× Staňte se našimi členy!

Pět priorit komunální politiky

14. 6. 2018

1. Otevřené město2. Výdaje pod kontrolou3. Moderní infrastruktura
4. Důstojný život v obci5. Kultura především

1. Otevřené město

aneb cesta k jednoduché a srozumitelné veřejné správě

Obecní a městské úřady jsou zatíženy ohromným množství byrokracie a papírování, které je třeba usnadnit a přizpůsobit na míru každé obci či městu. Služby budou fungovat lépe, pokud budou mít jednotné rozhraní a logiku a občan o nich bude dobře informovaný.

Je čas začít úřad ovládat ze svého mobilního telefonu či tabletu. Otevřená data v obcích musí být dostupná každému. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany, aby jejich kontakt s úřadem byl co nejpříjemnější a při nejlepším vyřízen přímo z domova.

 • Moderní způsob komunikace s úřady – je čas služby slučovat a propojovat. Na úřad by měl mít každý přístup online z domova, stejně tak mít možnost platit poplatky.
 • Snížení byrokracie a zbytečného papírování – zasadíme se o to, aby obec zajistila všechny dostupné formuláře na svých webových stránkách. Budeme podporovat bezplatné zavedení elektronického podpisu pro všechny občany.
 • Oběžník, nikoli obíhající občan – na úřadě bude mít občan možnost kontaktu pouze s jedním úředníkem, který pak potřebné obchůzky po dalších odborech obešle oběžníkem.
 • Otevřená data v obcích dostupná každému – veřejná data, která jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a která jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, budou volně k dispozici i pro komerční využití.
 • Smart cities jako příležitost i jako riziko – koncept smart cities vnímáme jako příležitost, ale také riziko mnohdy nesmyslných investic, které popírají principy, na kterých vznikly. Proto se i v obcích zavážeme k transparentnosti, návratnosti, reálnosti a otevřenosti přístupu, který do budoucna neomezí konkurenci.

2. Výdaje pod kontrolou

aneb investujeme a nezadlužujeme

Prosazujeme povinné zveřejňování soutěží a smluv bez výjimek. Chceme odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – neprojídáme městské rozpočty, ale rozumně investujeme do infrastruktury města. Nevyčerpané peníze z obecních či státních peněz by se měly uschovat do rezervních fondů města a využít pro jiné smysluplné účely.

Nemáme právo zadlužovat naše děti a ohrozit tak jejich budoucnost, stejně jako neodpovědně zadlužovat naše obce. Je proto zásadní generovat vyrovnané příjmy i výdaje obce, které budou moci občané lépe kontrolovat.

 • Průhledné město bez korupce – je nezbytné všechny soutěže důsledně zveřejňovat, stejně tak i znění smluv a průběžné čerpání rozpočtu. Limity pro vícepráce pak nesmějí otevírat prostor pro korupční jednání.
 • Odpovědné investice v obcích a úsporné hospodaření – městské rozpočty nesmí plýtvat penězi na zbytečné projekty, ale rozumně být investovány do infrastruktury města.
 • Vyrovnaný obecní rozpočet – je pro nás zásadní mít vyrovnané příjmy i výdaje obce, tudíž je nezbytné mít transparentní účet a přehledný a plně zveřejněný rozpočet do úrovně jednotlivých položek. Jen tak bude pro občany jednoduše pochopitelný. Může tomu pomoci i forma rozklikávacího rozpočtu, zejména u větších měst.

3. Moderní infrastruktura

aneb kvalita rozhoduje

Obec a pod ní spadající organizace musí fungovat maximálně transparentně, stejně tak i veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby. Jsme proti zadávání zakázek jednomu dopravnímu monopolu, o to více podporujeme volnou podnikatelskou soutěž. Nechceme, aby cyklostezky a chodníky končily v poli. Budování nových tras navíc zvýší atraktivnost místa a podpoří místní podnikatele.

 • Veřejná kontrola výstavby dopravní infrastruktury – veřejné zakázky týkající se dopravní výstavby musí fungovat transparentně a občané by měli mít přístup ke všem smlouvám, které se výstavby týkají.
 • Efektivní dopravní obslužnost obce – při plánování a výstavbě nových infrastruktur budeme počítat se specifikem každého města či obce tak, aby doprava odpovídala potřebám města.
 • Prosadíme nový stavební zákon, který usnadní realizaci všech typů staveb. Žadatel podá jednu žádost, ostatní zajistí příslušný stavební úřad. Chceme také stanovit tzv. fikci souhlasu, tedy pokud se stavební úřad v zákonné lhůtě nevyjádří, pak se má za to, že souhlasí a územní rozhodnutí nebo stavení povolení vydal.
 • Podpora cestovního ruchu – podpoříme budování naučných stezek a cyklotras za účelem zvýšení dostupnosti a zajímavosti obecních míst.

4. Důstojný život v obci

aneb pomoc mladým a potřebným

Je čas otevřít obce lidem s handicapem skrze úpravy veřejných prostor a bezbariérové přístupy na úřad. Je třeba lépe pečovat o seniory, poskytovat jim služby jakými je např. rozvoz jídla, doprava starších lidí skrze “senior taxi”, to vše za přijatelně nízké ceny. Podporujeme též organizování příměstských táborů i služby pro znevýhodněné děti.

Chceme zajistit dostupné bydlení pro zaměstnance škol nejen v Praze a dostat na všechny stupně škol kvalitní personál. Plánujeme též podporovat výuku cizích jazyků formou zahraničních výjezdů žáků. Budeme prosazovat navýšení finančních prostředků do regionálního školství o 30 mld. Kč.

 • Podpora služeb zabývajících se léčbou a péčí o seniory jako je rozvoz jídla pro seniory, kteří žijí doma, za přijatelně nízké ceny.
 • Rozvíjení různých typů sociálních služeb jako jsou terénní služby, paliativní péče, odlehčovací služby, domácí péče, či dálkového sledování zdravotního stavu s možností zapojení i soukromého sektoru. V rámci dostupnosti sociálních služeb podpoříme projekty zapojující studenty rehabilitace či sociální práce v rámci terénních služeb.
 • Otevření obce lidem s handicapem v rámci úprav veřejných prostor, úředních budov, bezbariérových přístupů na úřad či na jednání zastupitelstva obce.
 • Podpora zakládání dětských skupin v obcích – přinese výhody jak pro rodiny, tak i zřizovatele, protože zřízení skupiny je jednodušší než vytvoření míst v mateřských školách.
 • Podpora komunitních center, mateřských center a klubů pro seniory.
 • Vytvoření nízkoprahových center pro děti a mládež, zavedení příměstských táborů, podpora služeb pro znevýhodněné děti (např. bezplatné doučování, za pomoci neziskového sektoru či zapojení dobrovolníků).
 • Pomůžeme samosprávám s úpravou kapacit základních škol, především ale mateřských škol, aby zvládali zákonné požadavky na ně kladené. Připravíme vhodné grantové tituly, které budou odrážet skutečné lokální potřeby.
 • Podpoříme základní umělecké školy jako nezastupitelný a unikátní systém moderního vzdělávání.

5. Kultura především

aneb podpora kulturního života v obcích a městech

V našem chápání nepředstavuje kultura pouze výdaj, ale je také velkou příležitostí pro podnikatelskou sféru a potenciálním významným zdrojem příjmů. V rámci naší kulturní politiky vytvoříme otevřený prostor, kde se budou moci svobodně uplatnit kreativita i tvůrčí schopnosti obyvatel našich měst a obcí nejen v oblasti umělecké, ale i v oblasti vzdělávání, služeb a drobného podnikání.

Zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu, podpoříme knihovny, galerie i dobrovolnické spolky a postupně odstraníme byrokratické překážky, které těmto organizacím znepříjemňují život.

 • Podpora místních knihoven a galerií – komunitní život v obcích je důležitou součástí jejího fungování, proto je třeba kulturní vyžití podporovat nejen v rámci měst a obcí, ale i regionálním a celostátním významu. Do tohoto spadá nejen podpora živého umění a ochotnických divadel, tak i podpora pěveckých sborů a jejich významu, stejně tak upozorňování na význam matrikářů v obci.
 • Zvýšení prestiže tradičních církví spoluprací v oblasti kultury, vzdělávání a sociálních služeb.
 • Grantová podpora začínajících umělců a zavedení architektonických soutěží.
 • Podpora místních a regionální sportovních klubů – zasadíme se o transparentní přerozdělování dotací ve sportu a jejich důslednou veřejnou kontrolu. Zlepšíme existující kontrolní mechanismy státního financování sportu a budeme pečlivě hlídat transparentnost a společenskou návratnost všech vynaložených prostředků.
 • Podpora dobrovolnických spolků – funkční spolková činnost v malých obcích i městech znamená podporu mladých lidí a přispívá k jejich vztahu k samotné obci.

ŠTÍTKY

Volby:
2018 zastupitelstva obcí
Témata:
Veřejná správa a regionální rozvoj
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme