Financování sportu. Nové odvody. Plán ČSSD.

Karel Schwarzenberg hostem pořadu Otázky Václava Moravce

7. 3. 2010
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Politici v odlesku úspěchů českých sportovců na zimní olympiádě v kanadském Vancouveru. I s tím se dalo kvůli supervolebnímu roku 2010 počítat. Nejen proto jsou hlavními hosty Otázek předseda ČSSD Jiří Paroubek. Vítejte v České televizi, dobrý den.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A také předseda TOP 09, senátor Karel Schwarzenberg. Vítejte v České televizi.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Dobré poledne přeji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste, pane předsedo Paroubku, začátkem týdne, poté, co skončila zimní olympiáda v kanadském Vancouveru, přišel s možnou změnou kompetenčního zákona, že by sport přešel z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na úřad vlády a že byste ho jako případný premiér měl pod sebou. Proč jste s tímto nápadem nepřišel při těch předčasných volbách už loni na podzim?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak jednak jsem s tím přišel, on to nikdo neposlouchal jako velmi často. Teď možná že se to některým novinářům konkrétně, což mě překvapilo, nejvíc ze sportu hodilo k tomu, aby napadali sociální demokracii. My máme zpracovaný program, který se týká sportu a práce s mládeží, a jsme připraveni ho prezentovat, že jsme ho neprezentovali dosud, tak to je jenom dáno tím, že těch dalších dílčích programů, které chceme prezentovat, je asi 10. Takže já předpokládám, že, že to tak učiníme někdy do konce března.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ironickou poznámku si vůči Jiřímu Paroubkovi v souvislosti se změnami financování sportu a kompetencí vůči sportu neodpustil exministr financí a první místopředseda TOP 09, když podle internetových stránek své strany prohlásil, a následuje citát slov Miroslava Kalouska. "Všiml jsem si, že základní změny ve sportu chtějí udělat Putin a Paroubek. Tak to už jsou dva. Bůh nás ochraňuj." Konstatoval v pátek místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo Schwarzenbergu, vaše politická strana slibovala voličům pro ty předčasné volby, které se nakonec neuskutečnily, vznik samostatného ministerstva pro vědu, výzkum a vysoké školy. Pod jaké ministerstvo by tedy spadal sport?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Tady musíme 2 věci odlišit. Za prvé sport by neměl spadat pod úřad vlády, neboť úřad vlády není pověřen výkonem státní správy. Takže tam vůbec vlastně nemá co hledat. Úřad vlády je jenom kancelář nebo sekretariát, jak to chcete nazvat, premiéra, nikoliv je pověřen výkonem státní správy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že ten krok Jiřího Paroubka vnímáte jako nesystémový nebo sociální...

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Ano, přesně takto. A za druhé myslím, že u ministerstva školství je sport nejlépe umístěn, neboť by to byl sport má především a podpora státu sportu má býti vždy směřována širšímu výchovu sportu. Ve vesnici při výchovu mládeže, dětí a tak dále.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy pod ministerstvem školství. Ale vždyť vy máte v programu, že chcete zakládat ještě nové ministerstvo, a to...

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
No, a já vám něco řeknu. My jsme o tom velice uvažovali teď v novým programu, jsme to pro toto období z dobrých důvodů, za prvé musíme mnohem více šetřit, když se podíváme na stav státních financí, tak jsme prozatím od toho upustili. Já mám dojem, že...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že v novém programu pro tyto květnové volby nebude vznik nového ministerstva.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
No, žádný vznik novýho ministra nebude. Myslím, že o tom musíme ještě vést důkladnou debatu se všemi vysokými školami, s Akademií věd a vědeckými ústavy, co je nejúčelnější, ale teď musíme bez toho všude šetřit. A myslím novým ministerstvem se tolik situace nezlepší. Snad dlouhodobě k tomu směřuje, uvidíme, ale není to teď nejdůležitější záležitost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Sociální demokraté by tedy u TOP 09 nenašli podporu pro ten plán, aby se sport přesunul pod úřad vlády, protože to má být jakási kancelář, jak říká Karel Schwarzenberg.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
To mě nepřekvapuje. Já si nemyslím, že je potřeba tady debatovat o tom, co je systémové řešení. Já si myslím, že je potřeba hledat hlavně funkční řešení, aby to fungovalo. Tak jestli pan Schwarzenberg seděl v Topolánkově vládě za zelené s panem Liškou, tak by měl vědět, že třeba pan Liška vzal 300 milionů korun sportu a převedl je někam jinam v rámci svého ministerstva. To určitě sportovci nezapomenou tohle to. A samozřejmě představitelé sportovních svazů chtějí nějaké řešení. A já si myslím, že je dobré, aby ten důraz na sport tady byl. Ta roztomilá...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co námitka, promiňte, co námitka, že by...

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
...ta roztomilá slova o tom, jestli Putin a já, to si myslím, že, že vůbec nesouvisí s ničím. Je to rádoby vtipné, ale prakticky to nic neříká. Už vůbec ne o podpoře sportu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co ta možná námitka, že by bylo dobré mít schopného, skvělého ministra školství, mládeže a tělovýchovy, a nemusel byste sport předsouvat nebo posouvat pod úřad vlády. To vy takového kandidáta na ministra školství nemáte?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
A tak já si nemyslím, že je dobré, aby tyhle ty věci fungovaly společně, protože prostě až na jedno čtyřleté období, kdy byl náměstkem ministra pan Malý, tak to prostě nefungovalo. Takže je potřeba ty věci řešit jiným způsobem, dát důraz na věci, začít dělat podporu sportu opravdu do velké hloubky, tak jako to dělají třeba Švédové nebo Američané, to není, pan Kalousek samozřejmě se zabývá trošku jinými vzletnými věcmi, jako jsou ekologické zakázky, jako je opt-out, jako jsou církevní restituce, a nevidí do světa, tak vidí pana Putina, ale nevidí třeba podporu sportu ve Švédsku nebo ve Spojených státech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle informací Otázek mají sociální demokraté nový plán na financování sportu, kulturu a obecně prospěšných činností. Tady jsou podrobnosti, které Otázky nabízejí. ČSSD chce zavést povinné odvody firem s velkou tržní silou. Obrat nad 5 miliard korun a tržní dominancí. Firmy s výraznou tržní silou budou povinně odvádět jedno procento ze základu daně na obecně prospěšnou činnost. Celkový výnos z těchto odvodů odhaduje ČSSD na 2 až 3 miliardy korun. To se uvádí v jednom z interních dokumentů sociálních demokratů, který Otázky mají k dispozici. Opravdu, pane předsedo Paroubku, uvažují sociální demokraté o tom, že by zavedli takový povinný odvod v daňovém systému České republiky?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak podívejte, my především předpokládáme, že bude novelizován zákon o sázkových hrách, a tam je možné najít nějaké, nějakých 1 až 1,5 milionu, 1 až 1,5 miliardy, možná ještě více ve prospěch sportu. A kromě toho já tady mám zrovna tabulku, ono kdybych to tady ukazoval, tak by to nebylo vidět, ale zítra na tiskové konferenci to zveřejním, kdy firmy, velké firmy s pětimiliardovým obratem s velkou tržní silou, které se zabývají distribucí energií, výrobou a distribucí energií, E.ON, ČEZ, PRE nebo banky, velké banky nebo Telefónica, T-Mobile, nebo distribucí plynu, RWE Transgas, dále firmy Dalkia, Vodafone, které by mohly odvést na veřejně prospěšné účely, tedy odečíst z daňového základu až 5 procent, což je zhruba 8 miliard korun, tak odvedly na tyto účely 551 milionů, takže tady je možné...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že to číslo, promiňte, to znamená, že to číslo vám vadí, a proto dobrovolnost, kdy dnes v daňových zákonech existuje 5 procent odvodu ze základu daně na obecnou prospěšnou činnost, tím, že ty firmy to nedělají v tak velké míře, jak vy byste si představoval, proto chcete zavést tuto daňovou povinnost.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby aspoň v době krize, to znamená v době, kdy není možné například na sport, na kulturu, na sociální oblast nalézt peníze, tak aby tyhle firmy, které vesměs jsou, když se na ně tak dívám, se zahraniční účastí, a tam by si nikdo nedovolil nepodporovat v těch jejich mateřských zemích tyto činnosti, o kterých jsem hovořil, tak aby něco udělaly pro společnost, prostě bohaté firmy, je solidarita bohatých s chudými v každé společnosti rozumné, později narozených s těmi dříve narozenými, mladých se starými. No, tak proč by ty bohaté firmy nemohly tohle to dělat, s tím, že by se jim samozřejmě zachovala ta možnost, aby si rozhodovaly samy, aby ty peníze přicházely naprosto transparentně do toho prostředí, to znamená, aby ty, ty, ty neziskové, ten neziskový sektor, ty neziskové společnosti musely velmi transparentně vykazovat každou položku, tak aby to nebylo předmětem nějakých krádeží tyhle ty peníze. A já si myslím, že každý přeci musí mít zájem na tom, aby se rozvíjel český sport, česká kultura, aby v sociální oblasti se vynakládalo víc peněz.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V případě, že sociální demokraté po volbách takový návrh, pane předsedo, předloží, tedy povinné jedno procento odvodů na tuto obecně prospěšnou činnost ze základu daně. Podpoří to TOP 09?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem vůči tomu dosti skeptický podle mého názoru. Já hlavně bych, co se týká sportu, rád něco připomněl. Už před mnoha lety, začátkem 90. let, se rozhodl český stát, že výnosy Sazky budou v prospěch sportu. Ty tělovýchovný a sportovní organizace se tehdá rozhodly ty peníze použít na výstavbu velké haly. Teď splácejí ten úrokový kalendář a tak dále. Tudíž mají málo peněz. To pro mě neznamená, že se tudíž musí daňový poplatník zase obrat o další. Ať si to vyřídí sportovní svazy se společností Sazka samy. Když se podívám, co tamější manažeři vydělávají, tak to není tak špatné. Takže ať si to s nimi samy vyřídějí, zorganizují, aby peníze šly tam, kam mají jít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale promiňte, ta námitka, že když dnes je to dobrovolné a je tam ten pětiprocentní základ daně na obecně prospěšnou činnost. A Jiří Paroubek říká, že odvedly pouze půl miliardy, tudíž že daňové subjekty této možnosti nevyužívají.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Ty to nevyužívaly očividně v dnešní hospodářské situaci, viděly, že ty peníze je použít lépe jinde. A myslím, že to stát nebude lépe rozdělovat, než když to budou jednotlivé společnosti. Ne myslím tady, nejdřív bychom měli vyřešit problém Sazky, to by byla první věc. Pak můžeme o dalších věcech uvažovati. Ale já bych řekl, že zase tady zavést nový systém, poněvadž to nebude velice prospěšný. Poněvadž nepochybuji o jedné věci. Když tyto společnosti zatížíme dalšími odvody, tak s radostí zase nám zvednou ceny. Tedy to že vždycky iluze, že tohle je...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říkáte, že si to vyberou někde, někde jinde.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
A to je u zákazníka v Čechách. To vím taky. Takže nejsem velký přítel toho.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My když se podíváme na nejziskovější společnosti v uplynulém roce podnikající v České republice, tak máme následující pětici. Tady je její přehled. Nejziskovější českou firmou byla v loňském roce elektrárenská společnost ČEZ, která vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši bezmála 52 miliard korun. S velkým odstupem za tímto ziskem zaostává druhá v pořadí banka ČSOB se ziskem 17,4 miliardy korun, třetí příčku, jak vidíte, si drží další banka, Česká spořitelna, která loni vykázala čistý konsolidovaný zisk ve výši 12 miliard korun, čtvrté místo obsadila Telefónica O2 a páté pak Komerční banka. Pane předsedo Paroubku, když jste tady slyšel odmítnutí od Karla Schwarzenberga toho vašeho plánu, vy opravdu nemáte obavy, že zavede-li povinné jedno procento odvodu ze základu daně pro ty obecně prospěšné neziskové činnosti, jako je kultura, sport, že ty velké firmy to budou daňově optimalizovat nebo že mohou svá sídla přesunout někam jinam?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak především, když se podívám na jejich obří zisky, 63 miliard, pak ty další, o kterých jste hovořil, 14,5 miliardy, 18,5 miliardy, 19,9 miliardy, tak to jsou enormní zisky, nic proti tomu, je to dobře, že mají takové zisky. Ale já bych vám chtěl říci, že si myslím, že je potřeba, aby působila regulace v tržní společnosti, tak aby se vytvářelo správné tržní prostředí, protože jedna věc je jistá, pokud jde o poplatky v bankách, tak v České republice v loňském roce ten průměrný poplatek v bankách, nebo měsíční poplatky v bankách dosáhly 188 korun, v Evropské měnové unii, tedy v té evropské patnáctce to bylo 158 korun. Čili dokonce u nás, kde je nižší kupní síla obyvatelstva, podstatně nižší kupní síla obyvatelstva, jsou ty poplatky nižší. Pokud jde o výrobu elektrické energie, tak my žijeme v iluzi, že máme levnou elektrickou energii. Nevím, co by tady někdo ještě z těch elektrárenských společností chtěl zvyšovat, protože třeba v Praze my platíme za kilowattu elektrické energie 19 centů, v Paříži to je něco přes 13 centů a v Londýně je to 13,5 centu. Co by ti pánové chtěli ještě zvyšovat?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale například, ale například ČEZ, jako elektrárenský gigant, tak je ve spoluvlastnictví státu a ten jste, když to řeknu brutálně, vybudovali v těch uplynulých letech vy jako politici. Protože tady vznikala taková společnost, to znamená, nesete za to zodpovědnost vy, stejně jako Topolánkova vláda.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Ale já necítím tu odpovědnost, že bych nesl něco za to, když jsem nebyl ve vládě. Nezlobte se.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste byl premiérem a superČEZ vznikal už za sociálně demokratických vlád, to byla...

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
No, tak abych tady nebyl, abych tady nebyl nějakým správcem nějaké podstaty sociálně demokratických vlád. Já jsem byl 13 měsíců sociálně demokratickým premiérem před volbami. Myslím, že tady jde, znova opakuju, o to, aby fungovaly regulační úřady. To, že ČEZ, že banky budou chtít zvyšovat a ti další, že budou chtít zvyšovat své ceny, které jsou v podstatě monopolní, tak nebo dokonce kartelové v případě bank, tak si myslím, že není nic překvapivého. Takže to myslím, že občané nemají rádi, neradi to vidí, chce to ochranu tržní prostředí, to v každém případě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale ten, ale ten kartel jim nikdo neprokázal, od toho přece tady je Úřad na ochranu hospodářské soutěže.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
To já vím, že ne. Ale podívejte se. 188 korun, 188 korun u nás za měsíc a 158 korun v Evropské měnové unii. No, tak měli by se nad tím zamyslet a měli by o tom přemýšlet. Já ukazuju východisko, které je nějak nezničí. Z těch 8,5 miliard jenom těch asi 10 společností, které by mohly dát na veřejně prospěšné účely daly 500 milionů, kdyby daly těch, kdyby daly o jenom tyhle ty o 500 milionů korun, vlastně o 1 miliardu korun víc, tak by se dostaly na to jedno procento. To není nic, co v těch desítkách miliard by je zničilo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Řeč čísel je neúprosná. Karel Schwarzenberg řekl, že se nepřiklání k tomuto plánu. Ale když se podíváme na financování sportu, tak od roku 1989 zásadně klesají výdaje státního rozpočtu na tělovýchovu a sport. Teď už to vidíte sami. Tady vidíte vývoj od roku 89 plus předpokládaný vývoj do roku 2014 podle prognóz ministerstva školství, pokud se budou vyvíjet peníze jdoucí ze státního rozpočtu na sport a tělovýchovu tak, jak se vyvíjejí. Vrchní křivka nám ukazuje pokles peněz věnovaných na sport a tělovýchovu ze státního rozpočtu na jednoho obyvatele Česka, a spodní, ta modrá křivka nám pak ukazuje pokles výdajů ze státního rozpočtu v přepočtu na hrubý domácí produkt, takže jsme z nějakých 6 desetin procenta na přibližně 2 desetinách procenta. Při srovnání výdajů na sport a tělovýchovu z veřejných peněz v zemích Evropské unie je na tom Česko nejhůř. Tady je srovnání, které vypracovalo české ministerstvo školství. Česko je po Bulharsku a Maltě na třetím místě v žebříčku zemí evropské sedmadvacítky, které dávají nejmíň peněz na jednoho obyvatele ze státního a veřejných rozpočtů na sport. Nejde ani o 20 eur. Vidíte to sami. Sousední Slovensko je na 11. místě, když dává víc než 30 euro na jednoho obyvatele. Největší výdaje z veřejných peněz na sport a tělovýchovu mají Finsko, Lucembursko a Francie. A to už vidíte teď v té tabulce. V případě Francie je to víc než 180 euro na jednoho obyvatele. Pane předsedo Schwarzenbergu, vy jste to řekl, že ten plán sociálních demokratů jste k němu rezervovaný nebo se vám nelíbí. Řekl jste, že se musí začít u Sazka areny, chápu to správně, že pokud vy byste začínal.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Ano, poněvadž když tady vidíte ten pokles přímých výdajů ze státního rozpočtu, tak dle mého názoru musíme k tomu připočíst taky všechny výnosy Sazky společnosti, poněvadž ty svého času jsme věnovali na sport. To nemůžete od toho oddělit. V jedné straně, musím říci, souhlasím s panem předsedou Paroubkem, že by nám neškodilo, kdybychom měli nezávislý, říkám proto, nezávislý regulační úřad. To by musel být na vládě a stranách nezávislý, který by měl také dohled na banky. S tím bych byl úplně srozuměný, ve spolupráci s národní bankou by se to tedy mělo něco udělat, aby tady regulace fungovala.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, Česká národní banka jistého regulátora hraje. Vy osobně si myslíte, že tady v Česku chybí nějaký úřad, který by reguloval banky, když je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká národní banka.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Já vám něco řeknu. Buď bychom měli dáti větší pravomoci národní bance v tom, aby mohla více zasáhnou, nebo udělat něco nezávislého. To je otázka, jak by to systémově nejvíc fungovalo. Výhoda národní banky, pak by musel mít silnější pravomoce tady zasáhnout, je, že už dosti nezávislá, co všichni uznáváme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vám tedy také vadí, jak se banky chovají v Česku.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
No, samozřejmě. Není mi v nejmenším jasné, proč bychom tady měli mít větší poplatky než v sousedních zemích. To je naprosto jasný. Tedy buď tady nefunguje pořádně soutěž, to je jeden dojem /nesrozumitelné/, nebo tady chybí někdo, kdo to kontroluje, a tudíž bych řekl, tady bychom si měli posadit národní banku a vytvořit institut, který buď bude jí podřízen, nebo nezávisle, to je opravdu otázka účelnosti. Já v tom nejsem odborník. Ale že by větší dohled měl být, tím bych srozuměn.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy, jenom teď, protože odbíháme od těch kroků k financování sportu. Vy si myslíte, že by také měla být zpřísněna regulace bankovního sektoru a posílení pravomocí centrální banky, pane předsedo.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak určitě. Já jsem ale nemyslel jenom na banky, já jsem myslel třeba i na ty energetické distribuční firmy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale tam zase existuje Český energetický úřad jako.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Přesně tak. Tak asi, asi tohle to přehlédl ten energetický úřad. Ten rozdíl v cenách je tak markantní, že to přehlédnout neměl. Takže já si myslím, že to prostě nefunguje, jak by mělo funguje. Takže prostě to tržní prostředí tady není dostatečným způsobem regulováno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když tady Karel Schwarzenberg, jenom dostaneme se k hale.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Vraťme se k té Sazce, no.

ČT, 7. 3. 2010, Pořad: Otázky Václava Moravce
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme