Feri: Skutky uvedené v žalobě jsou závažné

9. 9. 2019

(editovaný přepis rozhovoru s poslancem TOP 09 Dominikem Feri)

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Proč dnes výbor nepřijal žádné stanovisko, které by doporučovalo poslancům nějaké hlasování, pane Bendo?

Marek BENDA, předseda ústavně-právního výboru PS /ODS/

Výbor přijal stanovisko a usnesení, které říká, jakým způsobem je třeba postupovat. Myslíme si, že vzhledem k tomu, že žaloba je veřejná, tak všechno, co je v té žalobě, je na rozhodnutí každého poslance. Toto není mandátový a imunitní výbor, kde jsou věci, které zazní jenom na výboru a ostatní je nevědí.  Návrh zněl jenom prostě, jakým způsobem má Poslanecká sněmovna nadále postupovat, kdy uplyne lhůta, například těch tří měsíců, které máme na projednání. Myslíme si, že to je věc, která přísluší ústavně-právnímu výboru.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

To znamená, že to nebylo třeba, pane Feri, kvůli velké rozdílnosti jednotlivých názorů, že jste se nedokázali shodnout?

Dominik FERI, člen ústavně-právního výboru PS /TOP 09/

Rozhodně ne, a tady v tom s panem Bendou naprosto souhlasím. Úloha ústavně-právního výboru v tomto návrhu žaloby je skutečně taková, že načrtne, jakým způsobem by se věc měla projednávat. To znamená, že nemá rozhodovat meritorně. Ostatně to je ústavou daný prerogativ pro Poslaneckou sněmovnu jako celek. Má zkrátka říci, jakým způsobem se to bude projednávat, jestli to bude veřejné projednávání, jestli se bude hlasovat standardním způsobem, nebo tajně, nebo podle jmen.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Pane Feri, Vy si myslíte, že prezident Miloš Zeman někdy hrubě porušil ústavu a v čem konkrétně?

Dominik FERI, člen ústavně-právního výboru PS /TOP 09/

Bezesporu, ať už je to příklad, který zmiňoval kolega Marek Benda, ale jsou to i další skutky, které jsou v návrhu ústavní žaloby. Každý může posuzovat závažnost jednotlivého jednání s jiným významem. Podle mě je dobře, že se to vymezilo takto široce, a to z důvodu, že opravdu jediná předvídatelná sankce je ztráta funkce. Když by Ústavní soud naznal, že otálení u jmenování Michala Šmardy bylo závažným a hrubým porušením ústavy, tak ale ta sankce mu může přijít příliš přísná a může to být důvod pro zamítnutí žaloby. Je dobře, že žaloba byla nějakým způsobem iniciována. Je tady jediný možný aktivně legitimovaný žalobce, a to je Senát, když by nic nekonal, tak by tím pádem dával tiše najevo, že všechno je v pořádku. To stejné by bylo za situace, když by jediný žalovaný skutek byl pouze případ nejmenování pana Šmardy. Tím bychom de facto řekli: "To předtím, to už vzal čas, anebo to zas tak závažné nebylo“, přičemž ty předchozí skutky, které jsou jmenované, jsou obdobně závažné.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Pane Feri, Vy jste tady sice velebil onu osmi skutkovou žalobu. Nicméně nebyla to chyba? Nepřiklonilo by se, dejme tomu k jednomu jedinému skutku daleko více příznivců?

Dominik FERI, člen ústavně-právního výboru PS /TOP 09/

Já už jsem svůj postoj k tomu trošku naznačil. Myslím si, že když by ta žaloba byla velmi úzce vymezená, tak se nahrává tomu, aby ji Ústavní soud zamítl. Anebo v případě, když by seznal, že se jedná skutečně o hrubé porušení ústavy, tak by nemohl uložit tak přísnou sankci, protože zkrátka z ústavy se nepodává další možná varianta. Myslím si, že je dobře, že je vymezená takto široce, i když šance na to, že projde, jsou velmi malé, tak je to takový složený účet prezidentu a jeho počínání.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Pojďme ještě na jedno téma. Ruský ministr kultury Vladimír Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k vůdci regionální pobočky nacistické strany NSDAP. Kritizoval záměr odstranit sochu maršála Koněva. Zároveň poděkoval prezidentu Zemanovi, že památník hájí. Jak hodnotíte výrok ruského ministra?

Dominik FERI, člen ústavně-právního výboru PS /TOP 09/

Ruský ministr má svaly kolem úst, to se mu nedá upřít. Ten výrok je podle mého názoru naprosto nepřiměřený. Co se týče samotné sochy maršála Koněva. Samozřejmě vůbec ta debata není o tom, že by se nějakým způsobem cenzurovala historie nebo že by se z ní vybírala jenom nějaká určitá část. Zkrátka jenom se ten příběh pojímá nějakým způsobem kontextuálně s ohledem na roli maršála Koněva v Mongolsku nebo například v Maďarsku v roce 1956 a v šedesátém prvním roce v Berlíně. Já vůbec neříkám, že by na místě nemělo být něco, co by připomnělo osvobození, ale rozhodně by tam neměl být pomník, který je z roku 1980.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka

Velice stručně na závěr, jak by mělo Česko reagovat? Paní Ožanová naznačila, že by měly vzít zpátečku obě 2 strany, co si myslíte Vy?

Dominik FERI, člen ústavně-právního výboru PS /TOP 09/

Já si myslím, že náš pan starosta neprovedl nic, kvůli čemu by měl být nazván pohlavárem nacistické strany, to není žádné braní zpátečky.

Podívejte se na celý díl pořadu Události, komentáře s poslancem TOP 09 Dominikem Ferim.

 

Zdroj: ČT24, Události, komentáře, 6.9.2019

Štítky