Benešovy dektrety, nekonečné spory

Karel Schwarzenberg hostem pořadu Otázky Václava Moravce

7. 3. 2010
Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Benešovy dekrety jako strašák. Fungují tak už drahnou dobu. Když se to hodí německým nebo rakouským politikům, začnou Benešovy dekrety vtahovat do svých předvolebních kampaní. Ani čeští politici nezůstávají pozadu. V uplynulých 20 letech jsme tak už viděli několik předvolebních kampaní, postavených na strachu z prolamování takzvaných Benešových dekretů. V dubnu čekají sousední Rakousko prezidentské volby. A tak se strašák Benešových dekretů znovu objevil na scéně. Rakouský prezident Heinz Fischer v písemném pozdravu účastníkům přednášky ve vídeňské kanceláři Sudetských Němců zopakoval oficiální rakouské postoje k takzvaným Benešovým dekretům. Podle sociálně demokratického prezidenta Fischera představovaly Benešovy dekrety svého času těžké bezpráví, které není možné zastírat. Rakouský prezident Heinz Fischer doslova napsal, citujme: "Skutečnost, že český prezident Václav Klaus si pro svůj podpis Lisabonské smlouvy dal jako podmínku, že Evropská charta lidských práv se na Českou republiku nevztahuje, nemá ve skutečnosti žádný vliv." Konec citátu. Česká vláda slova rakouského prezidenta odmítla.

Jan KOHOUT, ministr zahraničí /4. 3. 2010/
--------------------
Pro nás je ta otázka uzavřená. Je minimálně pro nás uzavřená od doby vstupu do Evropské unie.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Český prezident Václav Klaus, kterého jeho rakouský protějšek zmínil v souvislosti s dojednáním výjimky k Lisabonské smlouvě kontroval, vyjednání výjimky z listiny základních práv Evropské unie před ratifikací Lisabonské smlouvy Českou republikou, bylo podle Klause prozíravé a také užitečné. Klaus míní, že teď je nezbytné, aby byla česká výjimka co nejdřív závazně právně kodifikována. Připomeňme, že dojednání Klausovy výjimky loni na podzim provázely pochybnosti, zda český prezident zbytečně nevtahuje do svého boje proti Lisabonu právě takzvané Benešovy dekrety.

Václav KLAUS, prezident ČR /9. 10. 2009/
--------------------
Jsem přesvědčen, že si Česká republika před ratifikací musí alespoň dodatečně vyjednat obdobnou výjimku. Tím nám bude dána garance, že Lisabonská smlouva nemůže vést například k prolomení takzvaných Benešových dekretů.

Jan FISCHER, premiér /9. 10. 2009/
--------------------
Chtěl bych jenom konstatovat, že vláda České republiky věnovala pozornost všem aspektům Lisabonské smlouvy, včetně eventuelního rizika prolomení Benešových dekretů a na základě důkladných analýz neshledala, že by takové riziko bylo reálné a všechny analýzy, které má vláda k dispozici, takovou možnost vyloučily. A neměli jsme dosud k dispozici analýzy, které by svědčily o opaku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejnovější slova rakouského prezidenta Heinz Fischera proti takzvaným Benešovým dekretům vedla české politiky k opětovnému ujištění, že Benešovy dekrety jsou součástí českého právního řádu. Ale, jak jsme slyšeli podle českého prezidenta Klause, je teď nezbytné, aby byla česká výjimka k Lisabonské reformní smlouvě, co nejdřív závazně právě kodifikována. Měla by, pánové, česká diplomacie teď podniknout tedy nějaké kroky, aby ta česká výjimka z Lisabonu, byla ratifikována dřív než v přístupové smlouvě s Chorvatskem? Pane předsedo Schwarzenbergu?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Já bych řekl, že zaprvé platnost, abych to korektně nazval, dekretů prezidenta republiky je daná a já jsem neměl nejmenší pochyby, že nejsou zpochybnitelné i před tou výjimkou, kterou jsme tedy podle návrhu pana prezidenta vymínili. Já jsem přesvědčen, že tady žádné zpochybnění možné není. To je zajedno, zadruhé, myslím, že by nebyla vůle to ještě před tím ratifikovat. Snad se to podaří během přístupových hovorů s Chorvatskem, jednání s Chorvatskem, jak známo Maďarsko a snad i jiný státy prohlásily, že nebudou tuto podmínku ratifikovat. Takže uvidíme, co bude vývoj. Já bych řekl ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně si myslíte, že je tedy teď nesmysl tlačit na evropskou 27?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Poněvadž bezpečnost právního stavu v Český republice je daná a tudíž myslím, že bychom se neměli ještě na tyto otázky zase pořád upozornit. To totiž vede jenom k tomu, že vzniká dojem, že jsme sami ve svých kramflecích nejistí. A to není dobrá politika. To opravdu bych řekl, není dobrá politika. My musíme být opravdu v tom klidní a konzistentní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Heinz Fischer je vaším, dá se říci, přítelem, pane předsedo Paroubku?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak spíše politickým přítelem, známe se 20 let.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už jste mu vyčinil jako sociálnímu demokratovi?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak je to přece jenom prezident republiky, prezidentům republiky se nevyčiňuje. Víte, já zase ty věci a souhlasím s panem předsedou, že je potřeba věci brát s chladnou hlavou. On posílal nějaký dopis, jehož obsah v zásadě ani neznáme, na sraz sudetoněmeckého krajinského sdružení jedna část jedné věty, a to ještě bez přísudku, byla vyjmuta. Určitě pan prezident se v tomhle unáhlil, pokud je to tak, že tak, jak je to formulováno, nicméně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale co námitka, že nemůže si za ta slova rakouského prezidenta, i když v Rakousku jsou za měsíc prezidentské volby, takže je jasné, že to je vzkaz dovnitř v rámci vnitropolitické situace v Rakousku, ale ...

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
No, tak je to potřeba brát, že je to vzkaz.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale co ta možná námitka, že právě říkal, Češi si vyjednali výjimku a tak Benešovy, nemyslíte, že to souvisí s tím, že Česko má tu výjimku z Lisabonu?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Že pan prezident, ne tak určitě, takhle v souvislostech bych to neviděl. Je prostě pan prezident ve volební kampani, pokud vím, a pan předseda to zná asi lépe, nežli já, ta čísla v Rakousku, myslím ty průzkumy veřejného mínění, tak on má velmi vysokou podporu. Ale on nechce asi ponechávat nic náhodě. Je prezidentem všech Rakušanů, myslím si, že on nikdy v minulosti takovouhle záležitost, řekněme, takhle nacionalisticky, kdybych to měl říct, se nevyjádřil. Chtěl bych říci, že Benešovy dekret jsou nedílnou součástí právního řádu České republiky a pan předseda určitě, protože já jsem dostal od našich rakouských přátel, které zajímalo, já myslím sociálně demokratických přátel, které zajímalo mé odmítavé stanovisko k vyjádření pana prezidenta Fischera, i řekněme, mé zdůvodnění toho stanoviska, tak jsem dostal jen tak mimochodem několik retribučních zákonů rakouských, jsou tedy v němčině, v právní mluvě, tak trošku jsem se tím prokousával, zatím ještě neprokousal, ale z toho vyplývá, že to retribuční zákonodárství, poválečné tak, jak je uplatnili sociální demokraté rakouští a křesťanští sociálové, tak bylo velmi podobné tomu, které bylo u nás. Takže oni mají své prezidentské, nebo oni mají své Benešovy dekrety, když to řeknu takhle, které jsou také součástí toho právního řádu. A pokud jde o odsun Sudetských Němců, no tak to je věc velmocí, tady není co zpochybňovat, pokud jde o tu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Má Česko podle vás teď tlačit na rychlejší ratifikaci té výjimky?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Já si myslím totéž, co pan předseda. My jsme pevní ve své pozici. My jsme tehdy byli velmi zdrženliví k tomu, co říkal pan prezident Václav Klaus, protože to byla prostě jeho podmínka, aby podepsal, to je jedna věc. Druhá věc, říkali jsme si, že to nemůže škodit, ale rozhodně, což ukazuje tyhle výroky, že to skutečně nemůže škodit, když nějakou výjimku budeme mít. Ale součástí té výjimky nesmí být sociální charta. Nepospíchejme v tom, v klidu to řešme, naše pozice je zcela pevná.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně si myslíte, že ta výjimka, pokud vy byste byl ministerským předsedou České republiky, tak že by ta česká výjimka se ještě nějak měnila? Protože jde právě o evropskou sociální chartu?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že pokud panu prezidentovi šlo jenom o ty věci, které vyplývají z prezidentských dekretů pana prezidenta Eduarda Beneše, no tak se shodneme velmi jednoduše, že tedy se bude jednat jenom o nějaký paragraf, který se týká majetkové části a nikoli o evropskou sociální chartu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, chápu to tedy správně, že až se bude do ratifikační smlouvy s Chorvatskem dávat nějaká konkrétní formulace, tak vy jako ministerský předseda, budete prosazovat, aby tam byla jenom formulace týkající se čistě Benešových dekretů, nikoliv evropské sociální charty?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
No, té majetkové záležitosti, které se mohou, jako že si to nemyslím, které se mohou týkat skutečně Benešových dekretů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že ta formulace tak, jak je teď napsána, kde ...

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Ale to my jsme řekli od samého začátku, že tento názor pana prezidenta na šíři toho pojetí nesdílíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, ale proto se ptám, že ...

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
A že pokud vznikne sociálně demokratická vláda, tak budeme trvat na tom, aby se to netýkalo sociálních charty.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že ta výjimka bude úplně jinak formulována, než je v současnosti?

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak, bude trošku jinak formulovaná.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že vaše vláda bude prosazovat jinou formulaci výjimky ...

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Ale za zahraniční politiku odpovídá vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude to podle vás správná strategie budoucí vlády, pokud bude tu výjimku přeformulovávat, než jak ji chtěl prezident Václav Klaus?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Já mám jisté pochyby, že by se takto podařilo, poněvadž už ta stávající formule, která ale všeobecná, byla už těžko přijatelná. Jak víme, to byly, kdybychom toto specifikovali, tak bychom provedli to, co Angličané nazývaný /anglické vyjádření/ ještě bychom naše drahé sousedy strkali nosem do toho a tím bychom vyvolali ještě větší odpor. Takže buď to chceme, nebo nechceme, buď řekneme, jsme si tak jistí, že tu výjimku vůbec nepotřebujeme, tak to máme vůbec vynechat, nebo jsme přesvědčeni, což tedy bude potom na vládě o tom rozhodnout, že se cítíme nejistí, že tu výjimku potřebujeme, tak ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kterou cestou byste šel vy, kdyby jste byl premiérem? Že byste nebral vůbec žádnou výjimku, protože byste si byl jistý v kramflecích?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Kdybych já byl považován, nějakou výjimku za nutnou, tak bych ji jako ministr zahraničí odpovědný při uzavření Lisabonské smlouvy teda navrhl. Já jsem vždycky přesvědčen po důkladné poradě s odborem pro mezinárodní práva a konzultací s různými odborníky na tu otázku, že tu výjimku nepotřebujeme, proto jsem ji taky nevyžadoval, jinač by to byla moje povinnost jako ministra zahraničí o to požádat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy osobně si tedy myslíte, že bude možné s partnery v evropské 27 vyjednat jinou výjimku, než ...

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
No určitě bychom to zkusili, určitě o tom budeme hovořit také s panem prezidentem. A jak se ukazuje, tak asi by taková výjimka neškodila, aby čeští občané byli úplně v klidu. Já tedy v klidu jsem na základě těch právních analýz, ale může se stát během těch dvou let, které tady, a doufám, že se to nestane, na to mě ale někteří právníci upozorňují, že třeba nějaký okresní soud v Německu dá zapravdu nějaké žalobě majetkové a pak bychom viděli, že má skutečně tahle ta výjimka smysl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jiří Paroubek a Karel Schwarzenberg, dva hlavní hosté dnešních Otázek. Já vám pro tuto chvíli děkuji za účast a ještě před tím, než se rozloučím, tak velmi velké množství diváků, hodně diváků se ptá, jestli to je nějaká provokace, že máte kravatu s pandury. Diváci na facebooku se ptají, to jsou panduři, pane ...

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Jsou to panduři, ale je to hezká kravata.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak proto to máte?

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, vždyť perfektně ladí s košilí a s sakem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká Karel Schwarzenberg. Tím jsme odpověděli na živou diskusi přátel na facebooku Zdeňka Křivky, Kristýny Holubové a Davida Horáka. Já vám ještě jednou děkuji. Jiří Paroubek, díky a na shledanou.

Jiří PAROUBEK, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A Karel Schwarzenberg. Děkuji a na shledanou.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
Děkuji za trpělivost. Dokavad to vydržel někdo tu diskusi poslouchat až ke konci. Dobrou noc.

ČT, 7. 3. 2010, Pořad: Otázky Václava Moravce
Štítky
Osobnosti: Karel Schwarzenberg
Témata: Zahraničí
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme