Pochybnosti související s vyšetřováním otravy řeky Bečvy

Písemná interpelace poslankyně Markéty Pekarové Adamové ve věci: pochybností souvisejících s vyšetřováním otravy řeky Bečvy na ministra životního prostředí Richarda Brabce

20. 11. 2020

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci ekologické katastrofy v řece Bečvě a jejího vyšetřování. Při projednání bodu „Aktuální informace k otravě kyanidem na řece Bečvě“ na Výboru pro životní prostředí, konaném v Poslanecké sněmovně 4. listopadu 2020, bohužel nebyl dostatek prostoru pro položení všech mých otázek souvisejících s touto katastrofou a jejím vyšetřování. I po vyslechnutí Vašich stanovisek nadále přetrvávají nejasnosti a závažné pochybnosti o tom, nakolik nestranně a objektivně bude přistupováno k podezřením ulpívajícím na areálu firmy DEZA coby možném původci úniku toxických látek.

Žádám Vás tedy tímto o zodpovězení následujících otázek:

1)    Je pravda, že v areálu společnosti DEZA jsou v rámci odpadního hospodářství odstraňovány významné objemy jednoduchých i komplexních kyanidů?

2)    Je pravda, že v rámci šetření České inspekce životního prostředí (ČIŽP) je aktuálně jediným známým místem, kde se mohou nacházet velká množství jednoduchých i komplexních kyanidů v této oblasti, právě areál firmy DEZA?

3)    Je podle zjištění ČIŽP ukončen zkušební provoz nové biologické čističky odpadních vod a zahájen řádný provoz splňující emisní limity pro parametry kyanidů?

4)    Kontrolovala ČIŽP provoz ozonizační jednotky a to, zda odpadní voda (ne)obchází cestou do toku řeky obtokem lagunu v areálu společnosti DEZA?

5)    Byly provedeny ze strany ČIŽP kontroly zásobníků vysoce toxické surové odpadní vody ještě před vstupem do provozu chemické čistírny ve společnosti DEZA? 

6)    Byly kontrolovány jímky kalů po srážení kyanidů solemi železa a všechna potrubí a chemická kanalizace převádějící odpadní vody z jedné části areálu (chemická čistírna) na opačný konec (biologická čistírna) areálu společnosti DEZA?

7)    Je podle Vás pane ministře stále pravda, že je možné společnost DEZA vyloučit jako původce kyanidové otravy řeky Bečvy, jak uvedla ČIŽP krátce po první havárii? 

Předem Vám děkuji za úplné zodpovězení mých otázek.

S pozdravem 

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09

Štítky