× Pohněme s tím. Společně!

Koubek: Povolit cestu Slovanské epopeje do Číny je riziko

24. 2. 2017

Interpelace poslance TOP 09 Jiřího Koubka

Vážený pane ministře,

děkuji, že jste přítomen. Já jsem Vás dne 8. prosince poprvé interpeloval ve věci vývozu Slovanské epopeje do Asie a při té příležitosti jsem Vás žádal, abyste mi poskytl korespondenci mezi Vaším úřadem a našimi předními restaurátory, kteří měli obavu o Slovanskou epopej a o posudky, které se k ní tvoří. Údajně tato korespondence z jejich strany vůči Vám zůstala bez odezvy. Vy jste mi korespondenci během interpelací přislíbil těmito slovy - cituji: "Co se týká korespondence, která zde byla zmíněna, samozřejmě tuto korespondenci Vám doručím a dodám." Tak bohužel, 23. února a stále nic. Tak nevím, pane ministře, jestli nám něco tajíte. 

Druhá věc. Přesto jsem se dostal k jednomu posudku od pana Michala Tomka. Údajně na základě tohoto posudku jste vydal souhlas s vývozem epopeje do Japonska. Musím říci, že jsem trošku překvapen, ač jsem laik. Jestli 21 řádků, které nemají v podstatě jakési náležitosti, možná že to bylo odesláno elektronicky, datovou schránkou, že tam chybí podpis, není tam číslo licence akademického malíře, záznam o prohlídce neobsahuje, jakým způsobem tu prohlídku provedl, zda vizuálně, z fotodokumentací, zda prováděl stěry a jiné úkony, na které se vás mimochodem ti odborníci ptají, tak se divím, že 21 řádků stačilo na to, abyste vydal souhlas s tím, aby epopej mohla cestovat do Japonska. Vůbec tam třeba není zmíněno to, že o čtyřech plátnech z toho cyklu se dlouhodobě ví, že jsou velice poškozená. O tom zde není ani řádka. Tak prosím, abyste se k tomu vyjádřil.

Odpověď ministra kultury Daniela Hermana

Kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče,

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy udělilo na základě žádosti Galerie HMP podle § 20 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas s vývozem 20 obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej do Japonska. Souhlas byl udělen na dobu od 1. ledna 2017 do 15. srpna 2017, tj. na dobu transportu do Japonska, dobu trvání výstavy a transportu zpět na území České republiky. Ministerstvo kultury bude velmi pečlivě monitorovat jak stav těchto uměleckých děl, tak také průběh manipulace s nimi včetně dodržování lhůt vývozního povolení. 

Dovoluji si upozornit, že komplexní péče o Slovanskou epopej je kontinuálně zajišťována experty Galerie HMP, takže kondice všech uměleckých děl je dostatečně prověřována a známa. I přesto v rámci řízení o povolení vývozu do zahraničí prohlédl cyklus obrazů Slovanská epopej se zaměřením na posouzení technického stavu díla dne 22. listopadu 2016 na žádost Ministerstva kultury pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor. Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že Alfons Mucha kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel vhodnou malířskou techniku. 

Na druhou stranu Ministerstvo kultury vyhodnotilo žádost Galerie HMP na vývoz Slovanské epopeje do Číny za rizikový a sdělilo žadateli, že žádost o případný vývoz do Číny bude nezbytné precizovat. V současné době shromažďuje Ministerstvo kultury informace o muzeích, kde by měla být v Číně epopej vystavována, termíny vystavování epopeje v jednotlivých muzeích nejsou dosud přesně určeny, a mnoho dalších věcí, např. způsob a podmínky transferů, je nevyjasněno. Konečně lze uvést, že Ministerstvo kultury bude důkladně vyhodnocovat stav děl po návratu z Japonska. Za této situace nemůže Ministerstvo kultury povolení vývozu Slovanské epopeje do Číny vydat. V souvislosti s posuzováním vývozu Slovanské epopeje se Ministerstvo kultury pečlivě zaobíralo všemi podněty a argumenty odborné veřejnosti, které mu byly doručeny v rámci správního řízení, a rozhodlo v této věci, jak již bylo uvedeno. Závěrem bych chtěl sdělit, že v rámci Roku české kultury, který připadá na letošní rok, tedy 2017, v Japonsku, se budu počátkem března účastnit slavnostního zahájení výstavy Muchovy Slovanské epopeje, která je stěžejní událostí těchto oslav. Osobně spolu s dalšími členy delegace se tak seznámím se všemi podstatnými aspekty péče o Slovanskou epopej přímo v Japonsku. Co se týká předání korespondence, omlouvám se, že se dosud tak nestalo. Přinesl jsem Vám teď na interpelaci korespondenci, kterou Vám hned vzápětí po skončení příspěvku předám. A co se týká vlastního řízení. Jak jsem řekl, probíhalo správní řízení, kde byly všechny argumenty posouzeny, a nemám nejmenších pochyb o tom, že nedošlo k porušení žádného z předpisů, které je třeba respektovat. Každopádně děkuji za Váš zájem i za pozornost. 

Reakce poslance TOP 09 Jiřího Koubka

Děkuji, pane ministře, děkuji zejména za to, že jste se v závěru snažil odpovědět na mé otázky, protože jinak to bylo trošku školní cvičení o tom, že umíte číst. V podstatě jste potvrdil, že pouze na základě tohoto 21řádkového posudku, který je zpracován řekl bych až velmi laickým způsobem, při vší úctě k panu akademickému malíři a restaurátorovi, který neobsahuje ty patřičné náležitosti, jste rozhodl o tom vývozu. To tedy považuju za docela fatální. A co se týče ještě vývozu do té Číny, tak jste řekl, cituji: Nejedná se o žádné další asijské země, nýbrž pouze o tento vývoz do Japonska, kde je garantována veškerá péče odborná i jakákoli jiná, co se týká dopravy. Konec citace. Teď už tedy připouštíte, že by se to do Číny opět mohlo dostat. Dovolím si v této souvislosti upozornit, že na přelomu roku 2017/2018 se zde chystá Galerií hlavního města Prahy výstava dvou děl nebo dvou umělců z Číny. Není už to náhodou domluveno recipročně, že opravdu epopej nepoletí z Japonska zpátky do České republiky, ale dostane se do Číny? 

Reakce ministra kultury Daniela Hermana

Číst skutečně umím, tuším, že od roku 1969, kdy jsem začal chodit do základní školy, a opravdu si nechci hrát na experta. Já plně důvěřuji jednak těm, kteří v rámci své práce v Galerii hlavního města Prahy kontinuálně zkoumají Slovanskou epopej, a všem těm, kteří nám garantují, že je schopna vývozu. A co se týká Číny, tak tady opakuji to, co už jsem před chviličkou řekl. Za dané situace nemůže Ministerstvo kultury rozhodnutí o povolení vývozu Slovanské epopeje do Číny vydat. To znamená, nic takového, co zde bylo naznačeno, se nechystá a po skončení vývozu do Japonska bude Slovanská epopej opět v Praze. Děkuji.

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jiří Koubek
Témata:
Kultura
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme