Tito lidé mohou (díky vám) pohnout s kraji!

14. 9. 2020

Středočeský kraj

48 - Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení (TOP 09, HLAS, Zelení)

Jan Jakob

Ve Středočeském kraji pohneme s opravou silnic a projektem „digitální dálnice“, která lidem ušetří čas a peníze. Díky rozšíření 5G sítí a lepšímu pokrytí Wi-Fi sítě dostaneme internet i do těch nejvíce zapadlých vesniček. Tím zlepšíme komunikaci s úřady bez zbytečného dojíždění a papírování. Další prioritou je podpora krajiny, která je naší největší chloubou. Zajistíme hospodaření s půdou bez jedů a pesticidů, obnovíme historické cesty a aleje a podpoříme drobné hospodáře a sedláky. Zasadíme se o krajinu, ve které bude radost trávit čas. Budeme konečně dělat práci místo skandálů.

Jihočeský kraj

53 - TOP 09 a KDU-ČSL – Společně pro jižní Čechy (TOP 09, KDU-ČSL)

Pavel Klíma

V Jihočeském kraji jsme si pro Vás připravili „Marshallův plán pro Jižní Čechy“. Odmítáme totiž dávat krajské peníze do nefungujících projektů a chceme investovat tam, kde to má smysl.  Vystavíme nové obchvaty, zajistíme dostupnou zdravotní péči a podpoříme lokální podnikatele a místní zemědělce. Naší budoucností jsou mladé rodiny a vzdělaní lidé. Poskytneme systematickou podporu učňovskému vzdělávání a zachováme gymnázia. Usnadníme výstavbu nových bytů, které si budou moci rodiny dovolit a přispějeme 5000 Kč každému novorozenci na pleny a 2000 Kč každému prvňáčkovi na aktovku. A to není vše! Urychlíme také stavbu dálnic D4 a D3, zdokonalíme veřejnou dopravu a vytvoříme nové cyklostezky, ať můžete svůj volný čas trávit venku v přírodě.

Plzeňský kraj

74 - Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů (TOP 09, ODS)

Richard Pikner

V Plzeňském kraji jsme se spojili, abychom vytvořili to pravé pro naše občany. Víme, že musíme investovat chytře a správně hospodařit s penězi. Co chceme pro občany zlepšit? V první řadě zdravotnictví. Zajistíme jeho kvalitu, dostupnost a digitalizaci (tzv. telemedicína). Víme, že zdravotníků je nedostatek a my uděláme vše proto, abychom je udrželi. Klíčem k rozvoji veškerých aktivit je pohodlné cestování. Zmodernizujeme tak silnice I. a II. třídy, železniční tratě a vystavíme obchvaty. Naší prioritou je samozřejmě také ochrana životního prostředí. Zlepšíme kvalitu ovzduší a podpoříme malé zemědělce a rodinné farmy. Myslíme i na venkov, tomu zjednodušíme komunikaci s úřady pomocí digitalizace a obstaráme internet do všech domácností. Tuto a mnohem víc je podstatné pro náš kraj!

Karlovarský kraj

62 - STAN – starostové a nezávislí společně s KOA, VPM Cheb a TOP 09 (TOP 09, STAN)

Petr Zahradníček

V Karlovarském kraji musíme se vším konečně pohnout k lepšímu. Dost bylo slibů, které nikam nevedou. Vytvoříme kraj s kvalitní a funkční dopravou, urychlíme dostavbu dálnice D6 a napojíme dálniční síť na Sasko a Bavorsko. Proměníme kraj v atraktivní místo, které přitáhne mladé a vzdělané lidi. Pro ně zajistíme nové pracovní příležitosti a začínajícím podnikatelům usnadníme jejich start. Pyšníme se historickým bohatstvím spojeným s lázeňstvím, podpoříme tak cestovní ruch, který do kraje přinese investice a nové podnikatelské plány. Pro zdravotnické a pečující profese zajistíme více peněz a zasadíme se o obecní dopravu k lékaři pro seniory či matky s dětmi. Ve vzdělání je naším cílem podpořit učitele na všech stupních a zřídit veřejnou vysokou školu. Náš kraj si zaslouží lepší budoucnost.

Ústecký kraj

77 - Spojenci pro kraj (TOP 09, Zelení, SNK ED, LES, JsmePRO!)

Michal Kučera

Pro Ústecký kraj a jeho občany chceme „lepšííí“ příběh. Poskytneme finanční pomoc základním, středním školám i vysoké škole v Ústí nad Labem. Zařídíme dostupnou zdravotní péči, modernizaci nemocnic a necháme lékárny otevřené nonstop. Vystavíme nové byty pro mladé rodiny a podpoříme rozvoj nových či rekonstrukci současných sídlišť. Posílíme vlakové spoje i spoje hromadné dopravy, dokončíme dálnici D7 a slibované obchvaty. Nedopustíme výstavbu velkých větrných elektráren v Krušných horách a pozvolně přejdeme od uhelné ekonomiky k jiným prostředkům. Ale nebojte, pro všechny pracující v tomto segmentu zajistíme rekvalifikaci. Podpoříme také místní podnikatele a zasadíme se o rozvoj kultury a vzdělávání ve školách. Díky nám, bude mít každý z Vás „lepšííí“ příběh.

Liberecký kraj

59 - Společně pro Liberecký kraj (TOP 09, KDU-ČSL)

Jiří Klápště

V Libereckém kraji jsme se spojili, abychom dokázali hájit zájmy lidí a zapojili se do řešení problémů v našich městech a obcích. Vyřešíme problematiku sucha a bleskových povodních, a to ve spolupráci s obcemi, státními organizacemi, soukromými vlastníky pozemků a hospodařícími zemědělci. Zajistíme zdravotnický personál a jeho vzdělávání a také zubní pohotovost v plné kapacitě. Naším heslem je „místní práce pro místní firmy“, vytvoříme podmínky pro vznik nových firem a podnikatelů. Uděláme vše pro realizaci obchvatů a zrychlení železničního spojení mezi Libercem a Prahou. Zvýšíme podporu volnočasových aktivit a školní sportoviště otevřeme pro širokou veřejnost. Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně – dobrým místem pro život!

Královéhradecký kraj

47 - Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES)

Aleš Cabicar

Z Královehradeckého kraje uděláme opět silný kraj. Rozvineme páteřní spojení do sousedního Polska a z hromadné dopravy uděláme moderní alternativu k dopravě automobilové. Zasadíme se o výstavbu silnic nových a rekonstrukci stávajících. Postaráme se o zdravé hospodaření a transparentní dotační politiku. Náš kraj musí být smart, posílíme proto rozvoj inovačního podnikání a zjednodušíme komunikaci podnikatelů i občanů s úřadem. Zmodernizujeme zdravotnictví a vytvoříme podmínky pro kvalitní vzdělávání, rozvoj vědy, výzkumu a kreativního průmyslu. Vrátíme kraj na republikovou špičku ve výstavbě cyklotras a zpropagujeme kulturní a přírodní památky. Společně jsme silnější a silní budeme i ve vedení kraje.

Pardubický kraj

11 - ODS a TOP 09 (TOP 09, ODS)

Jiří Skalický

V Pardubickém kraji musíme prosadit změny v oblastech, které občany dlouhodobě trápí. V dopravě je to dálnice D35, jejíž výstavbu podpoříme. Opravíme také silnice a dálnice, zajistíme lepší železniční a autobusové spojení a podpoříme ekonomicky výhodný provoz letiště v Pardubicích.  Zmodernizujeme zázemí a vybavení zdravotnických zařízení, vytvoříme kvalitní vozový park pro záchranáře a zajistíme více terénních sociálních služeb a denních stacionářů. Cesta k prosperitě vede přes vzdělanou společnost, a proto budeme investovat do školských zařízeních, ale také do místních firem a projektů, abychom opět nastartovali ekonomiku našeho kraje. Spolu to dokážeme – pro Vás!

Kraj Vysočina

25 - Pro TOP Vysočinu (TOP 09, KAN, Monarchiste.cz)

Zdeněk Dvořák

Kraj Vysočina musí být top. A o to se postaráme právě my. Zapojíme všechny nástroje k tomu, abychom úspěšně bojovali proti kůrovci a suchu. Zajistíme smysluplnou a plně integrovanou hromadnou dopravu a vybudujeme síť krajských cyklostezek. Poskytneme peníze školám a zasadíme se o vzájemné sdílení know-how mezi školami, zaměstnavateli i kulturními institucemi. Do našeho kraje přivedeme lékaře a dohlédneme na efektivní hospodaření nemocnic. Seniorům nabídneme domácí péči a podpoříme rozvoj osobní asistence a budeme dělat vše pro to, abychom na Vysočině udrželi mladé a vzdělané lidi. Chceme, aby byla Vysočina krajem prosperujícím a aby jej vedly osobnosti, kterým na něm záleží. 

Jihomoravský kraj

44 - Spolu pro Moravu (TOP 09, Zelení, Idealisté, MZH, LES)

Jan Vitula

V Jihomoravském kraji jsme to my, kteří mají odvahu pojmenovávat problémy kraje a zároveň je řešit. Vytvořili jsme programové desatero priorit, které kraj rozvinou a udrží jeho kvalitu. Z jižní Moravy uděláme první klimaticky neutrální kraj v republice a zastavíme špatné hospodaření s půdou i s vodou. Bez bydlení není život. Podpoříme výstavbu komunitního bydlení, realizaci sdíleného bydlení a dostupnost menších bytů. Budeme upřednostňovat více malých investičních akcí před megalomanskými projekty, do kterých zapojíme lokální firmy a dodavatele. Pomůžeme školám v jejich rozvoji a zavedení moderních metod vyučování. Poskytneme lepší podporu pečujícím a zasadíme se o lepší provázání sociální a zdravotní péče. Z povinnosti vůči svým dětem a vnukům chceme kraj rozhýbat a nasměrovat správným směrem – k soudržné moderní společnosti.  

Olomoucký kraj

64 - Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc (TOP 09, KDU-ČSL, Zelení, ProOlomouc)

Zdeňka Blišťanová

V Olomouckém kraji jsme si dali za úkol vytáhnout kraj, kam patří. Vyrovnáme jeho příjmy a zvýšíme zaměstnanost. Dáme mladým důvody, aby v kraji zůstali. Podpoříme start-upové programy a začínající podnikatele. Zároveň podpoříme každého, kdo pomůže se suchem. Dáme dotace hospodářům i obcím a zajistíme lepší komunikaci mezi zemědělci, výrobci regionálních potravin a veřejnou správou. Nezradíme ty, kteří pečují o druhé. Přispějeme obcím na zubaře a obvodního lékaře, aby zdravotní péče byla dostupná pro všechny. Zmodernizujeme železnice a dostavíme dálnici D35. Chceme kraj, který myslí na všechny a takový ho i vytvoříme.

Moravskoslezský kraj

29 - Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 (TOP 09, ODS)

Monika Klapková

V Moravskoslezském kraji máme opravdový investiční plán. Na každého obyvatele v obci dáme 1250 Kč a obec sama uzná za vhodné, za co peníze utratí. Ať již je to oprava budov, rozbitých cest a chodníků nebo investice do škol, školek a knihoven. Pro zdravotnictví máme koncepci, díky které může být krajské zdravotnictví špičkové a nemusí být ztrátové. Určitě na to máme.  V ochraně přírody nemusíme čekat na miliardy z dotačních ministerských titulů. Z krajského rozpočtu chceme podpořit realizaci malých vodních staveb napříč celým krajem a vybudujeme další vodní nádrže s objemem nejméně 40 000 m3. Máme řešení pro rekultivaci brownfieldů a napravíme poškozenou krajinu. Žijeme tu rádi a přesně víme, čím si náš život ještě vylepšit!

Zlínský

7 - STAN ve spolupráci s TOP 09, Novým Impulsem a Zlínským hnutím nezávislých

Rudolf Seifert

Ve Zlínském kraji se již léta staráme o obce a proto víme, co náš kraj potřebuje ze všeho nejvíce. V první řadě je to podpora regionálních podnikatelů a zemědělců, s tou můžete u nás rozhodně počítat. Zasadíme se také o modernizaci a rozvoj dopravy. Zlepšíme úroveň zdravotní a sociální péče a z naší krajiny uděláme opět zdravé a čisté místo, které bude radost navštěvovat. Ani kultura nezůstane pozadu. Budeme se snažit udržet současnou úroveň divadel, filharmonií a dalších kulturních institucí, aby náš kraj zůstal důležitou součástí kulturního dění. Své zkušenosti jsme připraveni využít k tomu, abychom se svědomitě postarali o Zlínský kraj.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme