Adamová: O svých penězích si mají lidé rozhodovat sami

18. 9. 2017

(editovaný přepis rozhovoru s místopředsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou)

Daniel TAKÁČ, moderátor

Konec další důchodové komise. Po necelých 4 letech se včera rozpustila. Je to i konec důchodové reformy. Předseda této komise, Martin Potůček, byl přitom před třemi lety poměrně odhodlaný a optimistický. Kdybyste po volbách vládli, budete se mít o co opřít?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Myslím, že rozhodně ne. Tato komise, byť už jsme měli před tím důchodové komise, pracovala jako jedna z nejdéle působících a mnoho řešení nepřinesla. Spíše to byly změny, které se týkaly dobrovolného připojištění, dobrovolného spoření. Pak to samozřejmě bylo splnění politického zadání, které bylo stěžejní, a to je zrušit druhý pilíř bez toho, aby se našlo řešení, které by bylo pro dlouhodobou udržitelnost toho systému potřeba. Takže reforma, která byla zrušena, nebyla ničím nahrazena. To samozřejmě jak komisi, tak vládě, která ji zřídila nese za ni politickou odpovědnost, vyčítáme.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Jsou třeba zásadní změny důchodového systému? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

TOP 09 této vládě vyčítá, že se vykašlala na řešení důchodového systému. Zavírá před tím problémem oči. Většina lidí se domnívá, že reforma je nutná. Nevěří, že na jejich penze, pokud jsou ti lidé v produktivním věku, stát bude mít. Stačí se podívat na čísla. Dneska je v důchodovém věku asi pětina společnosti. Za zhruba 13 let v roce 2030 to už bude čtvrtina. V roce 2050 to bude už třetina.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Vládní analýza přišla na to, že demografický problém není tak velký, že systém nezkolabuje. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

On možná nezkolabuje, ale je potřeba si říci, že vládní studie pak tedy počítá s tím, že bude potřeba zdroje z lidí získat, a to je jednoduše zvýšením odvodů.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Slyšeli jsme, že zdroje se získají větším zdaněním kapitálů dividend a dalších věcí, menším zdaněním práce.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Například zdaněním robotů a tak dále. To je jejich představa.

Daniel TAKÁČ, moderátor

A to nejsou zdroje? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Zdroje to možná jsou. Je ale potřeba si přiznat, že se potom bude výpadek, kdy nebudeme mít tolik pracující síly, projevovat tím, že budou důchody velmi nízké Někteří vládní představitelé pak doporučují, že by lidé měli v 70 letech sednout na sekačku a sekat parky. Jestli je tohle jejich představa, tak já si takhle důstojné stáří opravdu nepředstavuji. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Nejsou to ale představitelé sociální demokracie, kteří toto říkají.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

To je pravda, ale prakticky je to odpovědnost celé vlády. Jedná se o vládní studii, která je motivovaná tím, aby vyhověla pohledu současné vlády a zejména sociální demokracie už od začátku slibovala, že zruší druhý pilíř, protože ho nepovažovala za správný.

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

Když se podívám do programu TOP 09, tak samozřejmě na důchody nebude. Vy tam navrhujete snížení odvodové části o 8 %, což znamená výpadek státního rozpočtu zhruba 100 miliard. Dále říkáte, že to nahradíte z 30 % DPH. Když se do vašeho programu podívám dál, tak taky navrhujete snížení DPH, což je dalších 60 miliard. Nebudete mít prostředky na to, abyste ten výpadek 100 miliard něčím nahradili, protože si uděláte další díru na DPH. Na důchodový systém vždycky bude, pokud nebudeme hýbat s odvody, tak jak jsou, v případě, že máme tak nízké mzdy.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Na odvodové části opravdu přijdeme o příjem 100 miliard do rozpočtu. Na druhé straně ale také říkáme, že důchodový systém je potřeba zreformovat. Snížením odvodů dosáhneme vyšších výdělků lidí. Kde jinde by se to pak projevilo, než v čistých mzdách. Ve chvíli, kdy má člověk možnost svojí vyšší mzdu a své příjmy investovat právě do zajištění na stáří. Důchodová reforma, kterou jste opomněl, je v našem programu uvedena. Přejeme si, aby byl obnoven druhý pilíř. Samozřejmě jsme ale připraveni k diskusi, protože druhý pilíř umožňoval lidem si skutečně spořit na svoje stáří.

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

Vždyť si můžou spořit ve třetím pilíři. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

To samozřejmě mohou, ale to jsou velmi drobné úspory, které tam lidé mají. Úspory, které tam lidé mají, jim rozhodně na důchod nebudou stačit.

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

To jim nebude stačit ani ve druhém pilíři. To je stejný systém.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Proto je nutná kombinace prvního i druhého pilíře. 

Daniel TAKÁČ, moderátor

Musí stát zaručit důstojné penze? 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Samozřejmě, bez toho to nejde. Experti, renomovaní ekonomové, kteří jsou nezávislí a nejsou ve službách nějaké strany, se na tom shodnou. Pan Pícl je straník, takže to samozřejmě vnímá zabarveně. Všichni Vaši studii rozcupovali.

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

Pokud je důchodový systém součástí státního rozpočtu, tak nikdy nemůžeme říct, že nebudou peníze, protože vždy v tom systému peníze budou.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Nějaké peníze v tom systému sice budou, ale už dneska tam nejsou v dostatečné výši.

Daniel TAKÁČ, moderátor

Budou to almužny?

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Pokud nezreformujeme důchodový systém, tak to budou opravdu almužny. Potom budeme muset přistoupit k tomu, že to bude třeba nějaká rovná jednotná dávka. Toho bych se velmi nerada dočkala. Nestrkejme před tím problémem hlavu do písku. Když máme dneska jednu pětinu společnosti v důchodu a je to třetina státního rozpočtu, tak bude v budoucnu, a není to zas tak daleko, v důchodu jedna třetina a zvýšení bude o statisíce lidí. Ten poměr jedné třetiny státního rozpočtu nebude stačit ani náhodou. Bez toho se nelze pohnout. Navíc to, že budeme mít větší podíl seniorů ve společnosti, znamená také větší tlak na další systémy. Například na zdravotní systém, protože ti lidé budou potřebovat zdravotní péči.

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

To nabízíte v programu TOP 09.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

To nabízíme v programu. Doplňujeme to tím, že budeme mít důchodovou reformu.

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

A jakou? Druhý důchodový pilíř a znovu zprivatizování prvního pilíře. 

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Vy to berete jako něco hanlivého. Pro sociální demokracii je jakákoli soukromá činnost hanlivá, ale pro nás ne, protože to jsou prostředky lidí. Ať si o nich rozhodují sami. Jsou to jejich peníze. Vy máte tendenci rozhodovat za ně. Třetí pilíř, který jste začali zatraktivňovat, až když jste zrušili druhý pilíř, stále nenahrazuje to, co mohl poskytnout druhý. Když jste rušili druhý pilíř, tak jeden z vašich argumentů byl, že lidé, kteří jsou nízkopříjmoví, nemají peníze na to spořit si sami. Takže když neměli na druhý pilíř, měli mít teď na třetí? Kde na něj najednou vzali peníze?

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

Neříkám, že na něj mají. Říkám, že si v něm mohou spořit.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Ale z čeho, když neměli na to, aby si naspořili ve druhém pilíři? 

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/

Mohou si spořit, pokud na to mají. Proto říkám, že pro nás je podstatný první důchodový pilíř, který má zajistit důstojné stáří lidem, kteří si nemohou připojistit v tom třetím pilíři.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, místopředsedkyně strany, členka výboru pro sociální politiku /TOP 09/

Když s prvním důchodovým systémem nic neuděláme, tak zkrachuje.

Zdroj: Události, komentáře, ČT24, 15. 9. 2017

Štítky