Dopis poslankyně TOP 09 Markéty Adamové prezidentovi republiky

16. 1. 2015

Vážený pane prezidente,

jsem velice znepokojena výroky, které jste 14. ledna 2015 pronesl při návštěvě Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí. Konkrétně výrok „Nejsem zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapovány, měly být umisťovány do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba.“ se hluboce dotýká nejen všech, kteří žijí se zdravotním postižením, ale také jejich rodin a v neposlední řadě tisíců pracovníků, kteří se problematikou zabývají.

Dovoluji si Vás upozornit, že je Váš výrok v rozporu se článkem 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Zároveň bych ráda připomenula, že úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 45 odst. 1 dne 3. května 2008. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 28. října 2009.

Vaše výroky znehodnocují snahu nás všech, kteří se na procesu integrace a zavedení inkluzivního vzdělávání podílíme a činíme veškeré kroky k jeho realizaci v praxi, nejen v souvislosti s právě projednávanou novelou tzv. školského zákona.

Zároveň jsou Vaše slova velmi demotivující pro všechny děti a mladé lidi s handicapem, kteří cílevědomě pracují na svém rozvoji a společenském uplatnění. Vážený pane prezidente, důrazně Vás žádám, abyste své výroky vysvětlil a veřejně se za ně omluvil.

Markéta Adamová, poslankyně TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme