prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. - lídr v Jihomoravském kraji

Narodil se 13. března 1949 v Brně. Studoval Gymnázium Matyáše Lercha v Brně, kde v roce 1967 složil maturitní zkoušku. Poté vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde promoval v roce 1973.

V roce 1973 začal působit na ORL klinice FN Brno jako sekundární lékař. Nadále zde od roku 1982 působil jako odborný asistent a až do roku 1993, kdy se stal přednostou ORL oddělení této nemocnice. Od roku 1997 doposud pracuje jako přednosta ORL kliniky FN u sv. Anny v Brně.

V roce 1978 získal atestaci I. stupně v oboru otorinolaryngologie, v roce 1982 atestaci II. stupně, v roce 1986 titul CSc., v roce 1994 habilitaci a v roce 1998 byl jmenován řádným profesorem. Od roku 2001 dosud je předseda České lékařské společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a v roce 2002 se stal předsedou výboru České lékařské společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Působí také jako profesor Masarykovy univerzity.

Jeho publikační činnost zahrnuje 4 monografie, 167 odborných publikací, přes 200 odborných přednášek a 7 obhájených grantových projektů.

Také je členem korespondent Německé společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, zástupce ČR v U.E.M.S. (Union Européenne des Médecins Spécialistes) a člen Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Rozhovory a komentáře

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme