Nováková ministryni školství: Činnost základních uměleckých škol nesmí být omezena

30. 6. 2016

Interpelace poslankyně TOP 09 Niny Novákové

Dámy a pánové, vážená paní ministryně,

úvaha o tom, že navýšíme platy učitelů na úkor učitelů v základních uměleckých školách je klasický případ kontraproduktivního řešení. Nevzešlo to z Ministerstva školství, ale objevilo se to několikrát v médiích. Víme, že jedním z problémů našeho školství je špatná atmosféra, kterou tvoří vystresované děti a přetížení učitelé. Setkání se s uměním je proto účinný a nenáročný lék pro duši i tělo, ale také pro vztahy mezi lidmi. Ne nadarmo Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako pohodu fyzickou, psychickou, sociální a estetickou. Stejně tak ne nadarmo ČR podepsala Soulský program, v němž se připojuje k rozhodnutí, že umělecká výchova bude patřit k základním kompetencím na naší škole. Chci se tedy, paní ministryně, ujistit, že při úvahách o financování školství nemíníte v žádném případě upozadit nebo omezit činnost základních uměleckých škol a dalších možností uměleckého vzdělávání nejen pro děti výrazně talentované, protože to bych považovala za diskriminaci.

A druhá moje otázka zní, zda oživíte proces, který by umožnil, aby byla do rámcově vzdělávacích programů umělecká kompetence opravdu zařazena na důstojné místo.

Odpověď ministryně školství Valachové

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci,

co se týká uměleckého vzdělávání, tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ho naopak podporuje. Taktéž se to týká základních uměleckých škol a jejich soustavy.

Co se týká toho, že základní umělecké školy byly velmi často obětí nevhodného financování. V některých krajích to vedlo k tomu, že byl tento typ vzdělávání potlačen, protože byly financovány ze stejného balíčku jako ostatní základní školy. Chci říct, že systémově to odstraňují změny financování regionálního školství, které byly projednány a schváleny ze strany Asociace uměleckých škol. Umělecké vzdělávání vnímám ve dvou rovinách, řekla bych formální a neformální.

Co se týká té formální, tak mně jde o to, aby umělecké vzdělávání skutečně bylo: základní školy, střední školy, vysoké školy. Pokud se týká vysokých škol, jenom chci říct, že v Radě Národního akreditačního úřadu jsou důstojně zastoupeny umělecké obory prostřednictvím pana Mathého. V rámci financování vědy jsme zavedli RUV, což je ozvoj uměleckých výstupů. Také jsme rozhodli, a to už je definitivní rozhodnutí, že v příštím roce bude uměleckým vysokým školám zvýšen koeficient z hlediska jejich udržitelnosti financování.

Co se týká vyššího cíle, který zmínila paní poslankyně, to bych rozdělila do dvou věcí. Rámcové vzdělávací programy chceme komplexně upravovat, protože si učitelská odborná veřejnost velmi často stěžuje na dílčí nesystémové zásahy. Mohu slíbit, že tento typ úvahy zařadím do programu pětiletého ověřování změn RVP. A chtěla bych také avizovat, že v tomto týdnu došlo k dohodě s Národním institutem dalšího vzdělávání o obnově pedagogických center na krajských úrovních NIDV a systémové podpoře oborových didaktik. Domnívám se, že to tam také spadá.

A co se týká neformálního vzdělávání. Školní družiny jsou, bych řekla, jedním z  takových mých cílů, aby byly skutečně místem, kde mohou děti  rozvíjet své talenty, a tam samozřejmě umělecké vlohy patří. Velmi ráda podporuji ty školy, které už nyní se základními uměleckými školami spolupracují.

Nakonec bych řekla, že také speciální školy mají velmi dobré zkušenosti s propojováním se základními uměleckými školami a z mého pohledu je to přirozená komunikace mezi dětmi, kterou bychom měli podporovat a která je zcela přirozená a rozvíjí obě strany.

Nina Nováková, poslankyně TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme