13. Ing. Zuzana Kyliánová

57 let, organizační poradkyně, TOP 09

Dnes konzultant a lektor managementu, ve své lektorské a konzultační činnosti se zaměřuje na metody a techniky pro zvýšení efektivity práce a výkonu firmy jako celku.

Poskytuje konzultační a poradenské služby jednotlivcům se zaměřením na posílení schopnosti změny, dosahování cílů, dosažení růstu v oblasti pracovního i osobního života.

Má technické vzdělání, je absolventkou stavební fakulty FAST VUT se specializací na využití výpočetní techniky. Na základě této specializace získala praktické zkušenosti jak se stavební výrobou, tak se zaváděním a využíváním informačních technologií do firem různého typu.

V 90 – tých letech doplnila své pedagogické a lektorské vzdělání absolvováním Tréninku trenérů organizovaným britským profesním institutem IPD. (Institute of Personnel and Development). Součástí projektu byly pracovní stáže v zahraničí.

V oblasti individuálního poradenství absolvovala výcvik metod koučování podle metodiky Johna Witmora.

V roce 2000 absolvovala dvousemestrové distanční studium oboru „Systémová dynamika“ na americké universitě MIT.

Dále získala bohaté zkušenosti při vedení řady rozsáhlých rozvojových a vzdělávacích projektů ve firmách. Zde prokázala manažerské schopnosti nutné pro řízení týmu složeného s externích pracovníků a zaměstnanců firmy.

Současně s lektorskou činností několik let vedla v poradenské firmě oddělení personalistiky, kde získala řadu zkušeností s jednáním se zákazníky, identifikací a budováním firemní kultury, jak prostřednictvím školení, tak výběrem kvalitních pracovníků a individuálním kočováním.

Je zakládající členkou asociace trenérů a lektorů managementu ATKM.

V současnosti se také zabývá přípravou a realizací projektů podporovaných z ESFCR, a to z oblasti vzdělávání pracovníků a rozvoje firem.

Od roku 2010 je členkou TOP 09. V komunálních volbách v roce 2010 úspěšně kandidovala do zastupitelstva městské části Maloměřice a Obřany v Brně. V současné době zastává pozici v radě a městské části.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme