× Pohněme s tím. Společně!

Böhler: Ceníme si vzájemné spolupráce

Projev Werner Böhlera ředitele českého zastoupení nadace Konráda Adenauera

7. 12. 2013

Dear Chairman Schwarzenberg, dear Vice-Charman Kalousek, dear friends from TOP 09,

Thank you for the kind invitation to your party congress! I am very pleased to be able to address you today in the name of the Konrad-Adenauer-Foundation. First of all I would like to bring you the warmly greetings from the chairmanship of the Konrad-Adenauer-Foundation and from our president Prof. Pöttering. Our two organizations have been close partners since the very founding of TOP09 and throughout the years, we have developed a friendly cooperation that we cherish. 

As a German political foundation which is close to the German Christian-democratic party CDU, we promote the Christian democratic values worldwide. We stand for freedom, democracy and rule of law, the European integration process and the Social Market Economy. We are happy that in TOP09 and your educational organization TOPAZ, we have close partners in the CzechRepublic which are sharing the same value basis as we do. Furthermore, we are both member of the same European family – the European Peoples Party.

In these days more than ever before, it is important that we promote and protect our common values in Europe. In the first place it is the democratic governance based on the respect to the rule of law. As your first president Tomáš Garriegue Masaryk said, democracy is a permanent effort to politically educate its citizens. It is remarkable that TOP09 follows his heritage and for the first time included the civic education as one of its priorities into the electoral manifesto and declared its willingness to set up a system of civic education in the Czech Republic. We believe that this is a very important step for the further development and stability of the Czech democracy.

I wish you a lot of luck, strength and endurance for your important work and I am looking forward to our further cooperation.   

 

Vážený pane předsedo Schwarzenbergu, vážený pane místopředsedo Kalousku, milí přátelé z TOP 09,

děkuji Vám za milé pozvání na Váš stranický sněm. Je mi potěšením, že k Vám zde mohu promluvit jménem Konrad-Adenauer-Stiftung. Nejprve bych Vám rád vyřídil vřelé pozdravy od vedení Konrad-Adenauer-Stiftung a od našeho předsedy pana profesora Pötteringa. Naše dvě organizace velmi úzce spolupracují od samého vzniku TOP09 a za tu dobu se mezi námi vytvořila přátelská spolupráce, čehož si velmi ceníme.

Jako němeká politická nadace, která je blízka německé křesťansko-demokratické straně CDU, je naším posláním podporovat po celém světě křesťanské hodnoty. Zasazujeme se o svobodu, demokracii a právní stat, evropský integrační process a sociálně-tržní hospodářství. Jsme velice rádi, že v TOP 09 a Vaší vzdělávací organizaci TOPAZu máme v České republice blízkého partnera, se kterým sdílíme stejné základní hodnoty. Navíc jsme součástí i stejné evropské rodiny – Evropské lidové strany.

Mnohem vice než kdykoliv jindy je v současné době důležité, abychom podporovali a ochraňovali naše společné hodnoty v Evropě. V prví řadě jde o demokratický způsob vládnutí a respect k právnímu státu. Slovy Vašeho prvního prezidenta Tomáše Garrieguea Masaryka, demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec.  Je záhodné si povšimnout toho, že TOP 09 následuje tento odkaz prezidenta Masaryka a letos poprvé začlenila občanské vzdělávání jako jednu ze svých priorit do volebního programu a spolu s tím deklarovala zájem nastavit system občanského vzdělávání i v České republice. Věříme, že jste tímto udělali velmi důležitý krok pro budoucí rozvoj a stabilitu české demokracie.

Přeji Vám mnoho štěstí, síly a vytrvalosti pro Vaši důležitou práci a těším se na naši další spolupráci. 

Werner Böhler
ředitel českého zastoupení nadace Konráda Adenauera

V Praze 7. 12. 2013

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Vladan Vaněk

tiskový mluvčí

Vladan.Vanek@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 608 165 679

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme