Farský: Geotermální energie by dala lidem práci

Rozhovor s poslancem Janem Farským

7. 11. 2012

Semily připravují projekt geotermální elektrárny. Jak tato myšlenka vznikla?

K využití geotermální energie nás přivedla snaha uchránit kvalitu přírodního prostředí, které Semily obklopuje, a současně využít jeho možností. Proto jsme před pěti lety nechali zpracovat územní energetickou koncepci města právě se zaměřením na využití obnovitelných zdrojů energie. A využití geotermální energie bylo doporučeno jako nejvýhodnější.

Kde by měla elektrárna vyrůst?

V platném územním plánu v lokalitě sídliště Řeky je pro tyto účely vyčleněno místo zhruba 150 metrů od současné kotelny, navíc v blízkosti vody, která je pro tyto účely také důležitá. Geofyzikální průzkum následně potvrdil vhodnost lokality k tomuto využití.

V jaké fázi přípravy projektu se nacházíte?

Máme zarezervovanou připojovací kapacitu na elektrickou rozvodnou síť, máme zpracovaný geofyzikální průzkum. Nyní hledáme investora, který bude spolu s městem v projektu dále pokračovat. V těchto dnech konkrétně jednáme se společností EnterGeo SE. V těchto jednáních město vystupuje jako samospráva, dohaduje způsob využití pozemků, přínos pro občany i město. V řádech týdnů bychom se mohli shodnout na podmínkách spolupráce a zastupitelstvo by mohlo schválit exkluzivitu jednání s touto společností.

Investor by měl do projektu vložit prostředky. Kolik už investovalo město?

Jedná se o projekt za zhruba 1,2 miliardy korun. Dosud město vynaložilo více než milión.

Na jedné straně se musí město rozhodnout, zda projekt realizuje, na druhé straně ho musí schválit také státní správa.

K záměru se musí vyslovit nejrůznější pracoviště a správní úřady, včetně například krajského úřadu, hygieny, inspekce životního prostředí nebo báňského úřadu. Ministerstvo životního prostředí pak rozhodne, zda bude záměr posuzován podle zákona (EIA). Ovšem vzhledem k rozsahu záměru a skutečnosti, že se jedná v našem státě o dosud nevyzkoušený projekt, nelze přesně odhadnout množství a rozsah dalších řízení a nutných stanovisek.

Co by měla geotermální elektrárna městu přinést?

Semily mají po městě rozvedené centrální zásobování tepla, domácnosti by mohly topit levněji než nyní, také by bylo možné obnovit koupaliště, kde by se zlevnil ohřev vody a prodloužila se sezóna. Domnívám se, že nejzajímavější je vyhlídka na snížení nezaměstnanosti. Ta se tu pohybuje kolem 9 až 9,5 procenta, navíc mnoho lidí dojíždí za prací mimo Semily.

Jak konkrétně si představujete vliv na snížení nezaměstnanosti?

Realizace projektu má šanci přinést nové pracovní příležitosti. Takto získanou energii je možné využívat od rybích sádek, protože v teplejší vodě se rybám lépe daří, přes pěstování žampiónů, prádelnu až například po sušárnu dřeva. To by mohlo být zejména v našem regionu zajímavé. Ale těch možností je mnohem více.

Ludmila Žlábková

Právo, 7. 11. 2012, rubrika: Severovýchodní Čechy, str. 11

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme