Finanční podpora

Jak finančně podpořit politickou stranu TOP 09?

TOP 09 můžete finančně podpořit zasláním částky bankovním převodem. Stačí vyplnit formulář níže. Po odeslání údajů podepíšete smlouvu na obrazovce, následně se Vám zobrazí údaje pro platbu daru – pošleme Vám je také e-mailem. Po obdržení platby a schválení daru Vám pošleme potvrzenou smlouvu e-mailem.

Na volební kampaň pro volby do zastupitelstev krajů je možné dar určit pro ty krajské organizace, kde se TOP 09 voleb účastní a zároveň kampaň za koalici administruje. V případech, kdy se TOP 09 voleb účastní jako člen koalice, ale kampaň administruje politický partner, je vhodné dar směrovat na kampaň politickému partnerovi. Ve všech případech je možné poskytnout dar na provozní činnost.

Údaje pro vytvoření darovací smlouvy

Uvedený dar nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Dárce musí být státním občanem České republiky, případně mít právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu (§ 5 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu).

Uvedený dar nesmí být v rozporu se zákonem a dobrými mravy. Dárce nesmí patřit do skupiny subjektů, od nichž politická strana nemůže dar přijmout podle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích (např. od příspěvkové organizace, od právnické osoby s majetkovou účastí státu, kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, od obecně prospěšné společnosti, ústavu, od zahraniční právnické osoby).

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému – politické straně TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 71339728, souhlas k uvedení dat (název firmy, sídlo, IČ, částka) ve výroční finanční zprávě politické strany, ve zprávě o financování volební kampaně, na transparentním bankovním účtu obdarovaného a zveřejnění na webových stránkách obdarovaného.

Upozornění

V platebním příkaze je důležité uvést do zprávy pro příjemce účel platební transakce – slovo DAR.
Neuvedením účelu transakce (slova dar) se dárce vystavuje riziku vedení přestupkového řízení podle § 19i nebo § 19j zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích.

Informace o možnosti odečtu darů z daňového základu

Z hlediska platných daňových předpisů může dárce, je-li fyzickou osobou (zaměstnanec, OSVČ), odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Je-li dárce právnickou osobou, má nárok na odečtení hodnoty daru od základu daně, pokud hodnota jeho daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze takto snížit nejvýše o 10 % základu daně.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme