Adamová: Současný politický vývoj je pro nás nebezpečný

4. 7. 2018

(editovaný přepis rozhovoru s 1. místopředsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou)

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Evropská unie se dostala do fáze, kdy se aspoň oficiálně dohodla na způsobu řešení migrační krize. Teď padají prohlášení českých politiků o tom, jak je to naše vítězství a vítězství Visegrádské skupiny. Vnímáte to stejně? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Já bych naše nadšení spíš mírnila. Myslím si, že je důležité, že dohoda byla přijata jednomyslně napříč celou Evropou. To je zásadní. Vždycky je nejlepší, když k dohodám dojde tak, že se na nich shodnou všichni, byť je to samozřejmě za cenu kompromisů. Na druhou stranu to, co vypichuje pan Babiš, je zejména přístup ke kvótám, které byly už nějakou dobu na celé politické scéně v Evropě označovány za mrtvý projekt. Takže to není o prozření ostatních partnerů v Evropě a o tom, že by byl snad postoj V4 najednou přijat, ale už to k tomu nějakou dobu směřovalo.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

To znamená, že si nemyslíte, že je to zásluha těchto zemí, ale že je to věc, o které bylo dopředu jasné, že nemůže do budoucna nikdy v této fázi projít?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Mě postoj těchto zemí spíše děsí, protože jsou ochotné se tvářit, že nejde o dialog, ale že jde o boj, který tady vedeme v rámci Evropské unie. Nám by přece mělo jít o to, abychom byli schopni konsensů a kompromisů. Dialog, který k tomu patří, je nezbytný. Tvářit se, že teď je tady nějaká úspěšná strategie, kterou budeme v dalších měsících či letech opakovat a budeme tímto způsobem k Evropské unii přistupovat, mi přijde krátkozraké, protože do budoucna nás to může velice oslabovat a vyčleňovat ze všech snah posouvat Evropskou jako celek někam dopředu.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Dokáže podle Vás Česko jasně formulovat, co dokáže zbytku Evropy nabídnout? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Já se obávám, že nikoli, protože tak, jak jsme svědky té diskuse, tak je velmi často určená pro české publikum a pro vnitropolitickou situaci a pak je trochu jiná ve vztahu přímo k partnerům v Unii. A to není jenom české specifikum. Určitě ale ovlivňuje i situaci na vnitropolitické scéně. Jsme toho podle mého názoru svědky teď v Německu, kdy místopředseda CSU taktéž sleduje spíše zájem plynoucí z voleb, které budou na podzim v Bavorsku. Takže často se do toho promítá silácké rčení: „Tohle jsem dokázal. Tohle jsou věci, které prosazuji, protože jsem ten, který má šanci s nimi hýbat.“ Ve skutečnosti jsme na summitech nebyli schopni jako Česká republika o našich postojích přesvědčovat, nebyli jsme schopni říkat naše návrhy řešení. Velmi často jsme jenom kritizovali. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Jak jasnou představu má TOP 09 o příspěvku k řešení situace v Evropské unii?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Podle nás je zásadní, abychom se snažili přijít se společným řešením. Teď se ho podařilo dosáhnout. Uvidíme, jak dlouhého bude mít trvání a jak bude prakticky prováděno. Závěry setkání evropských lídrů odrážejí to, co říkáme už od samého začátku krize. TOP 09 přišla v roce 2015 hned na začátku, kdy se krize začala výrazně projevovat, s návrhy, které jsme jasně formulovali. Když se na ně podívám i teď po 3 letech, tak mnohé z toho platí. Musíme zejména posilovat ochranu vnější hranice, snažit se řešit problémy přímo v místech, kde vznikají. To znamená ještě mimo evropský prostor. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Máte po zkušenostech jasnější představu o jiné formě pomoci, pakliže to není přijímání uprchlíků? Jak by třeba měla být nastavena finanční pomoc? Co si Česko může dovolit? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Česká republika není určitě země, která by nemohla přispívat. Už v současné době přispíváme, ať už personálními silami, které do zemí, které čelí mnohem většímu přílivu uprchlíků, posíláme. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Stačí to?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

To je otázkou daných dohod a zemí, jestli chtějí další pomoc, jestli je potřeba další posílení. Pokud vím, tak v dohodě je další navýšení pohraniční stráže. Pokud tyto kapacity máme, tak bychom je určitě měli nabízet. Stejně tak se finančně podílíme i na rozvojových plánech pro Afriku, které jsou také zásadní a náš příspěvek v nich není malý. Takže tohle jsou cesty, které už dnes děláme. My jsme i s minulou Sobotkovou vládou, která tyto kroky činila, nikdy nevedli nějaký spor, protože jsme podporovali tyto kroky a považujeme je za příspěvek, který je nutný. Myslím si, že stavět se do pozice, že k nám nesmí proniknout jeden jediný uprchlík, a teď se bavíme o lidech, kteří čelí opravdu život ohrožujícímu stavu, tak by bylo krátkozraké. Měli bychom být schopni v této oblasti pomoci. Teď vzniká iniciativa, která navrhuje, že bychom přijali třeba sirotky nebo děti ze Sýrie, které jsou v tomto případě už jasně prověřené. Myslím si, že toho bychom se neměli zříkat.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Můžete jako poslanci ovlivnit kroky vlády v této oblasti? Jak se o to snažíte?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Určitě můžeme. Můžeme vyzývat vládu. Poslanecká sněmovna mnohokrát jednala o uprchlické krizi, respektive o migraci jako takové. Přijali jsme už celou řadu usnesení a některé z nich byly přijaty i napříč politickým spektrem. Takže určitě naše role může být velmi aktivní a také aktivní je. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Zmiňovala jste ochranu hranic. Jsou tady země jako Itálie a Řecko, které jsou vyzývané k tomu, aby lépe chránily své hranice. Premiér Andrej Babiš k tomu napsal: „Německo dalo jasně najevo, že ten, kdo se vylodí v Itálii nebo v Řecku, nemá právo vybrat si žít v Německu. Snad to Itálie a Řecko pochopí a zavřou hranice." Kam by podle Vás mohl vést takovýto scénář?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Nejhorší scénář, kterého se děsíme a který by byl opravdu fatální i pro Českou republiku a její občany, by bylo, kdyby byl Schengen porušen. Už bychom neměli možnost volného pohybu, jak jsme na něj doposud zvyklí. Jednotlivé země by začaly uzavírat své hranice. Potom to může mít velmi rychlý dominový efekt. Toho se opravdu děsíme natolik, že to považujeme za nejhorší možnou variantu v současném vývoji. Proto bychom byli velmi neradi, aby k tomu došlo, protože by to ovlivnilo každého z nás. Nechci říkat všechny ekonomické dopady, to si umíme určitě představit. Když si vezmete, jak je dnes založen obchod mezi zeměmi a jak probíhá tranzit zboží, tak by to mělo dopad do všech ekonomik. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

To znamená, že uzavíráním hranic říkáte rozhodně ne?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Ano, rozhodně ne. Snaha kterou měl pan Seehofer, je nakonec snad zažehnána. Nikdy ale nevíme, jak dlouho budou dohody trvat a jaký bude další vývoj. V tomto směru se musíme snažit, aby si všechny státy Unie a všichni politici, kteří se možná snaží jenom získat body pro své domácí publikum, uvědomili tyto dopady a aby nedocházelo k uzavírání hranic. Pokud máme na mysli hranice vnější, tak ty jsou opravdu mnohde zbytečně moc propustné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Jak vnímáte současnou pozici kancléřky Merkelové poté, co byl prosazen kompromis o zřízení tranzitních center u rakouských hranic? Je její pozice slabší? Anebo i ona ukázala, že dokáže najít kompromisní cestu? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Myslím, že kancléřka Merkelová by mohla být pro mnoho politických představitelů velkým vzorem v tom, že je schopna vést dialog a vést ho ke konsensu a kompromisu. Věřím tomu, že nejnovější vývoj, který můžeme sledovat, ji nakonec až tolik neoslabí, jak někteří prorokují. Ona je v naší politické kotlině vnímaná až nespravedlivě, nepozitivně a negativně v tom, jak k ní přistupuje velká část zdejší nejenom politické scény, ale i veřejnosti. Myslím si, že je to často až zkreslené. Nicméně pokud dnes ještě němečtí sociální demokraté jednají o finálním rozhodnutí, pokud vůbec dojde k tomu, aby byla dohoda naplněna a dojde k zřizování tranzitních center, tak uvidíme, jaký dopad to bude mít taky pro nás. Určitě se stane, že Rakousko nějakým způsobem zareaguje. Doufám, že vláda v tomto směru nezahálí a připravuje také nějaké scénáře pro Českou republiku, protože je to na místě.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Ačkoli se čeští reprezentanti zejména české vlády tváří, že jsme dosáhli vítězství, může nám způsob, jakým jsme přistoupili k migrační krizi, do budoucna uškodit?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

To je to, o čem jsem hovořila. Visegrádská čtyřka se snaží působit dojmem, že k členství v Unii přistupuje jako ke švédskému stolu, vybírá si z něho to, co je pro ni pozitivní, a otáčí se zády k partnerům ve chvíli, kdy přijde na cokoli, co může znamenat problémy. Je to nedospělý postoj a přijde mi velmi krátkozraký. V dlouhodobějším horizontu to pro nás může negativní dopad mít. Doplatíme na to v jiných oblastech. Můžeme se tady sice bít v prsa, že jsme nepřijali jediného uprchlíka, že jsme byli tak nesolidární, že jsme na to až hrdí, což je pro mě něco nepochopitelného, ale na druhou stranu budeme muset vysvětlovat voličům a občanům, proč už s námi některé státy nepočítají v jiných věcech, a to třeba i v blízké ekonomické spolupráci a tak dál.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Máme teď otevřený přístup dobrovolnosti k přijímání uprchlíků. Česká odpověď ale zní: „Vyhráli jsme, kvóty nejsou a navíc dobrovolně žádného uprchlíka stejně nepřijmeme.“ To si budou ostatní země pamatovat? Co taková odpověď znamená?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Určitě si ostatní země pamatují to, jak kdo přistupoval k řešení problému a kdo se jak staví k věcem čelem. Myslím si, že jsme samozřejmě správně odmítli kvóty, protože byl jasný signál k tomu, že uprchlíci opravdu mají zájem o jiné země než Českou republiku. Mohli jsme ale dobrovolně přijít s tím, že se chceme podílet svým dílem na řešení krize, a to formou třeba přijetí sirotků, o kterých jsem hovořila. Některé země si v tomto ohledu samy rozhodly, jaké množství jsou schopny přijmout, a to nikoli na základě povinného mechanismu. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Po summitu slovenský premiér Pellegrini prohlásil, že Slovensko může přijmout až 1200 žadatelů. Kolik žadatelů o azyl si myslíte, že v rámci této vlny může přijmout Česká republika? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

My jsme schopni přijmout několik málo tisíc. Myslím si, že bychom byli určitě schopni přijmout stejně žadatelů jako Slovensko. Nepředpokládám ale, že bychom to měli vykomunikované na politické scéně, protože když vidím, jak se k tomu staví nejenom premiér Babiš, ale i jiné politické strany, tak u nás je toto říci nahlas pro spoustu z nich nemyslitelné. Přitom nás to ale staví do pozice kverulanta, který neumí pomoci v tom, v čem by mohl. Když to může Slovensko, proč by nemohla i Česká republika? 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Nabízí se otázka, proč to všechno trvalo tak dlouho? Kam až sahají kořeny nepřipravenosti na migrační krizi?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

TOP 09 byla zrovna stranou, která se nebála říkat nahlas stanoviska, která nebyla většinově populární. Byť jsme v mnohém hledali nejlepší možnou cestu, která by byla prosaditelná, aby to nebylo jenom o kritice, ale aby to bylo o jasných návrzích řešení, tak jsme nenacházeli moc podpory u ostatních partnerů. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Myslíte si, že máte šanci to ještě změnit, když vidíte, jak se mění události ve světě a jak se změnilo i složení Poslanecké sněmovny?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Zcela upřímně se obávám, že situace, co je možné prosadit, je ještě horší, než byla před 2 nebo 3 lety. Na druhou stranu je mnohem lepší v rámci Evropské unie jako takové, protože Evropa nebyla připravena na řešení takovéto krize, nebyla připravena na to, že v takových rozměrech vůbec nastane.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Máme tady i jiné politické strany. Ty nebyly schopny toto téma vysvětlit a pojmout?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Tady bohužel velmi rychle nastala polarizovaná debata s používáním nálepek, které stěžovaly celou situaci a možnost vše vysvětlit, protože to není jednoduchý problém. Ten vyžaduje hlubší analýzu a následně i vysvětlení řešení, která nejsou taková, že budeme říkat jenom zkratkovitá jednoduchá řešení, že uzavřeme tu a tu hranici a všechno bude v pořádku. To je přesně o tom podílet se na debatách. Ve chvíli, kdy se na nich má dohodnout dnes už 27 států Evropské unie, tak to samozřejmě nemůže být řešení, které přinesete ze dne na den. Veřejnost k tomu ale bohužel pojala postoj, který je hodně o emocích a strachu. Na jednu stranu chápu, že pokud se tady navíc ještě někteří zachovali jako obchodníci se strachem, a bohužel to šlo z nejvyšších míst, včetně prezidenta republiky, tak chápu, že občan nechce slyšet, že je tady čeho se bát. Chce slyšet to řešení. Převažuje v něm ale strach, byť je to samozřejmě častokrát iracionální.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Už skoro za týden se bude ve sněmovně hlasovat o důvěře vládě. Už jste si zvykli na to, že Andrej Babiš našel partnera v podobě sociálních demokratů a vypadá to, že získá důvěru za podpory komunistů?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

To není o tom, jestli jsme si zvykli. Spíš je to pro nás důležité z hlediska toho, jaký program tato vláda přináší a jaká vláda to skutečně je. Tato vláda snese určitě přívlastek levicová, ať už se na to podíváme z hlediska prohlášení, které můžeme analyzovat po stránce jednotlivých bodů i cílů, nebo když si vezmu sociální oblast, tak tam se příliš mnoho konkrétního sice nedočteme, ale přece jenom je to o zvyšování sociálních dávek a zvyšování výdajů státu do této oblasti. Už méně je to o řešení problémů, které máme v oblasti vzdělávání. To je v současné době zásadnější téma v České republice. Když se díváme na vládu z hlediska jejího složení i jejích priorit, tak to v nás příliš velkou důvěru nevzbuzuje, protože nám byla slibována vláda odborníků. Nevím, kde ti odborníci jsou, mnoho jich tam nenacházím. Už samotné sestavování vlády bylo mnohokrát až na úrovni absurdního divadla.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Nakonec je tady ale vláda, která s velkou pravděpodobností důvěru získat může. To je třeba to, co jste vyčítali předchozí vládě. Předpokládám, že vám bude vadit podpora komunistů. Na druhou stranu v této konstelaci už žádná jiná varianta podpory neexistovala. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Andrej Babiš šel od počátku za tím, že bude chtít podporu od toho, kdo mu ji nejsnáze dá za cenu nejmenších možných ústupků ze strany hnutí ANO. Hnutí ANO mělo možnost jednat i s ostatními stranami. Určitě tady byli partneři, kteří by byli ochotni do vlády vstoupit i s hnutím ANO. Ti měli nějaké své požadavky, které ale nebyly vyslyšeny a Andrej Babiš dal přednost řešení své situace, která je obrovským střetem zájmů, a to nám samozřejmě velmi vadí a vnímáme to jako velmi nebezpečné pro vývoj v České republice.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

V čem si myslíte, že to je nebezpečné? Vy jste pro Info.cz řekla, že návrat komunistů se českým občanům šeredně vymstí. V jaké podobě? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

To, že se vymstí každému z nás, je zejména v oslabování právního státu. To je věc, která se nás nemusí dnes a denně dotýkat. Máme pocit, že se nás to netýká ve chvíli, kdy to nepotřebujeme sami, kdy se sami nedostaneme do situace, že potřebujeme funkční instituce, které nás ochrání a které pro nás vymohou spravedlnost. Když vidím, kdo je dnes zodpovědný za resort spravedlnosti, tak mě to nenaplňuje velkou důvěrou v to, že do budoucna nebude resort nějakým způsobem ovlivňován ve prospěch zájmů, které má zejména premiér této země, protože je trestně stíhaný. To je jeden z velkých konfliktů zájmů. Už v současné době nemá jenom byznysový zájem, který se projevuje například v dotačních a dotační politice, ale má obrovský střet zájmů ve chvíli, kdy je sám trestně stíhaný a má zároveň i moc nad těmito složkami, včetně právě ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra, potažmo dalších složek. Vidíme personální změny, ke kterým už dochází, které už začínají být něčím, na co si veřejnost zvykla, že se děje. To ale není rozhodně v pořádku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Podle průzkumu společnosti Kantar TNS pro Českou televizi tato vláda nevadí 59% voličů. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

To samozřejmě bereme jako fakt a musíme přesvědčovat voliče o tom, jaká nebezpečí hrozí. Jsem ale přesvědčena, že v 40. letech byla také podpora komunistické strany, aby vládla. Až následně se lidé dozvídali, co všechno se jim mění v jejich dosavadním způsobu života a jakým způsobem to do jejich životů zasahuje. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Komunisté chtějí pravidelný růst minimální mzdy, růst důchodů, podpory ochrany přírodních zdrojů a tak dále. To všechno může možná nahrávat výsledku průzkumů, odkud by se nespokojenost měla rodit. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Jedna věc jsou slova a proklamace, druhá věc jsou činy. Na ty si musíme počkat a uvidíme, zda budou opravdu takové. Chápu, že ve chvíli, kdy máme už nějakých pár let velmi dobrou ekonomickou situaci a lidem se daří lépe, tak tady není až takové rozladění z toho, co se děje na politické scéně. Možná je jen na úrovni: „Oni se hádají, ať už hádek nechají. Ať už máme vládu a jdeme na něčem pracovat.“ Ale to, na čem bude tato vláda skutečně pracovat, jsme mohli vidět už i v Sobotkově vládě. Teď se to jenom prohloubí a bude to ještě horší. Bude to postihování aktivních lidí, kteří mají zájem se sami o sebe starat a snažit se něco dokázat. Budou se naopak protěžovat lidé, kteří jsou spíše rádi závislí na státu a jsou pohodlnější. 

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka

Máte vůbec šanci tomu čelit? Občas se také odvoláváte na dobrý marketing hnutí ANO. Není nejvyšší čas vytvářet lepší?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředsedkyně strany /TOP 09/

Myslím si, že bychom měli jít cestou nejenom kritiky, ale předkládáme vlastní návrhy. V tomto volebním období jsme jich předložili hned několik a musím říct, že to jsou věci, které jsou sice možná drobnější změny, protože teď nemáme rozhodně sílu na to připravit třeba nový zákoník práce, i když by si to Česká republika zasloužila, ale na druhou stranu můžeme připravit návrh, který se týká částečných úvazků a slaďování rodinného a profesního života. To je třeba věc, kterou se zabývám. Myslím si, že to jsou konkrétní věci, které dopadají do životů lidí a budou si toho brzy moci všimnout.

Zdroj: Interview ČT24, 3. 7. 2018

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme