Bezplatné verze omezí softwarové pirátství

Rozhovor s garantem TOP 09 pro oblast IT Jaroslavem Poláčkem

27. 5. 2010

TOP 09 chce elektronické aukce pro realizaci veřejných zakázek a technologicky neutrální stát, který vybírá proprietární či svobodný software podle vhodnosti použití. Strana prosazuje otevřené formáty a kvituje, že k nim již patří i ty od Microsoftu. Dohodu ACTA podle TOP 09 v případě nutnosti zastaví Evropský parlament a poplatek OSA by zachovala, dokud nebude navržena reálná alternativa.

Za TOP 09 poslal odpovědi pan Jaroslav Poláček, garant expertní skupiny pro informační technologie.

1) Hodláte zjišťovat možnosti úspor ve státní politice nákupu IT řešení? Pokud ne, v čem spatřujete výhody současné praxe? Pokud ano, jaké postupy chcete při uvažovaných změnách uplatnit?

Ano, hodláme zjišťovat možnosti úspor obecně ve všech veřejných zakázkách. V našem programu navrhujeme, aby informace o veřejných zakázkách od fáze přípravy až do fáze realizace byly veřejně dostupné v elektronické podobě. Uchazeč o veřejnou zakázku, ani zadavatel se v případě veřejných zakázek nebude moci odvolávat na obchodní tajemství. Za nejvhodnější nástroj realizace veřejných zakázek pokládáme všude, kde to jde, elektronické aukce. Více informací najdete na http://www.top09.cz/proc-nas-volit/politika/kriminalita-a-korupce/.

2) Považujete Linux a open source software za přijatelnou alternativu k proprietárnímu softwaru v oblasti veřejné správy? Pokud ne, kde vidíte nedostatky? Pokud ano, jaké jsou podle vás výhody?

Neexistuje obecně platná odpověď, zda je lepší proprietární, nebo open source software. Domnívám se, že stát by měl zůstat technologicky neutrální a samozřejmě si dokážu představit případy, kdy nasazení open source softwaru je výhodnější (ale i naopak). Jako aktivní uživatel open source softwaru jsem si i vědom výhod, které spočívají zejména v komunitě, která bezprostředně dokáže reagovat na objevené problémy…

3) Jaké jsou vaše plány pro zlepšení počítačové gramotnosti studentů a obyvatel? Figuruje v těchto plánech používání open source softwaru?

Domnívám se, že počítačová (a i klávesnicová) gramotnost patří již na základní školy. Je nepochybně nezbytná k tomu, aby se naše ekonomika stala ekonomikou znalostní. Samozřejmě v této oblasti prostor pro open source existuje a podle mého názoru by měl být nabízen jako alternativa k placeným programům, protože vědomí toho, že existují bezplatné verze, může vést např. k výraznému omezení softwarového pirátství. Dokonce bych řekl, že k tomuto již dochází.

4) Budete prosazovat používání otevřených standardů dokumentů, např. v Evropě i ve světě často nasazovaného formátu openDocument (ODF) namísto proprietárních formátů?

Ano, budeme prosazovat otevřených standardů a jsem rád, že dnes to není pouze formát ODF, protože i formáty firmy Microsoft jsou dnes otevřené.

5) Jaký je váš postoj k donedávna tajně projednávané dohodě ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)? Je potřeba další dokument nad rámec WTO a WIPO?

Jedná se o návrh, který může doznat ještě docela zásadních změn i díky tomu, že vzbuzuje velký zájem médií. Protože nejde o finální text, tak si dovolím pouze dva komentáře:

a) Opatření vyplývající z této smlouvy by musela být schváleny národními orgány. Jsme suverénním státem a navíc, pokud by toto mělo být implementováno jako směrnice, musel by o problematice jednat Evropský parlament – nedokážu si představit, že by návrh prošel v té podobě, jak jej dnes prezentují média.

b) Podobná opatření, která byla navrhována ve Francii, skončila pouze tím, že francouzská byrokracie obesílá dopisy poskytovatele nelegálního obsahu. Účelnost tohoto kroku nechávám raději bez komentáře.

6) Je podle vás nutné přitvrdit zákony na ochranu duševního vlastnictví, nebo naopak systém reformovat a přizpůsobit novým technologiím a možnostem šíření chráněných děl?

Určitě je nutné systém reformovat a podpořit všechny aktivity, které nabídnou alternativu akceptovanou jak pro poskytovatele, tak pro zákazníky. Na jedné straně musí existovat ochrana autora, na straně druhé stojí požadavky zákazníků. Myslím, že trh nachází možnosti, jak uspokojit obě strany – nejznámějším případem je zcela jistě iTunes, který díky mikroplatbám ukázal cestu respektovanou oběma skupinami.

7) Proč souhlasíte, či nesouhlasíte s povinným paušálním poplatkem organizaci OSA (Ochranný svaz autorský) při nákupu prázdných úložných médií, tiskáren a dalších produktů, které by teoreticky mohly být zneužity k nelegálnímu šíření chráněného obsahu?

Souhlasíme, protože zatím nikdo nebyl schopen nabídnout jiný systém, který by nebyl nákladný a nevyvolal by byrokratickou mašinérii se spoustou kontrol a protokolů. Nebráníme se debatě o tomto systému, ale měli bychom mít reálnou alternativu.

8) Chcete něco doplnit ke kterémukoliv z uvedených témat?

Určitě – http://www.top09.cz/proc-nas-volit/politika/informacni-a-komunikacni-technologie/ :-)

Robert Krátký

abclinuxu.cz, 27. 5. 2010, Rubrika: Články

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme