Antonová: Jsme dost silní, abychom se postarali o slabší

29. 7. 2016

V poslední době jako bychom zapomínali na to, že jsme vyspělá, bohatá, inteligentní a soucitná společnost, která je schopná postarat se o ty, kteří potřebují jakoukoli pomoc. A že jsme také společnost sebevědomá, která se dokáže vyrovnat s odlišností. Tato naše pozice nám dává skvělé možnosti rozvíjet i oblasti, které byly zatím trochu opomíjeny.

Jednou z věcí, které je třeba se vší naléhavostí začít řešit, je překlenutí propasti mezi sociální a zdravotní oblastí, která způsobuje velké problémy zejména těžce nemocným lidem a jejich okolí. Týká se to například postavení dlouhodobě pečujících osob, které dosud stojí stranou zájmu a které si rozhodně zaslouží nejen naši úctu, ale také finanční, psychickou, organizační a metodickou podporu.

Všichni se asi shodneme na tom, že lidem je v každém životním období lépe doma než v institucích. O náhradní rodinné péči se v posledních letech velmi intenzivně diskutuje, a zdá se, že se podaří umístit co nejvíce dětí do náhradní rodinné péče.

Ale podobný problém se objevuje i na konci našeho života – navzdory tomu, že většina z nás by chtěla umírat i zemřít doma, dostane tuto příležitost jen velmi malé množství vážně nemocných a starých lidí. I vzhledem k pokrokům medicíny, která prodlužuje délku (ne vždy však kvalitu) života, a k všeobecnému stárnutí společnosti je potřeba nachystat si „plán“ pro budoucnost. Začít můžeme tím, že se budeme bavit o nemocech, umírání a smrti „jako dospělí lidé“, bez tabu a hysterie. Že se naučíme mluvit se svým okolím i s lékaři o tom, do jaké míry chceme spolurozhodovat o léčbě v závěru života či o jejím ukončení. Že rozšíříme služby kvalitních domácích hospiců atd.

Když začneme co nejdříve hledat a prosazovat kroky, díky nimž co nejvíce lidí po co nejdelší čas povede samostatný a nezávislý život – jako je výstavba bezbariérových bytů, tvorba přístupného veřejného prostoru včetně dopravy, dostupnost osobní asistence, ale také širší podpora chudých rodin a sociálního bydlení –, ušetříme si spoustu starostí a výdajů v budoucnosti.

Barbora Antonová, kandidátka do Senátu za TOP 09, SZ a Žít Brno

zdroj: echo24.cz, 28. 7. 2016 

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme