Interpelace ve věci: Zajištění bezpečnostních zájmů státu při výstavbě jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

4. 3. 2021

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zajištění bezpečnostních zájmů státu při výstavbě jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Bezpečnostní zájmy státu a jejich prosazování jsou upraveny v První prováděcí smlouvě o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice, která byla uzavřena 28. července 2020 mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a obchodu a společnostmi ČEZ, a.s. a Elektrárna Dukovany II, a.s. Dovoluji si Vám položit několik dotazů ke článku 4 uvedené smlouvy „Kontrola Státu nad Výběrovým řízením“. Cílem těchto dotazů je prověřit, jak jsou naplňovány bezpečnostní zájmy ze strany státu.

Požaduji tyto informace:

1) Na základě článku 4.5 je ministr průmyslu a obchodu zmocněn sdělit bezpečnostní požadavky státu. Žádám o informaci, jak poté, co byly bezpečnostní požadavky z usnesení vlády č. 484 ze dne 27. dubna 2020 a související dokumenty dne 30. dubna 2020 předány, bylo zajištěno jejich naplnění a promítnutí do zadávací dokumentace, k čemuž se ČEZ a EDU II zavázali v bodě 4.6 d). Budou tyto požadavky před spuštěním tendru ještě projednávány na úrovni vlády?

2) Jakým způsobem byla ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu provedena kontrola podle bodu 4.6 c)?

3) Zda bylo formálně uplatněno postupu podle bodu 4.6 e)? V jakém rozsahu a jak byly tyto výhrady projednány?

4) Jakým způsobem jste postupoval poté, co bylo vypracováno a Vám předáno stanovisko pracovní skupiny složené z Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Ministerstva zahraničí a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne 14. září 2020 podepsané vicepremiérem Janem Hamáčkem, ve kterém je na straně 4 jasně vyjádřeno, že zadávací dokumentace klíčové bezpečnostní zájmy stanovené vládou zohledňuje nedostatečně a že z celkem 17 identifikovaných hrozeb je v dokumentaci ošetřeno pouze 5?

5) Z této informace jednoznačně vyplývá, že investor, který je vázán zapracováním bezpečnostních zájmů státu a jejich ochranou, nepostupoval podle smlouvy a bezpečnostní zájmy státu tak nejsou zapracovány dostatečně. Vážený pane ministře, dovoluji se Vás zeptat, jak jste po obdržení této informace postupoval, do kdy byly bezpečnostní zájmy státu a jejich ochrana zapracovány do zadávací dokumentace a zda to můžete osobně garantovat? Kdy toto bylo opětovně přezkoumáno podle bodu 4.6 g) výše uvedenými bezpečnostně-zpravodajskými institucemi?

Jistě jste si, pane ministře, vědom, že stavba této jaderné elektrárny má i bezpečnostní rovinu, a jistě chápete mé velké znepokojení z informací, že bezpečnostní zájmy našeho státu nejsou naplňovány. Jistě vnímáte Vaši osobní zodpovědnost za to, aby byly bezpečnostní zájmy naší země naplněny.

Helena Langšádlová, poslankyně TOP 09

Štítky
Témata: Energetika