouhodobé péči, v současnosti novela zákona o sociálně právní ochraně dětí.

3. Dosud ne, protože reforma ještě není hotova celá, a její část nebo jednotlivé části mohou působit dojmem, že není plně funkční. Její dokončení rozhodně změní každodenní život zdravotníků k lepšímu. Jen jako příklad uvedu změnu financování přechodem na DRG (což se odkládalo několik let), spoluúčast u výkonů hrazených společně pojišťovnou a klientem nebo stabilizaci pravidel pro jednodenní chirurgii (tzv. budgety). Vždy ovšem vidím před sebou hlavně pacienta, jemuž je třeba pomoci. Zejména takového, který trpí velmi vážným onemocněním.

4. Ano, byla jsem pro. Tento zákon je koaličním kompromisem a z tohoto důvodu jsou některé jeho interpretace nebo součásti textem, s nímž ne zcela souhlasím. Ale nechtěla jsem kvůli detailu ničit krok správným směrem. Jako příklad uvedu přeregistrace nebo přílišnou administrativu, zejména v pediatrii.

5. Myslím si, že pro každý subjekt by měla platit stejná pravidla. Naprosto se mi nelíbí, když jeden subjekt bez ohledu na způsob hospodaření bude opakovaně dotován a přes dotace bude trvale neschopný vyrovnaně hospodařit. Mohl by se tak stát příležitostí pro úniky financí ze zdravotního systému.

Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. Aleš Roztočil

1. Do politiky jsem vůbec nechtěl vstoupit. Souhlasem s uvedením svého jména na 19. místě kandidátky TOP 09 na Vysočině jsem chtěl pouze podpořit tuto sympatickou novou pravicovou stranu.

2. Spolupráce na zdravotnické reformní legislativě.

3. Ač to tak na první pohled nevypadá a balík zdravotnických zákonů není bez chyb, přinese velký posun našeho zdravotnictví kupředu.

4. Hlasoval jsem pro. Přestože není bez chyb, jde bezesporu o krok dopředu.

Medical Tribune, 14. 5. 2012, Rubrika: Diskusní fórum, str. 2

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Martin Gregora, Jitka Chalánková, Gabriela Pecková, Aleš Roztočil
Témata:
Zdravotnictví
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme