Hlasování ze zahraničí

23. 8. 2021

Koalice SPOLU se snažila do volebního zákona dostat možnost korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Strany vládní koalice a těch, které je podporují tomu zabránily.

Koalice SPOLU má tento bod i ve svém volebním programu a věříme, že po volbách této změny pro naše krajany dosáhneme. Abychom ale na to měli dostatečnou sílu, potřebujeme, abyste přišli k volbám už letos, 8. a 9. října 2021.

Jak postupovat?

 1. Požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě

  • Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.

  • Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021.

 2. Zajistit si voličský průkaz
  • O jeho vydání se žádá u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče, pokud je volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
  • O vydání lze požádat písemně nebo elektronicky do 1. října 2021 (písemně s úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky), osobně do 6. října do 16. hodin.
  • Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Podrobné informace o zařazení na zvláštní seznam voličů naleznete zde.

Podrobné informace o voličském průkazu naleznete zde.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme