Langšádlová premiérovi: ČR má mít zastoupení v Centru strategické komunikace NATO

30. 6. 2016

Interpelace místopředsedkyně TOP 09 Heleny Langšádlové

Vážený pane premiére,

dovoluji se na Vás obrátit k tématu zahraniční a bezpečnostní politiky. Dezinformační kampaň organizovaná a podporovaná Ruskou federací zasahuje na české území čím dál intenzivněji. Vy osobně, Váš státní tajemník pan Prouza, nebo další členové Vašeho kabinetu o tomto riziku veřejně hovoříte. To bych chtěla ocenit.

Ráda bych se v této souvislosti dotázala, proč se ještě ČR nestala participujícím státem na projektu Centra excelence strategické komunikace NATO v Rize? Dle mých informací v tomto klíčovém aliančním centru pro téma ruské dezinformační kampaně Česká republika zatím nemá svého zástupce, což považuji za chybné. Ráda bych Vás požádala o informaci, proč tomu tak zatím není.

Děkuji za Vaše odpovědi.

Odpověď premiéra Bohuslava Sobotky

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

nejprve tedy k onomu centru Excellence strategické komunikace NATO, ke kterému směřuje interpelace. Pak bych se vyjádřil k té záležitosti vztahů vůči České republice.

Idea vytvořit v rámci NATO expertní centrum zaměřené na strategickou komunikaci pochází už z přelomu let 2012 a 2013. Centrum bylo založeno podpisem memoranda 1. července roku 2014 za účasti sedmi zemí. Česká republika mezi těmi sedmi zakládajícími nebo iniciativními zeměmi nebyla. Následoval proces akreditace Centra ze strany aliančního velitelství pro transformaci. Pozitivní výsledek té akreditace pak schválila Severoatlantická rada 1. září 2014. Tím se také oficiálně zahájilo působení tohoto Centra strategické komunikace NATO. Posláním Centra by mělo být přispívat do procesu komunikace s cílem zajistit, aby Aliance komunikovala adekvátně, včasným, přesným a relevantním způsobem o tom, co se vlastně v Alianci odehrává - o cílech, o úkolech, které má Aliance. Centrum by mělo poskytovat komplexní analýzy, doporučení a praktickou podporu Severoatlantické alianci. Centrum by mělo programově rozvíjet doktrínu komunikace, vést výzkum s cílem nalezení praktických řešení aktuálních komunikačních problémů. Mělo by využívat experty z různých odvětví, civilní, vojenské, z akademické i soukromé sféry na podporu tvorby politiky plánování a praxe v rámci činnosti tohoto Centra. Centrum se poměrně intenzivně věnuje také analýze metod informační kampaně, které aplikuje například Rusko, což se koncepčně určitě nedá oddělit od zkoumání ruské vojenské strategie a ruské vojenské doktríny jako takové.

Česká republika, a za Českou republiku je to věc, kterou má na starosti Ministerstvo obrany, v současné době zvažuje potenciální přínos svého zapojení do činnosti tohoto Centra. Já jsem přesvědčený o tom, že zapojení by mohlo přinést řadu zajímavých příležitostí. Zvažuje se tedy možnost využití spolupráce, pokud jde o vytvoření koncepce strategické komunikace a pokud jde o získávání nových schopností a kapacit zejména Ministerstva obrany pro komunikaci. Účast v v tom Centru by nám pravděpodobně usnadnila přístup k využití odborných kurzů a školení, která jsou tam organizována. Myslím si, že naše účast na těchto aktivitách by bylo konec konců další viditelné angažmá v řešení aktuálních otázek bezpečnosti Aliance a myslím si, že by také mohlo posílit naše bilaterální vztahy s těmi zeměmi, které se na činnosti Centra aktivně podílí. Myslím, že by nám také mohlo pomoci při bezprostřední analýze vývoje v regionu.

Předpokládám tedy, že by Ministerstvo obrany mělo v relativně krátkém čase vyhodnotit možné přínosy, které by zde byly pro Českou republiky, pokud jde o naši účast na této struktuře, to znamená Centru excelence strategické komunikace Severoatlantické aliance. A pokud jde o moje osobní stanovisko, já se domnívám, že by to pro komunikační schopnosti Ministerstva obrany, Armády České republiky mohl být zdroj užitečných znalostí a zkušeností.

Helena Langšádlová, místopředsedkyně TOP 09

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Helena Langšádlová
Témata:
Armáda a obrana
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme